Noter - Danica Koncernen - Danica Pension

danicapension.dk

Noter - Danica Koncernen - Danica Pension

etyder, at Danicas kunder kan få refunderet udlægget

for behandlingen sammen med refundering af den

del af regningen, som Sygeforsikringen Danmark skal

betale. Dette tiltag vil forenkle betalingen for kunden

og gøre transaktionen billigere for Danica.

Senioranalysen blev introduceret til kunder, som

nærmer sig pensionsalderen. Senioranalysen er en

avanceret regnemaskine, der i rådgivningssituationen

giver kunderne overblik over, hvad de har af midler i

den tredje alder, og hvordan udbetalingerne kan optimeres.

Sundhedsfremmer, som bl.a. indeholder tilbud om

helbredstjek til alle medarbejdere, er lanceret og solgt

til flere af Danicas firmapensionskunder. Virksomheder,

som køber Sundhedsfremmer, tilbydes særlig

rabat på Danica Sundhedssikring, hvis medarbejderne

har et højt sundhedsniveau.

Danica har i løbet af 2009 også arbejdet med at forbedre

kommunikationen til kunderne.

Hurtigere processer

Også i 2009 var der meget stor aktivitet med servicering

af Danicas kunder. 94.000 nye pensioner blev

oprettet, og 909.000 ændringer udført. Danica gennemførte

47.000 ekspeditioner vedrørende tab af

erhvervsevne og 16.000 vedrørende dødsfald. Antallet

af helbredsvurderinger, som Danica i 2009 har

foretaget i forbindelse med oprettelse eller ændring af

forsikringsaftaler, udgjorde 46.000. Endvidere behandlede

Danica 123.000 henvendelser vedrørende

Sundhedssikring. Antallet af telefonopkald til Danicalinjen

udgjorde 348.000 i 2009.

Den finansielle og økonomiske krise gav stor aktivitet

med ændring af kundernes policer, men også de store

ændringer omkring skattereform, ændring af PAL-lov

og forbedring af åbenhed og gennemsigtighed i forhold

til kunderne betød et stort arbejde med tilretning

af Danicas systemer og værktøjer. Tilgangen af kunder

og registrering af ekstraordinære indbetalinger på

pensionsordningerne var mindre end året før, men til

gengæld betød virksomhedernes reduktion af medarbejderstaben

en øget aktivitet med ændring af medarbejdernes

policer.

Anvendelsen af Danica Sundhedssikring steg også i

løbet af 2009. Arbejdet med strømlining og automatisering

af processerne relateret hertil blev fortsat i

2009, og der er nu tilfredsstillende ekspeditionstider.

Investering i systemer og forbedrede processer medfører,

at Danica planlægger en reduktion på ca. 5 pct. i

medarbejderstaben i Danmark i 2010, svarende til

reduktionen i 2009.

Ekspeditionstiderne ved nyoprettelser og ændringer

blev forbedret og ligger på et tilfredsstillende niveau.

EKSPEDITIONSTIDER

(I pct.) 2009 2008

Nyoprettelser inden for 5 dage 95 88

Ændringer inden for 10 dage 93 90

Lavere omkostninger

De samlede omkostninger i Danica udgjorde 1.337

mio. kr. svarende til et fald på 6,2 pct. i forhold til

2008. De lavere omkostninger skal ses som et udtryk

for en løbende tilpasning af omkostningerne til det

faldende præmieniveau. På trods af et præmiefald på

6,6 pct. kunne omkostningsprocenten således holdes

uændret på 6,0 pct. i forhold til 2008. De lavere omkostninger

blev bl.a. opnået ved indførsel af ansættelsesstop.

Endvidere har der fra medarbejdersiden været

stor vilje til at medvirke til at finde de rigtige løsninger.

Der er bl.a. indgået en aftale om at udskyde de

tidligere aftalte lønstigninger pr. 1. juli 2010 mod en

tilsvarende reduktion i arbejdstiden. Der er således

tiltro til, at Danica også i 2010 vil have omkostninger

på niveau med de laveste i branchen.

Fortsat fokus på åbenhed og gennemsigtighed

Fuld åbenhed i Danica

I Danica arbejdes på at sikre åbenhed om det, som

interesserer Danicas kunder. I 2008 lancerede Danica

OmkostningsTjek på hjemmesiden. Her kan Danicas

kunder og andre interesserede følge med i afkast og

alle omkostninger, både de direkte og indirekte, på

alle Danicas opsparingsprodukter. Der vises både

årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og årlige omkostninger

i procent af opsparingen (ÅOP). Fra begyndelsen

af 2010 kan hver enkelt kunde se de samme nøgletal

for afkast og omkostninger enkelt og overskueligt

på sin egen kontooversigt i Din Netpension. Herudover

kan kunden se sine betalinger for forsikringer,

som f.eks. tab af erhvervsevne, Sundhedssikring m.v.

På hjemmesiden kan kunderne også følge med i, hvilke

selskaber Danica ikke investerer i som følge af, at

de ikke lever op til Danicas principper om social

ansvarlighed, jf. afsnittet om samfundsansvar.

Endelig giver hjemmesiden også mulighed for at følge

med i de mål, som Danica har for effektiv service og

leveringstider, og om der leves op til målene.

Sprog der er til at forstå

Mange undersøgelser viser, at pensionsselskaber ikke

er gode nok til at skrive til kunderne i et helt almindeligt

og forståeligt sprog. Derfor har Danica i samarbejde

med Dansk Sprognævn nedsat en særlig ”task

force”, der arbejder på at forbedre kommunikationen

og ser kritisk på, hvad det egentlig er, Danica skriver

til kunderne. Danica ønsker at skifte de tunge forsikringsord

ud med et let og forståeligt sprog.

FORSIKRINGSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2009 5/69

More magazines by this user
Similar magazines