Referat fra bestyrelsesmøde i Hjerneskadeforeningens lokalafdeling ...

hjerneskadeforeningen.dk

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjerneskadeforeningens lokalafdeling ...

Referat fra bestyrelsesmøde i

Hjerneskadeforeningens lokalafdeling Nordsjælland

den 30. januar 2007 kl. 19.00

hos Rene Bøgeskov

1. Godkendelse af dagsordenforslag samt en kort præsentation af bestyrelsen

Lisbeth bød velkommen til alle i den nye bestyrelse for lokalafdeling Nordsjælland.

Samtidig gav hun udtryk for at hun glædede sig til samarbejdet.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kom med en præsentation af sig selv.

2. Bestyrelsen konstituerer sig med:

Næstformand – Henning Kaag

Kasserer – Inger Lise Bøgeskov

Sekretær - Vivi Krabbe Östlund

3. Udpegning af repræsentanter til deltagelse i Hjerneskadeforeningens repræsentantskabsmøde

i dagene 27 – 29. april 2007

Lokalafdeling Nordsjælland havde pr. 30.09.2006 - 102 medlemmer hvilket

berettiget lokalafdelingen til 3 repræsentanter – heraf formanden som født

medlem.

Udover Lisbeth Holmgaard deltager:

Rene Bøgeskov

Inger Lise Bøgeskov.

Som supp. valgtes:

1. suppleant – Annette Jensen

2. suppleant – Vivi Östlund

4. Korte meddelelser fra:

Formanden:

Lisbeth orienterede om de 3 temadage som Hjerneskadecenter Nordsjælland

arrangerer henholdsvis den 27. februar og 5. marts. Aftalt at de enkelte

bestyrelsesmedlemmer går hjem og vurderer om de ønsker at deltage – hvis

de gør det orienteres Lisbeth om tilmeldingen. Vivi har efterfølgende meddelt,

at hun har tilmeldt sig temadagene.

Uddelt ”Huskeliste/inspirationsliste over opstart af kommuneforening som vi

har modtaget fra Pernille på kontoret. – Aftalt at de enkelte bestyrelsesmedlemmer

går hjem og studerer dette nærmere

Bestyrelsesmedlemmerne fik endvidere udleveret ”Godt ar vide – et faktaark

for lokalafdelingen – ligeledes udarbejdet af Pernille. – også dette studeres

nærmere inden næste møde.

1


Kassereren:

Vi har endnu ikke fået udbetalt vores andel af Frederiksborg amtskreds ultimo

saldo – dette vikl ske når Inge Juul Knudsen som ca. 3 uger vender hjem

fra ferie.

Inger Lise vil snarest søge af få oprettet en bankkonto i Nordea.

HB/FU:

Lisbeth fortalte at det enkelte bestyrelsesmedlem fremover automatisk vil få

tilsendt referater fra henholdsvis forretningsudvalgets og hovedbestyrelsens

møder

DSI

‣ lokalt nyt - intet

‣ nyheder fra DSI-centralt - intet

”Lyspunktet”

Rene oplyste at Lyspunktet om 14 dage arrangerer en weekendtur til Karrebæksminde.

Bestyrelsen

‣ Rene

Intet yderligere

‣ Inger Lise

Intet yderligere

‣ Annette

Intet yderligere

‣ Henning

Er på ferie: 23.4 – 27.4, 21.7 – 28.7 og endelig 17.9 – 21.9

‣ Vivi

Er på ferie: 1.2 – 11.2

‣ Lisbeth

Holder ferie fra 29.3 – 14.4

5. Planlægning af lokalafdelingens aktiviteter

medlemsarrangementer,

lokale medlemstilbud udover arrangementer

ansøgning om penge,

arbejde på omrettelse af flere lokalafdelinger

samarbejdet med de øvrige lokalafdelinger i regionen

Dette punkt udsættes til næste møde. Aftalt at vi alle tænker over punkterne

inden da.

Eventuelt – herunder næste møde

Næste møde afholdes den 20. februar kl. 19.00 hos Vivi

Lisbeth Holmgaard

2

More magazines by this user
Similar magazines