d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund

deafsport.dk

d ø veidr æ t - Dansk Døve-Idrætsforbund

veidræt

MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND · www.deafsp

Nr. 6 · December 2011 · 45. årgang

· www.deafsp

ISSN 1399-9966


2

veidræt · nr. 6 · 2011


I N D H O L D · D Ø V E I D R Æ T

M E D L E M S B L A D F O R D A N S K D Ø V E - I D R Æ T S F O R B U N D

45. ÅRGANG · NR. 6, december 2011 · ISSN 1399-9966

5

7

8

11

14

14

15

17

18

LEDER:

et tilbageblik på 2011

ddi undskylder

manglende professionalisme

orienteringslejr

for børn

europamesterskabet

i brydning 2011

trekamp

i brydning

kolboth cup

invitation

til idrætsstævne

retro badmintonstævne

2011

EM i skydning

i munchen

8

25

21

VM i korea

25 DDis ildsjæle

resultater fra

26

døveligaen

18

17

Grafisk design: FL Reklame · 70 22 18 70

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

UDGIVES 6 GANGE ÅRLIGT AF: Dansk Døve-Idrætsforbund • MEDLEM AF: International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), European

Deaf Sports Org (EDSO), Nordisk-baltiske Døveidrætsforbund (NBDSF), Dansk Handicap Idræts forbund • ADRESSE: Dansk Døve-

Idrætsforbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Telefon: 43 26 20 89, www.deafsport.dk • REDAKTION: Tomas Kold

Erlandsen, tke@deafsport.dk • DEADLINE: Blad nr. 1, 20. jan. 2012 • BETALING: Dansk Døve-Idrætsforbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby,

Nordea 2217 0563909625 • ABONNEMENT: 1. A-medlem/licenstager: gratis, 2. B-medlem i døveidrætsklubber: kr. 175/år, 3. Øvrige

medlem: kr. 275/år • FORBEHOLD: Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret materiale og forbeholder sig ret til at forkorte og redigere

stoffet, der optages i bladet. Synspunkter, fremført af de enkelte skribenter, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med forbundets

eller redaktionens standpunkt • LAYOUT: FL Reklame ApS, Agerbakken 21, 8362 Hørning • TRYK: Øko-Tryk, 6900 Skjern • ANNONCER:

Søballevej 2 D, Veng, 8660 Skanderborg, Tlf. 87 93 37 86, E-mail: deaf@handicapinfo.dk • FORSIDEFOTO: Henrik Eklund

veidræt · nr. 6 · 2011 3


4

veidræt · nr. 6 · 2011


Et tilbageblik

på 2011

➤ tekst af Louise Peitersen, medlem af DDIs hovedbestyrelse, email: lp@deafsport.dk

Leder

I lederen i denne udgave af Døveidræt fokuser vi

på, hvad der skete i 2011.

I starten af året skulle der afholdes Winterdeaflympics

i Slovkien,og DDI sendte for første gang en

dansk atlet med, men arrangementet blev aflyst i

sidste øjeblik. Det var en sort plet i døveidrætshistorien.

Til gengæld kan vi danskere være stolte af,

at DDI fik en masse ros for EM i herrefodbold, som

blev afholdt i Odense, og EM i golf i Billund, som

begge blev store successer.

Danmark har i år fået to medaljer med hjem fra fire

verdenmesterskaberne, fire euromesterskaberne

og Deaflympics, nemlig en i sølv og en i bronze. I

dette øjeblik løber VM i futsal i Sverige af staben,

og det bliver spændende at se, om der kommer

endnu en medalje med hjem til Danmark?

Der skete også en masse i DDI, der ændrede på

organsationen og satte gang i flere forandringsprocesser.

DDI har fået oprettet fire udvalg: elite-,

bredde-, uddannelses- og fundseringsudvalgene.

To nye konsulenter er blevet ansat på deltid. Hovedbestyrelsen

er ikke fuldtallig, da der står to

pladser ledige som suppleanter. Det ser skækkeligt

ud, men vi opgiver ikke. DDI måtte også afholde et

ekstra repræsentantskabsmøde i august for at få

godskendt regnskabet for 2010.

Trist har det været, at vi har måttet dreje nøglen

om hos tre klubber: Kammeraterne Idrætsforening,

Nordbøg og Olympia. Positivt har det til

gengæld været, at en ny idrætsgren så småt er

sat i gang; volleyball, – DDI afholdt et uofficelt

DM i beach volley på Amager Strand, samt havde

et Retro badmintonarrangement for +30 deltagere.

Der er endnu for få deltagere i landet til at gennemføre

Danmarkmesterskaber i futsal, golf, orientering

og bowling, samt i år også Døveligaen.

Nu sidder vi og tænker på, hvad der skal ske i det

nye år?

Der er mange muligheder, som skal udnyttes for

at bevare døveidrætten, som er fuld af gode historier.

Desværre glemmer vi ofte den med den gode

holdånd, det med at være i god tid med planlægningen,

støtte hinanden og skabe god dialog. Lad

os viske tavlen ren og fokusere på nu og her og på

fremtiden, på de ting, som vi kan gøre bedre, det er

aldrig for sent at gøre, – lad os ikke blive ved med

at se tilbage, men lære af de fejl, vi har begået, og

gøre hvad vi kan, for at ændre det fremover. Snak

med jeres klubkammerater og bestyrelsemedlemmer,

og husk at give dem ros for deres frivillige arbejdet,

som er uden løn og som de ofte på megen

tid på, selvom de har arbejde og familie ved siden

af. Glem heller ikke de udøvende, som bruger en

masse tid på træning, træning og atter træning ved

siden af uddannelsen, arbejdet, familien og venner.

Til sidst vil jeg sige til sponsorerne, klubberne, lederne,

trænerne, de frivillige, medlemmerne, de

ansatte, hovedbestyrelsen, venner rundt omkring

i verden og her i Danmark;

TUSIND TAK for jeres støtte og opbakning til døveidrætten!

DDI og jeg ønsker jer en glædelig jul og et godt

nytår!

veidræt · nr. 6 · 2011 5


6

veidræt · nr. 6 · 2011


DDI undskylder manglende

professionalisme i forbindelse

med samarbejdet med

Tolkecenter Danmark A/S

Det var en stor dag for DDI, da DDI og Tolkecenter Danmark A/S den 20. september 2010

underskrev en kontrakt, der gjorde Tolkecenter Danmark A/S til hovedsponsor for DDIs elitefodboldhold,

men i løbet af samarbejdet har DDIs ledelse måtte erkende, at vi mangler at

lære en del om, hvordan et sådanne samarbejde skal håndteres, så alle parter er tilfredse

Sponsoratet betød en væsentlig

forbedring af fodboldspillernes vilkår

og var med til at øge Danmarks

chancer for at klare sig godt ved internationale

stævner. Sponsoratet

dækkede omkring halvdelen af alle

udgifterne til herre- og kvindelandsholdets

træningssamlinger og EMdeltagelse.

For herrernes vedkommende gjaldt

aftalen til og med i EM 2011 i Odense,

og for kvindeholdets vedkommende

gjaldt det til og med EM

i Futsal, der afholdtes i Schweiz i

november 2010. Siden blev aftalen

med kvindelandsholdet forlænget,

så aftalen også gjaldt VM i futsal,

som blev afholdt i Örebro i dagene

17. – 26. november 2011, og hvor pigerne

opnåede sølv.

Evalueringsmøder og

undskyldning

Såvel op til EM som under EM var

der flere situationer, hvor DDI ikke

levede op til de forventninger, Tolkecenter

Danmark A/S havde, omkring

hvorledes samarbejdet med en hovedsponsor

skulle forløbe. Tolkecenter

Danmark var utilfredse med flere

ting; Utilfredsheden gjaldt ikke de

kontraktmæssige forhold, da disse

var klare nok, eftersom de var aftalt

skriftligt, men der var en række situationer,

hvor DDI ikke var opmærksomme

nok på Tolkecenter Danmark

A/S og ikke levede op til de normer,

der almindeligvis gælder mellem en

sponsor og et idrætsforbund. Tolkecentret

og DDI afholdt efterfølgende

møder og evaluerede samarbejdet

omkring sponsoratet af herrelandsholdet.

På møderne blev parterne

hurtigt enige om, at herrelandsholdet

havde gjort, hvad der kunne forventes

af dem, men vi måtte samtidigt

erkende, at ledelsen i DDI ikke

har haft nok fokus på sponsorplejen

af Tolkecenter Danmark A/S.

Møderne udmøntede sig i en ny aftale,

nemlig at Tolkecentret udbetaler

hele sponsorbeløbet, som var

tiltænkt herreholdet, til DDI, mod

at en mindre del af beløbet tilfalder

kvindelandsholdet. Ligeledes var

aftalen, at DDI bringer en undskyldning

til Tolkecenter Danmark A/S i

dette nummer af Døveidræt.

Sponsorudvalg skal hjælpe

DDI i fremtiden

I DDIs ledelse beklager vi naturligvis

situationen meget, og tager kritikken

til efterretning. Vi må erkende, at

DDIs hovedbestyrelse og sekretariat

på nuværende tidspunkt ikke råder

over de nødvendige ressourcer og

kompetencer i forhold til at varetage

sponsorområdet på professionel vis.

DDIs hovedbestyrelse har på baggrund

af erfaringen fra i sommer derfor

valgt at oprette et sponsorudvalg,

der skal hjælpe bestyrelsen og sekretariat

med at løfte hele sponsorområdet,

så DDI fremover kan håndtere

et samarbejde med hovedsponsorer

langt bedre end hidtil.

På vegne af DDI

Ole Faustrup, formand

veidræt · nr. 6 · 2011 7


Orienteringslejr for børn

➤ Tekst af Osk ar Wang o g Mag nus A sk

➤ foto af Henrik Eklund

Søndag den 9.10.11 blev Oskar Wang og Magnus Ask Danmarksmester i klubmesterskab i

orienteringsløb samme med OK-Pan Aarhus. Før det havde de to danske drenge været på

en svensk orienteringslejr i Örebro sammen andre døve og hørehæmmede børn, og her

fortæller de to lidt om deres oplevelser på turen i broderlandet

Oskar og jeg blev spurgt af Henrik

Eklund og Flemming Wang, om vi

ville komme til Sverige og løbe orienteringsløb

samme med ni svenske,

hørehæmmede børn og unge. Vi

fik nogle penge fra Døvania til turen.

Stor tak til Døvania.

Torsdag startede turen med, at vi

pakkede vores tøj til turen til Sverige.

Dagen efter, den 23.09.11, tog vi toget

fra Horsens station til Kastrup

lufthavn, og bagefter tog vi toget til

Malmö station.

I Malmö ventede vi i 15 min, for vi

kunne ikke finde Steen Kirkegaard,

som vi skulle møde. Men bare rolig,

vi fandt ham! Steen Kirkegaard kørte

os til en grillbar, hvor vi købte frokost,

for vi havde glemt vores store

madpakke!

Så kørte vi, Oskar, Steen og Magnus,

til Lund døveskole, og den skole er

170 år gammel og ligner Hogwarts

fra Harry Potter. Her kom nogle andre

børn med bussen. Så kørte vi til

Örebro, og det var en sjov, lang og

smuk tur. Vi hyggede os sammen på

turen.

Sent om aftenen ankom vi til hytten

i Örebro, så fik vi aftensmad samme

med de tre andre, unge, døve svenskere.

Lørdag morgen fik vi morgenmad,

som I kan se på billedet. Bagefter

skulle vi ud og træne og træne

og træne sammen med den voksne

mand med gul og blå jakke, du kan

se på billedet.

Det var smukt at løbe i den svenske

8

veidræt · nr. 6 · 2011


skov, og det var hyggeligt at løbe

med andre, hørehæmmede børe og

unge. De danske drenge havde en

lille konkurrence, og Oskar vandt!

Lørdag aften hyggede vi os efter aftensmad

med spil, film og aften-is.

Søndag morgen var dejlig, og vi fik

en dejlige morgenmad. Bagefter

løb vi en lang tur, to og to sammen.

Magnus løb sammen med en svensk

pige, der hed Maria N., Oskar løb

alene. Vi skulle alle i bad og pakke

tøj sammen, og så skulle vi hjem til

Danmark. Vi var på Horsens station

igen søndag aften kl. 22.44. Det var

en lang tur både frem og tilbage.

Vi synes, det var en fin tur, det var

spændende at møde svenske, hørehæmmede

børn og unge. Nogle

af os er blevet venner på Facebook

efter turen.

Næste løb er i Lund til april, og der

håber vi, vi alle mødes igen.

veidræt · nr. 6 · 2011 9


Scoringstavler: Ønsker din boldklub en måltavle til lavpris uden at gå på kompromis med kvaliteten?

Det er muligt med en scoringstavle fra Inno-Sign, hvor der benyttes høj dansk kvalitet.

Referencer:

- Tommerup Boldklub

- Glamsbjerg Boldklub

- Aalborg Chang

- Ærøskøbing I.K.

- Faaborg Boldklub

- Herning Fremad

- Juelsminde Idrætsforening

- Fremad Sønderborg

- B67 Odense

- B1909 Odense

25 cm = læseaftsand op til ca. 125m

40 cm = læseafstand op til ca. 200m

Standard farverne er rød, men kan på bestilling godt laves i andre farver såsom orange eller gul.

scoringstavlen består af 7-segment displays beregnet til udendørs brug med supergod læsbarhed, god læsevinkel, automatisk tilpasset lysstyrke og lang holdbarhed.

Kontakt: INNO-SIGN A/S - Gyvelvænget 2-4 – 5690 Tommerup - Tlf.. 70 20 39 35 – www.innosign.dk

Priser fra 15996,00 kr. excl. moms - Fås både som kabel- eller trådløs styring.

10

veidræt · nr. 6 · 2011


Europa mesterskabet

i brydning 2011

➤ Tekst og foto af John Albertsen, idrætsleder, email: joa@deafsport.dk

Lørdag den 1. oktober klokken 11.01

var der afgang fra Århus hovedbanegård

med kurs mod København. Vores

fly mod Armenien havde afgang

kl. 17.45, så vi havde god tid til at

ose i lufthavnen. Søndag ved halv

fem tiden ankom vi til Armenien,

og her ventede en større skare af

frivillige, mange af dem genkendte

vi fra 2008 hvor VM i brydning blev

afholdt i Armenien, så der var selvfølgelig

stor gensynsglæde. Ved syv

tiden havde vi fået vores hotel værelse,

og vi blev enige om, at det nok

var bedst med et par timers søvn. Vi

havde fået at vide, at vi ville blive

hentet kl. 12 og kørt til døvehuset/

brydehallen for at få vores akkreditering.

Ved døvehuset var der igen

mange kendte ansigter, så der blev

givet hånd og knus mange gange. Efter

alt det praktiske var overstået, gik

vi på døvebaren, som var indrettet

med seks kæmpestore billardborde,

og her fik vi tid til at snakke med de

andre landes deltagere og ledere. Da

vi kom tilbage til hotellet, gik vi ned

i motionsrummet, som var indrettet

med alt hvad hjertet kan begære af

træningsudstyr. Aftensmaden blev

indtaget på hotelværelset, og resten

af aftenen gik med afslapning.

Mandag var første dag, vi skulle

spise morgenmad i hotellets restaurant.

Det var vild luksus, og der

manglede intet, - heldigt for Anders

da han skulle bryde i 120 kgs klassen!

Klokken 14.00 skulle der være

TD møde, og på mødet, hvor Anders

for første gang deltog, fik vi at vide,

der var fejl i det program, vi havde

fået udleveret dagen før, så nu skulle

Anders alligevel vejes i dag, og bryde

i morgen, så efter mødet måtte vi

tilbage til hotellet for at hente Anders´

trikot. Man kan nemlig ikke i

brydning, som i boksning, blive vejet

i bar r.., - man skal have trikot

på. Vejning forgik lidt uden for byen

og længere oppe i bjergene, i en stor

træningshal for boksning og brydning.

Der var en helt fantastisk udsigt

over Yerevan med de høje bjerge

i baggrunden. Indvejning foregår på

den måde, at den laveste vægtklasse

vejer først, derefter næstlaveste osv.

Tirsdag var det vægtklasserne 55, 66,

84 og 120 kg. som skulle bryde og

derfor også disse vægtklasser, som

skulle vejes om mandagen. Anders

blev vejet ind med en kampvægt på

115 kg. Under indvejningen var der

lidt forvirring, og den russiske bryder

fik ved en fejl taget Anders´ pas,

men heldigvis opdagede Anders det,

og der blev byttet tilbage igen. Aften

gik med at diskutere modstanderne

til morgendagens kampe.

Tirsdag var dagen, som skulle vise,

om vi havde valgt rigtig taktik.

I 120 kg. var fem lande repræsenteret,

så der skulle brydes alle mod

alle. Anders mødte i første kamp

bulgareren Lliev Ilion, Anders var

lidt nervøs i første periode og tabte

1-0. I pausen fortalte han, at bulgareren

”knækkede fingre”. Anden periode

gik bedre, og Anders vandt 1-0,

så nu skulle der en tredje periode til

for at afgøre kampen. Her viste Anders

ingen nåde, men kastede først

bulgareren til et 3 point greb, og

bagefter rullede han ham til 2 point.

Anders vandt 3. periode 5-0, kun et

point fra sejr på teknisk overlegenhed.

Vi havde sejret, det var for vildt,

og pludseligt kom der blod på tanden,

- vi var jo trods alt ikke kommet

med de store forventninger. Anden

veidræt · nr. 6 · 2011 11


Orientalsk Køkken

Vesterbrogade 1 – 8000 ÅRHUS C

Tlf. 86 12 15 88

www.orientalskkokken.dk

Restaurant • Special arr. - konfirmation og lign.

Mad ud af huset – min. 20 kuverter

Man. Lukket • Tirs.-tors. 17–22

Fre.-lør 17–23 • Søn. 17–22

12

veidræt · nr. 6 · 2011


kamp var mod ukranieren Bilyavskyy

Ruslan, nr. 2 fra Deaflympics 2009 i

120 kg., og det var tydeligt at mærke,

at Anders var tændt, og der var på

intet tidspunkt tvivl om, hvem der

var bedst, og ukraineren må indkassere

et nederlag på 5-1!

2-0, det begynder at lugte lidt af medalje,

det er fedt, vi er helt ovenpå.

Tredje kamp var mod russeren Ivanov

Daniil, og det blev et brag af

en kamp, som jeg dog syntes, ikke

var helt så lige, som resultatet sagde:

det var tydeligt, at russeren var

stærk, men Anders var teknisk meget

bedre, og styrede sikkert mod sin

tredje sejr. Anders vandt kampen 1-0

og 1-1. I finalen skulle Anders møde

tyrkiske Citak Ilhan, - Europa-, verdens-

og Deaflympicsmester i 96 kg.

Inden finalerne var der den officiel

åbning af EM, så der var tid til lidt

afslapning, og til at få lidt at spise.

Finalen i 120 kg. var blevet udvalgt

til at være den først finalekamp, da

den armenske præsident ville overvære

det. Vi havde selvfølgelig luret

den tyrkiske bryder af, og taktikken

var, at Anders skulle styre i stående

brydning. Men tyrkeren var en snu

ræv, og stærk som bare f….., så Anders

mistede balancen og lynhurtigt

var tyrkeren over ham og ruller ham,

så Anders lå i faldsituation. Kampen

endte med faldsejr til tyrkeren, men

Anders havde vist klasse brydning

og en vilje, som slet ikke kan beskrives.

Vi fejrede sølvmedaljen på en

mexicansk restaurant.

Onsdag gjaldt det vægtklasserne

60, 74 og 96 kg, og sidst på dagen

var der medaljeoverrækning, hvor

Anders modtog en fornem og fuldt

fortjent sølvmedalje. Torsdag var

hviledag inden fristilbrydning, og da

Anders ikke skulle deltage i fristil,

havde vi valgt at tage hjem natten til

torsdag.

I Kastrup lufthavnen blev Anders

modtaget med flag og champagne af

en repræsentant fra DDI, og mandagen

efter var der fejring af Anders i

brydeklubben. Anders modtog også

lykønskning fra Danmarks brydeforbund,

og blev ved den lejlighed udtaget

til at bryde for Danmark i en

trekamp mellem Sverige, Finland og

Danmark!

Jeg vil gerne ønske Anders et stort

tillykke med det flotte resultat. Fedt

at se, Danmark kan blande sig med

så store brydenationer som Tyrkiet,

Rusland og Ukraine.

Der er kun én ting at sige - hvor der

er vilje, er der vej! Tillykke Anders.

veidræt · nr. 6 · 2011 13


Trekamp i brydning

➤ Tekst af John Albertsen, idrætsleder, email: joa@deafsport.dk

Vi er utroligt stolte over, at Anders blev udtaget til at repræsentere Danmark ved Nordiske

Trekamp, ikke alle får den mulighed

Danmark mødte sidst Sverige i en

brydelandskamp i 1965 og har aldrig

tidligere mødt Finland. Det var store

kanoner, Anders skulle op imod,

medaljetagere fra både EM, VM og

OL, men vi vidste, det ville blive en

kæmpe oplevelse.

I første kamp mødtes Danmark og

Sverige, og det blev en tæt holdkamp

som endte med resultatet 4-2

til Sverige. Anders mødte Sveriges

største brydeikon, Jimmy Lidberg,

og det blev en kamp, hvor Anders

gav den alt, hvad han havde i sig, af

teknik og styrke, men det endte alligevel

med et nederlag, som dog

også var forventet, - svenskeren er

trods alt klar til OL 2012 efter en 2.

plads ved VM (de første seks pladser

ved VM giver adgang til OL).

Efter kampen fik Anders stor ros af

den dansk landstræner for sin brydning

i stående, men han fik også at

vide, at han skal træne mere parterre

brydning. Kampen mod Finland endte

3-3, Anders tabte også mod finnen,

energien var brugt op, - havde

Anders mødt finnen i første kamp,

kunne han godt have vundet.

Trekampen endte med, at Finland

løb med sejren, Sverige blev nr. 2, og

Danmark nr. 3

Du kan læse mere om Nordisk Trekamp

Dansk Brydeforbunds

hjemmeside:

http://www.brydning.dk/da/Nyhed/

2011/10/Succesfuld%20Nordisk%20

Trekamp.aspx

Kolboth Cup

➤ Tekst af John Albertsen, idrætsleder, email: joa@deafsport.dk

I weekenden 19.-20. november lykkedes det for Anders Sehested at hente en bronzemedalje

hjem ved et af skandinavens største stævner, Kolboth Cup. I stævnet deltog 11 lande

Anders fik hård modstand fra bl.a.

Balint Lam fra Ungarn og Toby Erickson

fra USA, der begge er 5’er fra

Junior VM i sommer. Begge var for

hårde for Anders, der tabte i to perioder

til begge brydere. Dog var der

i hver kamp en energi og kampgejst,

som overraskede en modstander på

2 meter og 10 og 125 kg. Det er tydeligt,

at Anders arbejder på at få

så meget kamptræning som muligt,

og at han er klar til at bruge den tid,

det kræver! Bronzekampen kunne

Anders trække sig sejrrigt ud af med

en sejr over Parker Betts fra USA på

2-1 i perioder. Første periode vandt

Anders, da han stoppede amerikaneren

i forsøg på greb. Anden periode

var helt anderledes, set med

danske øjne, Anders blev nærmest

overløbet, og amerikaneren vandt.

Derfor skulle der en 3. periode til

for at afgøre, hvem der skulle være

sejrsherre. Anders kastede tidligt i

perioden Parker, og modtog 3 point.

Anders skulle nu bare holde den

hjem, og det lykkedes, og det blev

til en sejr på 3-2 i tredje periode.

Anders forsætter sin træning frem

mod DM i foråret, og VM til efteråret.

14

veidræt · nr. 6 · 2011


! klip her !

klip her

Arrangerer

Stort t idrætsstævne

for flerhandicappede døve

23. - 26. april 2012

på Castberggård

veidræt · nr. 6 · 2011 15


! klip her !

Flerhandicap-idrætsstævnet på

Castberggård 2012.

klip her

Flerhandicap-idrætsstævnet på

Castberggård 2012.

Hvem: Flerhandicappede døve fra 15 år til 99 år sammen med

ledsagere og ledere. Plads til ca. 50 personer.

Tilmeldingsblanket:

Hvor: Castberggård, Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted

Navn: ____________________________________

Hvad: Vi skal have det sjovt og hyggeligt sammen og på programmet

er en heldagsudflugt, idrætslege, underholdning og fest.

CPR.nr: ____________________________________

Adresse: ____________________________________

Pris: Indkvartering i dobbeltværelse m. delt bad: 2000 kr. alt inkl.

Indkvartering i enkeltværelse m. delt bad: 2400 kr. alt inkl.

Indkvartering i enkeltværelse m. eget bad: 2600 kr. alt inkl.

Vi arbejder på at søge fonde, så deltagerbetalingen bliver mindre

for dem, der er medlem af DDI.

Postnr./ Bynavn: ______________________________

Fax. / E-mail: __________________________________

Medlem af Fleur: _________

Transport: I må selv arrangere rejse for egen regning.

Ikke medlem af en klub under DDI: _____

Husk: Almindeligt tøj, badetøj, sportstøj og regntøj (praktisk tøj)

Sygesikringsbevis medbringes.

Jeg har ledsager med Ja _______ Nej _______

Kost: Skal der tages hensyn til særlig kost, bedes dette oplyses ved

tilmeldingen.

Tilmelding / Betaling:

Tilmelding bedes sendt til DDI, idrætskonsulent,

Anita Otte Clausen: aoc@deafsport.dk

Indbetaling skal ske til Dansk Døve-Idrætsforbunds konto:

Nordea Bank reg. nr 2217 - kontonr. 0563909625

Det er vigtigt at du angiver ”flerhandicap + dit navn” i forbindelse

med betalingen.

Tilmeldings- og betalingsfrist senest d. 1. marts 2012.

Navn på ledsager: _____________________________

Ledsager CPR.nr.: _____________________________

Ønsker dobbeltværelse m. delt bad _________________

Ønsker enkeltværelse med delt bad _________________

Ønsker vil enkeltværelse med eget bad _______

Kontakt: Ønskes flere info. Kontakt idrætsleder:

Kirsten Serup Poulsen:kiserup@tiscali.dk

Særlig hensyn til kost ___________________________

16

veidræt · nr. 6 · 2011


Retro badmintonstævne 2011

➤ Tekst og foto af Line Lerchebo, email:

30. september til 2. oktober afholdt DDI et såkaldt ”Retro badmintonstævne for 30+”, hvor

tidligere deltagere fra Hørehæmmet Ungdoms badmintonstævner tilbage i ’90-erne samt

andre, interesserede 30+’ere blev inviteret til sport og socialt samvær på Fyn. Line Lerchebo

fortæller her om sin weekend på Dalum Landbrugsskole

Det er søndag den 2. oktober klokken

halv syv om aftenen. Jeg er øm

i skulderen og i nogle bestemte

muskelgrupper, som har været på

sportsarbejde. Jeg er egentlig godt

tilfreds med min fysiske og sociale

indsats i weekenden sammen med

mange nye ansigter.

Jeg valgte at køre til Odense. I løbet

af ugen havde jeg fået aftalt samkørsel

med en Peter, som jeg ikke kendte.

Jeg fik lige set et billede af ham

på Facebook, så jeg måske havde en

chance for at genkende ham, når jeg

skulle samle ham op på vores aftalte

mødested.

Det blev en hyggelig tur, hvor vi fik

snakket lidt med hinanden. Da vi

endelig kom frem til Dalum Landbrugsskole,

kunne jeg se, at vi var

en blandet flok rent aldersmæssigt,

- det var virkeligt fra 30 år og helt til

pensionsalderen.

Efterhånden dukkede der flere og flere

op, og vi fik snakket lidt og fundet

ud af, hvem der var hvem, og hvilken

baggrund folk havde. Vi var en blandet

flok af hørehæmmede, døve og

CI-brugere, og sprogkoderne var en

blanding af dansk tale, tegnstøttet

kommunikation og tegnsprog, hvor

folk hjalp hinanden med at gøre sig

forståeligt.

Anita Clausen fra DDI startede med

at genopfriske weekendens programplan

og de meget indviklede regler

og inden sengetid fik vi fundet ud af

hvem, der ville spille badminton:

5 kvinder i single

6 mænd i single

6 kvinder og 6 mænd i mix double

Næste dag vågnede jeg og gjorde

mig klar til min store indsats i badmintonstævnet.

Vi fulgte dagens

program fint, og jeg formåede at tabe

tre kampe og vinde en kamp i single,

mens det gik klart meget bedre med

mix double, og vi fik lagt en god taktik

mod de forskellige modstandere.

Overfor vores værste modstandere

måtte vi helt ud i 3. sæt for at afgøre,

hvem der var vinderen, efter 23 point

i to forskellige sæt. Vi tabte desværre,

men det var sjovt og spændende,

og ingen var på nogen måde i super

eliteform, da de fleste var i en moden

alder og ikke havde spillet badminton

i flere år. Dagen bragte følelsen

af vindermentalitet frem i flere

af os, samtidig med at vi grinede og

hyggede os undervejs.

Aftens festmiddag bestod af tre retter.

Vi fik spist og snakket og drukket

os igennem dem i en varm stue, inden

vi fortsatte vores hygge i et andet

lokale. Der var opstillet en moderne

jukebox, så nogen gik i gang

med at vælge musiknumre, og andre

snakkede. Jeg blev oppe til kl. 2.

Søndag morgen evaluerede vi arrangementet,

og vi ønskede alle en gentagelse

næste år, for at nogen kunne

få revanche, og fordi vi havde haft en

så god weekend. Jeg og Peter kørte

hjemad som ny bekendte.

Jeg glæder mig til næste år, som bliver

9.-11. november 2012. Tak til jer

alle, som jeg fik hygget med, og tak,

Merete, for lån af shampoo!

veidræt · nr. 6 · 2011 17


EM i skydning

i Munchen

➤ Tekst/foto af Ivan Jeppe sen ivansk y t t e@ gmail .com o g Ov e Munck ov emunck@w ebspeed. d k

EM skydning for døve foregik i München, og det mest sjove var, at det foregik på samme

skydebane som OL i 1972, ”Hochbruck” hedder banen, et kæmpe sted med over 100 skydebaner

til både luftriffel og pistolskydning

Åbningsceremonien var flot og en

stor fornøjelse med 12 kanonskud

som tegn på, at det var det 12. EM

i skydning. Münchens borgermester,

den bayerske delstatspræsident og

præsidenten for EDSO holdt taler.

Ivan Jeppesen var eneste danske deltager.

Vores anden deltager, Søren

Damgaard, var forhindret i at deltage,

da han skulle passe sin skole.

EM i skydning begyndte 3. september

med luftriffel for Ivan. Det begyndte

godt, men Ivan fik det lidt for varmt

og faldt lidt tilbage. Ivan endte med

517 points, og schweizeren Thomas

Møsching vandt.

5. september gjaldt det 3x40 skud, og

Ivan lagde godt ud med et resultat

efter ”liggende” på 386 point. Men

det gik ikke så godt i stående skydning,

hvor Ivan kun fik 309 points.

Sidste disciplin, som var knæskydning,

gik godt igen, og Ivan fik 368

points, i alt 1.063 points. Det kan accepteres

efter et dårligt 2011 med for

lidt træning i foråret og sygdom.

18

veidræt · nr. 6 · 2011


Samlet var det igen Thomas fra

Schweiz, som vandt.

Den 7. september var det skydning

- 60 liggende. Ivan gik hele serien

med et gennemsnit, der lå lidt under

Ivans normale standard. Det blev

til seks serier med pointene: 93-93-

96-97-95-95. Også ved denne disciplin

var det Thomas fra Schweiz, der

vandt. Ivan kunne dog bryste sig af,

at Thomas og Ivan har samme tegnnavn!

Men det ser lovende ud for de

unge tyskere, ukrainere og russere.

De viste gode takter og vil helt sikkert

løfte standarden meget i fremtiden.

Afslutningen og afslutningsfesten

var god, og vi mødte flere gamle skytter

fra 1974, der kom som tilskuere.

Det var en kæmpe fornøjelse for os

at møde dem igen. Vi fik udvekslet

adresser og taget en masse billeder.

Før vi tog hjem, var vi på lille udflugt

og besøgte forskellige steder, som

er kendt fra 2. Verdenskrigen. Blandt

andet Hitlers hus, som han fik til sin

50 års fødselsdag.

Næste EM bliver enten i Rusland eller

Kroatien, hvor vi også håber at

kunne sende vores nye, unge skytte

Søren Damgaard.

veidræt · nr. 6 · 2011 19


Arkitektfirma

Gudnitz & Partnere A/S

86 17 12 22

www.gudnitz-tegnestue.dk

20

veidræt · nr. 6 · 2011


VM i Korea

➤ TEKST af Maiken L auritsen , idr æ t sled er , email: l au@deafsport. d k

➤ foto af Maiken Lauritsen og Ove Munck

Endelig - efter mange måneders træning, planlægning og udsættelse fra arrangørernes

side – gik VM i Sydkorea i gang lørdag den 29.oktober. Danmark stillede med de to herrer

Jannich Andersen og Jesper Søndergård. Jannich havde en 2. plads fra sidste VM at forsvare,

så der var pres på fra første bold. Kunne Jannich nå ligeså langt denne gang?

Holdturneringen

Efter at være ankommet til Korea og

fået træningspas torsdag og fredag,

var det fredag aften tid til åbningsceremonien.

Det var et fint show med

tryllekunstnere og mange taler. Lørdag

gik holdturneringen i gang, og

det var nu nogle af modstanderne

skulle aflures, så de sidste, taktiske

planer kunne lægges, før den

individuelle turnering gik i gang.

Holdturneringen blev gennemført

med mange, velspillede kampe, hvor

der især i finalen var spænding til

sidste bold om, hvem der skulle være

de nye verdensmestre; Rusland eller

Korea. Koreanerne trak det længste

strå og genvandt verdensmesterskabet

efter en sejr på 3-2 i finalen.

Single – indledende gruppespil

Så var det tid for Jannich og Jesper,

det var nu blevet tirsdag, og

endelig skulle den individuelle

turnering begynde. Efter at have

set mange, gode kampe de sidste

par dage, var drengene virkelig

klar til selv at komme i kamp.

Jesper var den første, som skulle i

kamp. En skulderskade, som dog

var i bedring, og en fod, som han

desværre var vredet om på i lufthavnen

på vej til Korea, gjorde, at

forventningerne fra Jespers side,

om at gå videre fra gruppespilet i

single, ikke var så høje. Han tabte

også sine 3 gruppespils kampe temmelig

stort. Og så var det slut med

single for Jespers vedkommende.

For Jannich gik det bedre. Han var

som 2. seedet i en gruppe med kun 2

andre spillere. Begge blev slået stort,

og så var han klar til at spille videre i

cup-systemet (vind eller forsvind).

Double

Først skulle der dog spilles double.

Her var forventningerne om

en god placering også høje, da

danskerne havde en semifinaleplads

fra sidste VM at forsvare.

Første kamp blev en meget nervøs

affære fra danskernes side. Mange

uprovokerede fejl prægede det danske

spil. Ukrainerne, som danskerne

var oppe imod, var tilgengæld

tændte og fightede rigtig godt. Efter

tre sæt, og mere spænding end

hvad Jannich og Jesper havde forventet,

var det heldigvis danskerne,

som trak sig ud som sejrsherrer.

Næste kamp var på papiret meget

sværere end den første. Det næstbedste

russiske par stod på den

anden side af nettet. Drengene fik

heldigvis løftet niveauet betydeligt i

forhold til den første kamp, og det

blev tæt. Første sæt bliver tabt 21-

15. Drengene kæmper videre, og det

går rigtigt godt, de er med til 15-

15, men fire nemme fejl, og det ser

pludselig svært ud. De kommer op

på 17-19, men mere bliver det ikke

til. Russerne vinder andet sæt med

veidræt · nr. 6 · 2011 21


22

veidræt · nr. 6 · 2011


21-17 og den danske herredouble er

færdige ved VM. Slået ud i 2. runde.

Bestemt ikke det, som havde været

planen, og to meget skuffede danskere

forlod banen.

Single – vejen til medaljen

Alt håb om en medalje var heldigvis

ikke ude. Jannich var stadig med

i single, og på grund af resultaterne

fra alle grupperne i de indledende

kampe så det ud til, at Jannichs

vej til en medalje ikke var så svær,

som den kunne have været. Blandt

andet kunne han undgå de tre bedste

russere, fordi de alle var endt i

den anden halvdel af cup-systemet,

Jannich gjorde hurtigt kål på

en østriger og en japaner.

Han var nu kvartfinale klar, og her

ventede den første ”rigtige” modstand.

Koreaneren Woo (seedet

8). Jannich lagde godt ud, men det

samme gjorde Woo. Derfor blev det

et tæt første sæt, som Jannich tabte

20/22. På den igen og kæmpe videre,

og det gjorde Jannich, alt hvad han

havde lært. Samtidig blev han klar

over, hvordan han skulle styre kampen,

nemlig ved at sidde på nettet,

og lave flere netdrop. Og det hjalp.

Andet sæt ender 21/18 til Jannich.

Tredje sæt, der var intet at være bange

for, Jannich havde alt under kontrol,

og Woo slappede lidt mere af (måske,

fordi han også skulle spille både mix

og herre double senere). Sikkert blev

sejren hevet hjem 21/12 og Jannich

var nu sikker på minimum bronze.

Glæden i den danske lejr og blandt

alle Jannichs fans var stor, - skulle

det virkelig blive til den 3. finaleplads

i træk ved VM?

Det var tid til semifinale. Her ventede

den useedede litauer Dauskurtas.

Han havde spillet en rigtig

flot 1/4-finale og var en rigtig fighter-type,

så det kunne godt gå hen

at blive en lang kamp for Jannich.

Kampen gik i gang, men Jannich

kom ikke rigtigt fra start. Han fulgte

godt med, men der manglede noget

energi, det var tydeligt, selv for

tilskuerne. I pausen ved stillingen

11/8 til litaueren fortalte Jannich, at

det gjorde ondt i hans fod, og han

ikke var sikker på, at han kunne gennemføre

kampen. Det så ikke godt

ud. Han besluttede at se sættet ud,

hvordan det gik. Han kæmpede sig

flot tilbage og fik bedre gang i benene,

og vandt første sæt 21/18.

Andet sæt begyndte. Det gik ok, de

første par bolde, men det begyndte

at kunne ses, at der var noget galt

med Jannich, han kom bagud - stort.

Den stod 11/6 og der var pause. Jannich

kunne ikke mere, han stoppede,

sagde tak for kampen og lykønskede

litaueren med finalepladsen.

Drømmen er brast. Ikke nogen 3. VM

finale til Jannich. En stor vabel under

hele hælen, var der gået hul på, og det

var det som stoppede Jannichs drøm.

Det var meget ærgerligt, og Jannich

var selvfølgelig meget skuffet

og knust over, at det skulle

ende sådan her. Det er desværre

ting som sker, og man må bagefter

finde ud af hvorfor, det kan ske, så

man kan undgå det en anden gang.

Og trods alt er de mange timers

træning ikke helt spildt, for Jannich

havde vundet bronze med hjem til

Danmark.

Hjemme igen

Jannich blev modtaget i lufthavnen

af repræsentanter fra DDI, samt venner

og familie, der alle lykønskede

ham med det flotte resultat. Jesper

blev i Korea; for første gang, siden

han blev født der, var han tilbage i

landet, så han havde besluttet sig for

at forlænge opholdet, så han kunne

se noget mere af sit oprindelsesland

end bare en badmintonhal.

veidræt · nr. 6 · 2011 23


Zink- og aluminiumanoder

BAC CORROSION CONTROL A/S

FÆRØVEJ 7-9

4681 HERFØLGE

DANMARK

PHONE: +45 70 26 89 00

FAX: +45 70 26 97 00

E-MAIL: INFO@BACBERA.DK

WWW.BACBERA.DK

24

veidræt · nr. 6 · 2011


DDIs ildsjæle

➤ Tekst af Tomas Kold Erlandsen, idrætskonsulent, email: tke@deafsport.dk

➤ foto af DDI

Her er andet portræt i serien om DDIs Ildsjæle. I sidste nummer af Døveidræt var det Jørgen

Jørgensen, mens det denne gang er Willy E. Pedersen. Willy har gjort en stor indsats til

gavn for DDI gennem mange år, og vi beskriver her Willy og hans arbejde

Willy Pedersen blev født 25. maj 1936

i Odense og voksede op i en familie

med døve forældre og bror. Ligesom

mange andre døve børn den gang

blev han det første skoleår placeret

på døveskolen på Kastelvej i København

for at blive vurderet, hvor han

skulle endeligt placeres. Da han havde

en lille hørerest, blev han flyttet

til Nyborgskolen, hvor han gik hele

sin skolegang til 1951.

Willy var aktiv fodbold- og håndboldspiller

i skoletiden, og deltog i

flere stævner i Nyborg. Willys egne

forældre dyrkede ikke sport, så hans

forbilleder var andre døve sportsfolk

på Nyborgskolen.

Efter Willy havde sluttet sin tid på

Nyborgskolen, vendte han hjem til

Odense, men fik samtidigt læreplads

som bogbinder i Nyborg. Willy blev

medlem hos sportsklubben DAN og

spillede fodbold, men han begyndte

også at træne atletik.

Og det var nok det, han blev mest

kendt for!

Willy har en meget stærk vilje og god

kondition. Han trænede i en klub

blandt hørende, og når de skulle

løbetræne, vidste han aldrig, hvor

langt de skulle løbe, da han ikke

forstod, hvad træneren sagde. Han

løb så bare sammen med de andre,

som godt vidste, hvor langt de

skulle løbe. Men når Willy ikke vidste

på forhånd, hvor langt de skulle

løbe, kunne han ikke regulere sit

tempo, og måtte derfor presse sig

selv ekstra. Det endte med at blive

til hans fordel, for når han så deltog

i stævner og vidste, hvor langt han

skulle løbe, var det pludselig meget

nemmere for ham, og han fik opbygget

en god kondition og et mentalt

overskud.

Willy fortæller,

at hans største,

sportslige oplevelse

var Deaflympics

i Milano 1961, hvor

Willy og en Amerikaner

slog verdensrekorden

i 400

meter løb. Der var

en masse diskussioner

om hvem,

der blev nr. 1. Det

endte desværre til

amerikanernes fordel,

da han var foran

fra starten! Men

sjovt nok var tiden

for første og andenpladsen

den samme. I dag ville

man have givet de to atleter en delt

førsteplads.

Verdensrekorden er slået, men Willys

tid er stadig den bedste tid, Danmark

nogensinde har præsteret! Ved

samme stævne fik Willy også sølv i

800 meter løb, og den tid er ligesom

tiden på 400 meter endnu ikke slået

i Danmark.

Willy fik to børn, heraf en døv dreng,

som også er en sand sportsmand.

Hans søn, Jan Elmer, har spillet på

håndboldlandsholdet og deltaget i

nordisk mesterskaber i 3000 meter

forhindring. Jans tid er stadig nordisk

rekord, så man kan sige, at Willys

gode gener er gået videre!

Willy deltog kun ved en Deaflympics

som aktiv. Han skulle også have deltaget

ved Deaflympics i 1965, men

da han skulle være far til sit første

barn, tvang Willys svigerfar ham til

at blive hjemme. Willy har efterfølgende

deltaget til to Deaflympics

som hhv. orienterings- og svømmeleder,

og var med i København som

frivillig medhjælper. Desuden har

Willy deltaget i mange EM og VM,

både som atlet og som leder.

Willy har siddet i DANs bestyrelse

som både medlem, sekretær, og til

sidst i mange år som kasserer. Han

har desuden siddet som medlem i

DDIs bestyrelse i 18 år frem til 1989

samtidigt med, han var idrætsleder.

Willy har stået for flere arrangementer

og hjulpet til under mange børnog

juniormesterskaber i Danmark. I

1994 syntes Willy, det var på tide at

prøve noget nyt, og han stiftede derfor

bowlingklubben Tenpins, som nu

er Danmarks stærkeste bowlingklub.

Willy fik DDIs hæderstegn ved repræsentantskabsmødet

i 2011, og

er æresmedlem hos både DAN og

Tenpins 94.

Nu er Willy også æresmedlem hos

DDI for sine unikke atletikpræstationer

og ægte sportsånd i arbejdet for

både klubber og forbundet.

veidræt · nr. 6 · 2011 25


Resultater fra Døveligaen:

11. september

DAN – Døvania: 5-2 (2-1)

Målscorere: Tobias B Michelsen (DAN) 2 mål, Nassor Salim (DAN) 2, Rasmus Bøgsted (DAN) 1,

Mads Godtfredsen (Døvania) 1 og Adalstein Sæmundsson (Døvania) 1

18. september

Døvania – Viking: 13-0 (7-0)

Målscorere: Ali-Reza Shiripour (Døvania) 6 mål, Krisitian Damgaard (Døvania) 2, Uffe Morell

(Døvania) 2, Martin Tranemose (Døvania) 1, Mads Godtfredsen (Døvania) 1 og

Emil Empacher (Døvania) 1

Advarsel uddelt: Viking, 1 gult kort

DAN – Globen Sport: 2-6 (2-4)

Målscorere: Brian Bille (Globen) 2 mål, Martin Søloft (Globen) 1, Jon Hesselberg (Globen) 2, Martin

Jacobsen (Globen) 1, Dennis Sørensen (Dan) 1 og Nassor Salim (Dan) 1

Advarsel uddelt: Dan, 1 gult kort

Udvisning: Dan, 1 rødt kort (1 gult+1 gult), Globen Sport, 1 rødt kort

1. oktober

Globen Sport – Viking: 4-0 (2-0)

Målscorere: Emil Trillingsgaard (Globen Sport) 1 mål, Søren Bøgsted (Globen Sport) 1, Brian Bille

(Globen Sport) 1 og Martin Søltoft (Globen Sport) 1

Advarsel uddelt: Globen Sport, 1 gult kort

8. oktober

Døvania – Globen Sport: 0-2 (0-1)

Målscorere: Brian Bille (Globen Sport) 1 mål og Søren Bøgsted (Globen Sport) 1

Advarseler uddelt: Døvania, 2 gule kort

Viking – DAN: 2-8 (1-5)

Målscorere: Ulrik Mjelva (DAN) 4 mål, Ronald Kato (DAN) 2, Markus Rokkedahl (DAN) 2, Alexander

Hansen (Viking) 1 og Mik Bo Christensen (Viking) 1

Advarseler uddelt: Viking, 3 gule kort

Stillingen pr. 8. oktober 2011

Plads Hold Kampe Målscore Point

1. Gl. Sport 3 12-2 9

2. DAN 3 15-10 6

3. Døvania 3 15-7 3

4. Viking 3 2-25 0

De næste kampe spilles den 14. og 15. april 2012

26

veidræt · nr. 6 · 2011


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD

Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,

kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad

er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan

være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt

annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.

Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,

f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.

Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores

erfaring...

FL SPORTMARKETING

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flsportmarketing · fl@flsportmarketing.dk


Retur adr.:

Dansk Døve-Idrætsforbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

More magazines by this user
Similar magazines