En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

”Wij Ammsterdammers” er et lokalt program iværksat i Amsterdam i 2004 på

baggrund af mordet på Theo van Gogh og med det formål at håndtere terrorisme,

modvirke radikalisering og forebygge polarisering i samfundet ved at mobilisere

samfundets positive kræfter. Blandt de iværksatte initiativer er etablering

af et centralt kommunalt sted, ”Information House”, som indsamler information

om tegn på radikalisering og søger at styrke den forebyggende indsats.

Rotterdam har siden 2005 haft handlingsplanen “Meedoen of Achterblijven”

(Deltag eller bliv efterladt), som består af 44 initiativer. Initiativerne rettes

mod en tidlig indgriben i radikaliseringsprocessen og især mod enkeltpersoner,

som opfattes som værende på vej mod radikalisering. Kommunen har en ledende

rolle, men der er tale om en koordineret indsats, som inkluderer politiet,

uddannelsesforvaltningen og socialforvaltningen. Et særligt ”Information

Switchpoint on Radicalisation” indsamler information om tegn på radikalisering,

ekstremisme og terrorisme og tilrettelægger en handleplan i relation til

den enkelte unge.

I september 2007 offentliggjorde Nederlandene en national handlingsplan for at

modvirke radikalisering og øget polarisering, som betragtes som et hurtigt voksende

problem i Nederlandene. Formålet med handlingsplanen er at forebygge

en yderligere udvikling af isolation, polarisering og radikalisering samt at sikre

en tidlig identifikation og opmærksomhed i forhold til disse problemer blandt

myndigheder og professionelle. Målsætningen er desuden at søge at ekskludere

og afsondre personer, som har overskredet demokratiets grænser, og sikre, at

deres indflydelse på andre mindskes.

Indsatsen foregår på det lokale, nationale og internationale plan, men hovedparten

af opgaven og ansvaret er placeret hos de lokale myndigheder. Som eksempler

på indsatser kan der nævnes styrkelse af viden og værktøjer om demokratisk

medborgerskab blandt unge, som tiltrækkes af ekstremisme, inddragelse

af forældre gennem uddannelsessystemet, medborgerskabs- og integrationsprojekter,

støtte i relation til børneopdragelse, undervisning af forældre i at

gå i dialog med børn, som har radikale holdninger, styrkelse af bånd, der knytter

unge til samfundet gennem uddannelse, praktikordninger og arbejde,

fremme unge menneskers viden generelt – herunder i forhold til forskellige kulturer

og deres ligheder, principperne for en demokratisk stat og den nederlandske

udenrigspolitik, nutidig historie, religioner og deres ligheder, fremme

forskellige former for ikke-ekstremistisk tolkning af islam – gennem uddannel-

25

More magazines by this user
Similar magazines