En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

sm.dk

En fælles og tryg fremtid - Ny i Danmark

ammer som socialt og kreativt samvær, mentorordninger og tilknytning af rollemodelkorps.

Medborgercentrene kan også rumme lektiehjælp – herunder online

lektiehjælp – og rådgivning om erhvervsvalg og beskæftigelse.

Medborgercentre kan desuden systematisk iværksætte tiltag, der behandler

demokrati, religion og forskellige former for ekstremisme i det danske samfund,

i form af diskussionsfora og møder med respekterede – gerne lokale – oplægsholdere.

11. Kontaktenhed for trossamfund

Velorganiserede trossamfund, som er kendetegnet ved gennemsigtighed og god

ledelse, og som formår at kommunikere til mange forskellige grupperinger i

samfundet kan bidrage positivt til det danske samfund.

Den danske Folkekirke har en særlig stilling i grundloven, men der er i dag

mange andre trossamfund i Danmark, og de skal have mulighed for at trives.

Sådan skal det være i et samfund med demokrati og trosfrihed. Trossamfundene

skal opleve, at de er en del af samfundsfællesskabet på lige fod. Det er

blandt andet indtrykket, at der i flere muslimske miljøer er en manglen på viden

om muligheder og fordele ved at blive registreret som trossamfund. I en

række situationer har der desuden været mytedannelse om, at de muslimske

trossamfund skulle have en ringere stilling i det danske samfund end andre

trossamfund. Sådanne myter kan hos nogle danne grobund for uvilje mod samfundsfællesskabet.

For at styrke trossamfundenes stilling og forankring i det danske samfund etableres

en kontaktenhed for dialog mellem myndigheder og trossamfund om rammerne

for disses virke. Det kan være om:

• mulighederne for at opnå godkendelse og vielsesbeføjelser,

• særlige skatteforhold og økonomiske forhold for trossamfund,

• mulighederne for at etablere begravelsessteder og tilbedelsessteder,

• muligheden for at servicere for eksempel hospitaler, universiteter og

fængsler med sjælesørgere,

• rammerne for religiøs fritidsundervisning for børn og unge,

• trossamfunds rådgivende rolle over for menighedernes medlemmer,

38

More magazines by this user
Similar magazines