En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

9. ”Outreach” og information i lande med muslimske befolkninger Bekæmpelse af radikalisering i Danmark bør tage højde for informationsstrømmen fra panarabiske TV-stationer (for eksempel Al Jazeera, Al Arabiyah), populære islamiske nyheds-medier (for eksempel Islam Online) samt forskellige – i visse tilfælde ekstremistiske – blogs og hjemmesider på Internettet. Øget dialog og oplysning i Danmark bør derfor ske hånd i hånd med øget dialog og oplysning i de muslimske lande og i de europæiske lande, der har store muslimske befolkningsgrupper. Budskaber om dansk udenrigspolitik i lande med muslimske befolkninger bør i denne sammenhæng suppleres med saglig information om vilkår for muslimer i Danmark samt de tilbud og muligheder, der eksisterer i det danske samfund m.v. Med henblik på at sikre dette vil Udenrigsministeriet udsende en arabisktalende medarbejder til en af ambassaderne i den arabiske verden, der blandt andet vil få til opgave at sikre kontakten til arabiske medier – herunder særligt de panarabiske satellitkanaler – og sikre formidling af de positive historier om Danmark til den arabiske/muslimske verden. 10. Medborgerskab via medborgercentre Unges udvikling af identitet og følelse af tilhørsforhold, ansvarlighed og medborgerskab afhænger primært af de unges umiddelbare omgivelser, men kan også understøttes gennem oplysning, uddannelse og tilbud om at møde og debattere kultur i mange former. Det er tilbud, som alle indgår i de eksempler på medborgercentre, der med udgangspunkt i lokale folkebiblioteker fungerer som uformelle rådgivnings-, lærings- og aktivitetscentre. Fælles for dem er en målrettet, tværfaglig og lokalt tilpasset service til familier – børn, unge og forældre – der har vanskeligheder ved at blive en aktiv del af det danske samfund og ved at gribe de muligheder, det stiller til rådighed. Styrken ved medborgercentrene er, at de fysisk befinder sig lokalt, hvor de unge er, samt at de er åbne tilbud, der ikke fremtræder som et tilbud fra de sociale myndigheder eller antaster modtagerens værdighed. Filosofien bag medborgercentrene er, at de gennem relevante tilbud får de unge og deres forældre til at føle sig velkomne og værdsatte. Gennem tilbuddene til de unge får de mulighed for at udvikle en række kompetencer, der øger deres selvværd og mindsker risikoen for at udvikle en marginaliseret adfærd eller identitet. I tilbuddene kan indgå såvel læring i uformelle 37

More magazines by this user
Similar magazines