En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

I april 2007 offentliggjorde DCLG en handlingsplan ”Preventing violent extremism – Winning hearts and minds”, som fokuserer på styrkelse af sammenhængskraft og fælles værdier, støtte til lokale løsninger, opbygning af civilsamfundet samt styrkelse af religiøse institutioners og lederes rolle. Handlingsplanen udstikker et sæt af konkrete initiativer, som regeringen i samarbejde med moderate muslimske organisationer vil sætte i gang for at modvirke voldelig radikalisering, og som vil udgøre det grundlæggende fundament for en langsigtet indsats mod voldelig ekstremisme. Det drejer sig navnlig om udarbejdelse af en god praksis for undervisningen i grundskolen i et samarbejde mellem regeringen og muslimske organisationer, en styrket og skræddersyet arbejdsmarkedsrettet indsats over for udvalgte etniske minoritetsgrupper, etablering af mindst 40 lokale fora i bestemte boligområder, hvor unge indvandrergrupper og andre, der normalt ikke bliver hørt, kan komme til orde og drøfte ekstremisme og islamofobi, støtte til muslimske organisationer til et projekt om ”håndtering af voldelig ekstremisme” i form af en række ”road shows”, styrket samarbejde med universiteter, støtte til samarbejde mellem muslimske samfund i Storbritannien og muslimske samfund ude i verden for at fremme fælles værdier og forebygge voldelig ekstremisme, støtte til indvandrerorganisationer i forhold til lederudvikling og organisationsudvikling, udvikling og fremme af mentorprogrammer for unge, etablering af et ledelsesmæssigt udviklingsprogram for religiøse ledere, udarbejdelse af en standard for, hvilke krav der stilles til de imamer, der ansættes i det offentlige (for eksempel i fængsler), støtte til fora, der advokerer for en moderat fortolkning af islam i et moderne samfund samt fortsættelse af samarbejdet med ”Mosques and Imams National Advisory Borad” for at sikre, at organisationen er i stand til at udfylde og takle dens rolle som national platform med ansvar for imamer og moskeer. Opsummerende er fælles værdier, lokalsamfundsindsats og partnerskab med muslimske organisationer og lokale grupper nøgleområder i den britiske forebyggelsesindsats. 4.3. Nederlandene Indsatsen mod radikalisering er en del af den samlede indsats mod terrorisme. Indtil 2007 foregik antiradikaliseringsindsatsen alene i form af en række lokale programmer. 24

More magazines by this user
Similar magazines