En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

ud. Som tidligere nævnt tyder mange vidnesbyrd på, at oplevelsen af diskrimination

og uretfærdighed er en af de faktorer, der kan fremme radikalisering

og ekstremistiske holdninger. Det gælder ikke alene faktiske uretfærdigheder,

men også den subjektive oplevelse af uretfærdighed.

Derfor er det centralt, at der er effektiv retssikkerhed for alle borgere – ikke

mindst for de unge uanset køn, hudfarve og overbevisning. Tilsvarende er det

centralt, at alle viser ansvar ved at bidrage til fællesskabet og ved ikke at bryde

andres rettigheder, samt at forældre viser et særligt ansvar i forbindelse

med opdragelsen af børn og unge til at kunne fungere som aktive og ansvarlige

medborgere.

4. Styrket indsats mod diskrimination

Diskrimination – både den oplevede og den reelle - kan som nævnt fremme følelsen

af eksklusion, hvilket kan skabe grobund for ekstremisme. Som det og

nævnes i regeringsgrund-laget, skal diskrimination ikke tolereres, og regeringen

vil fremlægge en opdatering af regeringens handlingsplan om ligebehandling

og mangfoldighed. I den forbindelse skal der blandt andet indføres en ordning,

hvor det skal have konsekvenser for bevillingshavere, hvis de diskriminerer

i nattelivet. Regeringen har vedtaget en lov om et nyt ligebehandlingsnævn,

som skal oprettes pr. 1. januar 2009. Ligebehandlingsnævnet får kompetence

til at behandle klager over forskelsbehandling både på og uden for arbejdsmarkedet.

Nævnet kan træffe afgørelser og tilkende godtgørelse, hvis

forbuddet mod forskelsbehandling er overtrådt. Det bliver dermed lettere at få

behandlet en klage over forskelsbehandling.

Det er vanskeligt at opgøre omfanget af diskrimination, men det vurderes, at

det i forhold til inklusion og sammenhængskraft er vigtigt at styrke indsatsen

mod forskelsbehandling - og at man i højere grad også sætter ind på at modvirke

den diffuse følelse af forskelsbehandling, som nogle unge tilsyneladende

føler. Det er nødvendigt, at det kommunikeres klarere, hvad der gøres, og

hvilke muligheder de unge har. Eksempelvis at langt flere får praktikplads,

arbejde og uddannelse. Det vil regeringen arbejde videre med i en række sammenhænge.

32

More magazines by this user
Similar magazines