Krudtslam Nr.1-2012 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

sortkrudt.dk

Krudtslam Nr.1-2012 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger

Krudtkassen

for et fortsat medlemskab af DSU.

Både DDS og DSU fik fra starten

orientering om, at vi havde følere ude

i begge organisationer.

Medio december modtog vi svar

fra DDS om, at bestyrelsen havde

besluttet at den pt. ikke fandt

grundlag for et medlemskab eller

associeringsordning, men at man

gerne ville have et samarbejde med

os på relevante områder.

På mødet med DSU ville man gerne

fortsætte samarbejdet med os og vi

fik tilbudt et fuldgyldigt medlemskab,

på samme vilkår som de øvrige

medlemsforbund.

Med baggrund i såvel svaret fra DDS,

som tilbuddet fra DSU har bestyrelsen

derfor meddelt DSU, at vi gerne vil

optages som fuldgyldigt medlem,

hvilket vi fik bekræftet i december

2011 så er bragt i orden.

Nordisk Mesterskab holdes i år

i København på Københavns

Skyttecenter i perioden fra d. 20. – 22.

juni. I bestyrelsen håber vi at se rigtig

mange af vore skytter. Og husk det er

et arrangement hvor alle kan deltage

uanset skydefærdigheder eller ej

Et stort hjertesuk, rigtig mange

af vore foreninger har endnu ikke

foretaget registrering på det skema

som én gang om året udsendes fra

DIF. Det er vigtigt at alle foreninger

får bragt dette i orden hurtigst muligt.

Da en undladelse kan betyde at der

ikke længere kan udstedes SKV 2 til

de foreninger som ikke er på listen.

Er du i tvivl om du som formand

har fået det tilsendte skema, kan du

kontakte Dansk Skytte Union på tlf.

43 26 26 26.

More magazines by this user
Similar magazines