En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

3. Udvikling af mentorkorps med fokus på unge og identitet

Nogle unge kan i forbindelse med personlige kriser, søgen efter svar på identitetsmæssige

spørgsmål eller på grund af en oplevelse af isolation og fremmedgjorthed

være særligt sårbare over for påvirkninger fra ekstremistiske miljøer.

Der skal derfor være mulighed for etablering af frivillige mentorordninger for

unge, der på forskellig vis er i en risikoposition. Mentor-tanken er allerede i

dag udbredt i forhold til både indslusning på arbejdsmarkedet og i forhold til at

få unge til at gennemføre en uddannelse, og der er gode resultater begge steder.

Ligeledes er der gode eksempler på støttekontaktpersonordninger for kriminelle

unge.

Kommuner, uddannelsesinstitutioner, foreninger, religiøse organisationer m.v.

skal have mulighed for at få vejledning og støtte til at etablere eller videreudvikle

mentorkorps for unge med fokus på identitet og forebyggelse af radikalisering,

herunder mulighed for støtte til begrænset frikøb, kompensation eller

deltidsaflønning af personer, der kan fungere som mentorer. Mentorerne skal

tilbydes kurser og værktøjer, så de kan tackle identitetsmæssige problemer

gennem samtale og vejledning. Endvidere skal mentorerne have kendskab til

ekstremistiske gruppers argumentations- og rekrutteringsmåder og være rustet

til at imødegå disse i deres dialog med den enkelte unge.

Mentoren skal være en, som den unge har tillid til og respekt for, og som gennem

vejledning og støtte over en længere periode kan bistå den unge i at finde

en mere konstruktiv retning og mening i tilværelsen og eventuelt tilskynde den

unge til at indgå i ungdomsfællesskaber af mere positiv karakter.

5.2 Inklusion baseret på rettigheder og pligter

Problem: Balancen mellem frihed og ansvar og mellem rettigheder og pligter er

helt central for, at vi kan have et bæredygtigt fællesskab. Hvis der er ubalance

mellem på den ene side frihed og rettigheder og på den anden side ansvar og

pligter, risikerer båndet mellem individ og fællesskab at smuldre. Enhver borger

har pligt til at følge landets love, herunder afstå fra diskrimination og vold

over for andre, betale skat og så vidt muligt uddanne sig og arbejde for derved

at bidrage til fællesskabet. Forældre har en særlig pligt til at understøtte deres

børns opvækst, skolegang og trivsel. På den anden side har enhver borger

ret til at blive beskyttet mod diskrimination, vold og alle andre former for lov-

31

More magazines by this user
Similar magazines