En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

partnernes forståelse af, at imødegåelse af voldelig radikalisering er en fælles

interesse og et fælles ansvar.

Erfaringer fra såvel Nederlandene, Storbritannien som Canada understreger det

vigtige i den ”uenige dialog” i forhold til troværdigheden og effekten af dialoginitiativer.

7. Øget dialog og oplysning om Danmarks udenrigspolitiske engagement i den

muslimske verden

Der skal sættes fokus på fakta om Danmarks udenrigspolitiske engagement. I

radikale miljøer trives myter om, at Danmarkog Vesten generelt – fører en

fjendtlig politik over for den muslimske verden, blandt andet gennem sit militære

engagement i Irak og Afghanistan. Propagandakampagner i medier, deriblandt

Internettet, bidrager til at skabe det fejlagtige billede af en grundlæggende

modsætning mellem muslimer og Vesten, som skaber grobund for radikalisering

og ekstremisme.

Der er behov for en præcis og nuanceret oplysningsindsats om, hvorledes Danmark

gennem både civilt og militært engagement samarbejder med regeringer

og grupper i den muslimske verden i et forsøg på at afhjælpe de udfordringer,

de pågældende lande står overfor.

Der gennemføres målrettede public diplomacy initiativer om dansk udenrigspolitik

med fokus på forholdet til den muslimske verden. Indsatsen vil have til

formål at udfordre og modgå den entydige og negative fremstilling af dansk

udenrigspolitisk engagement. Kommunikationsarbejdet vil ske via informationsmøder,

udarbejdelse af informationsmateriale samt målrettet brug af Internettet.

Informationsmøderne vil trække på deltagelse af Udenrigsministeriet,

danske og muslimske samarbejdspartnere, herunder fra Det Arabiske Initiativ,

personel fra forsvaret, herunder hjemvendte danske soldater m.fl.

8. Rollemodeller og kampagneaktiviteter

Unge mennesker ser ofte op til andre, der på forskellige måder fungerer som

forbilleder. Unge med succes, der siger ja til fællesskab og mangfoldighed og

nej til ekstremisme og racisme, skal i højere grad fungere som rollemodeller og

ambassadører. Det kan være musikere og sportsfolk, eller det kan være unge,

der er godt i gang med arbejde, uddannelse eller foreningsaktiviteter.

35

More magazines by this user
Similar magazines