En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

• Grobund: Grobunden kan bestå af stigende frustrationer og svage demokratiske

kompetencer i dele af ungdomsmiljøerne. Frustrationerne

kan bunde i oplevelsen af manglende tilhørsforhold, eksklusion, diskrimination

eller uretfærdighed. Frustrationerne kan forværres, hvis den

enkelte unge har svage deltagelsesmuligheder.

• Modstandskraft: De fleste unge har en naturlig skepsis og modstandskraft

mod ekstreme idéer og handlinger.

• Kognitiv åbning: Den enkelte unge kan komme ud for en hændelse –

eventuelt en personlig eller social krise – der svækker modstandskraften

og skaber en åbenhed over for ekstreme idéer.

I dette perspektiv kan der peges på tre fokusområder for forebyggelse af radikalisering:

• Alternativt udbud: Efterspørgslen efter svar skal modsvares ved at sætte

ind over for de radikale og ekstremistiske påvirkere og ved at møde

den unge med et udbud af information og andre tilbud, der kan fungere

som alternativ til udbuddet af radikal ideologi. De unge skal kende og

opleve fordelene ved det demokratiske fællesskab, og de skal kende

fakta om ekstremisternes misbrug af ideologi og religion. I den sammenhæng

er der behov for større viden om ekstremisternes udbud,

hvem de negative påvirkere er, hvilke påvirkningskanaler de benytter

sig af, og hvad indholdet i deres budskaber er. Ikke alene skal ekstremisternes

egne argumenter vendes mod dem; der skal i høj grad og

arbejdes mere bredt for en saglig og nuanceret information, der kan

afmontere myter om indvandringens betydning i det danske samfund eller

Vestens og Danmarks engagement i den muslimske verden.

• Grobund: De forhold, der skaber frustrationer, skal mindskes. De unge

skal opleve, at de har muligheder i det danske samfund, og at samfundet

ikke accepterer, at nogen diskriminerer eller truer andre. Dette er

vigtigt, uanset om den enkelte er udøver eller offer. Grobunden for

ekstremisme kan også svækkes ved at styrke de unges demokratiske

kompetencer og dermed deres forankring i fællesskabet.

20

More magazines by this user
Similar magazines