En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

opfattelse, de via misinformation og propaganda har fået af Danmarks og Vestens

engagement i andre dele af verden – også militært. Det kan også dreje sig

om deres situation i det danske samfund eller den måde, de opfatter deres situation.

Dialog og oplysning skal derfor på en række områder fremmes, sådan

at de unge kan opleve, at de bliver hørt, og således at der sker en styrkelse af

de demokratisk funderede alternativer til ekstremisters informationsudbud og

andre påvirkninger.

I et vist omfang skal der også satses på ”uenig dialog” – det vil sige direkte dialog

med personer, der repræsenterer kontroversielle holdninger, men som har

muligheder for at holdningspåvirke de unge i en fredelig og ansvarlig retning.

Der er allerede gennemført mange former for initiativer. har Integrationsministeriet

en pulje til dialog om fællesskab og forskellighed. Integrationsministeriets

Brug for alle unge-kampagne har også været i dialog med tusindvis af unge

i forbindelse med rollemodellers besøg på skoler og uddannelsessteder. Endvidere

har Udenrigsministeriet gennemført, medarrangeret og finansieret en

række dialogaktiviteter om forholdet mellem islam og Vesten. Der skal bygges

videre på disse erfaringer.

6. Dialogforum mod militant ekstremisme

Som en del af PET’s bredspektrede tilgang til forebyggelsen og bekæmpelsen af

terrorisme har man siden 2004 ført dialog med en række repræsentanter for

etniske minoriteter og imamer. Dialogmøderne har som fælles fokus haft forebyggelse

af terror og lokalmiljøets muligheder for at bidrage i den henseende.

PET vil, baseret på egen erfaring samt erfaring fra udlandet, videreudvikle dialogen

ved at udvide kredsen af dialogpartnere med yderligere repræsentanter

for muslimske lokalmiljøer i Danmark, der nyder social status og har mulighed

for at øve indflydelse i de lokalsamfund, hvori de færdes. PET ønsker herigennem

at styrke den ”uenige dialog”, ved også at indgå i dialog med personer,

der repræsenterer kontroversielle holdninger. Ofte er det netop sådanne personer,

der har størst mulighed for at holdningspåvirke unge, der er på vej ind i

en radikaliseringsproces, i en ikke-voldelig retning.

Målene for indsatsen er at styrke vidensgrundlaget for PET’s forebyggende indsats,

at modvirke mistillid mellem lokalmiljøer og PET samt at fremme dialog-

34

More magazines by this user
Similar magazines