En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

Selvom der er unge, som har en oplevelse af uretfærdighed eller manglende

anerkendelse, er det selvsagt ikke nogen undskyldning for at vende sig mod

samfundet med vold eller for at sprede had mod andre på grund af deres hudfarve

eller tro. Man har sit personlige ansvar uanset hvad. Det er vigtigt at

undgå, at de unge påtager sig – eller påduttes – en offerrolle. Samfundet må

gøre sit for at give de unge muligheder og retlig beskyttelse, men det er og

vigtigt, at de unge og deres familier selv påtager sig et ansvar. De unge skal på

den ene side mærke, at det betaler sig at yde noget, men på den anden side

også at destruktive handlinger har konsekvenser.

Arbejdsgruppens forslag har på denne baggrund sigte på to delvis sammenhængende

udfordringer:

• At bidrage til inklusion og deltagelse for alle med den målsætning, at

der både stilles krav og gives muligheder for aktiv deltagelse i det danske

samfund. Alle skal føle sig hjemme i det danske samfund og tage

aktiv del i demokratiet og de mange muligheder, som samfundet rummer.

Vores fælles tilslutning til samfundets grundlæggende værdier om

frihed, ligeværd og gensidigt ansvar for alle er samtidig en forudsætning

for, at vore forskelligheder kan trives på en god måde.

• At forebygge og imødegå ekstremistiske kræfter, der kan føre til had,

vold og terrorisme. Som samfund skal vi være rustet til at identificere

og håndtere konkrete problemer med ekstremisme i tide, og ekstremisternes

propaganda skal imødegås med saglig information og alternative

tilbud til de unge.

Et stærkt og aktivt inkluderende demokratisk fællesskab har en selvstændig

værdi både for samfundet og for den enkelte borger uanset køn, hudfarve og

overbevisning. Men ved at medtænke ekstremismens udfordringer i en samlet

indsats for at styrke det demokratiske fællesskab, åbnes der ydermere mulighed

for at forebygge og tackle problemer med ekstremistiske holdninger i opløbet.

Samtidig skal det undgås, at de sager om terror, der har været de seneste

år, i sig selv fører til øget polarisering i form af, at der er bestemte sociale,

etniske eller religiøse grupper, der føler sig mistænkeliggjort.

Det store flertal i Danmark – på tværs af livsopfattelser og kulturbaggrund –

tager afstand fra radikalisering og ekstremisme. Arbejdsgruppen finder det

12

More magazines by this user
Similar magazines