En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

Rollemodelinitiativer har været en central del af regeringens kampagne ”Brug

for alle unge” siden opstarten i 2003 og har haft til formål at lade rollemodellerne

inspirere unge med indvandrerbaggrund til at påbegynde og færdiggøre

en uddannelse. Kampagnens 60 rollemodeller har været i kontakt med mere

end 15.000 unge på blandt andet skoler og uddannelsessteder. Med en anden

kampagne – ”Giv racismen det røde kort” – som gennemføres af Spillerforeningen,

har regeringen været med til at sikre, at 40 ambassadører blandt de bedste

fodboldspillere i Danmark har fungeret som talsmænd for en positiv mangfoldighed

og mod racisme. De har gennemført events ved fodboldkampe og været

ude og møde godt 3.000 unge på skoler og uddannelsessteder. Disse initiativer

skal nu videreføres og udbygges.

For i det hele taget at styrke fællesskabet er der endvidere mere overordnet

behov for en øget gensidig anerkendelse af den mangfoldighed, der i dag præger

den danske befolkning. På denne baggrund gennemføres følgende aktiviteter:

• Inden for rammerne af ”Brug for alle unge” etableres et rollemodelkorps

med unge mellem 18 – 35 år, som har personlige erfaringer med

uddannelse, uddannelsesvalg, beskæftigelse og det at være ung i Danmark

i forhold til identitet, medansvar, fællesskab, medborgerskab,

den demokratiske proces og grundlæggende værdier. Rollemodelkorpset

vil tage på besøg, der hvor de unge opholder sig, herunder på skoler

og andre uddannelsesinstitutioner, hvor de ved hjælp af deres egne

personlige erfaringer inspirerer og motiverer andre unge til at tage aktiv

del i det danske samfund på positiv vis.

• Tilsvarende forlænges og udvides kampagnen ”Giv racismen det røde

kort” med andre sportsfolk og kulturpersonligheder, der skal skabe synlighed

og medvirke ved arrangementer, hvor de kan gå i dialog med de

unge.

Endelig lanceres en stærkt synlig kampagne, der fejrer den danske befolkning,

dens mangfoldighed og dens fælles og gensidige ansvar for et

godt samfund med muligheder for alle og respekt for det enkelte menneske.

Der kan blandt andet hentes inspiration fra debatten om ”den

danske drøm” samt kampagner i forskellige byer i Danmark og Europa,

der på denne måde fejrer deres fællesskab og forskelligheder.

36

More magazines by this user
Similar magazines