En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

Bredere indsatser for undervisning, oplysning, et nuanceret mediebillede, integration

på arbejdsmarkedet m.v. er vigtige. Men når det gælder om at bearbejde

holdninger og normer hos en person, der har uafklarede identitetsspørgsmål,

eller som allerede er præget af fastgroede ekstremistiske tænkemåder,

er den dialog, som foregår ansigt til ansigt helt central.

Derfor bør der ske en styrkelse af forskellige former for indsatser, hvis centrale

element er den direkte kontakt til de unge.

1. Fokus på radikalisering i SSP-samarbejdet

Der etableres en frivillig ordning, der sikrer, at indsatsen mod radikalisering

inddrages i det lokale kriminalpræventive SSP-samarbejde som et indsatsområde

på samme vis som andre former for bekymrende adfærd: stofmisbrug, berigelseskriminalitet

m.m. De myndigheder, der deltager i det lokale SSPsamarbejde,

bør bibringes viden om radikaliseringsprocesser og ekstremisme.

Herved sættes de relevante medarbejdere i SSP-samarbejdet i stand til lettere

at vurdere, hvornår der er tale om radikalisering eller begyndende tegn på radikalisering,

hvilke forebyggende tiltag der er hensigtsmæssige, samt om et

forhold har en sådan karakter, at der bør sættes ind med en særlig indsats.

Samtidig skal der ske en styrkelse af SSP-samarbejdernes kapacitet til at

iværksætte eller formidle en forbyggende indsats på dette område. Forslaget

forventes at føre til en højnet opmærksomhed på tegn på radikalisering samt

øget viden om hensigtsmæssige reaktionsmuligheder blandt medarbejdere i

SSP-samarbejdet. Herved forventes det at forbedre mulighederne for iværksættelse

af tidlige præventive foranstaltninger over for unge, der udviser begyndende

tegn på radikalisering.

2. Individuelle præventive samtaler

Erfaringer fra udlandet peger på, at personer, der befinder sig i en radikaliseringsproces

eller færdes i yderligtgående og ekstremistiske miljøer, kan påvirkes

i en positiv retning gennem individuelle præventive samtaler. Med udgangspunkt

i blandt andet svenske og norske erfaringer med præventive samtaler

mellem ansatte ved efterretningstjenester og personer fra ekstremistiske

grupperinger vil PET undersøge muligheden for at udvikle et koncept for målrettede

individuelle præventive samtaler med personer, der befinder sig i en

tidlig fase af en radikaliseringsproces eller færdes i ekstremistiske miljøer.

30

More magazines by this user
Similar magazines