5 + 4 - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

5 + 4 - Bruun Rasmussen

����� �� ������

� � � � � � � � � � � � � �

������� ������� ������� ����

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �


forskellige retninger og er med

Tøjners ord et udtryk for museets

40 års tilnærmelse til det 20. århundredes

kunst.

”Louisiana har ikke altid vidst, hvor

det ville hen. Det lyder defensivt,

men jeg mener godt, det kan tolkes

offensivt”, siger Tøjner.

Han bliver ofte bliver spurgt om,

hvor museet skal bevæge sig hen.

”Det kan jeg ikke svare på, for vi

bevæger os derhen, hvor kunsten

bevæger sig hen. Kunstnerne laver

kunst, og museerne kommer bagefter.

Fødekæden må ikke laves

om, så det bliver museernes behov

for udstillinger og museumsfolkenes

lyst til at profilere sig, der bliver

den drivende kraft i, hvad kunstnerne

laver”, understreger han.

Med hensyn til samlingen er Louisiana,

som alle andre, i fremtidens

vold, og har svært ved at lægge

strategier for indkøb. Tøjner er

meget stolt af museets samling, og

også udlandet anerkender den som

værende i international klasse.

Knud og arkitekturen

Siden åbningen i 1958 er der mange

gange bygget til det oprindelige

museum, men nu er det slut, forsikrer

Tøjner.

”Knud ville have udbygget publikumsfaciliteterne

hernede ved vandet,

men jeg var ikke enig med ham”.

Det var beboerne i Humlebæk heller

ikke. Planerne vakte en storm af

protester mod det ellers vellidte museum,

der måtte trække dem tilbage.

Arkitekturen har altid spillet en meget

væsentlig rolle for Knud W. Jensen,

og Louisiana som arkitektonisk projekt

er også noget af det, der interesserer

Tøjner allermest. ”Man må

gå ind i Knuds hoved for at forstå

det med arkitekturen. Knud var besat

af at lave prægnante rammer for

aktiviteterne. Det var på det punkt,

at han forsøgte at perfektionere sit

engagement. Han var mæcen og

rammeskaber - ikke kunstner. Han

havde et drive og en æstetisk vilje,

der var lige så stor som de kunstnere,

der frembragte værkerne. Han

lagde sin ildhu og omtanke i at få

rammerne til at være perfekte for

kunstnerne”, siger Tøjner.

Når man i dag ser ud over Louisianas

bygningerne, der hviler i det

smukke, kuperede landskab ved

vandet, er det åbenlyst, at Knud W.

Jensens arkitektoniske projekt er

lykkedes ganske godt.

”Kunsten ned i øjenhøjde”

”Arkitekturen her på museet adskiller

sig fra næsten alle andre museer

ved ”små forhold”. Du kan relatere

rummene til din krop. Statens Museum

for kunst fra omkring 1900

var et forsøg på at overbyde den

menneskelige skala under devisen

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

”Larger than anything”. På Louisiana

trækker man i stedet bygningerne

ned i en skala, der svarer til de

huse, man gerne vil bo i”.

”Den arkitektoniske mission på

Louisiana er, at der skal være en

form for genkendelighed. Jeg ser

det næsten som et socialt projekt

at få kunsten ned i øjenhøjde og

sekularisere bygningerne. Intet er

længere fra Louisiana end klassiske

kunstmuseer, udformet som templer

med hellige haller og så videre.

Et af de væsentligste arkitektoniske

principper på Louisiana er, at museet

aldrig udefra må virke monumentalt.

Museet kan godt byde på store

bygninger, men de er altid bygget

ind i landskabet, således at man

f.eks. udnytter et naturligt fald eller

en naturlig stigning”, påpeger Tøjner.

”Man skal hele tiden

rundt om det næste hjørne”

Et andet væsentligt arkitektonisk

princip på museet er relateret til

det faktum, at museet er ”et gå

museum” frem for et glanemuseum.

Man skal bevæge sig for at se

tingene.

AUKTIONSLIV 9


����� �� ������

� � � � � � � � � � � � � �

������� ������� ������� ����

������� � �������

������ ��� ������� ��� ��

������� ��� ������� ��� ��

������ ��� ������� ��� ��

������� ��� ������� ��� ��

������ ��� ������� ��� ��

�������� � �������

������ �� ������� ��� �����

������� �� ������� ��� �����

������ �� ������� ��� �����

������ �� ������� ��� �����

������ ��� ������� ��� �����

����� ��������� �����

����������� ���� �� � ���� �����

��� ��� �� �� �� �� � ��� ��� �� �� �� ��

������������������������

����������������������


�����������

���������� � ��������

���������� ���� ��� ������ � ���� ����� ������ �����������

������ ����� ��������

���������� �������� ��� �������� ���� ���������� ������ ����� ����� ���

���������� ��� ������ ������� �� �������

�������� ��� �������� �������� �� �������� �� �����������

���������� �� ������ ����� ���� �� �� ����� ���� � ����� ������

��� ���� ������������

����������� ����� ���� ������� ������� ������ �� ���� ���� �������

�� ��� ������� ��� ���� �� ��� ������

������� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ������ �� �����������

��������������� � ����� �������

������������������ ��� �� ������� ���������

��� ��� �� ����� �����������

����� ������� ���� ��� ������ �������� ��� ��������� �� ��� ��������

����������������������

� ���������

��������

����� � ������

����� �� ���� �������� ��� ��� �� ����� ���������� ��� ��� �� ��������

������ �� ��� ����� ��� ��������� �� ��� ������� ���� ��� ��� ��������

�����������������������

� ���������

��������


����� �� ������

� � � � � � � � � � � � � �

������� ������� ������� ����

�������� ���� ������

������ ��� ������� ��� �� ����� �������� � � ���

������� ��� ������� ��� �� ������� ����� �� ������ ��� � ����

������ ��� ������� ��� �� ����� ���� � ����

��� �� ��� ������� �������

������� ��� ������� ��� �� ���� �� ������� ���� � ����

��� �� ������ ���� � ����

������ ��� ������� ��� �� ����� ������ ���� � ����

���� �� ����

������ �� ������� �� �� ����� ��������� � � ���

������� �� ������� �� �� ������ ��� ��� ������ ��� � ����

��������� �� ������� �� �� ����� ���� � ����

� �� ���� �������� ���������

�������� �� ������� �� �� ������ ��� ��������� ���� � ����

� �� ������� ���� � ����

������ �� ������� �� �� ����� ��������� ���� � ����

����� ��������� �����

����������� ���� �� � ���� �����

��� ��� �� �� �� �� � ��� ��� �� �� �� ��

������������������������

����������������������


�����

��������

������ ��� ��� ������� ��� ��

������� ��� � � ���


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1

A. E. Kieldrup,

f. Haderslev 1827, d. København 1869

Sommerlandskab med vindmøller på

en bakketop. Maleri. Sign. A. E. K. 47.

30 x 42. Afbildet 20.000

6

1 2

3 4

5 6

2

Ferdinand Richardt,

f. Brede 1819, d. Oakland, Californien 1895

Sommerdag i en have ved Liselund. Maleri.

Sign. F. Richardt 1869?. 37 x 57.

Afbildet 8.000-10.000

3

F. C. Kiærschou,

f. København 1805, d. sst. 1891

Dansk sommerlandskab. Maleri, malet

på pap. Sign. Kiærskou 1837. 25 x 31.

Afbildet 18.000


4

Vilhelm Kyhn,

f. København 1819, d. Frederiksberg 1903

Ellekrat ved Rold Skov. Maleri. 40 x 53.

Afbildet 15.000

5

Anders Lunde,

f. København 1809, d. sst. 1886

Landskabsparti fra Raadvad. Maleri.

Sign. A. Lunde, Raadvad. 37 x 54.

Afbildet 10.000

6

Anders Lunde,

f. København 1809, d. sst. 1886

Norsk fjeldparti med figur og hytte.

Maleri. Sign. A. L. 25 x 34.

På bagsiden betegnet "Vue fran Norige,

Köpenhamn juli 1856".

Afbildet 12.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

7

8

7


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

7

P. C. Skovgaard,

f. Ringsted 1817, d. København 1875

"Stille Sommeraften ved en Indsø".

Bondedammen i Hellebæk, unge mødre

vasker tøj. Maleri. Sign. monogram.

80 x 100.

Udstillet: Kunstforeningen, "Udstilling af

P. C. Skovgaards Arbejder i 100 Aaret for

hans Fødsel", 1917 nr. 277.

Proveniens: Barnevognsfabrikant P. F. A.

Thomsen. ABR auktion 266, 1971 nr. 178,

8

11 12

10

afb. s. 57. Tidligere i samlingen hos konsul

J.P. Baagøe Riber, Svendborg.

Litteratur: Afbildet og omtalt i Kunst i

privateje, bd. 3, s. 299. Glyptoteket har et

mindre maleri af P.C. Skovgaard med

motiv fra Bondedammen uden figurer,

Nivågaard har ligeledes et maleri af P.C.

Skovgaard med motiv fra Bondedammen

med køer.

Afbildet side 7 100.000-150.000

8

Dansk maler, ca. 1850

Parti fra Frederiksborg Slot, i forgrunden

selskab i robåd på voldgraven.

Maleri. 95 x 118.

På bagsiden senere mærkat med påskrift

Ferdinand Richard, Frederiksborg Slot,

1852. Afbildet side 7 50.000

9

Ubekendt maler, 19. årh.

Romantisk landskab med vandfald.

Maleri. 76 x 72. 3.000


10 CD

Peder Mønsted,

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

"Aftensol i gammel, faldefærdig Hønsegaard.

Høsterkøb". Maleri. Sign. P.

Mønsted 1939. 70 x 100.

Udstillet: Charlottenborg 1939 nr. 363.

Afbildet 50.000

11 CD

Peder Mønsted,

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Sommerstemning ved en skovsø, i

baggrunden dreng der fisker. Maleri.

Sign. P. Mønsted 1898. 58 x 35.

Afbildet 40.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

14

13

12 CD

Peder Mønsted,

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Skovparti med åløb. Maleri. Sign. P.

Mønsted. 25 x 33. Afbildet 15.000

13 CD

Peder Mønsted,

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941

Sommerdag på Svejbæk Hede med oksekærre

og ung pige med får. Maleri.

Sign. P. Mønsted 1913. 70 x 100.

Rigt ornamenteret og forgyldt ramme.

Afbildet 150.000

14

C. F. Aagaard,

f. Odense 1833, d. København 1895

Skovlysning med gammelt egetræ og

græssende sikahjorte. Maleri. Sign. C.

F. Aagaard, Æbelø den 26. Mai 1889. I

pragtramme.52 x 80.

Afbildet 10.000-15.000

15

C. F. Aagaard,

f. Odense 1833, d. København 1895

Parti fra Dyrehaven med sø. Maleri.

Betegnet på blændrammen C. F. Aagaard.

47 x 64.

Afbildet 6.000-8.000

15

9


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

16

Hans Brasen,

f. Hillerød 1849, d. København 1930

"Ved fiskerhuset", exteriør med tre

kvinder i samtale, i forgrunden gæs.

Maleri. Sign. H. Brasen 1924. 59 x 69.

Udstillet: Charlottenborg 1925.

Afbildet 20.000-25.000

17

Axel Schovelin,

f. København 1827, d. Frederiksberg 1893

Et par spadserende kvinder ved Fuglsangsøen.

Maleri. Sign. A. Schovelin

1884. 47 x 63. Afbildet 10.000

18

A. Andersen-Lundby,

f. Lundby ved Aalborg 1840, d. München 1923

Vinterlandskab med morgenlys over

bjergsø, i baggrunden udsigt til Alperne.

Maleri. Sign. A. Andersen-Lundby.

42 x 62. Afbildet 30.000

10

16

18 19

19

A. Andersen-Lundby,

f. Lundby ved Aalborg 1840, d. München 1923

Vinterlandskab med morgensol, i forgrunden

spadserende herre med sin

hund. Maleri. Sign. A. Andersen 187?.

19,5 x 26. Afbildet 15.000-20.000

20 CD

H. A. Brendekilde,

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Ved Dalum Præstegaard paa Fyen".

Maleri. Sign. H. A. Brendekilde. 58 x 90.

Afbildet 50.000

21 CD

H. A. Brendekilde,

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"På forbudne veje". Maleri. Sign. H. A.

Brendekilde 86. 126 x 160.

Proveniens: Har tilhørt Hr. Fabrikant

Brøndum. Udstillet: "Den Nordiske udstilling"

i 1888, kat. nr. 68.

Afbildet 150.000

17

22

C. F. Sørensen,

f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Skibe under opklaring i Laholm-bugten

ved Halland, august 1855. Maleri,

malet på plade. Sign. C. F. Sørensen.

Laholm-bugten aug. 1855. 33 x 47.

Afbildet side 12 15.000-20.000

23

Carl Locher,

f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

Skagen Strand med oprørt hav, måger

og sejlskib. Maleri. Sign. Carl Locher,

Skagen 1886. 57 x 94.

Afbildet side 12 15.000-20.000

24

Niels Simonsen,

f. København 1807, d. Frederiksberg 1885

Fiskere fra Sorrent, som trækker garn.

Maleri. Sign. N. Simonsen 1872. 40 x 61.

Afbildet side 12 20.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

20

21

11


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

25

C. F. Sørensen,

f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Parti fra Hardanger Fjord med mand

ved lille bådebro. Maleri, malet på træ.

Sign. C.F. Sørensen. 30,5 x 41.

Afbildet 12.000-15.000

12

22 23

24

26 27

26

Carl Balsgaard,

f. København 1812, d. sst. 1893

Parti fra Københavns Havn. Maleri.

Sign. på agterstavnen af båden Carl

Balsgaard 1885. 77 x 97.

Afbildet 25.000-30.000

25

27

Carl Bille, f. København 1815, d. sst. 1898

Fjordparti med huse, sejlskibe og personer.

Maleri. Sign. Carl Bille 1863.

30 x 47,5.

Afbildet 15.000


28

Vilhelm Melbye,

f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

Sydlandsk kystparti med sejlskibe på

oprørt hav. Maleri. Sign. Vilhelm Melbye.

41 x 64. Afbildet 20.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

28

29

Vilhelm Melbye,

f. Helsingør 1824, d. Roskilde 1882

Rheden ved Alicante i Spanien, aftenbelysning.

Maleri. Sign. V. Melbye.

59 x 90.

29

Udstillet: Charlottenborg 1863. Købt af

Kong Frederik VII. Solgt på auktion 1864

til generalkonsul M. R. Salomonsen for

400 rigsdaler. W&M auktion 392, kat.

219. Afbildet 40.000-50.000

13


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

30

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Portræt af fru Brøndum, siddende i

sort kjole med foldede hænder. Maleri.

Sign. Michael Ancher 1899. 64 x 49.

Udstillet: Charlottenborg.

Stemplet på bagsiden: Malerinden Helga

Anchers dødsbo, dennes auktion ABR

auk. 178, 1965, katalog nr. 94, afb. s. 26.

Afbildet 40.000-60.000

14

30

31

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Interiør med mor og søn, der vinder garn.

Maleri. Sign. monogram 89. 78 x 62.

Antageligt det på Charlottenborg i 1889

som nr. 482 udstillede maleri med titlen

"Interiør". Midt i 1880erne begyndte Michael

Ancher at dyrke en ny motivkreds:

Interiørmaleriet. "Maren Sofie strikker",

1882, er det første i denne genre.

Fem år senere udstiller han "Garnet vindes"

stærkt inspireret af de hollandske

1600-tals malerier med en eller flere

personer i et spartansk indrettet rum

med nøgne hvide vægge. Nærværende

maleri hører til i denne kategori. Der er

en ophøjet ro over maleriet med det helt

specielle lysindfald.

Afbildet 200.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

31

15


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

32

Carl Locher,

f. Flensborg 1851, d. Skagen 1915

Sct. Hans aften på Skagen med talrige

figurer ved bålet. Maleri. Sign. C. Locher

87. 30,5 x 42.

Afbildet 25.000-30.000

33

Laurits Tuxen,

f. København 1853, d. sst. 1927

Oprørt hav med havnymfer. Betegnet

på bagsiden "Malet af Prof. L. Tuxen".

52 x 70.

Lignende maleri af Laurits Tuxen blev

solgt på ABR auk. 727, 2003 nr. 1452.

Afbildet 15.000

34

Vilhelm Petersen,

f. København 1812, d. sst. 1880

Parti fra Hornbæk Strand. Talrige figurer

ved optrukne fiskerbåde. Maleri.

Utydeligt sign. samt på bagsiden betegnet

monogram WP og V. Petersen

1872. 17 x 26.

Proveniens: ABR auk. 342, 1976, nr. 152.

Afbildet 4.000

35

Carl Locher, m. fl.

Fire raderinger og tryk, bl.a. Carl Locher.

(4) 1.000

16

32 33

34 36

36

C. F. Sørensen,

f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

"En Toldkrydser overhaler en Jagt". Marine

med sejlskibe i frisk vejr. Maleri. Utydeligt

sign. C. F. Sørensen 1846. 37 x 50.

Proveniens: ABR auk. 78, 1956, nr. 152.

Afbildet 8.000-10.000

37

C. F. Sørensen,

f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Norsk fjordparti med både. Maleri.

Sign. C.F.S. 73. 27 x 45.

Afbildet 6.000-8.000

38

Anton Melbye,

f. København 1818, d. Paris 1875

Haveexteriør med udsigt til trætoppe

og hustag over plankeværk. Maleri, malet

på plade. Sign. A.M. 1839. 18 x 26.

På bagsiden gl. etiket lydende "Købt af os

hos afdøde Marinemaler Anton Melbyes

Arvinger. København d. 12/5 1917, Skandinavisk

Antiquariat, H. Rasmussen".

5.000

39 CD

Lauritz Sørensen, f. Ålborg 1882

Strandparti og fjordparti med fiskekutter

der ligger på land. To malerier. Begge

sign. Lauritz Sørensen. 31,5 x 38,5

og 48 x 70,5. (2) 1.500

37

40

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

"Gennem brændingen", fisker på oprørt

hav. Antagelig Skagensfiskeren Ole Markstrøm.

Maleri. Sign. M. A. 11. 48 x 66.

Afbildet 150.000

41

Michael Ancher,

f. Bornholm 1849, d. Skagen 1927

Klitparti med lygte på hus. Maleri.

Sign. monogram. 38 x 26.

Afbildet 10.000

42

Holger Lübbers,

f. København 1850, d. sst. 1931

Stille dag på stranden, der stanges ål. Maleri.

Sign. Holger Lübbers 1912. 75 x 106.

Afbildet 30.000

43

Viggo Helsted,

f. København 1861, d. Helsingør 1926

Marine med udsigt til Kronborg. Maleri.

Sign. Viggo Helsted. 41 x 57. 1.500

44

Viggo Helsted,

f. København 1861, d. Helsingør 1926

Strandparti med udsigt til Sømærke.

Maleri. Sign. Viggo Helsted.

48 x 65. 800


41

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

40

42

17


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

45 CD

Paul Fischer,

f. København 1860, d. sst. 1934

Blomstersælgere på Højbro plads, i forgrunden

spadserende dame. Maleri, malet

på træ. Sign. Paul Fischer. 32,5 x 25.

Afbildet 100.000

46

Christian Clausen,

f. København 1862, d. sst. 1911

Interiør med malende kvinde. Maleri.

Sign. monogram. Pragtramme med

messingplade. 100 x 74.

Afbildet 25.000-30.000

47

Ubekendt dansk kunstner, 19. årh.

Interiør fra en klunketidsstue, ved vinduet

læsende herre med hund, i spejlet

anes en kunstner på arbejde ved sit

staffeli. Maleri. 48 x 68.

Det store maleri på stuens væg er et af

Theodor Philipsens tidlige billeder, "En

drift okser i den romerske campagne" fra

1878, der er at betragte som hovedværket

fra Philipsens Italiensrejse i slutningen

af 1870'erne. Det er nærliggende at

interiørmaleriet måske forestiller Philipsens

egen stue omkring 1880, og at den

læsende herre ved vinduet måske forestiller

Philipsen selv. Kunstneren som

netop anes i spejlet er antagelig én af

Philipsens nære venner og i øvrigt den

ukendte kunstner bag nærværende maleri.

Afbildet 40.000

18

46

45

48

Frans Schwartz,

f. København 1850, d. sst. 1917

Interiør med kvinder og barn. Radering.

Sign. med bly F. Schwartz.

23 x 27. 2.000

49

Christen Dalsgaard,

f. Skive 1824, d. Sorø 1907

Interiør med hvælvinge, parti fra

herregården Krabbesholm. Maleri.

Sign. monogram 1853.

35 x 28. 5.000

50 CD

Chr. Aigens,

f. København 1870, d. sst. 1940

Køkkeninteriør, opstilling med fisk.

Maleri. Sign. Chr. Aigens.

51 x 59. 1.500

51

Ubekendt maler, 19. årh.

Almueinteriør med personer. Maleri.

Sign. monogram 1843.

24 x 28. 800

52 CD

H. A. Brendekilde,

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

"Besøg hos Væver Hans Nielsen.

Abbednæs". Snapsen smages. Maleri.

Sign. H. A. Brendekilde.

64 x 84.

På bagsiden udstillingsmærkat fra

Charlottenborg.

Afbildet 75.000-100.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

47

52

19


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

53 CD

J. C. Schlichtkrull,

f. Frederiksberg 1866, d. Hammer Bakker 1945

Almueinteriør. Maleri. Sign. Schlichtkrull

1890. 65 x 70. På bagsiden etikette

fra Kunstnernes Efterårsudstilling, Charlottenborg

1930. 4.000

54

Thorald Læssøe,

f. Frederikshavn 1816, d. Kbh. 1878, tilskrevet

Tilvoksede ruiner, i baggrunden sneklædte

bjergtinder. Maleri, malet på

plade. 25 x 30.

Afbildet 15.000

20

56

54 55

55

Holger H. Jerichau,

f. København 1861, d. sst. 1900

Italiensk landskab med to kvinder, der

holder hvil. Maleri. Sign. Holger H. Jerichau.

63 x 41.

Afbildet 15.000

56

C. F. Aagaard,

f. Odense 1833, d. København 1895

Venedig i solnedgangen. Maleri. Sign.

C. F. Aagaard samt utydelig datering.

27 x 48.

C. F. Aagaard dyrkede fortrinsvis det danske

landskab. Hans begrænsede rejseaktivitet

gør billeder som dette fra Italien

til en sjældenhed. På ABR auktion 721,

2003, nr. 1114 solgtes dog et ganske lignende

motiv fra Venedig, denne gang i

dagslys. Afbildet 20.000

57

57

Janus la Cour,

f. Ringkøbing 1837, d. Odder 1909

Parti fra Villa d'Este. Maleri. Sign. J. la

Cour Villa d'Este 30. april 1908. 46 x 70.

Afbildet 40.000

58

Thorald Læssøe,

f. Frederikshavn 1816, d. København 1878

Sydlandsk landskab med udsigt over

Rom. Maleri. 39 x 54.

Afbildet 150.000

59

Ubekendt maler, 19. århs. begyndelse

Sydlandsk landskab med figurer, geder

og borgruin. Maleri. 75 x 101.

Afbildet 40.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

58

59

21


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

60

Simon Simonsen,

f. München 1841, d. København 1928

To sovende italienske børn ved en

trappe. Maleri. Sign. Simon Simonsen

1876. 28 x 38. Afbildet 20.000

61

Niels Simonsen,

f. København 1807, d. Frederiksberg 1885

Sydlandsk bjerglandskab med ryttere

på muldyr. Maleri. 47 x 62.

Afbildet 20.000

62

Pasquale Ruggiero, f. 1851, d. 1916

Italiensk herre- og dameportræt. To

malerier. Begge sign. P. Ruggerio, det

ene Napoli 82. 43 x22.

(2) 10.000

63

Ubekendt maler, 19. årh.

Trappeopgang til en italiensk villa.

Maleri. 54 x 36. Afbildet 10.000

22

60 61

63 64 65

64

Theodor Philipsen,

f. København 1840, d. sst. 1920

"Hesten og vognen". Fra Rom. Maleri.

Sign. monogram 1907. 37 x 46.

Nævnt i Vibeke Skovs fortegnelse over

Theodor Philipsens malerier nr. 573.

Udstillet: Charlottenborg, "Theodor Philipsen

udstilling", 1946 nr. 127.

Proveniens: Kunsthandler Chr. Larsen.

Afbildet 15.000

65

Dansk maler, 19. årh.

Romersk frugtsælgerske hviler sig i en

søjlegang. Maleri. 71 x 52.

Afbildet 20.000

66 CD

F. Brinicardi, pseud. Niels Walseth,

f. Kolding 1914, d. 2001

Sydlandsk bjerglandskab med sø, i forgrunden

to drenge. Maleri. Sign. F.

Brinicardi. 40 x 50. 1.500

67 CD

Niels Walseth, f. Kolding 1914, d. 2001

Bjerglandskab med unge kvinder i

marken. Maleri. Sign. Niels Walseth,

Grindelwald. 65 x 55. 2.000

68 CD

Niels Walseth, f. Kolding 1914, d. 2001

Haveexteriør med unge kvinder, sommer.

Maleri. Sign. Niels Walseth.

40 x 50. 1.500-2.000

69 CD

Niels Walseth, f. Kolding 1914, d. 2001

Sydlandsk landskab med vaskekoner.

Maleri. Sign. Niels Walseth, Gyrmish.

40 x 49. 1.500

70 CD

Niels Walseth, f. Kolding 1914, d. 2001

Bjerglandskab med børn ved flodløb.

Maleri. Sign. Niels Walseth, Mittenwald.

40 x 50. 1.800


71

Ubekendt maler

Eksteriør med italienerinde. Maleri.

45 x 35. 3.000

72

A. Riis Carstensen,

f. Sennels ved Thisted 1844, d. Helsingør 1906

Parti fra Dansk Vestindien med skibe, i

baggrunden by. Maleri. Sign. A. Riis

Carstensen. 49 x 76.

Afbildet 30.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

72

73 74

73 CD

Børge Stückenberg,

f. Vridsløselille 1867, d. Capetown 1942

Sydafrikansk kystparti ved Sepo Point

og Camps Bay, Cape Town. Maleri.

Sign. B. Stückenberg 1898. 54 x 72.

På bagsiden etiket med skriften: Wiews

between Sepo Point and Camps Bay. Not

for sale. B. Stückenberg, 17. Ekenesser

Road, Cape Town. Proveniens: Tidligere

på herregården Gyllingnæs.

Afbildet 4.000-6.000

74 CD

Børge Stückenberg,

f. Vridsløselille 1867, d. Capetown 1942

Sydafrikansk kystparti med hestekærre

og spadserende kvinde med stråhat.

Maleri. Sign. B. Stückenberg 1898.

54 x 72.

På bagsiden rester af ulæselig etiket.

Proveniens: Tidligere på herregården Gyllingnæs.

Afbildet 4.000-6.000

23


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

75

Ubekendt maler

Sydlandsk fjordparti med Wilhelm Tells

mindesmærke, i baggrunden bjerge. Maleri.

Sign. HF?. 16,5 x 22,5. 1.500

76 CD

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Italiensk gadeparti med grønsagsbod

ved portalformet døråbning. Maleri.

Sign. C. Holsøe. 64 x 53.

Afbildet 15.000

77

Ubekendt kunstner

Minerva tæmmer Pegasus. Maleri. 51 x

32. Afbildet 2.500

78 CD

Carl Holsøe, f. Århus 1863, d. Asserbo 1935

Parti fra Italien, indgangsparti med

portalformet port. Maleri. Sign. C. Holsøe.

60 x 51. Afbildet 15.000

24

76 77 78

79

79

Peter Ilsted,

f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

Landskab med mølle. Maleri. Sign.

monogram samt utydelig datering

1910? 38 x 54. Afbildet 15.000

80

Ingeborg Rode,

f. København 1865, d. Englerup 1932

Midsommerbål i klitlandskab. Maleri.

Sign. I. Rode. 43 x 65.

Afbildet 3.000-4.000

81

Ubekendt maler

Sommerdag i landsby med kirke. Maleri.

Utydeligt sign. E. S... 65 x 88. 1.500

82

Hans Brasen,

f. Hillerød 1849, d. København 1930

Studie af kvinde med solen i ryggen.

Koloreret tegning. Sign. H. B. 72.

22 x 19. 3.000

80

83

Axel Helsted,

f. København 1847, d. sst. 1907

Gående kvinde ved et gadekær, sommer.

Maleri. Sign. AH samt utydeligt

dateret 80. 24 x 34,5. 2.000

84

Dansk maler, 19.-20. årh.

Sommerdag i Luxembourghaven. Maleri.

28 x 34. 2.000

85 CD

K. A. Wolff

Vinter- og sommerskov. Et par malerier.

Begge sign. K. A. Wolff. 31 x 41.

(2) 1.000

86 CD

Edvard Sarvig,

f. Frederiksberg 1894, d. 1968

Sommerlandskab med hustage og

vindmølle. Maleri. Sign. monogram.

1929. 20 x 26,4. 1.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

87 88 89

90 91

92

87 CD

Julius Paulsen,

f. Odense 1860, d. København 1940

Interiør med rygvendt nøgenmodel.

Maleri. Sign. Jul. P. 35 x 27.

Afbildet 6.000-10.000

88 CD

Julius Paulsen,

f. Odense 1860, d. København 1940

Herreportræt. Maleri. Sign. J.P. 46 x 38.

Afbildet 5.000

89 CD

Julius Paulsen,

f. Odense 1860, d. København 1940

Rygvendt kvinde. Maleri. Sign. J. P.

19?. 27 x 22. Afbildet 8.000

90

Laurits Tuxen,

f. København 1853, d. sst. 1927

"Rytter i Marehalmen". Maleri, malet

på mahogny. Sign. L.T. 33,5 x 26.

Afbildet 6.000

91

Laurits Tuxen,

f. København 1853, d. sst. 1927

Portræt af græsk soldat. Maleri. Sign.

monogram 15. 41 x 33.

Afbildet 6.000-8.000

92

Laurits Tuxen,

f. København 1853, d. sst. 1927

Skuespillerinde i rollen som "Loke".

Maleri. Sign. LT. 6/3 93. 41 x 32.

Afbildet 6.000

93 CD

Gunnar Persson,

f. 1908, d. Stockholm 1985

Stueinteriør. Maleri. Sign. Gunnar

Persson 50. 66 x 55. 600

94

Ubekendte malere

Havneparti, interiør med figurer, landskab,

staldinteriør, orientalerinde og

fugl. Seks malerier. De to sign. 43 x 55,

40,5 x 52, 29 x 40, 30 x 37,5, 52 x 31

og 29 x 37. (6) 1.000-2.000

95

Ubekendt maler

Sommerskov med lysning. Maleri. Utydeligt

signeret. 56 x 47. 3.000

25


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

96

Pieter Lely, f. 1618, d. 1680, tilskrevet

Portræt af ung kvinde siddende med

hund, i baggrunden udsigt over landskab.

Maleri. Sign. monogram 1672

?107 x 99. Afbildet 150.000

97

Ubekendt kunstner, 18. årh.

Ventende soldater i bjerglandskab, betegnet

"Bey Worms". Hinterglasmaleri.

17,5 x 24. 1.000

26

96

98

Jean Jacques Avril, f. 1744, d. 1831

Fransk kobberstik efter maleri af Vernet.

1770. 41 x 58. 1.000

99

L. Bonnet, sculp

Vertune et Pomone. Tryk efter rødkridtstegning.

39,5 x 29. 2.000

100

Ubekendt maler

Moske. Maleri. 40 x 50. 800

101

Ubekendt maler, 19. årh.

Kirkeinteriør. Bly og vandfarve. Sign. L.

J. Herholdt samt utydelig stedbetegnelse,

14. august 1893.

31,5 x 28. 1.000

102

Ubekendt maler, 19. årh.

Minerva og Amor. Maleri.

29 x 29. 2.000-3.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

103

Ubekendt maler, 18. årh.

Dobbeltportræt forestillende kvinde, siddende en face mod venstre, pudret hår opsat med smykker, iført hvid silkekjole prydet

med rose, om halsen overdådigt diamantsmykke i form af sløjfe samt pige iklædt dybblå rococodragt med guldbrokade

med tilhørende faldhat, prydet med fjer. Maleri. 69 x 54.

Kvinden på portrættet forestiller muligvis Marie Jeanne Constance de Saint-Germain (1737-1791), som ca. 1753 blev gift med den

tyskfødte officer, senere dansk generalløjtnant og chef for Dronningens Livregiment, Karl Wilhelm von Sames (1724-1789).Se endvidere

teksten til kat. nr. 1358, Rococo dokument. Afbildet 60.000-80.000

103

27


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

104

Ubekendt maler, 18. årh.

Dame- og herreportræt. Et par malerier.

På bagsiden betegnet henholdsvis

som Herrn und Frau von Stentzsch,

den ene anno 1792. 79 x 67. (2)

Afbildet 15.000-20.000

105

Ubekendt maler, 18. årh.

Landskaber med kurticerende unge par

i fornemme rococodragter. Et par malerier.

34 x 44. (2)

Afbildet 20.000

28

104 104

105 105

106

Ubekendt maler, 19. årh.

Marine, skibsportræt af Skonnerten

Marie af Vejle. Maleri. Sign. Skonnert,

Marie af Veile, Capt. M. N. Fischer.

64 x 90. 6.000-8.000

107

Ubekendt maler, 19. årh.

Dameportræt. Maleri.

44,5 x 36,5. 1.000

108

Ubekendt maler, 19. årh.

Portræt af kvinde med pels. Maleri.

25 x 21. 1.500

109

Ubekendt maler

Landskab med hus, i forgrunden hestevogne.

Maleri. Sign. MD 1908.

45 x 37,5.

Betegnet på blændrammen: "Dyvekes

Gaard". 500

110

Ubekendt maler, ca. 1900

Nature morte med fugle. Maleri, malet

på træ. 39 x 47. 3.000


111

Poelant Jacobsz Savery, stil

f. Courtrai 1576, d. Utrecht 1639

Syndefald, Adam og Evas bortvisning

fra Edens Have. Maleri. 70 x 108.

Afbildet 40.000-50.000

112

Ubekendt kunstner

"Udsigt over Cappucinerbjergets højdedrag".

Lysmål 53 x 61. "Alba Pompeia".

Bladstørrelse 55 x 64. To kobberstik.

Førstnævnte er jvf. oplysninger

usign. kobberstik af Tommaso Borgonio

udført 1699 til Statsteateret i Sabaudia.

Sidstnævnte U.r. (2) 2.000

113

Ubekendt maler, 19. årh.

Parkmotiv med statue og personer.

Maleri. 16 x 20,5. 2.000

114

Ubekendt maler, 19. årh.

Herre- og dameportræt. Et par malerier.

42,5 x 35,5. (2) Proveniens: Clasonsborg

ved Skarrild. 3.000

115

Ubekendt tysk maler

Tysk bymotiv med kirke. Maleri. Sign.

APS. 48 x 48. 1.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

111

116

Ubekendte kunstnere

Figurstudier samt byparti. To tryk. Det

ene sign. L.V. Pollak. 17 x 23 og 9,5 x 7,5.

(2) 500

117

Ubekendt maler

Landskab med sti ved skovsø. Maleri.

Utydeligt sign. 95 x 124. 1.500

118

Ubekendt norsk maler

Norsk skærgård med både og huse.

Maleri. Utydeligt signeret.

32 x 47,5. 1.000

119

Ubekendt maler, 19. årh.

Redingsaktion på Skagen Strand i

1894. Maleri. Sign. P. C. Pedersen 94.

64 x 95. U.r. 3.000

120

Ubekendt maler

Landskab med mølle samt vinterlandskab.

Et par malerier. 16,5 x 20,5.

(2) 1.500

121

Ubekendt maler, 19. århs. begyndelse

Marine med sejlskib. Maleri.

23 x 33,5. 2.000-3.000

122

Ubekendt maler, 20. årh.

Portræt af ældre kvinde. Maleri. Utydeligt

sign. 57 x 91. 500

123

Ubekendt maler, 20. årh.

Tulipaner i en vase. Maleri. Sign. A. L.

14. 37 x 34,5. 2.000

124

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Stråtækt hus på heden. Maleri. Sign. P.

Hansen. 38,5 x 29. 500

125

Ubekendt maler

Et par hinterglasmalerier i form af arkitektoniske

landskaber. 40 x 59.

(2) 2.000-3.000

126

Ubekendt maler

Portræt af dreng i matrostøj. Maleri.

Utydeligt sign. 1917. 75,5 x 51. 4.000

127

Ubekendt maler, 20. årh.

Landskab med vandløb. Maleri, malet

på plade. Sign. EL. 30 x 21. 500

29


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

128

Ubekendt dansk portræt maler,

18. århs. slutning

Ovalt portræt af Frederikke Christine

Lange, f. Hellesen (1761-1845). Maleri

i oval forgyldt ramme. 58 x 46.

Afbildet 10.000-15.000

129

Flamsk maler

Den hellige familie. Maleri, malet på

træ. 42 x 32.

Expert Eric Turquin, Paris, tilskriver maleriet

kredsen omkring Marten Pepyns

(1575-1643). Afbildet 25.000

130

Ubekendt kobberstikker, 18. årh

Prospect af Rosenborg Slot og park.

Kobberstik i ramme af mahogny.

28,5 x 42. 1.000-1.500

131

Ubekendt kunstner

Brogede blomster i vase på karm. Koloreret

tryk efter Joseph Nigg.

75 x 57. 1.000

132

Ubekendt kunstner

Uppå fjellen og Kamajock, begge motiver

fra Lapland. Et par tryk i farver, i

rammer af rigt udskåret og forgyldt

træ og gesso. 43 x 53,5. (2) 2.000

30

128 129

133

Ubekendt maler

Landskab med flodløb. Maleri. Utydeligt

sign. Raymond Th...

46,5 x 65. 3.000

134

Ubekendt maler

Tysk byparti. Maleri. Sign. F.N.

58 x 78. 1.200

135

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Tremastet topsejlsskonnert under amerikansk

flag. Tryk i ramme af mahogny.

18,5 x 24. 300

136

Ubekendt maler

Opstilling med blomster. Maleri. Sign.

S. Bauditz 1911. 43 x 24,5. 2.000

137

Ubekendt maler

Opstilling med roser i vase. Maleri.

Utydeligt sign. 1918.

40,5 x 34,5. 800

138

Ubekendte kunstnere, 18.-19. årh.

Et par klassiske scenerier. Bly. 25 x 34.

Empire rammer. (2) 3.000

139

Ubekendt maler

Storkerede med tre storke. Maleri.

Sign. TT. 23 x 25. 600

140

Ubekendt maler

Marine med motorskib. Maleri, malet

på plade. Utydeligt sign.

19 x 26. 1.000

141

Ubekendt maler, 19. årh.

Efter jagten. Maleri. 50 x 68. 4.000

142

Ubekendt maler, 20. årh.

Landskab med mølle. Maleri.

16 x 13. 300

143

Ubekendt maler

Yderste del af Langeliniemolen. Maleri.

Sign. Chr. Hansen 1923. 24 x 34. 1.000

144

Ubekendt maler

Skovparti med vej. Maleri. Sign. WK

34. 65 x 97. 1.000

145

Ubekendt maler

Marine med større og mindre sejlskib.

Maleri. 71 x 47. 1.500


146

Ubekendt maler, 19. årh.

Empire portræt af ung pige siddende

en face mod højre, iført lysrosa taftkjole

med hvid tyl samt sort silkesjal.

Maleri. 28,5 x 24.

I original Damborg ramme.

Afbildet 15.000

147

Ubekendt maler, 18. årh.

Portræt af siddende herre med sort

jakke og pudderparyk, siddende i armstol

med rødt skind. Maleri. 90 x 70.

Stor forgyldt rococo ramme, rigt modelleret

med rocailler og kæmninger.

Afbildet 20.000-25.000

148

Ubekendt maler

Solnedgang ved Bygholm. Maleri, malet

på plade. 36 x 67. 800

149

Ubekendt maler

Gadeparti med personer. Maleri. Sign.

T. Lundegård 1955. 91 x 70. 600

150

Hispaniae Nova Describtio, de in Tegro

Multis in Locis, Secundum Hydrographicas

desc. Emendata samt Regno di

Portogallo Venezia 1775. Preffo Antonio

zatta. Con Privile, dell Ecemo Sen.

To kort over Spanien og Portugal. Lysmål

38 x 52,5 og 38 x 25. (2) 1.500

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

146 147

151

Terkel Kleve, Jonas Haas og

J. F. Clemens

Profilportræt af digteren Johannes

Ewald, "Tilegnet Iohannes Ewalds

Skrifter". 18. årh. Crayonstik i sort.

Strunk nr. 759. Pladestørrelse 13,5 x

8,5. J. Haas, sculp.: "Frederik Vtes Buste".

1761. Kobberstik. Strunk nr. 715.

Pladestørrelse 9 x 8. J. F. Clemens,

sculp.: Forfatterinden "Charl. Dorot.

Biehl" (1731-1788). Ca. 1814. Crayonstik

i sort. Swane nr. 344. Sjældent

blad. Pladestørrelse 13,6 x 10,2. Patte,

sculp.: "Frederiks-Kirken". 1764. Kobberstik.

Krohn nr. 359. Pladestørrelse

15 x 9. Petit, sculp.: Dronning "Carolinea

Mathilda" (1741-1775). 18. årh.

Kobberstik. Strunk nr. 841. Pladestørrelse

15 x 10. G. L. Lahde, sculp.: Prof.

med. ved Københavns Universitet og

Hofmedicus "I. C. Tode" (1736-1806).

1801. Kobberstik. Strunk nr. 3025.

Bladstørrelse 19 x 15. Anon, sculp.:

"Den store Feide på den store Bededags

Aften". 1787. Radering. Pladestørrelse

11,5 x 13. Profilportræt af

"Degnen Martin Dietz" (1765-1843).

19. årh. Håndkoloreret radering. Pladestørrelse

9,5 x 9. Louis XVI rammer.

(8)

Det var meningen, at det førstnævnte

crayonstik af Kleve skulle anvendes som

titelblad til den første samlede udgave af

Ewalds værker, dog foretrak man stikket

af Clemens i stedet for. 2.000-3.000

152

Ubekendt maler, 19. årh.

Talrige personer på tur i Fredensborg

Slotshave, i forgrunden svaner, i baggrunden

Fredensborg Slot med vajende

splitflag. Maleri. 50 x 71. 2.500

153

Ubekendt maler, 19. årh.

Landskab med kvæg mellem træer.

Maleri. Sign. H. Thomsen 1347.

64 x 81. 1.000

154

Ubekendt maler

Parklandskab med høje træer. Maleri.

På bagsiden betegnet Hans Dahl.

34 x 43. 2.000

155

Ubekendt maler, 19. årh.

Madonna. Ovalt maleri, malet på træ.

27 x 23. 2.500

156

Ubekendt maler, 19. årh.

Skovbund med blomster. Maleri. Sign.

monogram 74. 16 x 21,5. 1.500

157

Ubekendt maler

Kystparti med stråtækte huse og sejlbåd

i måneskin. Maleri.

48 x 69. 2.500

31


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

158

Rich. Houston efter

Angelica Kauffman

"Christian VII. King of Denmark".

1768. Mezzotinte. Strunk nr. 795. Pladestørrelse

38 x 28. Empire ramme.

Afbildet 3.000-4.000

159

Georg Haas efter C. A. Lorentzen

"Frédéric Prince Royal de Danemarck

& de Norvêge avec sa Suite, faisant

maneuvrer le Regiment des Gardes du

Corps Cavalerie, dans les voisinage de

Fridériksberg". Kobberstik. 18. århs.

slutning. Strunk nr. 866. Pladestørrelse

42,5 x 53. Louis XVI ramme.

Afbildet 3.000

32

158 159 160

161 163 164

165 166

167

160

I. M. Preisler efter C. G. Pilo

"Christianus, princeps Daniae et Norwegia

hares". Christian VII som barn.

1754. Kobberstik. Strunk nr. 778. Pladestørrelse

36 x 25. Louis XVI ramme.

Afbildet 3.000-4.000

161

I. G. Bradt efter N. H. Jardin

"Interieur de la Grande Sale du Chateau

Royal de Christiansborg a Copenhague

ordonnée par le Roy FREDERIC

V pour le marriage de CHRISTIAN VII

Roy de Dannemarc et de Norvege auiourdhuy

regnant avec CAROLINE MA-

THILDE Princesse de la Grande Bretagne

et terminée lors du mariage de leur

maiestes le VIII Novembre MDCCLXVI".

1768. Radering. Krohn nr. 671. Pladestørrelse

40,5 x 43,5.

Ifølge oplysninger fra K. Grønlund-Andersen,

skulle listerne som rammen er lavet

af, stamme fra "Schacks Gård". Denne

blev opført i 1666 og lå i Slotsholmsgade

12. Ejendommen blev senere revet

ned til fordel for "Tjæreborg". Listerne

stammer tilbage fra ca. 1700.

Afbildet 4.000-5.000

162

Richard Earlom, fec.

Havnepartier og landskaber med talrige

figurer. Seks mezzotinter. Alle nummereret

i tryk, No. 9, 29, 33, 36, 54 og

136. (6) 3.000


163

J. F. Clemens efter C. A. Lorentzen

"Bataillen d. 2. April 1801, paa Kiøbenhavns

Reed". Ca. 1802-1805. Kobberstik.

Swane nr. 318. Lysmål 57 x 77.

J. F. Clemens arbejdede i tre år på kobberstikket

- Bataillen d. 2. April 1801,

paa Kiøbenhavns Reed - efter C. A. Lorentzens

maleri fra 1801, der i dag hænger

på Frederiksborg Slot. Motivet er en

detaljeret fremstilling af søslaget i tidsrummet

omkring klokken et.

Afbildet 6.000-8.000

164

Anon, sculp.

"Aller förste Udbrud af Kiöbenhavns

Ildsvaade, den V Iunii MDCCXCV om

Eftermiddagen imellem III og IV ved

Dæle Haven paa Gamelholm" og "Udbredelsen

af Ildsvaaden ved Admiraliteted".

Ca. 1795. Kobberstik. Bremer

nr. 37 og 38. Bladstørrelse 33,5 x 38

og Pladestørrelse 30 x 38. Louis XVI

rammer. (2) Afbildet 6.000-8.000

165

Jens Holm efter H. G. F. Holm

"Christiansborg Slot seet fra Amager-

Torv". Ca. 1826-27. Håndkoloreret

kobberstik. Koloreret af H. G. F. Holm.

Krohn nr. 1256. Bladstørrelse 25,3 x 33.

Louis XVI ramme.

Tilsvarende eksemplar er omtalt hos Erik

Housted: "Fattig Holm", København

1994, nr. 9.085. Afbildet 6.000-8.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

168

166

Louis Ambroise Garneray, sculp.

"Vue de Copenhague". Parti fra København

med skibe og folkeliv ved Børsen.

19. århs. første halvdel. Håndkoloreret

akvatinte. Bladstørrelse 34 x 45.

Afbildet 3.000

167

I. L. Rugendas, sculp.

"Bombardement de Copenhague, de 2

au 5, Septembr. 1807". 19. århs. begyndelse.

Håndkoloreret akvatinte.

Bremer nr. 87. Lysmål 46 x 57. Empire

ramme.

Byen brænder i baggrunden, i forgrunden

holder den engelske general på sin hvide

hest, og man ser danske soldater der er

taget til fange, blive ført frem af højskotter.

Litteratur: Jørgen Emerson Bremer,

"Københavnske Brandbilleder", København

1941. Afb. s. 7.

Afbildet 10.000-15.000

168

Jens Holm og H. G. F. Holm

"Frihedsstøtten set mod Vesterport".

Originaltegning af H. G. F. Holm som

er brugt som forlæg til kobberstik af

Jens Holm. Ca. 1830. Sepialavering

samt håndkoloreret kobberstik i grisaille.

Bladstørrelse 14,8 x 12,2. Louis

XVI rammer. (2)

Tilsvarende tegning er omtalt hos Erik

Housted: "Fattig Holm", København

1994, nr. 4.004.

Afbildet 10.000-15.000

169

En samling gamle kobberstik. Indsat i

bog fra 18. årh. Indeholdende

80 stik. 5.000

170

To stik i forgyldte rammer. 19. årh. Det

ene koloreret efter F. Bouchere. Lysmål.

53 x 43 og 38 x 45. (2) 2.000

171

11 eme Féte Flamande, efter maleri af

D. Teniers Pinx. Kobberstik af J.P. Le

Bar Sculpsit. Plademål 58 x 75.

Plettet. 1.000

172

Ubekendt maler

Kystpartier. Fire oliekridtstegninger. Alle

Sign. 48 x 63. (4) 1.000

173

Jonas Haas, sculp.

Kystparti med Fanø. Koloreret kobberstik.

Betegnet i bly Pontoppidan. Pladestrørrelse

18 x 25. 1.000

174 CD

Frederik de Witt,

Virksom i Amsterdam, 17.århs. midte

Specialkort over Hertugdømmet Slesvig.

Ducatus. Slevicensis in onnes fuas

præfecturas circulos et provincias

diftinte divifus per. f. de vet. 1698. Koloreret

kobberstik. 50,5 x 58. Litteratur.

Bo Bramsen, omtalt s. 128. 3.000

33


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

175

G. L. Lahde efter C. W. Eckersberg

"Kiøbenhavn. Natten mellem 4. og 5.

Sept., 1807, seet fra Christianshavn.

Saa Flammer grusom Ild i Axel Stad,

Og i dens Spoer gaar Skræk og Død og

Jammer. Din Udaad, Albion! Du skuer

glad; Men skielv, naar Hævnens Torden

Udaad rammer". Ca. 1807. Håndkoloreret

akvatinte. Bremer nr. 85. Lysmål

38 x 45. Louis XVI ramme.

Til højre i billedet Kongens Bryghus og til

venstre Langebro; Forgrunden er fuld af

forskellige grupper og personer, der alle

er på vej bort fra byen.

Afbildet 8.000-10.000

176

G. L. Lahde efter C. W. Eckersberg

"Vor Frue Taarns Brand Natten mellem

4.-5. Sept. 1807 seet fra Landemærket.

Afgrundens Pile sig mod Himlen

hæve, Og Staden, Templet, alle Hjerter

bæve! Seer Dÿd og Retfærd flüe fra

Jorden! O! Himmel, flumrer da din

Torden?". Ca. 1807. Håndkoloreret

akvatinte. Bremer nr. 84. Pladestørrelse

37 x 25. Louis XVI ramme.

Midt i billedet tårnets brand, i forgrunden

en officer, der hjælper en besvimet

dame. En slufhest bliver sky.

Afbildet 4.000-6.000

177 CD

Andreas Friis,

f. København 1890, d. Hillerød 1983

Landskab. Akvarel. Sign. Andreas Friis.

Samt to kobberstik og tryk. Delvis 18.

-19. årh. (4) 1.000-1.200

34

175 176

178

Terkel Kleve og J. M. Preisler og J. F.

Clemens

"Le Souffleur". Barneportræt af Carl

August Damkier, senere præst (1778-

1813). Ca. 1784. Kobberstik. Swane nr.

201. Pladestørrelse 27 x 20. Hofmarskal

"Iohan Bulow" (1751-1828).

1787. Kobberstik. Swane nr. 317. Pladestørrelse

32 x 23,6. "Gesandten Otto

Blome" (1735-1803). Ca. 1774-75.

Kobberstik. Swane nr. 61. Pladestørrelse

34,8 x 26,5. J. M. Preisler, sculp.:

"Jean Frederic Struensée" (1737-

1772). 18. århs. anden halvdel. Kobberstik.

Strunk nr. 2818. Bladstørrelse

21,5 x 18. T. Kleve, sculp.: Skuespillerinden

"Mdm. Caroline Walter". 1777.

Crayonstik i sort. Strunk nr. 3161. Pladestørrelse

33,5 x 26. Louis XVI og

empire rammer. (5) 4.000-5.000

179

I. M. Preisler efter J. S. Wahl

"Christianus VI, D. G. Rex Dania et

Norvegiae". 1747. Kobberstik. Strunk

nr. 652. Bladstørrelse 53 x 33,5. Louis

XVI ramme.

Litteratur: Jørgen Sthyr, "Dansk Grafik

1500-1800", København 1943, afb. s.

191. 2.000

180

Tre gamle kobberstik med Fr. IV, Chr.

VI og Fr. V. Lysmål 31 x 22.

(3) 1.000

181

H. A. Grosch efter C. A. Lorentzen

Indløbet til Frederikshald. Koloreret kobberstik.

19. årh. 30 x 38,5. I forgyldt

ramme med perlestaf. 2.000-3.000

182

I. W. Tegner & Kittendorf, sculp.

På Københavns Vold aftenen før Store

Bededag anno 1862, med bl.a. Arveprins

Ferdinand, Prisesse Caroline og

Hofforgylder Damborg. Stik efter A.

Hunæus. 41 x 53,5. I forgyldt Damborgramme.

1.000-1.500

183

J. F. Clemens og J. M. Bernigeroth

Otte kobberstik. Hans de Hofman til

Skierildgaard. 18. årh. 10,5 x 16.

Charlotte Amalie Rose. 18. årh. 13 x 8.

Royal herre med storkors. 18. årh. 17 x

11. Chresten Skeel. 18. årh. 17 x 11.

Samt fire adelige portrætter af Dronning

Christina, Kong Johannes, Dronning

Dorothea og Kong Christian den

III. Stukket af Baurenfeind efter originalen

i den Holstenske Palads 1760 og

Det Kongelige Kunstkammer i København

1760. 18. årh. 22 x 17,5.

(8) 1.000-1.500

184

Wilhelm Heuer, sculp.

Phoenix, en forestilling til fordel for

danske krigsfanger i 1811. Kobberstik

efter T. E. Lönning. Pladestørrelse

39 x 51. 2.000-3.000


185

185

C. F. Sørensen,

f. Besser på Samsø 1818, d. København 1879

Både til kajs ved Kronborg. Vandfarve

og bly. Sign. C. Fred. Sørensen.

29 x 36,5. Afbildet 5.000

186

Ernest George, f. London 1839, d. 1922

Folkeliv på gaden foran et gammelt

pakhus i Haarlem, i baggrunden ses

den gotiske St. Bavo katedral. Vandfarve.

Sign. Ernest George, Haarlem.

Lysmål 35,5 x 25.

Afbildet 6.000

187

John Speed, fec.

Generalkort over Danmark. Koloreret

kobberstik. Senere optrykt miniatureudave

ca. 1660. 8,5 x 12.

Afbildet 2.000-3.000

188

Dansk blomstermaler, 18. årh.

Lyseblå og beige blomster samt sommerfugl.

Vandfarve på papir. Utydeligt

signeret. 19,5 x 16,5. 4.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

186

189 190

191

189

Vilhelm Hammershøi, ?

f. København 1864, d. sst. 1916

Solskin i stuen med siddende læsende

kvinde. Bly på papir. Sign. monogram

V. H. 37 x 41,5. U.r.

Forstudie til maleriet, som er afbildet i De

Små Kunstbøger nr. 13, s. 39. Samt ABR

auk. 507, 1988 kat. 154a. Kvinden er antagelig

Vilhelm Hammershøis egen moder

siddende i huset på Strandgade 30.

Afbildet 8.000-10.000

190

Peter Ilsted,

f. Sakskøbing 1861, d. København 1933

En pige i grøn kjole i samtale med ældre

herre i dagligstuen. Mezzotinte.

Sign. i bly Peter Ilsted nr. 120/150.

Pladestørrelse 28 x 25.

Afbildet 2.000-3.000

191

P. S. Krøyer,

f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909

Stueinteriør med personer omkring

flyglet. Fotografi. Sign. med dedikation,

" Til Frk. Beatrice Diderichsen med

tak for sidst fra P.S. Krøyer". 27 x 24.

Afbildet 4.000

187

192

Ubekendte malere, 19. årh.

Landskaber med brusende vandfald.

To kolorerede raderinger. 18 x 25.

Samt landskab med herregård. Akvarel.

13 x 18. (3) 1.500

193

Ubekendt maler, 19. årh.

Senempire portræt af to kvinder. Tegning.

Sign. Salomon 1842.

32,5 x 26,5. 2.000

194

Ubekendt maler, 19. årh.

Hedelandskab med får og kvægdrivere.

Tegning. Sign. Jul. Willeien, feb. 1866.

15,5 x 22,5. 1.000

195

A. H. Jensen

Akademitegning, forestillende Laokoonsgruppen.

Bly og kul. Sign. A. H.

Jensen 1919. 56 x 49. 300

196

Ubekendt maler, 19. årh.

Jægersborg Slot set fra parken. Tegning.

Sign. H. B. den 10. juli 1840.

19,5 x 24,5. 1.000

35


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

36

199

197 197 197 198

197

Wilhelm Marstrand,

f. København 1810, d. sst. 1873

Figurstudier. Tre skitser. Pen og bly.

20,5 x 14, 13 x 9 og 9,5 x 8. (3)

Det ene figurstudie, et interiør med en

ung kvinde og en lille dreng holdende et

brev, forestiller ifølge oplysninger Fru

Marstrand og Poul.

Afbildet 4.000-6.000

198

Edvard Lehmann,

f. København 1815, d. sst 1892

Portræt af Frk. Puggard i blå kjole med

broche. Bly og vandfarve. Sign. Edvard

Lehmann 1838. 24 x 20.

Afbildet 3.000-4.000

199

Harald Jerichau,

f. København 1851, d. Rom 1878

Studie af italiensk herre set fra siden.

Tegning. Sign. H. J. 24,5 x 16,5.

Afbildet 4.000

200

Ubekendt kunstner

Interiør fra Vor Frue Kirke. Tegning.

18 x 13,5. 1.000

201 202

203

201

Constantin Hansen,

f. Rom 1804, d. Frederiksberg 1880

Jesus, Martha og Maria. Tegning. Sign.

Const. H. 1844. 20,5 x 19.

Hidrørende fra auktion den 12. nov. 1924

i Odd Fellow Palæet over en del af Constantin

Hansens efterladte arbejder.

Afbildet 1.500-2.000

202

Wilhelm Marstrand,

f. København 1810, d. sst. 1873

Gavebrevet overrækkes. Tegning.

15,5 x 13,5. Afbildet 2.000

203

H. C. Stilling,

f. Hørsholm 1815, d. Frederiksberg 1891

Udsigt gennem en skyggefuld port til

et solbeskinnet italiensk stræde med

personer og husdyr. Vandfarve. Sign.

H. C. S. Lysmål 34 x 23.

Afbildet 5.000

204

N. F. Regnault, fec.

"La Nuit". Erotisk scene med drømmende

kvinde. Akvatinte. 19. årh.

Pladestørrelse 21 x 25. 1.000

205

J. F. Clemens og I. W. Tegner & Kittendorf

Portræt af Dr. Iustus de Berger. Tryk efter

Jens Juel. 18. årh. Pladestørrelse 18 x

25,5. Hidrørende fra A. Clemens samling

anno 1833. Selvportræt af Jens Juel og

Hustru. Stukket af Sonne. 41 x 31. Portræt

af Johan Frederik Classen. Litografi.

46 x 37. (3) 1.500-2.000

206

Domenico Del Barbiere,

Nividi Meer sculp.

Det indre af La salle des concerts dela

société Felix Meritis i Amsterdam. Prøvetryk

med skrift i bly. 18. årh. Pladestørrelse

40 x 56. 2.000-3.000

207 CD

Ebba Holm,

f. Frederiksberg 1889, d. København 1967

Den spanske trappe i Rom. Akvarel.

Sign. Ebba Holm. 38 x 27,5. 1.000

208

Ubekendt kunstner

Alexandrine og Kong Chr. X. Et par fototryk

i kronede rammer. 46 x 32,5.

(2) 1.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

209 210

211 212

213

214 215

216

209

Ubekendt kunstner

Slagscene fra "La bataille de Wagram".

Koloreret radering. Sign. monogram

1811. 45 x 55. Afbildet 2.000

210

Giovanni Battista Piranesi, fec.

"Fontana dell'Acqua Vergine detta di

Trevi". Udsigt til Trevi fontænen. Kobberstik.

Pladestørrelse 45 x 71. Samt

"Viie du temple de Neptune Dieu tutelaire

de l´ancienne Ville de Pesto".

Kobberstik. Pladstørrelse 53 x 72. (2)

Afbildet 2.000

211

Italiensk maler, 20. årh.

Parti fra Napolibugten med Vesuv i

baggrunden. Betegnet "Napoli da

Mergellina". Gouache. Lysmål 63 x 75.

Afbildet 6.000

212

G.M. Holm, 19. årh.

Borg i flodlandskab. Empire broderi

med olie. Sign. i passepartouten G.M.

Holm 1815. Schloss Scharfenstein im

Erzgebürge. Samtidig ramme. 38 x 38,

med ramme 53 x 53,5.

Afbildet 3.000-4.000

213

Ubekendt kunstner

Panoramic view og British Horse-Racing.

Koloreret tryk. Pladestørrelse 54 x 68.

Afbildet 3.000-4.000

214

Ubekendt maler, 17.-18. årh.

Kongeligt sceneri, en overrækkelse af

en hjelm og brynje. Dørstykke. Grisaille.

72 x 111. U.r.

Afbildet 20.000

210

215

O. A. Hermansen,

f. Frederiksberg 1849, d. sst. 1897

Høns og kyllinger i gården. Akvarel.

Sign. O. A. Hermansen 1876. 21 x 33.

Afbildet 1.500

216

Ubekendt kunstner, 19. årh.

Herre siddende ved en flodbred, på

flodens anden side flere personer foran

større hus. Gouache. Utydeligt sign. B.

Fi..... (?) 1843. Lysmål 35 x 49.

Afbildet 5.000

217

Ubekendt maler

Rønnebærgren. Akvarel. Sign.

13 x 15. 800

218

Ubekendt maler

Tre landskaber. Akvareller. Alle sign.

34 x 49, 40 x 34 og 34 x 47.

(3) 1.000

37


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

38

219 220

221 222


219

Ubekendt maler, 18. årh.

Religiøst figursceneri. Maleri.

120 x 90. Afbildet 6.000

220

Ubekendt italiensk maler, 18.-19. årh.

Religiøst sceneri med prædikant og

lyttende personer. Maleri. 100 x 75.

U.r. Afbildet 15.000-20.000

221

Andreas Hunæus,

f. Kolding 1814, d. København 1866

Portræt af Jesus. Maleri. Sign. A. Hunæus

1846. 80 x 62.

Udstillet: Charlottenborg 1846.

Afbildet 6.000-8.000

222

Ubekendt maler, 19. årh.

Portræt af Dronning Artemisia. Maleri.

80 x 64.

Afbildet 12.000-15.000

223

Guido Reni, kopi efter

"Aurora". Maleri. 19. årh. 86 x 164.

Samtidig forgyldt og ornamenteret

ramme 111 x 192.

Originalen befinder sig i Palazzo Rospigliosi

i Rom.

Afbildet 60.000-80.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

223

224

Fransk maler, 19. årh.

Landskab med køer. Maleri.

29 x 38. 2.000

225

Robert Pollard,

f. Newcastle-on-Tyne 1755, d. London 1838

Redningsaktion med to skibe i havsnød.

Koloreret litografi. 18. årh.

42 x 60. 1.500

226

Ricard Houston, f. 1721, d. 1775, fecit

Portræt af ældre herre med hvidt fuldskæg.

Tryk efter Rembrandt af Rich. Houston

fecit. 18. årh. 13,5 x 11,5.

Betegnet: London printed for Robert Sayer

at the golden Buskin Fleet Street.

1.000-1.500

227

Ubekendt maler, 19. årh.

Kystparti med høje skrænter. Pen og

vandfarve. 22 x 27. 2.000

228

Ubekendt maler, 18.-19. årh.

Interiør med orientalsk mand med

vandpibe. Maleri. 29 x 24. 1.500

229

Ubekendt maler, 18.-19. årh.

Kroscene med figurer. Maleri.

36 x 31. 3.000

230

Ubekendt maler, 19. årh.

Landskab med gods ved en sø. Maleri,

malet på metal. 55 x 81. 1.500

231

Ubekendt maler, 19. årh.

Tremastet topsejlsskonnert, "Ariel",

fremstillet med britisk marineflag og signalflag

udfor fyrtårn, foran lille sejlbåd

med amerikansk flag. I billedets kant bemalet

sort og hvidstafferet ramme, øverste

venstre hjørne med dansk og fransk

flag, øverste højre hjørne med amerikansk

og engelsk flag. Maleri, malet på

plade. 42 x 78. 8.000

232

Johannes Senn efter C.W. Eckersberg

Profilportræt af Kong Frederik den VI

af Danmark. Akvatinte. 19. årh.

48,5 x 39. 1.000-1.500

233

Ubekendt maler, 19. årh.

Interiør med mand og kvinde i arbejde.

Maleri. 32 x 24. 2.000

234

Dansk maler, 19. århs. slutning

"Vort gamle køkken i Viborg". Maleri.

Sign. G. C. 30 x 42. 2.500

39


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

235

Ubekendt maler, 17.-18. årh.

Bjerglandskab med figur, får og bro.

Maleri. 65 x 92.

Afbildet 3.000-5.000

236

Vernet, kopi efter

Fransk kystparti med talrige personer, i

baggrunden by og havn. Maleri, malet

på træ. 75 x 90.

Afbildet 4.000-6.000

237

Ubekendt maler, 19. årh.

Kystparti med personer. Maleri. Utydeligt

sign. 30 x 41.

Afbildet 6.000

238

Ubekendt maler, 17. årh.

Kroscene med personer i lystigt lag.

Maleri. 40 x 31.

Afbildet 6.000-8.000

239

Ubekendt maler, 18.-19. årh.

Hundeportræt. Maleri. 28,5 x 35.

Afbildet 10.000

40

238

235 236 237

240

Ubekendt fransk maler, 19.-20. årh.

Kvinder, der vasker tøj. Maleri. Sign. V.

Fouquet. 35 x 27.

Afbildet 8.000-10.000

241

Ubekendt maler, 19. årh.

Eremitagen med græssende hjorte. Bly

og oliekridt. 19 x 26,5.

Betegnet på bagsiden Jacobi Jensen

1818. 1.000

242

Frederik A. A. Schepelern,

f. Fredericia 1796, d. Nykøbing Sjælland 1883

Frederik den VI af Danmark. Litografi.

19. årh. 52,5 x 41,5. 800

243

S. H. Petersen, sculp.

Skovhuset og Klippeborgen. Efter Ruisdal.

To akvatinter i forgyldte empire

rammer. 19. årh. 53 x 45.

(2) 2.000-3.000

244

Ubekendt kunstner, fec.

Opstalt af Christianborg Slott imod dend

gamle Slotts plads samt Opstalt af Christianborg

Slott imod hovedindgangen.

To litografier. 27 x 45. (2) 800

239 240

245

Ubekendt maler, 19. årh.

Blomsteropstilling med roser. Maleri.

29 x 37. 1.500

246

Ubekendt maler

Miniatureportræt. Maleri. Utydeligt

sign. 9,5 x 7,5. 1.000

247

Ubekendt maler, 19. årh.

Parti fra en skovsø med person i robåd.

Maleri. 35 x 53. 3.000

248

Ubekendt maler, 19. årh.

Kystparti med badende drenge. Pen og

vandfarve. 20,5 x 29. 2.000

249

Robert Dodd, fec.

Søslag mellem franske og engelske skibe

1794/95. Et par litografier. Sign. R.

Dodd. 52 x 70. (2) 1.500

250

A. Støttrup efter C. H. Kniep

Maleren "I. Iuel" (1745-1802). 1780.

Crayonstik. Strunk nr. 1386. Pladestørrelse

25 x 20,5.

Empire ramme. 1.500-2.000


251

251

H. C. Bryant, England, 19. årh.

Scene med figurer og hest ved et hus.

Maleri. Sign. H. C. Bryant 1865.

48 x 56. Afbildet 10.000-12.000

252

Ubekendt kunstner, 19. årh.

En familie rejsende med hest og æsel

gennem sydlandsk bjerglandskab. Maleri.

26 x 33. Afbildet 6.000

253

Dansk maler, 19. årh.

Katteportræt. Maleri. Utydeligt sign. S. ?

93. 15 x 18. 1.500

254

Ole Mathiasen Bøgh,

f. Århus 1811, d. sst. 1838

Herreportræt. Maleri, malet på plade.

Sign. O.M. Bøgh 1836. 17 x 14. 1.500

255

Ubekendte kunstnere

Opstillinger, landskaber, portrætter

m.m. I alt 13 malerier, tryk og rammer.

(13) 800

256

Ubekendt maler

Opstilling med blomster og frugt. Maleri.

Utydeligt sign. 51 x 40. 800

257

Ubekendt maler, 19. årh.

Liljekonvaller. Maleri, malet på træ.

Sign. Wedell. 18 x 14. 2.000

258

Ubekendt kunstner, 19. årh.

Tre papegøjer. Kolorerede tryk. Pladestørrelse

32 x 25,5. To U.r.

(3) 3.000-4.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

259

Ubekendt maler, 19. århs. begyndelse

Portræt af Hans Urban Wohlert Fabritius.

Stamfader til den norske linie af

slægten Fabritius. f. Kbh. 1784 d. Ullensaker

1831. Kaptain i den norske

hær. Søn af Stadsguardein Frederik Fabritius

og Catharina Maria Fabritius, f.

Bruun. Oval bly og akvarel.

20 x 15. 6.000

260

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Kystparti fra Isefjord. Maleri. Sign. monogram.

1903 samt Betegnet på bagsiden.

30 x 39. 1.500

261

Ubekendt maler

Husar til hest. Bly og akvarel.

40 x 46. 1.000

262

Ubekendt maler, 19. årh.

"Dry reading". Interiør med kvinde og

mand. Maleri. Sign. T.C.

26 x 36. 1.000

263

P. L. Saxesen og H. Wensler

"Kiöbenhavns Bombardement" set fra

Nørrebro. 1807. Akvatinte. Pladestørrelse

33,5 x 47. 1.000-1.500

264

Ubekendt maler, 19. årh.

Interiør med ældre læsende herre og

damer der ser på. Maleri, malet på palet.

19. årh. 42 x 32. 3.000

265

Piger i nationaldragter. Et par kolorerede

tryk i rammer af mahogny.

26,5 x 31,5. (2) 800

252

266

Wilhelm Marstrand,

f. København 1810, d. sst. 1873

Scener fra Holberg komedier. Bly og

pen. Tegnet på begge sider. Lysmål

35 x 19 og 44 x 28. (2) 2.000

267

Ubekendt maler

Bjerglandskab med træer og større

bæk. Maleri. 29 x 40. 2.000

268

Ubekendt maler

Interiør med syende kvinde. Maleri.

48 x 36. 800

269

Ubekendt maler

Parti fra park. Maleri. Sign. monogram.

51 x 40. 2.500

270

Ubekendt maler

Opstilling med potteplante. Maleri.

61 x 45,5. På bagsiden rester af udstillingsmærkat..

1.000

271

Ubekendt maler

Opstillinger med frugt og vin samt

brød og ost på et bord. To malerier.

Sign. Christian Petersen. 50 x 70 og

48 x 70. (2) 1.500

272

Ubekendt maler, 19. årh.

Bjerglandskab med bro. Maleri. Sign.

P. Lind 1884. 23 x 32. 2.000

41


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

42

273

274

274

273

John Varley, tilskrevet

Flodlandskab med ruiner og figurer. Akvarel. Sign. J.

Varley. 44 x 54. Afbildet 5.000

274

Ubekendt maler, 19. århs. første halvdel

Landskaber med dyr, fugle og figurer. Et par akvareller.

13 x 15,5. (2) Afbildet 6.000-8.000

275

Ubekendt maler

Landskab med figurer ved hus. Akavarel. Sign A.

Schelf..... Lysmål 11 x 14,5. 800

276

Wilhelm Marstrand, f. København 1810, d. sst. 1873

Portræt af herre og dame. To pen og bly. 19 x 15.

(2) 1.200

277

Ubekendte malere, 19. -20. årh.

Religiøse motiver. Tre malerier, malet på træ, gesso

og lærred. Defekter. 42,5 x 30,5, 43 x 38 og

61 x 55. (3) 2.000

278

Alphonse Lafitte og Ubekendt kunstner

Aftenstemning med både i havn samt byparti med

flod. To litografier i farver. Sign. A. Lafitte 83 og Ed.

Francois 114/350. (2) 1.200

279

Ubekendt maler

Impressionistisk landskab med bygning. Maleri. Utydeligt

sign. 13 x 20. 3.000

280

Ubekendt maler

Portræt af piberygende herre med stråhat. Maleri.

Sign. R.S. 40 x 29. 1.500

281

Ubekendt kunstner

"Et gilde i Heedeboegnen" samt "Episode af et Gilde

på Amager". Et par litografier. Efter J. Exner.

42 x 55. (2) 800

282

Ubekendt kunstnere

Slagscener med Napoleon og slagscener med Friedrich

der Grosse. To litografier. 43 x 47. (2) 800

283

Ubekendt kunstner

Portrætter af afrikanske stammefolk. Et par kolorerede

litografier. 22 x 16. (2) 800

284

Ubekendt maler

Interiør med kardinal, ridder og præst ved skakbord.

Maleri. Sign. monogram. 75 x 95. 5.000

285

Adelsvåben med skriften "IN HOC SIGNO VINCES", i

ramme af mørkbejdset træ.

93 x 113 incl. ramme. 2.000-3.000


286

Melchior de Hondecoeter,

f. Utrecht 1636, d. Amsterdam 1695, stil

Høns og fugle ved en trappe. Maleri.

81 x 108. Afbildet 8.000-10.000

287

Ubekendt maler, 18. årh.

Putti i landskab. Grisaille på rød bund.

Afbildet 20.000

288

Ubekendt maler, 19. årh.

Parti fra Niagara Falls med to unge

mænd i forgrunden. Akvarel. 50 x 71.

Afbildet 4.000-6.000

289

C. D. Gebauer,

f. Neusalz 1777, d. Århus 1831

Slagscene. Akvarel. Sign. Gebauer.

28 x 44. 2.000

290

Frederik den VI af Danmark. Litografi

efter F. Schepelern, C. Henckels litografiske

kunstanstalt. I ramme af forgyldt

træ. 50 x 34. 1.500-2.000

291

Signeret fotografi af Kong Christian

den X. Sign. Christian Rex 1934.

20 x 13,5. 800-1.000

292

Tysk maler, 19.-20. årh.

Skovparti med kvinde i lette gevandter.

Maleri. Sign. Manges.

68 x 50. 2.000-3.000

293

To kolorerede litografier med fugle, i

rammer af birketræ. 36 x 55.

(2) 2.000

294

Wilhelm Marstrand,

f. København 1810, d. sst. 1873

Mand med pibe siddende ved et bord.

Bly. Betegnet F. 140. 33 x 25. 2.000

295

Ubekendt maler

Portræt af to piger i lyserøde kjoler.

Maleri. Sign. C. Hanson.

36 x 46. 3.000

296

Axel Valdemar Grundtvig,

f. Nykøbing Falster 1838, d. Frederiksberg 1901

Landskab med kærestepar. Maleri.

Sign. Axel V. Grundtvig 1904.

76 x 63. 3.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

286

287

288

43


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

297

Frederik Vermehren,

f. Ringsted 1823, d. København 1910

Portræt af Etatsrådinde Collin. Maleri.

Sign. F.V. 1906. 63 x 54.

Udstillet: Foreningen for National Kunst.

Rester af udstillingsmærkat fra Charlottenborg.

Afbildet 4.000

298

Otto Bache,

f. Roskilde 1839, d. København 1927

Portræt af Victor Alexander Thalbitzer.

Maleri. Sign. Otto Bache 1912. 76 x 63.

Udstillet: Charlottenborg 1913.

Afbildet 4.000-6.000

299

August Jerndorff,

f. Oldenborg 1846, d. København 1906

Portræt af ældre dame. Maleri. Sign.

monogram 1883. 68 x 53.

Afbildet 4.000

300

Godfried Schalckens, stil

Interiører med mænd ved stearinlysets

skær. Et par malerier. 19 x 15. (2)

Afbildet 6.000-8.000

44

300

297 298 299

300

301

Hans Ditlev Christian Martens,

f. Kiel 1795, d. sst. 1864

Et par portrætter, antageligt forestillende

den samme mand, portrætteret

som ung med langt løsthængende hår,

iklædt hvid skjortebluse og hvid vest

samt igen som voksen med langt

skæg, iført brun jakke, håret bundet i

blå og rød turban. To malerier. Det ene

(sidstnævnte) sign. H. D. G. Martens

1817. 49 x 39. (2)

Afbildet 25.000

302 CD

Osv. Rasmussen, f. 1885, d. 1972

Bondestueinteriør. Maleri. Sign. Osv.

Rasmussen. 40 x 50. 800

303

Anton Heinrich, tysk maler, 20. årh.

Interiør med kvinde siddende i stol.

Maleri. Sign. monogram 1951.

105,5 x 80,5. 2.500

304

Ubekendt maler

Stueinteriør. Maleri. Utydeligt sign.

50 x 60. 1.000

301 301

305 CD

Carl Budtz-Møller, f. Rødby 1882, d. 1953

Græsk tempel samt herregårdsinteriør.

To akvareller. Sign. Budtz M, 1910 og

1913. 23 x 30 og 29 x 50. (2)

Begge med dedikation på bagsiden. 1.500

306

Russisk maler, 20. årh.

Vinterdag i landsby med kosakker. Maleri.

Utydeligt sign. M. Kry?.

60 x 80. 6.000

307

H. van Beer

Frisisk interiør med læsende ældre

kvinde. Maleri. Sign. H. van Beer.

60 x 50. 2.000

308

Ubekendt maler

Interiør med mand og kone ved bordet.

Maleri. Sign. E. Christensen.

55 x 65. 600

309 CD

Marius Skov, f. Skodborg 1885, d. 1964

Interiør. Maleri. Sign. M. Skov.

55,5 x 69,5. 1.000


310

310

Julie Hamann,

f. København 1842, d. sst. 1916

Piger læser højt på en skovtur. Maleri.

96 x 76. Afbildet 20.000

311

Julie Hamann,

f. København 1842, d. sst. 1916

Portræt af ung pige i lyserød kjole med

vifte i hånden, over armen bærende

hvidt sjal, ved pigens side roser og

stedmoderblomster. Maleri. 71 x 60.

Afbildet 6.000

312

Constantin Hansen,

f. Rom 1804, d. Frederiksberg 1880, tilskrevet

Portræt af ung mand. Maleri. Sign. CH

1834 samt inskription på bagsiden.

28 x 24. Afbildet 4.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

311

313 314

315

313

Ubekendt maler, 18. årh.

En mand, der tager sig en pris tobak.

Maleri. Barok ramme. 64 x 49.

Afbildet 5.000

314

S.C. Skovgaard, 19. årh.

Portræt af Jens Kjerk. Maleri. Sign.

Jens Kjerk, Født 1793, malet 1885 af

S.C. Skovgaard. 47 x 38,5.

Afbildet 2.000

315

Peter Raadsig,

f. København 1806, d. sst. 1882

Stående fisker ved Henne Strand. Maleri.

Sign. P.R. Hornbæk 1870. 40 x 28.

Afbildet 4.000

312

316

Vilhelm Rosenstand,

f. København 1838, d. sst. 1915

Portræt af herre med en hund. Maleri.

Sign. Wilh. Rosenstand. 83,5 x 50,5.

På bagsiden udstillingsmærkat fra Charlottenborg.

5.000

317 CD

Henrik Schouboe,

f. Ringsted 1876, d. Frederiksberg 1949

Portræt af siddende kvinde. Maleri.

Sign. monogram. 79 x 57. 3.000

318 CD

Carl Falbe-Hansen,

f. København 1896, d. sst. 1969

Portræt af Knud. Pastel. Sign. C. Falbe-Hansen

1946.

35 x 31. 1.000-1.500

45


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

319

Ubekendt maler, 19. århs. anden halvdel

Morte Nature et Morte Vert med and,

fasan, hare, hummer, rejer, østers samt

diverse frugter i opsats. Maleri. Sign.

monogram. 71 x 69.

Afbildet 8.000-10.000

320

Adolf Melchert, f. 1818, d. 1840

Opstilling med fisk, kål, græskar, løg

og vinkande. Maleri. Sign. Melchert.

55 x 92.

På bagsiden rester af udstillingsmærkat.

Afbildet 6.000-8.000

321

Ubekendt maler, 19. årh.

Opstilling med vinkande og frugter.

Maleri. 45 x 36. Afbildet 4.000

322

A. Heuris

Opstilling med frugter og vinkande.

Maleri. Sign. A. Heuris.

60 x 45. 2.000-3.000

46

321

319 320

323

323

To runde plaketter af sortmalet keramik.

Dekoreret med hundehvalpe og

bille samt med kyllinger, jordbærplanter

og krebseklo. Betegnet på bagsiden

P. Ipsen, Kjøbenhavn, Eneret dessin nr.

386. Diam. 17,5. (2)

Afbildet 6.000-8.000

324

Ubekendt maler

Opstilling med blomster. Maleri. Sign.

G.H. 30 x 24,5. 300

325 CD

Yelva Vermehren,

f. Helsingborg 1878, d. København 1980

Opstilling med blomster. Maleri. Sign.

Y. Vermehren. 64 x 56. 1.500

326 CD

Yelva Vermehren,

f. Helsingborg 1878, d. København 1980

Blomsteropstilling med valmuer. Maleri.

Sign. Y. Vermehren. 57 x 49. 2.500

327 CD

Peder Knudsen,

f. København 1868, d. sst. 1944

Opstilling med hvide roser og vifte.

Maleri. Sign. Peder Knudsen, Paris

1926. 54 x 45. 3.000

328 CD

N. P. Bolt, f. København 1886, d. sst. 1965

Opstilling med blomster i vase. Oliekridt.

Sign. N.P. Bolt. 67 x 55. 1.500

329

Ubekendt maler, ca. 1900

Opstilling med roser i englevase. Maleri,

malet på træ. 40,5 x 30. 2.000

330

Ubekendt maler, ca. 1900

Blomsteropstilling. Maleri. Sign. Zorn.

49 x 16. 2.000

331

Ubekendt maler

Opstilling med blomster i vase. Maleri.

43 x 34. 800


332

332 CD

Moritz Rusché, f. 1888, d. 1969

Opstilling på et bord med stearinlys,

pibe, bog, violin og figur. Maleri. Sign.

Rusché, jan 1945. 58 x 74.

Afbildet 5.000

333 CD

Herman Vedel,

f. København 1875, d. sst. 1948

Opstilling på et bord. Maleri. Sign.

monogram. 63 x 76.

Afbildet 15.000

334 CD

Poul Henrik Jensen,

f. København 1905, d. 1990

Opstilling med blomster. Maleri. Sign.

Poul Henrik. 67 x 51. 1.500

335

Ubekendt maler

Opstilling med flaske og frugt. Maleri.

Sign. A. Christensen 1944.

47 x 41. 600

336

Ubekendt maler, 20. årh.

Opstilling med blomster. Maleri.

38 x 28. 1.000

337 CD

Yelva Vermehren,

f. Helsingborg 1878, d. København 1980

Opstilling med blomster i fletkurv. Maleri.

Sign. Y. Vermehren.

26 x 35. 1.500

338

E. Feddersen, 19.-20. årh.

Opstilling med silkepæoner i vase. Maleri.

Sign. E. Feddersen.

69 x 98. 2.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

339 CD

Emmy Thornam,

f. Horsens 1852, d. København 1935

Opsats med pæoner. Maleri. Sign. E.

Thornam. 36,5 x 51. 3.000

340

Prinsesse Marie,

f. Ham, England 1865, d. København 1909

Hvide blomster og grønne blade.

Akvarel. Sign. Marie. Pladestørrelse

25,5 x 34,5. 2.000

341

Ubekendt blomstermaler, 19. årh.

Hvid rose. Akvarel på papir. Sign. H.

Fristrup. 31 x 26. 1.000

342

Ubekendt kunstner

Gule roser i vase. Maleri, malet på masonit.

Utydeligt sign.

53 x 44. 2.000-3.000

343

Ubekendt maler

Lille buket blomster. Maleri, malet på

plade. 17 x 11. 1.000

344 CD

Majsa Bredsdorff,

f. Kajerød 1887, d. sst. 1964

Haveparti med store træer og hus. Maleri.

Sign. MB. 30 x 38,5. 1.000

345 CD

Johnny Oppenheimer, f. 1923

Opstilling med lågkrus, bæger og hasselnødder

på et bord. Maleri. Sign. J.

Oppenheimer 74. 33 x 41. 1.500

333

346

J. J. Jensen Egeberg,

f. Spettrup 1848, d. Hørsholm 1922

Landskab med markvej. Maleri. Sign.

monogram 91. 39 x 51. 2.500

347 CD

Knud Edsberg, f. København 1911

Hest og køer på marken. Maleri. Sign.

Edsberg. 50 x 70. 1.500

348 CD

Emil Wennerwald,

f. København 1859, d. sst. 1934

Lynglandskab fra egnen omkring Silkeborgsøerne.

Maleri. Sign. E. Wennerwald

1911. 45 x 69. 2.000

349 CD

Alfred Broge, f. København 1870, d. 1955

Parti fra Høve, i baggrunden gård. Maleri.

Sign. Alf. Broge 1905. 45 x 73. 1.500

350 CD

Aage Wang, f. 1879, d. 1959

Landskab med kalve. Maleri. Sign.

Aage Wang 21. 26 x 33. 1.000

351 CD

Emil Wennerwald,

f. København 1859, d. sst. 1934

Engparti med træer og lille sø. Maleri.

Sign. E. Wennerwald. 76 x 116. 4.000

352 CD

Knud Edsberg, f. København 1911

Bondegaard med hest og hane. Maleri.

Sign. Edsberg. 40 x 50. 2.500

353 CD

Chr. F. Beck, f. København 1876, d. 1954

Landskaber. To malerier. Det ene sign.

C. Beck 95. 84 x 58 og 88 x 59.

(2) U.r. 3.000

47


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

354

Ubekendt maler, 19. årh.

Opstilling med blomster. Maleri, malet

på træ. Sign. Cecilie 1850. 13 x 19.

Afbildet 4.000

355

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Opstilling med roser og forglemmigej.

Maleri, malet på træ. 22 x 28,5.

Afbildet 12.000

356 CD

Axel Birkhammer Jensen,

f. 1874, d. 1936

Landskab med træer og sø. Maleri.

Sign. Axel Jensen. 32 x 40. 1.500

357 CD

Vilhelm Steffensen

Høstlandskab med figurer. Maleri. Sign.

Vilh. Steffensen. 50 x 70. 1.000

358 CD

Carl Høyrup, f. 1893, d. 1961

Vinterlandskab med hare. Maleri. Sign.

C. Høyrup. 69 x 97. 1.000-1.500

359 CD

Niels Walseth, f. Kolding 1914, d. 2001

Bjerglandskab med vaskepige ved flodløb.

Maleri. Sign. Niels Walseth.

65 x 55. 2.000

360 CD

Henrik Jespersen,

f. Ondløse 1853, d. Frederiksberg 1936

Hedelandskab. Maleri. Sign. Henrik J.

1903. 48 x 77. Udstillingsmærkat fra

Charlottenborg. 2.000

361 CD

C. Hornung-Jensen,

f. København 1882, d. sst. 1960

Parti fra Bornholm. Maleri. Sign. C. Hornung-Jensen.

23,5 x 32,5. 1.500

48

354

362 CD

Karl Peter Ricard Bøcher,

f. Jægerspris 1887, d. København 1953

Fjordparti med hestekøretøj og huse.

Maleri. Sign. R. Bøcher 1945. 49 x 61.

Udstillingsmærkat fra Charlottenborg i

1946. 1.500

363

Ubekendt maler

Søbred med ænder i sivene. Maleri.

75 x 91. 3.000

364 CD

Knud Edsberg, f. København 1911

Gårdport med høns og hest, der drikker

af trug. Maleri. Sign. Edsberg.

25,5 x 30. 2.500

365

Hans Nicolaj Hansen,

f. København 1853, d. sst. 1923

Kærestepar på veranda. Maleri, malet

på plade. Sign. monogram.

29 x 37. 6.000-8.000

366

Ubekendte malere

Portræt af kvinde samt mennesker ved

skovsø. To malerier. Sidstnævnte sign.

monogram. 95 x 66 og 42 x 66.

(2) 1.000

367

Albert Wang,

f. Horsens 1864, d. Hellerup 1930

Skovparti fra Stensballe ved Horsens.

Maleri. Sign. A. Wang. 63 x 45. 800

368

Ubekendt kunstner

Tyrkisk pige i egnsdragt, siddende ved

fontaine. Maleri. 50 x 39. 4.000

355

369 CD

Anton Cilio-Jensen, f. 1875

Siddende kvinde. Maleri. Sign. Cilio-J.

75 x 65.

Betegnet med blyant på bagsiden af

rammen: Skuepillerinde Frau Metha

Strauss, Dresden. 2.000-3.000

370

Christiane Madsen, 19. årh.

Hvide, røde og rosa blomster. Vandfarve

på papir. Sign. Christiane Madsen

den 12. juli 1848.

30 x 25. 1.000-1.500

371

Ubekendt maler, 19. årh.

Syditaliensk sceneri med barn, kvinde

og mand ved trappen. Bly og vandfarve.

Sign. monogram E.W den 19 april

1865. 26 x 18. 2.000-3.000

372 CD

Finn Wennerwald,

f. 1896, d. 1969

Kongelunden på Amager med stråtækte

huse, blomstrende syrener og kastanjer.

Maleri. Sign. F. Wennerwald.

68 x 100. 1.500-2.000

373 CD

Sophus Vermehren,

f. København 1866, d. Frederiksberg 1950

Tågedis ved en skovsø. Maleri. Sign. S.

Vermehren. 37 x 48,5. 1.500-2.000

374 CD

Emmy Thornam,

f. Horsens 1852, d. København 1935

Lyserøde roser. Maleri. Sign. Emma

Thornam. 33 x 37,5. 2.000


375

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Opstilling med snerler, hasselnødder,

druer, ferskner og ananas. Maleri. Sign.

A. M. 48 x 60.

Afbildet 10.000-12.000

376

Ubekendt maler, 19. årh.

Opstilling med frugter i en kurv samt

blomster i vase. Maleri. 65 x 53,5.

Afbildet 12.000-15.000

377

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Opstilling med druer, stikkelsbær og

ferskner i en glasskål på et bord. Maleri,

malet på træ. 22 x 28.

Afbildet 8.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

375 376

377 378

378

I. L. Jensen, skole, 19. årh.

Blomster i vase samt frugter på stenkarm.

Gouache. Sign. HLI. 1838.

32 x 38,5. I forgyldt Damborg ramme.

Afbildet 6.000-8.000

379

Viggo Pedersen,

f. København 1854, d. Roskilde 1926

Træer ved en søbred, efterår. Maleri,

malet på plade. Sign. Viggo Pedersen

1918. 38 x 61. 2.000

380 CD

Elise Konstantin-Hansen,

f. Frederiksberg 1858, d. Kolding 1946

Landskaber fra Grækenland, bl.a. Akropolis

og Lykabittos. Fire akvareller. Tre sign.

E.K.H. 18 x 24.

(4) 4.000

381

Harald Schumacher,

f. København 1836, d. sst. 1912

Pergola med vinløv, i baggrunden udsigt

over bugt med bjerge. Maleri.

40 x 52. 2.000

382 CD

Ingeborg Debois, f. 1897, d. 1970

Bonderoser og syrener i bojan, samt

frugter i fad stående på bord. Maleri.

Sign. I. B. Debois. 56 x 100. 1.500

383

Herman Funch,

f. Rendsborg 1841, d. København 1919

Landskab med væltet pil imellem

skræpper. Maleri. 21 x 26. 1.000

49


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

384

Dansk blomstermaler, 19. årh.

Hvide og rosa blomster i potter. Maleri.

38 x 55. Afbildet 3.000

385 CD

Boris Krilov,

f. Moskva 1891, d. København 1977

Gule, lilla, rosa og røde gladiolus i vase

samt figur af nøgen kvinde. Maleri. Sign.

B. Krilov. 71 x 61. Afbildet 3.000

386 CD

Max Schneider, f. 1903

Lilla, lyserøde og hvide blomster i vase,

samt sommerfugl. Ovalt maleri. Sign. Max

Schneider. 71 x 92. Afbildet 10.000

50

384 385 386

387 388

390

391 392

387 CD

Suzette Holten Skovgaard,

f. København 1863, d. sst. 1937

Hvide og lyserøde blomster i vase. Maleri.

Sign. mongram SHS 1933.

50 x 62. Afbildet 3.000-4.000

388 CD

Hellen Kirsten Halk, f. 1889, d. 1982

Opstilling med lyserøse roser i en vase.

Maleri. Sign. H. Halk. 53 x 50. U.r.

Afbildet 4.000

389

Frode Jacobsen

Birketræer ved en skovsø. Maleri. Sign.

Frode J. 92 x 64,5. 800

393

390

Ubekendt maler, ca. 1900

Blomster med fugle på gren. Et par

malerier. Sign. R. Gudel. 75 x 40. I

samtidige art noveau rammer af forgyldt

træ og gesso. 91,5 x 57. (2)

Afbildet 6.000-8.000

391

Ubekendt blomstermaler

Lyserøde roser i fad på bord. Maleri.

Sign. G. Smith 06. 38,5 x 45.

Afbildet 6.000-8.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

394 395 396

392 CD

Sally Philipsen,

f. København 1879, d. sst. 1936

Opstilling med brogede blomster i bojan.

Maleri. Sign. Sally Philipsen 1915.

70 x 61. Afbildet 3.000-4.000

393

Julie Hamann,

f. København 1842, d. sst. 1916

Snerler, solsikker, valmuer, ege- og bøgeløv.

Tre malerier. 152 x 52. U.r. (3)

Afbildet 15.000

394

A. Andersen, 19. årh.

Snerle, sommerfugl, roser og jordbærkurv

på en karm. Maleri. Sign. A. Andersen

1882. 75 x 54.

Afbildet 15.000

395

Ubekendt maler, 19. årh.

Skovsø med blomstrende åkander og

guldsmede. Maleri. 75 x 57.

Afbildet 15.000

396

Louise Schwartz, 19. årh.

Nyudsprungne bøgegrene. Maleri.

49 x 39. U.r. Afbildet 4.000

397

Lorenz V. Hinrichsen,

f. København 1865, d. Frederiksberg 1929

Landskab med eng og huse. Maleri,

malet på pap. Sign. monogram LVH

1914. 14,5 x 22. 1.500

398 CD

Gunnar Bundgaard, f. Ålborg 1920

Køer på engen ved søen. Maleri. Sign.

G. Bundgaard. 30 x 40,5. 1.500

399 CD

Mogens Ege, f. 1892, d. 1946

Hammershus, Bornholm. Maleri. Sign.

Mogens Ege. 70 x 100. 500

400

W. Kamrad, tysk maler, 20. årh.

Skovparti med brændestakke, vinter.

Maleri. Sign. W. Kamrad.

70 x 100,5. 2.500

401 CD

Bernhard Rolfsted

Skovparti. Maleri. Sign. Rolfsted.

93 x 120. 1.000

402

Johan Adolf Kittendorff, f. 1820, d. 1902

Rygvendt dreng i strandkanten med

småbåde. Vandfarve og bly. Sign. Ad.

Kittendorf. 20 x 13. 2.000-3.000

403 CD

Yelva Vermehren,

f. Helsingborg 1878, d. København 1980

Almueinteriør med siddende kvinde.

Maleri. Sign. Y. Vermehren.

48 x 57. 1.200

404 CD

Axel Bredsdorff,

f. Birkerød 1883, d. Randers 1947

Landskab med vej i forgrunden. Maleri.

Sign. A. Bredsdorff 27.

36 x 55. 1.500

405 CD

Arthur Boesen,

f. København 1870, d. Gentofte 1949

Vinterparti med allé og huse. Maleri. Sign.

A. N. Boesen 90. 60 x 46. 2.500

406 CD

Olaf Ripcke-Edsberg, f. Ballerup 1879

Parti fra København. Maleri. Sign.

Ripcke-Edsberg 27. 98 x 136. 1.500

407

E. Rasmussen Eilersen,

f. Østerby 1827, d. København 1912

Bjergsø med lille båd. Maleri. Sign. E. R.

30 x 42. 5.000

408 CD

Harald Pryn, f. Frederiksberg 1891, d. 1968

Skovparti med bæk. Maleri. Sign. Harald

Pryn. 50 x 70. 2.500

409

Ubekendt maler, 20. årh

Mauerkvinde. Maleri, malet på plade.

Sign. J.S. 1914. 50 x 40. 1.000

410

Sanshow, Japan ca. 1900.

Fuglerede i fyrretræ. Maleri. Sign. Sanshow.

63 x 55. Proveniens: Clasonsborg

ved Skarrild. 1.500

411 CD

Aage Handest, f. Århus 1894, d. 1965

Lysning i skov. Maleri. Sign. Aage Handest.

68 x 76. 1.000

412

Carl Møller, f. Skælskør 1845, d. 1920

Skovparti. Maleri. Sign. Carl Møller

1902. 38 x 55. 2.000-3.000

51


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

413

Schÿtz, tysk maler, 19. årh.

Tysk landskab, antagelig parti fra Rhinen.

Maleri. Betegnet på bagsiden

Schÿtz pinxit. 30 x 41.

Afbildet 5.000

414

Ernfried Wahlquist,

f. Ystad 1815, d. Stockholm 1890

Måneskinsnat ved Gribsholm Slot. Maleri.

Sign. E. Wahlquist 1858. 62 x 96.

Afbildet 15.000

415

Engelsk maler, 19. årh.

Vinterlandskab med åløb, hyrder og

kvæg ved hus. Maleri. Utydeligt sign.

56 x 76. Afbildet 6.000

416

Ubekendt maler, 19. årh.

Vinterlandskab med figurer på en sti.

Maleri. Utydeligt sign. 41 x 30.

Afbildet 1.500

417

Ubekendt maler, 19. årh.

Vinterlandskab med mølle og huse.

Maleri. G. Sch... 1884. 98 x 146.

Afbildet 5.000

52

413 414

415 416

418

Karl Lökke, norsk maler, ca. 1900

Vinterparti med bjerge, huse og hest

med slæde. Maleri. Sign. Karl Lökke.

52 x 79,5. 2.000

419

Hermann Carl Siegumfeldt,

f. Esbønderup Skovhuse 1833, d. Kbh. 1912

Fjordparti med både og personer i

baggrunden bjerge. Maleri. Sign. H.

Siegumfeldt. 16 x 25,5. 2.500

420 CD

Georg Berger, tysk maler, ca. 1900

Kronvildt ved bjergsø. Maleri. Sign. C.

Berger. 70 x 90. 2.000

421

Julie Hamann,

f. København 1842, d. sst. 1916

Fjordlandskab med udsigt til bjerge.

Maleri. 29 x 39. 2.000

422 CD

Harald Pryn, f. Frederiksberg 1891, d. 1968

Vinterparti med husmandssted ved

Søllerød. Maleri. Sign. Harald Pryn,

Søllerød. 67 x 95. 6.000

417

423 CD

Alfred Broge, f. København 1870, d. 1955

Brønshøj Gamle Skole. Maleri. Sign.

monogram. 33 x 42. 1.500

424

H. Thorvald

Parti fra Sognefjorden i Norge med

sejlskibe og huse. Maleri. Sign. H.

Thorvald. 68 x 106. I ramme af forgyldt

og udskåret gesso. 6.000

425

Adolf Hohneck, f. 1812, d. 1879

Solbeskinnet bjerglandskab med kvinde

ved vejalter. Maleri. Sign. A. Hohneck.

70 x 84.

Afbildet 8.000-10.000

426

Johann Georg Paul Mohr,

f. Bordesholm i Holsten 1808, d. München 1843

En vandringsmand holder hvil på en

vej i bjergene. Maleri. Sign. Mohr.

52 x 71. Afbildet 15.000

427

Ubekendt maler, 19. årh.

Alpelandskab med hytter, personer og

kirke. Maleri. 42 x 58.

Afbildet 8.000-10.000


428

Ubekendt kunstner

Sydlandsk bjerglandskab med bro over

flod, der fører til fæstningsruin, i forgrunden

person vandrende langs floden.

Maleri. 86 x 125.

Afbildet 25.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

425 426

427 428

429

429

Hermann Carmiencke,

f. Hamborg 1810, d. Brooklyn 1867, tilskrevet

Bjerglandskab med personer. Maleri.

27 x 35.

Afbildet 8.000

430

430

Ubekendt maler, 19. årh.

Udsigt over sneklædt bjerglandskab, i

forgrunden vandløb og store sten. Maleri.

Sign. H. Salvatore 1893.

68,5 x 106. Afbildet 10.000

53


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

431

Frederik Rohde,

f. København 1816, d. Frederiksberg 1886

Indgangsparti med søjler, huse og hængende

klematis. Akvarel. Signeret på bagsiden

Fr. Rohde, mindegave 1886.

27 x 20,5. I forgyldt Damborg ramme.

Afbildet 4.000

54

436

431 432 433

434 435

438 439

432

I. U. Bredsdorff,

f. Vester Skerninge 1845, d. Usserød 1928

Byparti med personer. Maleri. Sign. J.

U. Bredsdorff 06. 40 x 30.

Afbildet 4.000

433 CD

O. Bredow, f. 19.-20. årh.

Gadesceneri med oksekærre. Maleri.

Sign. O. Bredow 1923. 82 x 60.

Afbildet 3.000


434 CD

Viggo Langer,

f. Leipzig 1860, d. Rungsted 1942

Landsbykirke med hestekærre, i forgrunden

blomstrende buske og træer. Maleri.

Sign. Viggo Langer 1936. 45,5 x 59,5.

Afbildet 4.000-6.000

435

Ubekendt maler

Byparti med blomsterpiger på torv.

Maleri, malet på plade. Sign. Walfried

Leman? 47 x 54. Afbildet 4.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

440 441

442 443

436 CD

Johan Rohde,

f. Randers 1856, d. Hellerup 1935

Engen ved Ribe, vinter. Maleri. Sign.

Johan Rohde 1917. 68 x 80.

På bagsiden rester af udstillingsmærkat.

Afbildet 5.000

437

Ubekendt maler

Blomstermarked med fiskere. Maleri.

Utydeligt sign. 65 x 95. 3.000

438 CD

Johan Rohde,

f. Randers 1856, d. Hellerup 1935

Kapucinerklostret ved Sorrent. Maleri,

malet på plade. Sign. Johan Rohde.

30 x 36.

På bagsiden rester af udstillingsmærkat.

Afbildet 4.000

439 CD

Otto Olsen, f. København 1905, d. sst. 1966

Parti fra København. Maleri. Sign. Otto

Olsen. 29 x 37. Afbildet 3.000

55


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

440 CD

S. C. Bjulf, f. Løgstør 1890, d. 1958

Fiskerkoner på Gl. Strand med Børsen i

baggrunden. Maleri. Sign. S. C. Bjulf. 63 x

56. Afbildet side 55 3.000-4.000

441 CD

S. C. Bjulf, f. Løgstør 1890, d. 1958

Fiskekoner og talrige personer på Gl.

Strand. Maleri. Sign. Bjulf. 86 x 129.

Afbildet side 55 15.000

442 CD

S. C. Bjulf, f. Løgstør 1890, d. 1958

Fiskekoner på Gl. Strand. Maleri. Sign.

Bjulf. 69 x 56.

Afbildet side 55 8.000-10.000

443 CD

S. C. Bjulf, f. Løgstør 1890, d. 1958

Fiskekoner på Gl. Strand. Maleri. Sign.

Bjulf. 68 x 60.

Afbildet side 55 3.000

444 CD

S. C. Bjulf, f. Løgstør 1890, d. 1958

Parti fra Gl. Strand med fiskerkoner. Maleri.

Sign. S.C. Bjulf. 52 x 45. 3.000

445 CD

E. Thorbjørn, f. 1911

"Koblefjord". Parti fra Grønland. Maleri.

Sign. Thorbjørn. 47 x 67. 1.000

56

447

446 446

446 CD

Emanuel A. Petersen,

f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

Grønlandsk landskab med hundeslæde

og grønlandsk landskab med hytte

og figurer. Et par pen og vandfarve.

Sign. Em. A. P. 22 x 38,5. (2)

Afbildet 8.000

447 CD

Emanuel A. Petersen,

f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

Steamer ved Grønlands kyst. Maleri.

Sign. monogram Em. A.P. 41 x 69.

Proveniens: Hidrørende fra Emanuel A.

Petersens dødsboauktion i 1949.

Afbildet 3.000-4.000

448 CD

Emanuel A. Petersen,

f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

Sejlskibe på vandet, Pemon i Spanien i

1922. Maleri. Sign. Em. A.P. 22. Pemon.

Spanien. 16 x 32.

Afbildet 3.000-4.000

449 CD

Emanuel A. Petersen,

f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

Steamer ved Grønlands kyst, set fra

bagbords side. Maleri. Sign. monogram

Em. A.P. 24 x 32,5. Proveniens:

Hidrørende fra Emanuel A. Petersens

dødsboauktion i 1949. 2.000-3.000

448

450

Dansk marine maler, 19. årh.

Lodsbåd på vej til tomastet topsejlskonnert.

Maleri. Sign. H. Svane.

23 x 32,5. 3.000-4.000

451 CD

Axel Bredsdorff,

f. Birkerød 1883, d. Randers 1947

"Klipper ved Gudhjem". Maleri. Sign. A.

Bredsdorff 46. 68 x 83. 1.500

452 CD

Frants Landt, f. 1885, d. Ringsted 1975

Tremastet topsejlsskonnert og steamer

gående på læns. Maleri. Sign. Fr.

Landt. 55 x 80.

Afbildet 4.000-6.000

453

C. L. Weyts, f. 1828, d. 1876

"Cimbria, Randers". Skibsportræt. Hinterglasmaleri.

52 x 68.

Afbildet 15.000

454 CD

Johan Neumann,

f. København 1860, d. sst. 1940

Skibe udfor Kronborg Slot. Maleri.

Sign. Johan Neumann. 42 x 68.

Afbildet 4.000


455

Ubekendt maler, 19. årh.

Portræt af dansk tomastet sejlskib, i baggrunden

flere sejl- og dampskibe. Maleri.

61 x 91. Afbildet 15.000

456

Christian Blache,

f. Århus 1838, d. København 1920

Lodsbåd og skibe på Sundet. Akvarel.

Sign. Chr. Blache. 23 x 39,5.

Afbildet 4.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

452 453

454

456

457 CD

Reuben Chappell,

engelsk skibsportrætmaler, f. 1870, d. 1940

Portræt af sejlskibet Jørgensen Larsen

af Thurø. Maleri. Sign. R. Chappell

Colle. 35 x 54. Afbildet 5.000

458

F. Reschke

Marine i oprørt hav. Maleri. Sign. F.

Reschke. 50 x 78. 1.000

455

457

459

Viggo Helsted,

f. København 1861, d. Helsingør 1926

Marine med damper i horisonten. Maleri.

Betegnet Viggo Helsted.

49,5 x 64. 1.000

460

Christian Blache,

f. Århus 1838, d. København 1920

Marine med sejlskibe. Maleri. Sign. Chr.

Blache 87. 39,5 x 63. 5.000

57


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

461

Peter Raadsig,

f. København 1806, d. sst. 1882

Fiskerleje. Maleri. Sign. P. Raadsig

1872. Bagsiden dateret 14 April 1872.

28 x 41. Afbildet 3.000-4.000

462

Emanuel Larsen,

f. København 1823, d. sst. 1859

Kystparti med klint. Maleri, malet på

plade. 23 x 30.

Proveniens: ABR auk. 298, 1973, nr. 143.

Afbildet 5.000

463

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Parti fra Møns Klint. Maleri. Sign. CZ,

1. August 1874. 24 x 33.

Afbildet 3.000

464

Hans Agersnap,

f. Ansager 1857, d. Brørup 1925

Udsigt fra Munkebjerg mod Vejle, solnedgangsstemning.

Maleri. Sign. H.

Agersnap. 41 x 63.

Afbildet 2.000

465

Ferdinand Richardt,

f. Brede 1819, d. Oakland, Californien 1895

Udsigt over Mariager Fjord med talrige

skibe på vandet. Maleri. Utydeligt sign. På

bagsiden betegnet F. Richardt. 24 x 31.

Afbildet 4.000

58

461 462 463

464 465

466

466

Christian Rudolf Vogelsang,

f. København 1824, d. Frederiksberg 1911

Strandparti med får og dreng i baggrunden

Kronborg. Maleri. Sign. Vogelsang

1871. 47 x 60.

Afbildet 6.000

467

Harald Trolle,

f. Næsbyhoved 1834, d. København 1882

Talrige personer på stranden ved Julebæk.

Maleri. Sign. H.T. 22 x 38. 1.200

468 CD

Frants Landt, f. 1885, d. Ringsted 1975

Marine. Maleri. Sign. F. Landt 1944.

40 x 59. 2.000

469 CD

Arne Skottenborg Frederiksen,

f. Snekkersten 1932, d. Sønderborg 1990

"Udfor Skotterup, en gammel fisker

stamper orm". Maleri. Sign. A. S. Frederiksen

1981. 35 x 47. 3.000

470 CD

Johannes Koch, f. 1869, d. 1944

Fiskekuttere sejler ud. Maleri. Sign. J.

Koch, 1910. 82 x 62. 2.000

471 CD

Vilhelm Arnesen,

f. Flensborg 1865, d. København 1948

Marine med sejlskib. Maleri. Sign. Vilh.

Arnesen. 30 x 44. 2.000-3.000

472

Th. Bang

Marine. Maleri. Sign. Th. Bang.

67 x 88. 2.000

473

Fritz Stæhr-Olsen,

f. København 1858, d. Nykøbing F. 1922

Kystparti fra Kejnæs. Maleri. Sign.

Stæhr-Olsen, 14 06 1914.

16 x 27. 1.500

474

Fritz Stæhr-Olsen,

f. København 1858, d. Nykøbing F. 1922

Parti fra Toldboden. Akvarel. Sign. Fritz

Stæhr-Olsen. 31,5 x 42. 2.000

475

Ubekendt maler

Marine med sejlskibe. Maleri. Sign.

monogram 31. 30 x 40. 600

476

P. Pedersen, 20. årh.

Marine. Maleri. Sign. P. Pedersen.

43 x 58. 1.000

477 CD

Mogens Ege, f. 1892, d. 1946

Klippekyst fra Bornholm, i baggrunden

Hammershus. Maleri. Sign. Mogens

Ege. 61 x 98. I forgyldt og ornamenteret

ramme. 91 x 129. 2.000-3.000


478

Axel Wilhelm Nordgren,

f. Stockholm 1828, d. Düsseldorf 1888

Dansk fjordparti med figurer, i baggrunden

ro- og sejlbåde. Sign. monogram.

54 x 81. Afbildet 8.000

479

Vilhelm Pacht,

f. København 1843, d. Holte 1912

Klippekyst med lille gåsepige. Maleri.

Sign. Vilh. Pacht 1867. 55 x 72.

Afbildet 6.000

480 CD

Axel Bredsdorff,

f. Birkerød 1883, d. Randers 1947

Kystparti med udsigt til huse. Maleri.

Sign. A. Bredsdorff 39.

36 x 41. 1.500

481

Malthe Engelsted,

f. Nivå 1852, d. Fakse Ladeplads 1930

Kystparti med brusende bølger, på

bagsiden, klassisk scene med "Hebe".

Maleri. Sign. monogram M. E.

31,5 x 46. 2.000-3.000

482 CD

Arup Jensen, f. 1906

Skibe foran Kronborg. Maleri. Sign.

Arup Jensen. 95 x 133. 1.000

483

C. M. Soya-Jensen,

f. Odense 1860, d. København 1912

Kystparti med fiskere der stamper orm,

i baggrunden sejlskib. Maleri. Sign. Soya

J. 32 x 55. 2.500

484 CD

Elias Petersen,

f. København 1859, d. sst. 1950

Mole med fyrtårn. Maleri. Sign. Elias P.

44. 21 x 32. 1.200

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

478 479

485 CD

Axel Aabrink, f. 1887

Fløjstrup Strand. Maleri. Sign. Ax. Aabrink.

52 x 76. 2.000

486 CD

Marie Sandholt,

f. København 1872, d. sst. 1942

Huse ved en fjord. Maleri. Sign. M.

Sandholt 1934. 66 x 74. 2.000

487

Koefoed-Hansen

Kystparti fra Skagen med grågæs. Maleri.

Sign. Koefod-Hansen.

65 x 88. 1.500

488

Ubekendt maler

Kystparti med sejlskibe. Maleri, malet

på plade. Utydeligt sign. Mesdag.

23 x 33. 1.500

489

Julie Hamann,

f. København 1842, d. sst. 1916

Dansk kystparti med udsigt til badebro

og skibe på vandet. Maleri, malet på

plade. 22 x 30. 2.000

490

C. Bille

Figurer og sejlskibe ved en bådebro.

Maleri. Sign. C. Bille. 32 x 47. 1.500

491 CD

Paul Christensson, f. Odense 1909

Marine med sejlskib i oprørt vand. Maleri.

Sign. Paul Christensen 1936.

44 x 64. 1.000

492 CD

Gerhard Heilmann,

f. Skelskør 1859, d. Frederiksberg 1946

Fjordparti med personer i båd. Maleri.

Sign. G.H. 89. 24 x 34,5. 1.500

493

Franz-Wener Müller-Steinfurt

"Brandung an d. Ostsee". Maleri. Sign.

Müller-Steinfurt. 81 x 121. 500

494 CD

Carl Høyrup, f. 1893, d. 1961

Kystlandskab med flyvende stork. Maleri.

Sign. C. Høyrup. 64 x 96. 1.000

495 CD

Ernst Smith, f. Sverige 1868, d. 1945

Parti fra indsejlingen til Karlsham, Sverige.

Maleri. 30 x 38. 1.000

496 CD

Wolmer Zier,

f. Øster Ulslev sogn 1910, d. Løkken 1990

Fiskere, der skuer udover havet. Maleri.

Sign. Zier. 71 x 102. 1.500

497 CD

Rolf Sigurd, f. 1893, d. 1943

Både på Donau. Maleri. Sign. R. Sigurd.

50 x 61. 3.000-4.000

498 CD

Johan Neumann,

f. København 1860, d. sst. 1940

Sejlskib i oprørt hav med tre personer

der ser til. Maleri. Sign. Johan Neumann.

30 x 48,5. 2.500

499

Fisketuren, to kvinder samt herre på fisketur

i åen. Kobberstik efter Boucher,

19. århs. begyndelse. I samtidig forgyldt

empire ramme med perlestaf.

Pladestørrelse 50 x 35. 1.500

500

Anton Melbye,

f. København 1818, d. Paris 1875

Albatros over åbent hav samt klitlanskab.

To kultegninger. Sign Anton Melbye 1859

og 1860. Lysmål 16,5 x 22,5 og

19,2 x 26,2. (2) 1.500

59


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

501

Carsten Henrichsen,

f. København 1824, d. sst. 1897

Stråtækte huse ved kyst, på vandet

små sejlskibe. Maleri. Sign. monogram

C. H. 1893. 42,5 x 62.

Afbildet 3.000-4.000

502

Nordahl Grove,

f. København 1822, d. sst. 1885

Kystparti med sejlskibe. Maleri, malet på

plade. Sign. Nordahl Grove 48. 25 x 35.

Afbildet 6.000-8.000

503

Nordahl Grove,

f. København 1822, d. sst. 1885

Parti fra Humlebæk med udsigt over

fjord, i baggrunden by, i forgrunden huse.

Maleri. 54 x 84. Afbildet 6.000

504 CD

Emanuel A. Petersen,

f. Frederiksberg 1894, d. Farum 1948

Sejlskibe i Øresund med udsigt til Kronborg,

i forgrunden badende figurer. Maleri.

Sign. Emanuel A. Petersen. 71 x 100.

Afbildet 6.000

60

501 502 503

504 505 506

507 508

509

505

Oscar Ohlson, f. 1847, d. 1912

Kystparti med småskibe og by i måneskin.

Maleri. Sign. Oscar Ohlson 1899.

34,5 x 51,5. Afbildet 12.000-15.000

506

Hans Viggo Westergaard,

f. Horsens 1870, d. Herfølge 1928

Badende børn i Horsens Fjord den 5.

juli 1906. Maleri. Sign. HVW. 27 x 45.

Afbildet 10.000-15.000

507 CD

Hermann Richard Eschke,

f. 1859, d. 1944, tilskrevet

Midnatssol på Svalbard, en kvinde går

tur ved stranden. Maleri, malet på plade.

Sign. R. Eschke 88, Kullarne.

15,5 x 32. Afbildet 6.000

508

Wenzel Tornøe,

f. Svendborg 1844, d. Frederiksberg 1907

Klitlandskab med indsø, i baggrunden

mølle. Maleri. Sign. V. T. 1862.

45,5 x 63,5. Afbildet 4.000-6.000

509

Jens Birkholm, f. Faaborg 1869, d. sst. 1915

Korshavn ved Fyenshoved. Maleri.

Sign. J. B. 09. 43,5 x 58.

Afbildet 8.000-10.000

510

E. I. Friis

Udsigt mod fjorden samt vinterparti.

To malerier. Sign. E.I. Friis 39 og E.I.

Friis. 65 x 50 og 50,5 x 60,5.

(2) 1.000

511 CD

Eline Hertz Jespersen,

f. Brøndbyøster 1879, d. 1958

Landskab med kæmpehøj, i baggrunden

fjord. Sign. Eline Hertz Jespersen

1951. 59 x 88. 1.000

512 CD

Ole Søndergaard,

f. Allerslev v. Lejre 1876, d. Gentofte 1958

Fjordparti. Maleri. Sign. O.Sg. 1910.

32 x 48. 2.000


513

Georg Emil Libert,

f. 1820, d. 1908, tilskrevet

Sommerdag i norsk skærgård. Maleri.

Sign. G.E. Libert 81. 30,5 x 43,5.

Afbildet 10.000

514

Joseph G. Van Luppen, f. 1834, d. 1891

Parti fra Maas med personer i båd, i

baggrunden by. Maleri. Sign. Joseph

Van Luppen. 48 x 72.

Afbildet 12.000-15.000

515 CD

Syrak Hansen, Jens Sinding Christensen

og F. Lund?

Landskab, græssende køer og landskab

med lille sø og træer. Tre malerier, malet

på plade. Sign. monogram, betegnet

på bagsiden samt F. Lund.

20 x 26, 25 x 32 og 26 x 34.

(3) 2.000

516 CD

Einer Johansen,

f. København 1893, d. Frederiksberg 1965

Parti fra Paris med udsigt til Notre Dame

samt dansk landskab med udsigt til

hav. To malerier. Sign. monogram,

samt Paris og 54. 65 x 80.

(2) 2.000

517

Viggo Helsted,

f. København 1861, d. Helsingør 1926

Klitter i Klitmøller. Maleri. Betegnet

Viggo Helsted. 39 x 57. 800

518 CD

Inger Aaby-Hansen

St. Kongensgade ved aftenstide. Maleri.

63 x 47.

På bagsiden rester af udstillingsmærkat

fra 1935. 1.000-1.500

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

513 514

519 CD

Carl O. J. Lund,

f. København 1857, d. sst. 1936

Byport. Maleri. Sign. Carl O. J. Lund

05. 48 x 30. Proveniens: Clasonsborg

ved Skarrild. 800

520 CD

Harald Gils,

f. Årslev ved Ringe 1893, d. Nyborg 1972

Landskab med marker og gårde. Maleri.

Sign. Harald Gils 36.

91 x 119. 800

521 CD

Niels Lindberg,

f. Dræby Mark, Munkebo Sogn 1886, d. 1974

Græssende køer og kalve på engen.

Maleri. Sign. N. Lindberg 57.

48,5 x 64,5. 1.000-1.500

522 CD

Gunnar Bundgaard, f. Ålborg 1920

Køer på marken, i baggrunden gård.

Maleri. Sign. G. Bundgaard.

50 x 60. 3.000

523 CD

Finn Wennerwald, f. 1896, d. 1969

Køer der drikker vand, i baggrunden

bondegård. Maleri. 54 x 98. 1.000

524 CD

Finn Wennerwald, f. 1896, d. 1969

Efterårsskov. Maleri. Sign. Finn Wennerwald

1925. 67 x 96. 1.000

525 CD

Emil Wennerwald og V. Birkholm

Vinterlandskab og landskab med gård.

To malerier. Begge sign. 70 x 100 og

68 x 97. (2) 1.500

526 CD

Chr. Benjamin Olsen, f. 1873, d. 1935

Bølgestudie. Maleri. Sign. Chr. Benjamin

Olsen. 30 x 40. 1.500

527 CD

Niss Stougård, f. 1906

Skovparti. Maleri. Sign. Niss Stougård.

56 x 66. 500

528 CD

Troels Trier, f. Vallekilde 1879, d. 1962

Eng med å og køer. Maleri. Sign. T.

Trier. 80 x 130. 1.000

529 CD

Alfred Larsen

Syv køer på marken. Maleri. Sign. Alfred

Larsen. 92 x 135. 2.000

530 CD

Niels Christiansen, f. 1873, d. 1960

Heste på Saltholm. Maleri. Sign. N.

Chr. 70 x 100. 800

531 CD

Niels Christiansen, f. 1873, d. 1960

Køer på marken. Maleri. Sign. N. Chr.

51 x 71. 1.200

532 CD

Rasmus Christiansen,

f. Bjertrup 1863, d. København 1940

Landskab med køer. Maleri. Sign. Rx-

Chr. 49,5 x 68. 2.000

533 CD

Niels Christiansen, f. 1873, d. 1960

Gårdexteriør, vinter. Maleri. Sign. N.

Chr. 41 x 59. 500

534 CD

Axel Skjeldborg,

f. Molgjer ved Horsens 1895, d. 1970

Grønt landskab med heste og køer.

Maleri. Sign. A. SK. 49.

34 x 53,5. 500

535 CD

Lauritz Frederiksen, 19.-20. årh.

Hedelandskab. Maleri. Sign. Lauritz

Frederiksen. 63 x 94. 1.000

61


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

536

P. Ølsted, f. København 1824, d. 1887

Skovparti med siddende syende kvinde.

Maleri. Sign. P. Ølsted 8. juni 1852.

9,5 x 11,5. Afbildet 4.000

537

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Herregård set fra parken. Maleri. Sign.

CZ 01. 37 x 56. Afbildet 2.000-3.000

538 CD

Agnes Slott-Møller,

f. København 1862, d. Fyn 1937

Parti fra herregården Løgismose. Maleri.

74 x 135. Afbildet 3.000

539

Marie Thornam,

f. Lyngby 1857, d. København 1901

Søparti med bådebro og bøgetræer. Maleri.

Sign. M. Thornam 1883. 42,5 x 36.

Afbildet 3.000-4.000

540 CD

Hugo Kreyssig, f. Köln 1873, d. 1939

Efterårsskov. Maleri. Sign. H. Kreyssig

samt betegnet på bagsiden. 107 x 88.

Afbildet 6.000

541

Emilius Hoppensach, f. 1834, d. 1913

Skovparti med lysning. Maleri. Sign.

monogram. 50 x 71. Afbildet 5.000

62

536 537 538

539 540

542

Theodor Philipsen,

f. København 1840, d. sst. 1920, tilskrevet

I udkanten af en skov. Maleri. 45 x 61.

På bagsiden rester af mærkat. 3.000

543 CD

Reinholdt Nielsen,

K. E. Lundgren, m.fl.

Landskab med heste og høns, strandpartier

samt skovparti. Fire malerier.

Alle sign. 38 x 52, 34 x 42, 31 x 40 og

26 x 34. (4) 1.200

544

Rudolf Bissen,

f. København 1846, d. Randbøldal v. Vejle 1911

Parti fra Esrum. Maleri. Sign. R. Bissen

77. 32 x 48. 3.000

545 CD

Emile Roustan,

f. Cambodia 1881, d. Paris 1957

Udsigt over kuperet landskab. Maleri.

Sign. Emile Roustan.

73 x 91. 4.000-6.000

546 CD

Willer Jørgensen og

Reinholdt Nielsen

Marken pløjes, hjorte i Dyrehaven samt

bondegårdsidyl med gående mand. Tre

malerier. Sign. Reinholdt Nielsen 194?,

Reinholdt Nielsen og Willer Jørgensen.

57 x 81, 57 x 67 og 48 x 89.

(3) 2.000

541

547

Sv. Aa. Møller

Skovparti med gæster ved kro. Maleri.

Sign. Sv. Aa. Møller. 46 x 63. 1.000

548

Ole Due, f. København 1875, d. sst. 1925

Landskab med åløb, i baggrunden huse.

Maleri. Sign. Ole Due. 64 x 95.

På bagsiden rester af udstillingsmærkat.

2.000

549

Laurits Albert Winstrup, f. 1815, d. 1889

Herregården Basnæs samt dansk herregård.

To akvareller og bly på papir. Sign.

L. A. Winstrup 1. januar 1846. 17 x 24,5

og 22 x 17,5. (2) 2.000-3.000

550 CD

Frederik Lange,

f. Frederiksberg 1870, d. Skagen 1941

Engparti med markvej og træer. Maleri.

Sign. Fr. Lange. 46,5 x 55.

På bagsiden udstillingsmærkat fra Charlottenborg

1937. 1.500

551

Thorvald Niss og

Hans Nikolaj Hansen

Vinterlandskab og byparti med gående

personer. Bly og ætsning. Sign. monogram

91 og monogram 1922.

31,5 x 22,5 og 25 x 35. (2) 800


557

552

Christian Berthelsen,

f. på Føhr 1839, d. København 1909

Fjordparti med sejlskib, turbåd og robåd,

i baggrunden Hindsgavl. Maleri.

Sign. monogram. 48 x 80.

Afbildet 8.000

553

Vilhelm Groth,

f. København 1842, d. sst. 1899

Parti fra Silkeborgsøerne med fiskende

par i robåd. Sign. Vilh. Groth, Silkeborg

28/7-84. 41,5 x 64,5.

Afbildet 4.000-6.000

554

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Sommerlandskab med sø. Maleri. Sign.

Chr. Zacho 80. 54 x 82.

Afbildet 4.000-6.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

552 553

554 555 556

558

555

Georg Emil Libert,

f. København 1820, d. sst. 1908

Skovsø med store sten. Maleri. Sign. G.

E. Libert 1876. 29 x 36.

Afbildet 5.000

556

C. O. Zeuthen,

f. Kastrup 1812, d. Frederiksberg 1890

Landskab med bondehuse, parti fra

Blekinge, Sverige. Maleri. 25 x 32.

Afbildet 2.000-3.000

557

Carl Bøgh, f. København 1827, d. sst. 1893

Sommerlandskab med vildt. Maleri.

Sign. C. Bøgh. 45 x 64.

Afbildet 4.000-6.000

559

558

Karl Jensen,

f. Holstebro 1851, d. Hillerød 1933

Skovlysning med to unge kvinder, antagelig

fra Hillerød. Maleri. Sign. K. J.

1919. 40 x 60.

Udstillet: Den Frie 1920 nr. 116. I Hanna

Nielsens fortegnelse over Karl Jensens

malerier findes som nr. 256 et maleri af

de samme kvinder i det samme landskab,

kaldet "Anna Heger med sine adoptivdøtre

i skoven ved Hillerød".

Afbildet 8.000

559

Ubekendt maler, 19. århs anden halvdel

Skovparti med drikkende og hvilende

køer. Maleri. 94 x 143.

Afbildet 6.000-8.000

63


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

560

Carl Buntzen, f. 1835, d. 1901

En Dragørfisker og hans datter i hårdt

vejr. Maleri. Sign. C. Buntzen. 91 x 81.

Afbildet 5.000-7.000

561

Adolf Baumgartner, f. 1850, d. 1924

Fiskekoner med fyldte kurve på stranden.

Maleri. Sign. A. Baumgartner.

57,5 x 79. Afbildet 3.000-4.000

562

Holger Lübbers,

f. København 1850, d. sst. 1931

Mand på stranden der gør sin båd forårsklar.

Maleri. Sign. H. Lübbers.

31 x 23,5. Afbildet 3.000-4.000

563

Ubekendt maler

Kystparti med skib, personer og hest.

Maleri. Sign. monogram Emj.

29 x 23. Afbildet 3.000

564

Oscar Herschend, f. Herschendsgave,

Skanderborg 1853, d. sst. 1891

Landskab med hestevogn på hulvej. Maleri.

Betegnet på blændrammen O. Herschend.

30 x 44. Afbildet 4.000

565

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

Parti fra en hønsegård. Maleri. Sign. Lemaire?

40 x 30. Afbildet 6.000

64

560 561 562 563

564 565

566

566

P. Ølsted, f. København 1824, d. 1887

Sjællandsk landskab. Et par småpiger

foran stråtækt hus, sommer. Maleri.

Sign. P. Ølsted 1853. 31 x 42,5.

På bagsiden gammel etiket.

Afbildet 15.000

567 CD

Frands Frandsen, f. 1885, d. 1979

"Ombord Knebel-Aarhus Baaden,

1927". Maleri. Sign. Fr. Frandsen.

35 x 26. 1.800

568

Christian Zacho,

f. Grenå 1843, d. Hellerup 1913

Aftenstemning ved søbred, Rye. Maleri.

Sign. C.Z. 79. 21,5 x 33. 2.000-3.000

569

Jørgen Sonne,

f. Birkerød 1801, d. København 1890

Garnet røgtes, familie og hund i jolle

på søen. Pen og vandfarve. Sign. IS

1859. 19 x 26. 2.000

570 CD

Carl Søderberg, f. Kolding 1914, d. 2001

Fiskerportræt. Maleri. Sign. Carl Søderberg.

50 x 40. 1.800

571

Ubekendt maler

Portræt af piberygende fisker. Maleri.

Utydeligt sign. 39 x 26. 1.500

572 CD

Jens Sinding Christensen,

f. Gentofte 1888, d. 1980

Kanalparti fra København. Maleri.

Sign. monogram.

87,5 x 66. 1.500-2.000

573

Carl Bøgh, f. København 1827, d. sst. 1893

Bondegårdsidyl med høns og lænkehund.

Tegning. Sign. Carl Bøgh 10. juli

1869. 24 x 34. 2.000-3.000

574 CD

Harald Henriksen,

f. Odense 1883, d. København 1960

Landskaber. To malerier. Begge sign.

Harald Henriksen, det ene dateret

1929. 56 x 45 og 105 x 95.

(2) 2.000

575 CD

John V. Kristensen, 20. årh.

Strandparti. Maleri. Sign. John V. Kristensen

1924. 61 x 81. 1.500

576

Niels Hansen

Sejlskib i hårdt vejr, i horisonten opklaring.

Maleri. Sign. Niels Hansen 32.

69 x 102. 1.000-1.500

577

Ubekendt maler

Havneparti med tremastet sejlskib. Maleri.

Utydeligt sign. 19 x 29. 1.200


578 CD

Harald Pryn, f. Frederiksberg 1891, d. 1968

Vinterlandskab med landsby og sollys.

Maleri. Sign. Harald Pryn, Blougtråd

1930. 71 x 97.

Afbildet 10.000-15.000

579 CD

Harald Pryn, f. Frederiksberg 1891, d. 1968

Solklar vinterdag. Maleri. Sign. Harald

Pryn. 70 x 100.

Afbildet 10.000

580

W. T. Chmielinski, f. 1911, d. 1979

Byparti med kaner, vinter. Maleri. Sign.

W. T. Chmielinski. 37 x 50.

Afbildet 6.000-8.000

581

Gustav Gildemeister,

f. 1876, d. 1915

Søparti med hus og skov en vinterdag.

Maleri. Sign. Gildemeister. 59 x 81.

Afbildet 3.000-4.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

578 579

580

582

Hans Agersnap,

f. Ansager 1857, d. Brørup 1925

Vinterdag i skoven med sollys gennem

træerne. Maleri. Sign. H. Agersnap

1910. 45 x 35. 1.000

583 CD

Poul Kastrup, f. Århus 1920, d. 1987

Vinterparti. Maleri. Sign. Poul Kastrup.

55 x 65. 1.500

584

Finsk/russisk maler, ca. 1900

Vinterlandskab. Akvarel. Utydeligt sign.

Grigoz A...? 1922. 33 x 50. 3.000

585 CD

Jacob Meyer, f. København 1895, d. 1971

Baggårdseksteriør med høns, vinter.

Maleri. Sign. Jacob Meyer.

50 x 40. 1.200

586

Godfred Christensen,

f. København 1845, d. sst. 1928

Skovsø. Maleri. Sign. G. C.

35 x 38,5. 2.000

581

587 CD

Hugo L. Braune, f. 1872

Vinterlandskab med hestekøretøj. Maleri.

Sign. Hugo L. Braune.

88 x 119. 4.000-6.000

588

Otto P. Balle,

f. Estruplund 1865, d. København 1916

Skovparti, i baggrunden sø. Maleri.

Sign. Otto P. B.

44,5 x 61,5. 2.000-3.000

589

I. U. Bredsdorff,

f. Vester Skerninge 1845, d. Usserød 1928

Engparti med vandløb. Maleri. Sign. I.U.

Bredsdorff 1918. 36 x 51. 2.000

590 CD

Knud Edsberg, f. København 1911

Gadeparti fra Ribe. Maleri. Sign. Edsberg

66. 50 x 40. 2.500

591 CD

J. Hejbøl

Parti fra Dyrehaven. Maleri. Sign. J.

Hejbøl. 86 x 119. 1.500

65


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

592

H. Ernoult

Udsigt over bjergsø med blomstrende

buske og træer i baggrunden by. Maleri.

Sign. H. Ernoult? 69 x 106.

Afbildet 4.000-6.000

593

Viggo Pedersen,

f. København 1854, d. Roskilde 1926

Kunstneren ved sit staffeli ved kysten.

Maleri. Sign. Viggo Pedersen. 71 x 79.

Afbildet 4.000-6.000

594

Malthe Engelsted,

f. Nivå 1852, d. Fakse Ladeplads 1930

Haven i flor, sommeren 1904, i baggrunden

stråtækt hus. Maleri. Sign. M.

E. 1904. 40 x 46.

Afbildet 3.000-4.000

595

H. Friis

Landskab med heste. Maleri. Sign. H.

Friis. 36 x 58. Afbildet 2.000

596 CD

Sally Philipsen,

f. København 1879, d. sst. 1936

Gårdexteriør. Maleri. Sign. Sally Philipsen.

48 x 60.

På bagsiden udstillingsmærkat.

Afbildet 3.000

66

592 593 594

595 596 597

597 CD

Viggo Langer,

f. Leipzig 1860, d. Rungsted 1942

Forårsskov med lille sø, Ermelunden.

Maleri. Sign. Viggo Langer 1927.

47 x 61,5. Afbildet 5.000

598 CD

Alfred Larsen,

f. Stenderup ved Horsens 1860, d. Virum 1946

Landsbygade med bondekone og pige

som fodrer høns. Maleri. Sign. Alfred

Larsen. 71 x 101. 2.000

599

G. A. Clemens,

f. København 1870, d. Frederiksberg 1918

Parti fra Mølleåen, tæt ved Lyngby

mølle. Maleri. Sign. G. A. Clemens

1899. 44 x 65. 2.000-3.000

600 CD

Alfred Larsen, f. 1886

Bondegårdsexteriør. Maleri. Sign. Alf.

L. 44 x 69. 1.000

601

Fritz Stæhr-Olsen,

f. København 1858, d. Nykøbing F. 1922

Gårdsplads med røde bygninger. Maleri.

Sign. Fritz Stæhr-Olsen 2/9 21.

35 x 51. 3.000-4.000

602 CD

K.E. Lundgreen, f. 1884, d. 1934

Hedelandskab. Maleri. Sign. K. E.

Lundgreen. 74 x 105. 1.200

603 CD

Arling Gade, f. 1919

Legende børn. To malerier. Begge sign.

A. G. 48 x 38 og 50 x 40. (2) 2.000

604

A. Lorange, f. København 1833, d. sst. 1875

"En Dreng der træder en Stoppenaal

for sin Bedstemoder". Maleri.

20 x 10. 1.000-1.500

605

N. P. Rasmussen,

f. Odense 1847, d. København 1918

Herreportræt. Maleri. Sign. NPR, februar

1908. 43 x 38. 1.500

606

A. P. Madsen,

f. København 1822, d. sst. 1911

Gaasepigen. Maleri. Sign. A. P. Madsen

1908. 41 x 30. 5.000

607

Harald Jordan,

f. Bergen 1875, d. København 1955

Parti fra København med udsigt til Thorvaldsens

Museum og det nedbrændte

Christiansborg Slot. Maleri. Sign. H. Jordan

04. 30 x 46. 2.500

608 CD

Kjeld Krautwald, f. Roskilde 1919

Exteriør med dreng og pige ved en sø.

Maleri. Sign. K. Krautwald.

65 x 56. 1.200


609

E. Guliuny

Gårdidyl med kone, barn, hane, høns,

og blomstende æbletræ. Maleri. Sign.

E. Guliuny. 37,5 x 55,5.

Afbildet 20.000-25.000

610

H. Linde, 19. årh.

Ung orientalsk pige på varanda.

Maleri. Sign. H. Linde. 114 x 63.

Afbildet 25.000

611

Julie Hamann,

f. København 1842, d. sst. 1916

"Ida Hamann ved Kniplebrædtet". Maleri.

På bagsiden betegnet “Malet af

Julie Hamann”. 21 x 29. 4.000

612

Julie Hamann,

f. København 1842, d. sst. 1916

To nonner. Maleri, malet på plade. På

bagsiden betegnet Julie Hamann

1880. 25 x 20. 2.000

613

Julie Hamann,

f. København 1842, d. sst. 1916

St. Germain en Loire. Udsigt fra en

fransk gård. Maleri, malet på plade. På

bagsiden betegnet Julie Hamann

1880. 22 x 32. 1.800

614

Julie Hamann,

f. København 1842, d. sst. 1916

En enkelt rød fluesvamp i bunden af en

nåleskov. Maleri. 24 x 27,5. 1.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

609 610

615

Ubekendt maler

Landskab med sø, i baggrunden gårde.

Maleri. Utydeligt sign. 61 x 85. 800

616

Ubekendt maler

Landskab med allé. Maleri. Sign. R.N.

1921. 75 x 58. 1.500

617

Ubekendt maler

Byparti med figurer. Maleri. Utydeligt

sign. 41 x 33. 1.000

618

Diverse kunstnere

Fem tryk, plakatter m.m. (5) 1.000

619

Ubekendt maler

Bananplukkere. Maleri. Utydeligt sign.

80 x 68,5. 1.500

620 CD

Karl Niemann, f. Tyskland, d. Næstved

Kig igennem gårdport. Maleri. Sign.

Karl Niemann. 47 x 69. 1.500

621 CD

Carl Frederik Severin Hartimmer,

f. 1874, d. 1948

Fyrregren med kragepar. Maleri. Sign.

C.H. 1912. 28 x 37. 1.500

622 CD

Carl Frederik Severin Hartimmer,

f. 1874, d. 1948

Vase med røde roser. Maleri. Sign. C.

Hartimmer 1918. 39 x 49. 1.500

623

Gustave Jeanneret,

f. 1847, d. 1927, tilskrevet

To børn ved et hegn. Maleri. På bagsiden

betegnet G. Jeanneret.

27 x 21. 3.000

624

J. Hödler, 19. årh

Amor på klippetop omgivet af fugle.

Pen. Sign. J. Hödler Wien 1895.

9 x 14. 1.500

625 CD

Hugo V. Pedersen,

f. København 1870, d. 1959

Parti fra Arashiya broen i Kyoto, Japan.

Maleri. Sign. Hugo V.P. 36 x 51. 3.000

626 CD

Hugo Petersen

Solnedgang i lyngklædt bakket landskab.

Maleri. Sign. Hugo Petersen

1956. 84,5 x 117,5. 1.000-1.500

627

Diverse kunstnere

13 diverse stik og tryk, delvis i forgyldte

rammer. (13) 1.000-2.000

628

Diverse kunstnere

Ni diverse tryk i rammer af træ.

(9) 800

629

Diverse kunstnere

Figurkompositioner samt interiørs med

figurer, bl.a. efter Angelica Kauffman. I

alt 6 håndkolorerede tryk. (6) 1.500

67


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

630 CD

Peder Mønsted,

f. Grenå 1859, d. Fredensborg 1941, tilskrevet

Vajende Dannebrog foran det gamle

karetmagerværksted i Mejlby ved Århus,

foran huset karetmageren og hans

familie. Maleri. 19 x 39.

Afbildet 6.000

631

Ubekendt maler

Sydlandsk kystparti med kvinde der ser

ud over vandet. Maleri. Sign. monogram

85. 34 x 28. Afbildet 10.000

632 CD

Valdemar Thomsen, 19.-20. årh.

Almue scene med strikkende kone og

kurveflettende mand. Maleri. Sign.

Vald. Thomsen 36.

64 x 70. 1.500-2.000

633 CD

Fritz Syberg,

f. Fåborg 1862, d. Kerteminde 1939

Historien om en Moder af H.C. Andersen.

I alt 18 indrammede tryk. Alle

sign. i trykket. 37,5 x 29,5 incl. rammer.

(18) 1.500

634 CD

Carl Falbe-Hansen,

f. København 1896, d. sst. 1969

Interiør med kunstnerens søn læsende

i en stol. Akvarel. Sign. C. Falbe-Hansen.

24 x 29,5. 800

635 CD

Jens Peter Nielsen, f. 1933

Ældre læsende herre. Maleri. Sign. monogram.

65 x 51. 1.000

636

Ludvig Chr. Møgelgaard,

f. København 1873, d. 1928

"Aften, Tisvilde hegn". Maleri. Sign.

Ludv. Møl. 53 x 88. 3.000

68

630 631

637

Hans Smidth,

f. Nakskov 1839, d. Frederiksberg 1917

Scener fra et teaterstykke. Grisaille,

pen og vandfarve. Sign. Hans Smidth.

29,5 x 24. 2.000

638

Carl Thomsen,

f. København 1847, d. sst. 1912

Herreportræt. Maleri. Sign. C. Th.

43 x 33. 2.000

639 CD

A. Jacobsen, f. 1868, d. 1955

Lellinge å, skovparti. Maleri. Sign. A.

Jacobsen. 34 x 46. 2.500

640 CD

Alfred Broge, f. København 1870, d. 1955

Bag et husmandsted ved Tibirke. Maleri.

Sign. Alf. Broge 1940.

50 x 66. 2.000

641 CD

Carl Falbe-Hansen,

f. København 1896, d. sst. 1969

Flugten til Ægypten. Maleri.

66 x 85. 3.000

642 CD

Leif Ragn-Jensen,

f. København 1911, d. Silkeborg 1993

Hjort og hjortekid. Maleri. Sign. Leif

Ragn-Jensen 1950. 43 x 54. 1.500

643

Poul Friis Nybo,

f. København 1869, d. Vejby 1929

To kvinder i stuedøren, indenfor mand

siddende med guitar. Maleri. Sign. Friis

Nybo. 37 x 32. 2.500

644

Hans Lund, ca. 1900

Udsigt fra Sorrento mod Vesuv. Maleri.

Sign. H. Lund. 47 x 34. 800

645 CD

Arling Gade, f. 1919

Ruhåret gravhund samt jagthunde

med deres bytte. To malerier. Begge

sign. Arling Gade. 30 x 24 og 40 x 50.

(2) 2.000

646

F. C. Kiærschou,

f. København 1805, d. sst. 1891

Parti fra Fænø. Pen og tusch. Sign. F.

C. Kiærschou. 13 x 18,5. 1.500

647 CD

Nis Stougaard, f. 1906, d. 1987

Skovparti med to drenge. Maleri. Sign.

Niss Stougaard. 65 x 54. 1.000

648 CD

Knud Petersen Svendsberg, f. 1889

Trappeparti ved en port. Maleri. Sign.

KPS. 42 x 30,5. 500

649

A. Martin, 19.-20. årh.

Siddende sigøjnerkvinde ved et ildsted.

Maleri. Sign. A. Martin.

82 x 50. 2.000-3.000

650 CD

Carl Trier Aagaard, f. 1890, d. 1961

Landskab med bondegård og bæk.

Maleri. Sign. monogram.

40 x 69. 1.000

651 CD

Marius Skov, f. Skodborg 1885, d. 1964

Parti fra Ribe med domkirken i baggrunden.

Maleri. Sign. M. Skov.

51 x 67. 1.500

652 CD

A. Werner Parsberg, 19.-20. årh.

Parti fra Prag. Maleri. Sign. A. Werner

Parsberg. 49 x 59. 2.000


653

Karl Dørnberger, f. Teie 1864, d. Son 1940

Efterårslandskab med brusende elv.

Maleri. Sign. KD samt Herdis. 79 x 109.

Afbildet 8.000-10.000

654

Anthonore Christensen,

f. København 1849, d. Usserød 1926

Sommerdag på Palatinerhøjen. Maleri.

Sign. monogram, Palatin. 38 x 34.

Afbildet 12.000

655 CD

Niels Holbak,

f. Tistrup ved Varde 1884, d. Esbjerg 1954

Portræt af Fr. Klein. Maleri. Sign. N.

Holbak 1944. 71,5 x 56,5. 1.200

656 CD

Ludvig Jacobsen,

f. Odense 1890, d. Vanløse 1957

Interiør med legende børn. Maleri.

Sign. Ludvig Jacobsen.

40 x 50. 2.000

657 CD

Lars Nielsen

Landskaber. I alt fem oliekridt og

akvarel. Delvis sign. (5) 1.500

658

W. Zillen, f. Slesvig 1824, d. København 1870

Skovparti med ko. Maleri. Sign. J. W.

Zillen. 27,5 x 34,5. 2.000

659 CD

Adolf Rasmussen

Portræt af Henrik Ibsen. Maleri. Sign.

Adolf Rasmussen 1928.

52 x 41. 2.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

653 654

660

Vilhelm Th. Fischer,

f. Holbæk 1857, d. Frederiksberg 1928

Hesteportræt. Maleri. Sign. Vilh. Th.

Fischer 1889.

26 x 19. 2.000-3.000

661 CD

Alfred Märtens,

f. Hyrop Skov 1888, d. Karup 1936

Hedelandskab. Maleri. Sign. A. Märtens.

80 x 130. 2.000

662 CD

Karl Larsen,

f. København 1897, d. Holte 1977

Parti fra Helsingør. Akvarel. Sign. Karl

Larsen 11.08 73. 33 x 49. 1.500

663 CD

Poul Kastrup, f. Århus 1920, d. 1987

Parti fra Vestjylland. Maleri. Sign. Poul

Kastrup. 50 x 70. 2.000

664 CD

Niels Holbak,

f. Tistrup ved Varde 1884, d. Esbjerg 1954

Skovvej. Maleri. Sign. N. Holbak 1941.

57 x 72. 2.000

665

Hans Agersnap,

f. Ansager 1857, d. Brørup 1925

Udsigt over lynglandskab. Maleri. Sign.

H. Agersnap 1905.

50 x 80. 1.800

666 CD

Henrik Jespersen,

f. Ondløse 1853, d. Frederiksberg 1936

Parti fra Frederiksdal. Maleri. Sign.

Henrik J. 40 x 55. 2.500

667 CD

Valdemar Irminger,

f. København 1850, d. Frederiksberg 1938

Hedelandskab med åløb og køer. Maleri.

Sign. V. I. 35 x 61.

Afbildet side 70 3.000

668

N. P. Mols,

f. Grumstrup 1859, d. København 1921

Græssende ko og legende kalv, i baggrunden

by. Maleri. Sign. monogram

N.P.M. 22 x 32,5.

Afbildet side 70 4.000-6.000

669 CD

Karl Volkers,

f. Düsseldorf 1868, d. Neuhaus a.d. Elbe 1949

"Tasso XX". Hesteportræt. Maleri.

Sign. K. Volkers. 24 x 18.

Afbildet side 70 4.000

670

Adolf Mackeprang,

f. Odense 1833, d. Frederiksberg 1911

Råvildt i skovbrynet. Maleri. Sign. A.

Mackeprang. 52 x 74.

Afbildet side 70 10.000-15.000

671

Axel Schovelin,

f. København 1827, d. Frederiksberg 1893

Græssende hjorte i Dyrehaven. Maleri.

Sign. monogram AS. 26,5 x 37,5.

Afbildet side 70 3.000-4.000

69


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

672

Søren Lund,

f. Horne, Fåborg 1852, d. Frederiksberg 1933

Dragoner til hest. Maleri. 61 x 51.

Afbildet 3.000-4.000

673 CD

Einar Vindfeldt, f. 1905, d. 1953

Kalve på marken en sommerdag. Maleri.

Sign. E. Vindfeldt 49. 24 x 31.

Afbildet 3.000-4.000

674

Herman Funch,

f. Rendsborg 1841, d. København 1919

Agerhøne i højt græs. Maleri. Sign. H.

Funch 84. 39 x 29. Afbildet 3.000

70

667 668 669

670 671

672

673 674

675

Ubekendt maler, ca. 1910

To papegøjer på en gren. Maleri. Sign.

Eck. 45 x 29. Afbildet 6.000

676

Vilhelm Th. Fischer,

f. Holbæk 1857, d. Frederiksberg 1928

Staldinteriør med ko og høns. Maleri.

Sign. Vilh. Th. Fischer 1893. 54 x 73.

Afbildet 4.000

677 CD

Fritz van de Venne, f. 1873, d. 1936

Landskab med mand, kvinde, hund og

to heste. Maleri. Sign. Van de Venne.

64 x 81. Afbildet 12.000-15.000

675

678

Søren Lund,

f. Horne, Fåborg 1852, d. Frederiksberg 1933

Efterårspløjning. Maleri. Sign. Søren

Lund 1883. 69 x 112.

På bagsiden udstillingsmærkat fra Charlottenborg.

Afbildet 6.000

679

G. A. Clemens,

f. København 1870, d. Frederiksberg 1918

Interiør med pige der strikker. Maleri.

Sign. G.A. Clemens 15.

33 x 25. 1.000-1.500


680

Michael Therkildsen,

f. Horsens 1850, d. København 1925

Parti fra Dyrehaven med græssende

kreaturer og rådyr. Maleri. Sign. M. Th.

17. 65 x 86.

Udstillingsmærkat fra 1918.

Afbildet 12.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

676 677

678 680

681 682

681

Simon Simonsen,

f. München 1841, d. København 1928

Skovparti med jagthunde ved byttet.

Maleri. Sign. Simon Simonsen 1882.

29 x 37. Afbildet 15.000-20.000

682

Ubekendt maler, 19.-20. årh.

To hundehvalpe i hundehuset. Maleri.

Utydeligt signeret. 33 x 46.

Afbildet 15.000

71


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

683 CD

H. A. Brendekilde,

f. Brendekilde 1857, d. Jyllinge 1942

Sønnens hjemkomst. Forstudie 1910.

Maleri. Sign. H.A.B. 92 x 58.

Afbildet 25.000

684

Emil Rosenstand,

f. Ausumgaard 1859, d. Dresden 1932

Sceneri med soldater, der hjælper lille

pige. Maleri. Sign. Rosenstand, Belgien

1917. 62 x 95. Afbildet 12.000

72

683 684

685

685

F. C. Lund, f. København 1826, d. sst. 1901

Portræt af pige. Maleri. 45 x 37.

Afbildet 4.000-5.000

686

Nils Tufvesson,

f. Svedala 1829, d. Västerås 1878

Nøgenstudie med liggende yngling. Maleri.

Sign. N. Tufvesson 1862. 68 x 85.

Afbildet 6.000-8.000

686

687

Alfred Wilhelm Finch, f. 1854, d. 1930

Finske landskaber med huse. Fire raderinger.

Alle sign. A. W. Finch.

(4) 3.000

688 CD

Valur Norddahl

Hekla Island. Maleri. Sign. Valur Norddahl.

50 x 63. 800


689

689 CD

Frederik Lange,

f. Frederiksberg 1870, d. Skagen 1941

Interiør med pige ved staffeli. Maleri.

Sign. Fr. Lange 1920. 52 x 44,5.

På bagsiden udstillingsmærkat fra Charlottenborg

1921.

Afbildet 8.000-10.000

690

G. A. Clemens,

f. København 1870, d. Frederiksberg 1918

Der læses højt, interiør med tre piger.

Maleri. Sign. G.A. Clemens 1912/15.

55 x 75.

På bagsiden udstillingsmærkat fra Charlottenborg.

Afbildet 6.000-8.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

691 692 693

691 CD

Aage Jessen,

f. Vinkel ved Viborg 1876, d. 1961

Strikkende kvinde, siddende i lyset ved

vinduet. Maleri. Sign. Aage Jessen.

45 x 47. Afbildet 4.000

692 CD

Alfred Broge, f. København 1870, d. 1955

Interiør med læsende kvinde. Maleri.

Sign. Alf. Broge. 38 x 28.

Afbildet 6.000

690

693 CD

Ernst Ludvig Goldschmidt,

f. København 1879, d. sst. 1959

Interiør med rygvendt læsende kvinde.

Maleri. Sign. monogram. 50 x 31.

På bagsiden rester af udstillingsmærkat.

Afbildet 4.000

694 CD

Carl Trier Aagaard, f. 1890, d. 1961

Landskab med sø. Maleri. Sign. monogram.

47 x 66. 1.000

73


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

695

Ubekendt maler

Liggende nøgen kvindemodel. Maleri.

46 x 65. Afbildet 3.000

696

Ubekendt maler

Interiør med vestalinde med papegøje.

Maleri. Sign. T. Tommasi. 58 x 48.

Afbildet 4.000

697 CD

Bertha Dorph,

f. København 1875, d. Hillerød 1960

Stående dreng med bamse og trækvogn.

Antageligt kunstnerens barnebarn.

Maleri. Sign. B. Dorph 1932. 136

x 78. Afbildet 10.000

74

695

697 698

699

698

Ubekendt maler

Portræt af stående kvinde. Maleri.

Sign. Karl Enolk 1919. 125 x 75.

Afbildet 5.000

699 CD

Jean Sala

Kvinde på solbeskinnet trappe. Maleri.

Sign. Jean Sala. 110 x 68.

På bagsiden rester af parisisk etiket.

Afbildet 6.000-8.000

700 CD

Adolf Reich, f. Wien 1887, d. Salzburg 1963

I kunstnerens atelier. Maleri. Sign.

Reich. 46 x 37. Afbildet 40.000

696

701

Miss Anna A. Macrory,

virksom omkring 1900

"Idle Dreams". Maleri. Sign. A.A. Macrory

1899. 86 x 121.

Udstillet: R.R. Florence, Italy. Stemplet på

blændrammen samt rester af etiket bag

lærred.

Omtalt: The Dictionary of Victorian Painters,

2nd Edition. Christopher Wood, side

303. Afbildet 15.000-20.000

702

Karl Hermann Schellbach,

f. 1850, d. 1921

Interiør fra atelier med to personer ved

staffeli. Maleri. Betegnet på bagsiden.

55 x 42,5. Afbildet 5.000


700

702

703 CD

Hans August Lassen,

f. Haderslev 1857, d. 1938

Interiør med to mænd ved et veldækket

bord. Maleri. Sign. Hans Lassen 1919.

25 x 36,5.

Afbildet 8.000-10.000

704

Ubekendt maler, 19. årh.

Interiør fra krostue med ung kvinde og

musikanter. Maleri. Sign. L. Lermont. 56 x

71. I samtidig forgyldt og ornamenteret

ramme 83 x 97.

ABR auk. 60 , 1955 kat. nr. 97.

Afbildet 12.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

701

703

704

75


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

705

Ludovica Thornam,

f. Horsens 1853, d. København 1896

Munk siddende i sollyset i klostergården.

Maleri. Sign. L. Thornam 18??.

43 x 53. Afbildet 10.000-15.000

706 CD

Svend Hammershøi,

f. Frederiksberg 1873, d. sst. 1948

Capturs House, Wells, set fra Frimurerboligen.

Maleri. Sign. S.H. 46 x 37,5.

Udstillet: Foreningen for National Kunst.

ABR auk. 365. kat. nr. 59.

Afbildet 6.000-8.000

76

705 706

707 709

708

707

Christian Vilhelm Nielsen,

f. København 1833, d. sst. 1910

Kirkeinteriør med figurer. Akvarel.

Sign. CN 1884. Lysmål 28,5 x 21,7.

Afbildet 2.000-3.000

708

Johannes Bosboom og B. V. Dyck,

19. årh.

Kirkeinteriør med personer. Maleri.

Sign. Naar, J. Bosboom og B. V. Dyck

94. 55 x 40. Afbildet 2.000-3.000

709

Ubekendt maler, 19. årh.

Italiensk gårdparti med hvælvinge.

Maleri. 23 x 30.

Afbildet 3.000-4.000

710

Karl Jensen,

f. Holstebro 1851, d. Hillerød 1933

Kirkeinteriør. Maleri. Sign. monogram.

40 x 33. 3.000


������� �����

�� ������

������� ��� ��� ������� ��� ��

������� ��� ��� � ����


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

Kunstneren Thomas Arnel (f. 1922)

Thomas Arnel er oprindelig uddannet reklametegner, han havde sin første separatudstilling

i Kunstsalonen Ankershus i Århus i 1949, siden er det blevet til talrige udstillinger

på Charlottenborg, Kunstindustrimuseet, Århus Kunstbygning, Randers Kunstmusem

for blot at nævne nogle få af de mange anerkendte steder Arnel har udstillet sin

kunst.

I en artikel fra 1949 beskrev Arnel om sin kunst: "At mine billeder er for den uhildede

beskuer vil forekomme noget uforståelige ved deres urimelige sammenstilling af objekter,

kan forklares ved at billedernes opbygning har relation til den overreale drømmeverden.

Denne frigørelse og omskrivning af drømmen, uden at tænkningen opgives,

er for mig en åndstræning, et forsøg på uden om afstukne regler at udvide kendskabet

til mennesket og give disse mine indtryk videre til beskueren. - Mine billeder er ikke udtryk

for en given situation, men spænder over tid og rum og alle de muligheder og nuancer

jeg finder afspejlet indenfor det særlige emne, der ligger til grund for de enkelte

billeder. Min mening er at gøre beskueren til aktiv deltager i billedet frem for at være

den passive betragter."

Det er klart at surrealismen er en væsentlig inspirationskilde for Arnel, men med sin

fortællende stil, der sjældent viser utilfredshed med det bestående henter han også inspiration

fra de gamle mestre som f.eks. Hieronymus Bosch.

Arnels fantasi, hvor det erotiske element spiller en central rolle, har skabt en lang række

sære skikkelser i form af hybrider mellem mennesker og insekter, krydsninger mellem

dyr og fugle samt mellem dyr og brugsgenstande. Alle disse sammenstillinger optræder

med den største selvfølgelighed i Arnels forunderlige billedverden, der ofte har

lidt af tegneseriens karakter med flere episoder fortalt inden for een og samme billedramme.

Et korrekt perspektivisk rum, arkitektur eller landskab udgør sceneriet for de

ofte meget fortættede historier gennemsyret af horror vacui.

Malerierne har ikke tidligere været udbudt til salg.

78

711

711 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Dagligstue med stol på kvindeben og kig

til naturen. Surrealistisk komposition i

samtidig ramme dekoreret af kunstneren.

Maleri. Sign. Thomas Arnel. 71 x 48.

Afbildet 15.000-20.000

712 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Flyglet med det store øre. Surrealistisk

komposition. Maleri. Sign. Thomas Arnel.

57 x 41. Afbildet 8.000-12.000

713 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Skakspillende nøgen kvinde samt liggende

nøgen model. Surrealistisk komposition.

Maleri. Sign. Thomas Arnel.

71 x 51. Afbildet 10.000-15.000

714 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Hoved i skyerne. Surrealistisk komposition

i ramme dekoreret af kunstneren. Maleri,

malet på plade. Sign. Thomas Arnel

40. 70 x 42. Afbildet 8.000-12.000


715

718

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

712 713 714

715 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Den mystiske kvinde - det løse hoved og

de løse ører. Surrealistisk komposition.

Maleri. Sign. Thomas Arnel. 37 x 51.

Afbildet 8.000-12.000

716 717

719

716 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Den hullede kvinde med mand i snor.

Surrealistisk komposition, lærred med

hulmønster broderi. Maleri. 26 x 33.

Afbildet 6.000-8.000

720

717 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Mand med saks. Surrealistisk komposition.

Maleri, malet på pap. Sign. Thomas

Arnel 48. 52 x 38. U.r. Samt surrealistisk

komposition. Litografi. Sign. Thomas Arnel

4/5. Har været foldet. 42 x 30. (2)

Afbildet 1.500

79


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

718 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Den hovedløse mand. Surrealistisk

komposition. Pen på papir. Sign. Thomas

Arnel. Lysmål 30 x 24.

Afbildet side 79 2.000

719 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Tre surrealistiske kompositioner. Skitser

på papir, den ene opklæbet på pap.

Ca. 69 x 100. (3)

Afbildet side 79 1.500

80

721

720 CD

Thomas Arnel, f. København 1922

Violinspillende havfrue. Scraberboardkridtradering.

Sign. Thomas Arnel.

19,5 x 14. Afbildet side 79 3.000

721 CD

Richard Mortensen,

f. København 1910, d. Kirke Hyllinge 1993

"Opus 2, Nr. 2". Maleri. 92 x 74. Inskription

på blændrammen “Opus 2,

nr. 2, Suresnes 1946-47”.

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher. Erhvervet

af kunstnerens søster fru Inger

Jespersen i 1957.

Afbildet 60.000-80.000

722 CD

Mogens Andersen,

f. København 1916, d. 2003

Komposition. Maleri. Sign. på bagsiden

Mogens Andersen 16/8-77. 180 x 130.

Afbildet 40.000-50.000

723 CD

Finn Pedersen, f. Klemensker 1944

To kompositioner. To akvareller. Sign.

Finn Pedersen 97 og 84. 41 x 29 og

29 x 41. (2) 2.500


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

722

81


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

724 CD

Mogens Balle,

f. København 1921, d. Asminderup 1988

Komposition. Maleri. Sign. M.B.

55 x 46. Afbildet 20.000

725 CD

Mogens Balle,

f. København 1921, d. Asminderup 1988

"Væsener og tegn". Maleri. Sign. M.B.

På bagsiden mærkat betegnet 1961.

47 x 38. Afbildet 10.000

82

724 725 726

727 728

729

730 731

732

726 CD

Corneille, f. Liège 1922

"Liljen og Festen". Mappe med fem litografier.

Udgivet af Galleri Moderne Silkeborg.

Sign. Corneille 84, 15/125. Bladstørrelse

50 x 66. Afbildet 6.000

727 CD

Ejler Bille, f. Odder 1910, d. 2004

"Ornamentale figurer". Mappe med fem

litografier. Sign. Ejler Bille 83, 9/125.

Bladstørrelse 53 x 40.

Udgivet af Galerie Moderne, Silkeborg.

Afbildet 5.000

728 CD

Egill Jacobsen,

f. København 1910, d. sst. 1998

"Rejsen har ingen hast". Mappe med

fem litografier i farver. Sign. EJ 83,

3/20. Bladstørrelse 65 x 48.

Udgivet af Galerie Moderne, Silkeborg.

Afbildet 10.000


729 CD

Asger Jorn, f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

Komposition fra Jubilæumsserien. Litografi.

Sign. Jorn 63, 11/50. Trykt hos

Permild og Rosengreen. 61 x 43.

Litteratur: Van de Loo, nr. 253.

Afbildet 2.500

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

733

730 CD

Asger Jorn, f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"La mére Ibis". Træsnit i farver fra serien

"Études et Surprises". Sign. Jorn 72

73/75. Lysmål 36 x 29. Erhvervet i

1976. Litteratur: Van de Loo nr. 410.

Afbildet 5.000

731 CD

Asger Jorn, f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"Nuit dechirée". Litografi i farver. Sign.

Asger Jorn 69, 213/300.

Litteratur: Van de Loo, nr. 364.

Afbildet 4.000-6.000

83


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

84

738

734

736 737

732 CD

Asger Jorn, f. Vejrum 1914, d. Århus 1973

"La Vallée du charme". Litografi i farver.

Sign. i bly Jorn 69. 184/300. Lysmål

62 x 42.

Litteratur: Van de Loo, nr. 339.

Afbildet side 82 5.000

733 CD

Egill Jacobsen,

f. København 1910, d. sst. 1998

Komposition med masker. Maleri. På

bagsiden sign. E.J. 60. 100 x 65.

Litteratur: Per Hovdenakk: Egill Jacobsen,

bd. 1, nr. 1960/7, afb. s. 209.

Afbildet side 83 100.000-125.000

734 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"Ny sne". Maleri. Sign. Albert 74 samt

på bagsiden Albert Bertelsen 1974.

50 x 70. Afbildet 20.000-25.000

735 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"De lyse sten". Maleri. Sign. Albert 70.

120 x 65. Afbildet 20.000

735

736 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"De grønne tage", parti fra Norge. Maleri.

Sign. Albert samt på bagsiden Albert

Bertelsen 1980. 42 x 55.

Afbildet 18.000-20.000

737 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

Komposition med nøgen kvinde ved

bil i måneskin. Maleri, malet på masonit.

Sign. Albert 60. 54 x 65.

På bagsiden udstillingsmærkater.

Afbildet 30.000

738 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"Murtema". Maleri. Sign. Albert samt

på bagsiden Albert Bertelsen 2003.

130 x 50. Afbildet 20.000

739 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"Regnvejrsbryllup". Maleri. Sign. Albert

66. 80 x 95. Afbildet 50.000

740 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

"Kirkebryllup". Maleri. Sign. Albert 74.

60 x 120. Afbildet 60.000-80.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

739

740

85


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

741 CD

Kay Christensen,

f. Hellerup 1899, d. Katrinebæk v. Lundby 1981

Interiør med dreng og læsende pige.

Maleri. Sign. Kay C. samt betegnet på

bagsiden nr. 1474. 51 x 66.

Afbildet 8.000-10.000

742 CD

Kay Christensen,

f. Hellerup 1899, d. Katrinebæk v. Lundby 1981

Portræt af pige og dreng. Maleri. Sign.

Kay C. samt betegnet på bagsiden Kay

C., Paris 1955, nr. 1031. 50 x 65.

Afbildet 12.000-15.000

86

741

743

743 CD

Kay Christensen,

f. Hellerup 1899, d. Katrinebæk v. Lundby 1981

Model i interiør. Maleri. Sign. Kay C

1956. På bagsiden nr. 1187.

ABR, auk. 92, kat. nr. 40 1958. Afb. s. 19.

Afbildet 20.000

744 CD

Kay Christensen,

f. Hellerup 1899, d. Katrinebæk v. Lundby 1981

Komposition. Maleri. Sign. Kay C. samt

betegnet på bagsiden Kay C., 5. oktober

1964. 56 x 46.

Afbildet 8.000-10.000

742

744

745 CD

Kay Christensen,

f. Hellerup 1899, d. Katrinebæk v. Lundby 1981

"En kvindes Frugt". Maleri. Sign. Kay

1945 samt på bagsiden Kay Christensen

1945. Nr. 287. 81,5 x 100.

Afbildet 60.000-80.000

746 CD

Inge Lise Westman, f. København 1945

"Vinter". Landskabskomposition med

fugle. Maleri. Sign. på bagsiden Inge

Lise Westman, Bornholm 1983.

100 x 120. 3.000-4.000


747 CD

Ernst Rasmussen,

f. Frederiksberg 1912, d. 1964

Opstilling på et bord. Maleri. Sign.

Ernst Rasmussen. 46 x 65. 2.000

748 CD

Vilhelm Lundstrøm,

f. København 1893, d. sst. 1950

Komposition med opstilling på et bord.

Litografi i farver. Sign. med bly V. Lundstrøm.

Lysmål 21 x 16,5. Hidrørende fra

Erling Hansens samling. 1.200

749 CD

William Stuhr,

f. Ålborg 1882, d. Skagen 1958

Opstilling med blomsterbuket. Maleri.

Sign Wilh. Stuhr 44. 66 x 84. 4.000

750 CD

Niels Christian Daugaard,

f. 1901, d. Frederiksberg 1993

Opstilling på et bord. Maleri. Sign.

Daugaard. 86 x 112. 3.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

745

751 CD

Ingeborg Tvede

Opstilling med kande og citron. Maleri.

Sign. Ingeborg Tvede. 34 x 48. 600

752

Ubekendt maler

Opstilling med blomster. Maleri.

75 x 55. 500

753 CD

Troels Trier, f. Vallekilde 1879, d. 1962

Opstilling med fruger og blomster.

Maleri. Sign. Troels Trier.

64 x 71. 1.000

754 CD

Inge Bendixen, f. København 1911

Opstilling med frugter. Maleri. Sign.

I.B. 31 x 40. 1.000

755 CD

Erik Larsen, f. Frederikshavn 1902, d. 1975

Tyrefægterarena. Maleri. Sign. Erik

Larsen. 55 x 66. 1.500

756 CD

Axel P. Jensen,

f. Kerteminde 1885, d. Virum 1972

Udsigt over dansk sommerlandskab.

Maleri. Sign. Axel P.J. 35.

63 x 91. 3.000

757 CD

Mogens Vantore,

f. København 1895, d. Helsinge 1977

Gadeparti fra Paris. Maleri. Sign. Vantore,

Paris. 64 x 81. 1.500

758 CD

Mogens Vantore,

f. København 1895, d. Helsinge 1977

Interiør med opstilling. Maleri. Sign.

Vantore. 67,5 x 68,5. 1.500

759 CD

Mogens Vantore,

f. København 1895, d. Helsinge 1977

Landskab med bondegård. Maleri.

Sign. M. Vantore. 59 x 76. 1.500

87


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

760 CD

Olaf Rude,

f. Rakvere, Estland 1886, d. Frederiksberg 1957

Udsigt fra kunstnerens atelier. Maleri.

Sign. Olaf Rude. 43,5 x 51,5.

Afbildet 15.000-20.000

761 CD

Erik Hoppe,

f. Ødis 1897, d. Kvam, Norge 1968

Parti fra Søndermarken. Maleri. Sign.

Hoppe. 68 x 80.

Udstillet: Grønningen 1959, Sønderjyllands

Kunstmuseum 1986 samt Kunstforeningen

København 1986.

Afbildet 15.000-20.000

762 CD

Fritz Syberg,

f. Fåborg 1862, d. Kerteminde 1939

Landskab. Maleri. Sign. monogram.

68 x 85. Afbildet 20.000

88

760

762

763 CD

William Heinesen,

f. Thorshavn 1900, d. sst. 1991

Udsigt mod Store Dimon og Lille Dimon.

Maleri. Sign. W. H. 1962. 70 x 85.

Afbildet 30.000

764 CD

Axel Simonsen, f. Hillerød 1884, d. 1962

Kystparti fra Allinge. Maleri. Sign. Axel

Simonsen, Allinge 44.

65 x 93. 1.500

765 CD

Ernst Syberg,

f. Over Kærby Mark 1906, d. Vellerup 1981

Kystparti. Maleri. Sign. Ernst Syberg

1951. 37 x 54. 1.500

766

Ubekendt maler, 20. årh.

Landskab med figurer. Maleri. Sign. Ejnar

H. J. 83 x 101. 1.500

761

763

767 CD

Kaj Ejstrup, f. København 1902, d. sst. 1956

Tøbrud. Maleri. Sign. K.E.

38 x 60. 1.500

768 CD

Sigurd Kielland-Brandt,

f. Væggerløse 1886, d. Kbh. 1964

Kutter på havet. Maleri. Sign. S. Kielland

Brandt. 62 x 83. 1.500

769 CD

Jeppe Vontillius,

f. Frederiksberg 1915, d. Fredensborg 1994

Kystparti. Maleri. Sign. J.V. 48.

49 x 65. 3.000

770 CD

Wilhelm Wils, f. Kolding 1880, d. 1960

Sejlbåd ved Christianshavn. Maleri.

Sign. Wils 65. 60 x 73. 2.000


771 CD

Oluf Høst, f. Svaneke 1884, d. Gudhjem 1966

Haven ved Norresan, Løkkegade, Gudhjem

på Bornholm. Maleri. Sign. OH.

89 x 146. Udstillet: "Den Frie".

Afbildet 100.000-150.000

772

Ubekendt maler

Landskab med nøgen kvinde. Maleri.

60 x 49. 2.000

773 CD

Helge Daner Jensen,

f. Næstved 1899, d. København 1986

Udsigt over hustage. Maleri. Sign. Helge

Jensen. 46 x 63. 2.000

774 CD

Kai Harald Pihl,

f. Skærød v. Helsinge 1894, d. 1978

"Langesvej, Hillerød". Aftenlandskab.

Maleri. Sign. Kai Pihl. 72 x 100.

På bagsiden udstillingmærkat 1940.

1.500

775 CD

Jon Gislason, f. Ry 1955

Landskab med træer. Maleri. Betegnet

på blændrammen. 82 x 62.

Proveniens: Civilingeniør Erik Beckers

samling, nr. 322. Erhvervet direkte af

Kunstneren i 1987. 2.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

771

776

Ubekendt maler

Exteriør med folkeliv. Maleri. Sign. EW.

87 x 110. 1.500

777 CD

Andreas Friis,

f. København 1890, d. Hillerød 1983

Bakket landskab med huse. Maleri,

malet på plade. Sign. Andreas Friis 33.

60 x 80. 2.000

778 CD

Otto Olsen, f. København 1905, d. sst. 1966

Interiør med to figurer. Maleri. Sign. Otto

Olsen 58. 75 x 60. 1.000-2.000

779 CD

Knud Lyhne, 20. årh.

Landskab med nøgen kvinde. Maleri.

Sign. Knud Lyhne 37. 61 x 81. 1.500

780 CD

Ib Eisner, f. København 1925, d. 2003

Oktoberlys med figur. Maleri. Sign. Ib

Eisner. Betegnet på bagsiden.

35,5 x 41,5. 1.000

781 CD

Karl Niemann, f. Tyskland, d. Næstved

Mand i blå jakke ventende ved villavej.

Maleri. Sign. Karl Niemann.

71 x 100. 1.000-1.500

782 CD

Svend Engelund, f. Vrå 1908

Udsigt over landskab. Maleri. Sign. S.E.

20,5 x 25. 1.500-2.000

783 CD

Knud Agger,

f. Holstebro 1895, d. Helsingør 1973

Pileallé, i baggrunden mølle. Maleri.

Sign. Agger. 66 x 60. 1.500

784 CD

Dennis Kleis

"En stribe Fredericiabilleder" Maleri.

Sign. på bagsiden af lærredet Dennis

Kleis 1970. "En Stribe Fredericiabilleder".

100 x 119. 1.000-2.000

785

Monique Ceress,

Sydamerikansk maler, 20. årh.

Markedsplads, sceneri fra sydamerikansk

landsby. Maleri. Sign. Monique

Ceress. 91 x 77. Proveniens: Boet efter

Simon Spies. 1.500

786 CD

Vilhelm Wils, f. Kolding 1880, d. 1960

Parti fra marked. Maleri. Sign. Wils.

61 x 73. 5.000

787 CD

Herman Stilling, f. København 1925

"Huse i byen". Maleri. Sign. Stilling 54.

60 x 75. 2.000

89


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

788 CD

Poul S. Nielsen, f. Helsingør 1920, d. 1998

Interiør med mor og barn. Maleri.

Sign. monogram. 60 x 80.

Afbildet 6.000

789 CD

Poul S. Nielsen, f. Helsingør 1920, d. 1998

Interiør med læsende pige. Maleri.

Sign. monogram 63. 80 x 70.

Afbildet 8.000

790 CD

Poul S. Nielsen, f. Helsingør 1920, d. 1998

Udsigt over Gudhjem. Maleri. Sign.

monogram. 50 x 60.

Afbildet 8.000

90

788 789

790 791

791 CD

Poul S. Nielsen, f. Helsingør 1920, d. 1998

Interiør med pige. Maleri. Sign. monogram

73. 60 x 50.

Afbildet 8.000

792 CD

Wiliam Skotte Olsen, f. København 1945

Portræt med rød mund. Maleri. Sign.

WSO. 45 x 61. 3.000

793 CD

Jais Nielsen,

f. København 1885, d. Hellerup 1961

Badende nøgne kvinder. Akvarel. 62 x

46. U.r. Afbildet 3.000

794 CD

Einer Johansen,

f. København 1893, d. Frederiksberg 1965

Liggende nøgenmodel. Maleri. Sign.

E.J. 70 x 96. Afbildet 3.000

795 CD

Maggi Baaring,

f. København 1913, d. sst. 2004

Letpåklædt stående kvinde. Gouache.

Sign. Maggi. 87 x 58.

Ifølge oplysning skulle modellen være

Susse Wold. Afbildet 2.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

793 794 795

799

796 797

798

796 CD

Svend Saabye, f. Nyborg 1913, d. 2004

Interiør med moder og barn der skræller

asier. Maleri. Sign. Saabye 34. 100 x

115. Afbildet 4.000-5.000

797 CD

Thorvald Hagedorn-Olsen,

f. Svendborg 1902, d. 1996

"Pottemageren". Maleri. Sign. Hagedorn-Olsen,

1951. 65 x 82.

Afbildet 3.000

800

798 CD

Ludvig Jacobsen,

f. Odense 1890, d. Vanløse 1957

"Kong Ahasverus Gæstebud". Maleri.

Sign. Ludvig Jacobsen. 30 x 40.

Afbildet 4.000

799 CD

William Scharff,

f. København 1886, d. sst. 1959

"Dansen". Nøgen kvinde i det blå. Studie

til den nye talescene. Sign. William

Scharff 1930. 126 x 100.

Afbildet 12.000-15.000

801

800 CD

Olivia Holm-Møller,

f. Homaa 1875, d. Rungsted 1970

"Dansende grækerinder". Maleri.

67 x 96.

På bagsiden udstillings-/katalogudklip.

Afbildet 6.000-8.000

801

Alfred Hagn, f. Odda 1882, d. 1958

Kubistisk komposition med mor og barn.

Maleri. Sign. Hagn 58. 62,5 x 56,5.

Afbildet 5.000-8.000

91


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

802 CD

Mogens Hertz,

f. København 1909, d. Gudhjem 1999

Landskab med rundkirke. Maleri. Sign.

Mogens Hertz. 46 x 55.

Afbildet 5.000

803 CD

Axel P. Jensen,

f. Kerteminde 1885, d. Virum 1972

Kunstnerens hjem i Virum. Maleri.

Sign. Axel P. J. 36. 72 x 90.

Afbildet 4.000

804 CD

Axel P. Jensen,

f. Kerteminde 1885, d. Virum 1972

Parti fra Løkken. Maleri. Sign. Axel P.

37. 73 x 101. Afbildet 5.000

805 CD

Albert Naur,

f. København 1889, d. Hellerup 1973

Landevej gennem grønt landskab. Maleri.

Sign. A. Naur 55. 70 x 100.

Afbildet 5.000

806 CD

Lars Swane,

f. Frederiksberg 1913, d. sst. 2002

Udsigt over kystlandskab. Maleri. Sign.

Lars Swane 1961. 65 x 75.

Afbildet 5.000

807 CD

Mogens Hertz,

f. København 1909, d. Gudhjem 1999

Landskab med rundkirke. Maleri. Sign.

Mogens Hertz. 27 x 46. Afbildet 4.000

92

802 803

805 806 807

808 CD

Johannes Larsen,

f. Kerteminde 1867, d. sst. 1961

Storkestudie. Bly. Sign. monogram

18.09. 27. Lysmål 20 x 25. 2.500

809 CD

Jon Gislason, f. Ry 1955

Figur i landskab. Maleri. Sign. monogram.

61 x 79.

Proveniens: Civilingeniør Erik Beckers

samling. 2.500

810 CD

Jon Gislason, f. Ry 1955

Nøgen kvinde. Maleri. Sign. JG samt

på bagsiden. 100 x 75. 5.000

811

Ubekendt maler

Exteriør med pige på bænk. Maleri.

Sign. EW. 79 x 80. 1.500

812 CD

Børge Bokkenheuser,

f. Hørsholm 1910, d. Humlebæk 1976

"Huse graavejr sletten". Maleri. Sign.

Bokkenheuser 57, samt på bagsiden.

50 x 65. 2.000

813 CD

Johannes Andersen,

f. Salby 1911, d. sst. 1968

Vilde markblomster ved hus. Maleri.

Sign. Johs. Andersen. 77 x 86. 1.000

804

814 CD

Vilhelm Wanscher,

f. Horsens 1875, d. 1961

Parklandskab med stenskulptur. Maleri.

Sign. V. Wanscher 1950.

150 x 195. 1.500

815 CD

G. Tifigl, tysk maler, 20. årh.

To børn. Maleri. Sign. G. Tifigl 02.

107 x 68. 2.500

816 CD

Søren Hjorth-Nielsen,

f. Svostrup 1901, d. Tempelhuse 1983

Udsigt over hustage. Oliekridt. Sign.

Hjort Nielsen 1954. 27 x 37. 1.500

817

Ubekendt maler

Interiør med moder der ammer sit

barn. Maleri. 80 x 68. 1.200

818 CD

Albert Bertelsen, m.fl., f. Vejle 1921

Otte litografirer. Alle sign. De fem

nummereret. (8) 2.000

819 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

Figurkompositioner. Tre træsnit. Sign.

i bly Albert Bertelsen samt dateret 69

og 70. Det ene utydeligt dateret.

Lysmål 25 x 18 og 26 x 18,5.

(3) 1.000


821

820 CD

Albert Bertelsen, f. Vejle 1921

Fire litografier med figurer og huse.

Alle sign. Albert Bertelsen 73, 91/100.

Lysmål 53 x 71. (4) 6.000-8.000

821 CD

Niels Lergaard,

f. Vorup 1893, d. København 1982

Kystparti med træer. Maleri. Betegnet

på bagsiden Niels Leergaard. 58 x 71.

Afbildet 6.000

822 CD

Egon Nielsen, f. København 1894

Gamle Ladegård, i forgrunden folk der

spiser frokost i det grønne. Maleri i impressionistisk

stil. Sign. Egon Møller.

Ca. 1920. 78 x 90.

Bagside med rester af udstillingsmærkat.

E. Nielsen var elev på Professor Viggo Johansens

malerskole fra 1912-1919 og

her blev han bl.a. undervist af assistenten

Rostrup Bojesen som han siden udviklede

et nært venskab med og hvem

han var meget inspireret af.

Afbildet 6.000

823 CD

Helge Ernst,

f. København 1916, d. Grevinge 1991

Landskab med træer. Maleri. Sign. HE

44. 60 x 70.

På bagsiden udstillingsmærkat fra Charlottenborg.

Afbildet 4.000

824 CD

Johannes Hofmeister,

f. Hjørring 1914, d. sst. 1990

"Vær velkommen Herrens år", "Der er

et yndigt land". Mappe med seks grafiske

værker, hvoraf én monteret på pap.

Tre i farver, tre i sort/hvid. (6) 1.500

825

Ubekendte kunstnere

"Danimarca". Plakat med Kgl. priviligeret

kro og personer samt stålplade

med motiv i form af grønt træ.

600-800

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

822

826 CD

Emil Gregersen,

f. Balling 1921, d. Højbjerg 1993

Mappe med fem litografier. Sign. Emil

Gregersen 75, 32/200. Bladstørrelse

50 x 64. (5) 1.000

827 CD

Paul Gadegaard,

f. Frederiksberg 1920, d. København 1996

Komposition. Litografi i farver. Sign.

Gadegaard -81. 13/90. 69 x 100. 800

828 CD

Niels Jensen, f. Ødis, Bramdrup 1912

"Romantisk billede". Maleri. På bagsiden

sign. N. Jensen 56.

94 x 58. 2.000

829 CD

Sven Dalsgaard,

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"Den Hjemvendte maj 1994". Mappe

med fire litografier udgivet i forbindelse

med Sven Dalsgaards 80 års fødselsdag.

Sign. Sven Dalsgaard 97, 52/80.

Nummererede 1-4. Bladstørrelse 37 x

27. (4) 3.000

830 CD

Sven Dalsgaard, m.fl.,

Kompositioner. Fem litografier. Alle

sign. (5) Proveniens: Hidrørende fra Erling

Hansens samling. 1.500

831 CD

Sven Dalsgaard,

f. Randers 1914, d. sst. 1999

Dannebrog. To litografier i farver. Begge

sign. Sven Dalsgaard 1977, 79/200.

Lysmål 39 x 29. (2) 2.000

832 CD

Sven Dalsgaard,

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"Den hellige sten", reflektioner over bustur

i Rom. Collage i kasse. Sign. Sven

Dalsgaard 1975. H. 50. B. 59. D. 7.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 2.000

823

833 CD

Sven Dalsgaard,

f. Randers 1914, d. sst. 1999

"Solen i ansigt, fragment". Maleri. På

bagsiden sign. Sven Dalsgaard 1959.

45 x 45. Proveniens: Hidrørende fra Erling

Hansens samling. 2.000

834 CD

Peter Wallmann, f. 1957

Triptykon. Tre malerier. Sign. P.W. 35 x

100. (3) 5.000

835 CD

Børge Sornum,

f. Århus 1920, d. København 1985

Komposition. Mixed media. Sign. Sornum.

44 x 27. Proveniens: Hidrørende

fra Erling Hansens samling. 1.500

836

Raffi Kaiser, f. 1931

Fantasilandskab. Pen. Sign. Raffi Kaiser

1974. 60 x 45. 2.000

837 CD

Ib Andersen,

f. Frederiksberg 1907, d. Hillerød 1969

Komposition. Maleri. Sign. Ib Andersen

samt betegnet på bagsiden.

65 x 81. 2.500

838 CD

Preben Franck Stelvig, Flemming Rodian,

Birthe Kronkvist og Ivan Jarnwell

Kompositioner. Fire collager. Alle sign.

(4) Proveniens: Hidrørende fra Erling

Hansens samling. 2.000

839

Edvard Munch,

f. Løten, Hedmark 1863, d. Ekely 1944

"Liggende løvinde". 1908-09. Litografi.

Trykt hos Dansk Reproduktionsanstalt,

København. 17 x 23,5. Lysmål 21 x 28.

Gerd Woll nr. 325, Schiefler nr. 293. Proveniens:

Litograf Otto Wennerberg.

3.000

93


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

840 CD

Bernd Kastenholz

Kompositioner. Tre raderinger i farver.

Alle sign. (3) 1.500

841 CD

Knud Erik Færgemann og

Pia Schutzmann

Byparti med personer. Litografisk tryk i

farver. Sign. med bly Knud Erik Færgemann

89, 186/200. Samt komposition.

Litografisk tryk. Sign. med bly Pia

Schutzmann 1990, 14/100. 52 x 72 og

107 x 70. (2) 2.000

842 CD

Nina Kleivan og Ubekendt kunstner

Landskab med person. Litografi. Sign.

med bly Nina Kleivan, 19/120. Samt

"Den Hvide Pige" og "Skovguden Pan".

To litografier i farver. Sign. med bly J.

Have 82, 25/100 og 24/100. 48 x 64,

33 x 51 og 58 x 36. (3) 2.000

843 CD

Marc Chagall,

f. Vitebsk 1887, d. St. Paul de Vence 1985

Figurkomposition med dame, hest og

klovn. Litografi i farver. Lysmål

36 x 48,5. 1.000

844 CD

Alexandre Calder,

f. Philadelphia 1898, d. New York 1976

Komposition. Litografi i farver. Sign.

Calder 27/150. 78 x 58. 1.000

845 CD

Per Kirkeby og Lis Zwick

Figurkomposition fra "Englebarnet"

og "Mellem Scylla og Karyptis". To litografier

i farver. Sign. Per Kirkeby

1970, 37/100 og Lis Zwick 1986,

22/200. Lysmål 55 x 48 og 68 x 88.

(2) 2.000

94

859

846 CD

Wifredo Lam,

f. Sagua-la-Grande 1902, d. Paris 1982

Komposition med fabelfugl. Litografi i

farver. Sign. monogram i bly samt

nummereret 240/262.

Lysmål 63 x 49. 2.500

847

Marc Chagall, efter

Kompositon med figurer og blomster i

vase. Farvetryk. Sign. i tryk Marc Chagall.

72 x 60. 500

848 CD

Paul Wunderlich, f. Berlin 1927

"Portrait de Madame le Blanc" og "Dame

mit Schlosshündchen". Figurkompositioner.

To litografier i farver. Begge

sign. i bly Wunderlich samt nummereret

48/75 og 5/90. Begge spejlvendt

dateret i tryk 1973 og 21.X.74. 66 x

50,5. (2) 2.000

849 CD

Bernd Willem Hugo Manfred Overlack

Lodewiges van Mynden,

f. Swinemünde, Tyskland 1909

Selvportræt, allé med gående par, kirke

og slange. Fire malerier. Alle sign. 61 x

57, 61 x 57, 27 x 22 og 29 x 27.

(4) 2.500

850 CD

Maurice de Vlaminck, f. 1876, d. 1958

Gadeparti med figurer, vinter. Litografi

i farver. Sign. i trykket. Nummereret

med bly 215/500.

Lysmål 34 x 42. 1.200

851

Jules Cheret, f. Paris 1836, d. Nice 1932

"Elysèe Montmartre Bal Masque",

Tous les Mardis, vendredi Soirèe De

Gale. Stor fransk plakat. Defekter.

230 x 80. 3.000

860

852

Ubekendte kunstnere

Kompositioner. Acryl på folie samt fire

litografier. Alle sign. (5) 1.000

853 CD

Karel Appel, f. Amsterdam 1921

Komposition. Litografi i farver. Sign.

Appel 1975, 47/100.

Lysmål 61 x 75. 1.500

854 CD

Viera Collaro og Børge Sornum

Kompositioner. To collager. Begge

sign. (2) Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 3.000

855

Ubekendt maler

Komposition med ansigt. Maleri. Sign.

monogram 91. 97 x 68. 1.000

856

Ubekendt maler

Kompositioner. Et par malerier.

65 x 46. (2) 1.500

857

Ubekendt maler, 20. årh.

Komposition med figurer. Maleri. Sign.

E. Håkonarson 85. 30 x 25. 2.000

858

Ubekendt maler, 20. årh.

Abstrakt komposition. Maleri.

54 x 40. 1.200

859 CD

Ernst Zeuthen, f. Skåne 1880, d. 1938

Skovparti. Maleri. Sign. monogram E.

Z. 39 x 51,5. Afbildet 4.000

860 CD

Ernst Zeuthen, f. Skåne 1880, d. 1938

Fiskerbåde på havet. Maleri. Sign.

Ernst Zeuthen 1930. 57 x 79.

Afbildet 4.000-6.000


861

861

Peer Lorentz Dahl, f. 1915

"Sol i Veddinge". Maleri. Sign. Peer

Dahl 1955. 80 x 100.

Proveniens: Civilingeniør Erik Bechers

samling. Afbildet 3.000-4.000

862 CD

Johannes Hofmeister,

f. Hjørring 1914, d. sst. 1990

"Forår". Figurer i landskab med huse.

Oliekridt. Sign. JH. 62 x 55.

Afbildet 4.000

863 CD

Johannes Hofmeister,

f. Hjørring 1914, d. sst. 1990

Landskab. Maleri, malet på masonit.

Sign. JH. 45 x 55. Afbildet 20.000

864

Russisk maler, 20. årh.

Udsigt gennem et vindue. Maleri. Betegnet

på bagsiden. 72 x 99.

Afbildet 5.000

865 CD

Jais Nielsen,

f. København 1885, d. Hellerup 1961

Opstilling med opsats og frugter på et

bord. Maleri. Betegnet på blændrammen.

Fra Jais Nielsen bo nr. 222.

60 x 75. Afbildet 4.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

864 865

862 863

866 CD

Axel Bentzen,

f. København 1893, d. sst. 1952

Café med ventende tjener. Maleri.

Sign. på bagsiden Axel Bentzen. 90 x

101. Afbildet 4.000-6.000

867

Rita Kernn-Larsen,

f. Hillerød 1904, d. 1998

Stærkmands Arena, i forgrunden mand

med hat som efter sigende skulle være

kunstneren Fernand Leger. Vandfarve,

tusch og bly. Sign. RK-L. Bladstørrelse

28,5 x 23. U.r.

Proveniens: Hidrører fra kunstnerens familie,

derfor sælges billedet uden copydan

afgift. 3.000

868

Rita Kernn-Larsen,

f. Hillerød 1904, d. 1998

Ung dame i frisørstol. Akvarel og

tusch. Sign. RK-L. Bladstørrelse

28,5 x 22. U.r.

Proveniens: Hidrører fra kunstnerens familie,

derfor sælges billedet uden copydan

afgift. 2.500

869 CD

Jesper Christiansen, f. Frederiksberg 1955

"Løbende kanin i tørt landskab". Maleri.

På bagsiden sign. Jesper Christiansen

1985. 50 x 50. Proveniens: Hidrørende

fra Erling Hansens samling. 2.000

866

870 CD

Henry Heerup,

f. København 1907, d. sst. 1993

Figurkomposition. Maleri, malet på cementplade.

Sign. på bagsiden Heerup,

46. 26 x 40. 6.000-8.000

871 CD

Henry Heerup,

f. København 1907, d. sst. 1993

"Hjerteporten" og "Paa Livs Vejen".To

linoleumstryk Begge signeret i bly Heerup.

39 x 38 og 31 x 32.

(2) 1.500-2.000

872 CD

Henry Heerup,

f. København 1907, d. sst. 1993

Tre litografier i farver. Sign. Heerup

217/350. Bladstørrelse 33 x 38,

38 x 31 og 38 x 50. (3) 2.000

873 CD

Finn Mickelborg, f. København 1932

Geometriske kompositioner. Tre malerier.

Sign. F. Mick. 46 x 40, 50 x 78 og

61 x 60. (3) Proveniens: Hidrørende fra

Erling Hansens samling. 4.000

874 CD

Finn Mickelborg, m.fl., f. København 1932

Kompositioner. Fire goaucher. Alle

sign. (4) Proveniens: Hidrørende fra Erling

Hansens samling. 2.000

95


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

875 CD

J. V. Martin, f. 1930, d. Randers 1993

Erotisk komposition. Maleri. Sign.

Martin. 66 x 120. 2.000-3.000

876 CD

Birger Brøndum og

Ole Bach Sørensen

Kompositioner. To malerier. Begge

sign. 34 x 40 og 35 x 50. (2)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.500

877 CD

Louis Moe,

f. Arendal 1857, d. København 1945

Guld og Ære. Syv tusch tegninger med

figurscenerier, produceret til bogen af

samme navn. (7) 5.000

878 CD

Christian Lemmerz, f. Karlsruhe 1959

Figurkomposition. Maleri på papir.

Sign. Lemmerz 86. Bladstørrelse

39,5 x 30,5. 2.500

879 CD

Bjørn T. Hansen, Annelise Kalbak og

Carl Magnus

Kompositioner. Collage, gouache og

akvarel. Alle sign. (3)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.500

96

884 885 886

887 888

880 CD

Gunner Ditlefsen,

f. København 1901, d. 1978

"S. Simeone Piccolo Venezia". Tempera.

Sign. C. Ditlefsen. 92 x 65.

Proveniens: Civilingeniør Erik Bechers

samling. 2.000

881 CD

William Skotte Olsen, m.fl., f. 1945

Kompositioner. Otte gouacher og

akvareller. Alle sign. (8)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 3.000

882 CD

Malene Bach, m.fl.

Kompositioner. Tre malerier. Alle sign.

68 x 58, 73 x 65 og 72 x 46. (3)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 2.000

883 CD

Christian Lemmerz, f. Karlsruhe 1959

Figurkomposition. Maleri på papir.

Sign. Lemmerz 86. Bladstørrelse

39,5 x 30,5. 2.500

884 CD

Fritz Syberg,

f. Fåborg 1862, d. Kerteminde 1939

Marklandskab med småsøer. Akvarel.

Sign. monogram FS. 46 x 61.

Afbildet 6.000-8.000

885 CD

Olaf Rude,

f. Rakvere, Estland 1886, d. Frederiksberg 1957

Marklandskab ved Ravneholm den 10.

november 1905. Akvarel. Sign. monogram

O. R. 24 x 40.

Afbildet 5.000-7.000

886 CD

Helga Ancher, f. Skagen 1883, d. sst. 1964

Illustration til eventyr forestillende

drage der har bortført en prinsesse.

Sign. H. A. 19. Vandfarve, bly og guld.

Lysmål 35 x 51.

Afbildet 2.000-3.000

887

Ubekendt maler

Før solnedgang, udsigt over Kaltenbrunner

Tal, sneklædt landskab med

huse. Maleri. 70 x 102.

Afbildet 12.000

888 CD

Walter Goodin, f. 1907, d. 1992

Klippekystparti med fiskerbåde. Maleri,

malet på træ. Sign. W. Goodin. 50 x 60.

Afbildet 5.000


889

Peter Hansen, f. Fåborg 1868, d. sst. 1928

Markedsscene med piger fra Fåborg.

Maleri. Sign. P.H. 62 x 84.

Afbildet 40.000

890

Bent Karl Jacobsen, f. København 1934

"Maskine uden ambitioner". Maleri. På

bagsiden sign. Bent Karl Jacobsen 67.

73 x 60.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.500

891 CD

Claus Bojesen, f. København 1948

"Felicita 'd'interno". Maleri. På bagsiden

sign. Claus Bojesen. 150 x 120.

Udstillet: Milano, 1984. Antwerpen,

1986 Exposition a Grand Palais, Paris,

1986. 3.000

892 CD

Bent Karl Jacobsen, m.fl.

Kompositioner. Tre malerier. Alle sign.

47 x 38, 46 x 37 og 41 x 41. (3)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 2.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

889

893 CD

Claus Bojesen, f. København 1948

"Dæmon". Maleri. På bagsiden sign.

Claus Bojesen 717, 1992. 41 x 33.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.500

894 CD

Peter Hentze, f. Frederiksberg 1943

Komposition med fugle. Maleri. Sign.

Hentze 80. 80 x 60.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.500

895 CD

Bjørn T. Hansen, m.fl.

Kompositioner. Fire collager og tryk.

Alle sign. (4).

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.800

896 CD

Bjarne Winther Troelstrup, m.fl.

Installation samt glasmaleri. Begge

sign. (2) Proveniens: Hidrørende fra Erling

Hansens samling. 1.500

897 CD

Annelise Kalbak, f. Frederiksberg 1940

Komposition. Akvarel og papirklip.

Sign. Annelise Kalbak 83. 78 x 53.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 500

898 CD

Erik Torp Øckenholt, f. København 1961

Figurkompositioner. Tre malerier. Alle

sign. Erik Øckenholt 1985. 61 x 43 (2)

og 73 x 46. (3)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 2.000

899 CD

Niels Reumert, f. Hellerup 1949

Figurkomposition. Maleri. På bagsiden

sign. Niels Reumert 82. 82 x 65.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 2.000

900 CD

Mogens Egil, f. København 1940

"Gefundenes Fressen II, III og IV". Tre

gouacher. Sign. Mogens Egil 76. 29 x 29.

(3) Proveniens: Hidrørende fra Erling

Hansens samling. 2.000

97


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

98

901 902 903

904 905 906

901 CD

Kai Führer, f. København 1940

Komposition. Maleri. På bagsiden sign.

Kai Führer, Paris 86. 50 x 50.

Afbildet 3.000

902 CD

Helge Ernst,

f. København 1916, d. Grevinge 1991

Komposition. Maleri. Sign. HE. 90 x 60.

Afbildet 6.000-8.000

903 CD

Kai Führer, f. København 1940

Komposition. Maleri. På bagsiden sign.

Kai Führer, Paris 86. 50 x 50.

Afbildet 3.000

904 CD

Yrsa Isabel Lind, f. 1948

"Den oplyste by". Maleri. Sign. Y.L.

180 x 110. Afbildet 10.000

905 CD

Mads Madsen, f. 1953, d. København 1992

Abstrakt komposition. Maleri. Sign. på

bagsiden Mads 90. 180 x 120.

Afbildet 4.000

906 CD

Yrsa Isabel Lind, f. 1948

"Den oplyste by". Maleri. Sign. Y.L.

180 x 105. Afbildet 10.000

907 CD

Finn Pedersen, f. Klemensker 1944

Komposition. Acryl og gouache. Sign.

Finn Pedersen 84. 41 x 29. 1.200

908 CD

Finn Pedersen, f. Klemensker 1944

Kompositioner. To acryl og gouache.

Sign. Finn Pedersen 78 og 84.

41 x 29 og 29 x 41. (2) 2.500

909 CD

Finn Pedersen, f. Klemensker 1944

Kompositioner. Oliekridt og acryl. Sign.

Finn Pedersen 87 og 83. 33 x 26 og 36

x 27. (2) 2.500


910

910 CD

Jon Gislason, f. Ry 1955

"Kvinde og hænder". Maleri. Sign. monogram.

100 x 60. Afbildet 3.000

911 CD

Jon Gislason, f. Ry 1955

Siddende nøgen kvinde. Maleri. Sign.

Jon Gislason. 125 x 90.

Udstillet: Henning Larsen, Bredgade,

Kbh. Samt Kunstnerens Efterårsudstilling

1984, nr. 291.

Proveniens: Erik Beckers samling, nr. 305.

Afbildet 3.000-4.000

912 CD

Nina Kleivan, f. Oslo 1960

Figurkomposition. Maleri. På bagsiden

sign. Nina Kleivan 1995. 38 x 30.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. Afbildet 2.000

913 CD

Armand Pardier, fransk maler, 20. årh.

"Le jeune fille". Sommerdag med ung

pige. Maleri. Sign. Armand Pardier.

80,5 x 101. 4.000

914 CD

Erik Ortvad, f. Frederiksberg 1917

Komposition. Vandfarve. Sign. i bly

Erik Ortvad 18-8-94 samt utydeligt

betegnet. 24 x 32. 3.000

915 CD

Enrico Baj, f. Milano 1924, d. Varese 2003

Generalen. Mixed media. Print på voks,

fastgjort på tapet. Sign. i tryk ubu by

Baj. 58 x 48. 1.500

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

911

916 CD

Jean-Pierre Vielfaure, f. Frankrig 1930

"Porte pour un regard hommage a P.

Klee". Collage. Sign. J. P. Vielfaure 65.

33 x 22. 1.500

917 CD

Peter Hentze, f. Frederiksberg 1943

Komposition. Maleri på masonit. Sign.

Hentze 1979. 123 x 92. 2.000

918 CD

Karl Bovin,

f. Frederikshavn 1907, d. Fårevejle 1985

Komposition. Akvarel. Sign. Karl Bovin.

24 x 30. 1.500

919

Ubekendt maler

Komposition. Maleri, malet på masonit.

På bagsiden sign. Ib Andersen

1992. 39 x 47. 1.500

920 CD

Ole Sporring, f. Frederiksberg 1941

Komposition. Maleri. Sign. monogram

1986. 55 x 72. 2.000

921 CD

William Skotte Olsen, f. 1945

Figurkomposition. Maleri, malet på

pap. Sign. VSO. 30 x 38,5. 2.000

922 CD

Finn Reinbothe, f. København 1953

"Spejling II". Todelt maleri. På bagsiden

sign. Finn Reinbothe 82. 60 x 30.

(2)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.500

912

923 CD

Bjørn T. Hansen, m.fl.

Kompositioner. To malerier. Begge

sign. 27 x 35. (2)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.500

924 CD

J. V. Martin, f. 1930, d. Randers 1993

"Hottentotten" og "Klabauter Mandens

far". To malerier. Begge sign. J.

V. Martin samt på bagsiden 1990.

71 x 51 og 69 x 49. (2) 2.000

925

Dansk kunstner, 20. årh.

Komposition med ansigter. Mixed media.

Utydeligt sign. 97 x 64.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 500

926 CD

Erik Torp Øckenholt, f. København 1961

Figurkompositioner. Et par malerier. På

bagsiden sign. Erik T Øckenholt 1995.

38 x 30. (2)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.500

927 CD

Rudi Olsen, f. København 1937, d. 2000

"Regn". Maleri. På bagsiden sign. Rudi

1965. 30 x 40. 1.500

928 CD

Poul Agger, f. København 1936

Sort klovnemaske. Sign. Poul Agger.

Maleri. 65 x 60. U.r. 1.500

99


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

929 CD

Gerald Steffe, f. 1939

Figurkomposition. Maleri. Sign. Gerald

Steffe. 28 x 22,5.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. Afbildet 2.000

100

929 930

931

930 CD

Gunnar Saietz, f. Gentofte 1936

Surrealistiske kompositioner. To malerier.

Sign. Saietz 64 og 65. 33 x 41 og

27 x 35. (2)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. Afbildet 3.000

930

931 CD

Per Arnoldi, f. København 1941

"Tre hatte hulter til bulter". Maleri.

Sign. på blændrammen Arnoldi 76.

120 x 100. Afbildet 8.000-10.000

932 CD

Per Arnoldi, f. København 1941

Komposition. Originalseriegrafi. Sign. i

bly Arnoldi. 34 x 54. 1.000-1.500

933 CD

Hans Henrik Lerfeldt,

f. Århus 1946, d. København 1989

Surrealistiske kompositioner. Litografi

og radering. Begge sign. (2)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.200

934 CD

Svend Wiig Hansen, Freddy Fraek,

m.fl.

Kompositioner. Otte raderinger og litografier.

Alle sign. (8)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 2.000

935 CD

Hilmar Svensson

Komposition. Maleri. Sign. Hilmar

Svensson 66. 55 x 45. 1.500-2.000

936 CD

Hans Bellmer, f. 1903, d. 1975

Erotiske kompositioner. To raderinger.

Begge sign. (2)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 1.500

937 CD

Axel Salto,

f. København 1889, d. Frederiksberg 1961

Dådyr. Litografi i farver. Sign. Salto,

86/200. Lysmål 70 x 52. 2.500


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

938

938

938 CD

Kurt Trampedach, f. Hillerød 1943

Selvportræt. Olie på papir. Sign. Kurt

Trampedach 000. 48 x 34.

Afbildet 40.000

101


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

939 CD

Elna Fonnesbech-Sandberg,

f. København 1892, d. Gentofte 1994

Kompositioner. To malerier. Betegnet

på bagsiden: "Venligste Hilsener og

tak Elna Fonnesbech-Sandberg".

21 x 28 og 24 x 32. (2)

Afbildet 5.000-6.000

940 CD

Bent Karl Jacobsen, f. København 1934

Komposition. Gouache på papir. Sign.

Bent 62. 50 x 68.

Afbildet 3.000-5.000

941 CD

Jürgen von Wrangel,

f. Häckeberga 1881, d. 1957

"La champignouire de Vernonet". Huleparti.

Maleri. Sign. J. Wrangel 31. 54 x 65.

Afbildet 4.000

942 CD

Johannes Andersen,

f. Salby 1911, d. sst. 1968

Komposition. Maleri. Sign. Johs. Andersen.

108 x 136.

Afbildet 2.000-3.000

102

939

940

941 942

943

943 CD

Preben Wölck,

f. Nykøbing Mors 1925, d. 2000

"Bolognesisk motiv". Maleri. Sign.

Wölck samt på bagsiden: Bolognesisk

motiv, Wölck 64. 146 x 114,5.

Afbildet 3.000-4.000

944 CD

Per Kirkeby, f. København 1938

Figurkomposition. Litografi i farver.

Sign. i bly Per Kirkeby 79.

37 x 43. 1.000-1.500

945 CD

Ejler Bille, f. Odder 1910, d. 2004

Mappe med seks koldnålsraderinger og

tre digte af Henrik Nordbrandt. Sign.

Ejler Bille 90, 73/100. Brøndum 1990.

Bladstørrelse 38 x 32. 2.000

946 CD

Robert Jacobsen,

f. København 1912, d. Egtved 1993

"Ud af intet kommer du blødt gående".

Mappe med litografier. Sign. Rob.

Jacobsen, 2/25. Bladstørrelse

57 x 38. 2.000

939

947 CD

Egill Jacobsen,

f. København 1910, d. sst. 1998

Maskekompositioner. Seks litografier,

heraf fire i farver. Sign. monogram.

26,5 x 20. (6) 6.000

948 CD

Arne Haugen Sørensen, m.fl

Kompositioner. Fem litografier. Alle

sign. (5)

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. 2.000

949 CD

Jørgen Boberg, f. Roskilde 1940

Surrealistiske figurscenerier. Ti raderinger.

Alle sign. (10) 3.000

950 CD

Per Kirkeby, f. København 1938

"Den Lille Havfrue", 1984. Fem litografier,

heraf fire i farver.

28 x 21,5. (5) 3.000

951 CD

Jan Kristofori

"Kafka process IV". Collage. Sign. K,

71. 48 x 40. 1.500


959

952 CD

Ulrich Kvist

"Noget om moderne piger". Maleri,

malet på masonit. Sign. Ulrich Kvist

samt betegnet på bagsiden. 41 x 52.

Afbildet 3.000

953 CD

Ulrich Kvist

"Forfaldsbillede. En nyankommen vurderes".

Maleri. Sign. Ulrich Kvist.

60 x 60. Afbildet 2.000

954 CD

Seppo Mattinen, f. Helsinki 1930

"Snedker og ko". Maleri. Sign. Mattinen

67. 84 x 91. Afbildet 8.000

955 CD

Asger Jorn og Haldor Laxness

"Die Geschichte vom teuren Brot",

1970-72. Sign. med bly Haldor Laxness

og A. Jorn. 68/195. 2.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

952 953 954

956 957

960

956

Anatoli Lwowitsch Kaplan,

f. 1902, d. 1980

Komposition med huse og tegnende

mand. Oliekridt. Sign. A. Kaplan 68.

28,5 x 39. Afbildet 4.000

957 CD

Hans Chr. Rylander, f. København 1939

"Manipulere deres kæledyr". Maleri.

Sign. på bagsiden H. C. Rylander 68.

120 x 140.

Udstillet: Kunstforeningen København

1970 og i Torino 1971.

Afbildet 15.000-20.000

958 CD

Loui Michael, f. Vorbasse 1933

Komposition. Collage med stof. Sign.

monogram samt på bagsiden Loui Michael

1968. 81 x 100.

Afbildet 4.000

958

961

959 CD

Per Damm, f. 1929

Landskab i blåt og grønt. Maleri. Sign.

P. Damm 66. 65 x 82. Afbildet 2.500

960 CD

Anne Tholstrup, f. København 1952

Hvidt interiør med flygel og kandelaber.

Maleri. Sign. på bagsiden Anne

Tholstrup Lyneborg 1979. 73 x 100.

Afbildet 5.000

961 CD

Bjarke Regn Svendsen,

f. Idom, Holstebro 1949

Komposition med nedløbsrør. Maleri,

malet på masonit. På bagsiden sign.

Regn 76. 56 x 84.

Proveniens: Hidrørende fra Erling Hansens

samling. Afbildet 3.000

103


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

962

Konstantin Ivanovich Rudakov,

f. Skt. Petersborg 1891, d. Leningrad 1949

Cabaretscener. Et par gouacher. Lysmål

40 x 28. (2) Afbildet 6.000

963

Gammel tysk cirkusplakat. Circus

Busch, Tableaux von 70 Hingsten.

Adolph Friedländer, Hamburg. Lysmål

123 x 163. Afbildet 5.000

964

Nina Osipovna Kogan,

f. Moskva 1887, d. Leningrad 1942

Abstrakt komposition med avisudklip.

Gouache. Sign. med kyriliske bogstaver

HK. 21 x 14. Afbildet 6.000

104

962 963 962

964 965

966

965 CD

Joan Miró,

f. Barcelona 1893, d. Palma de Mallorca 1983

Komposition. Litografi i farver. Sign. i

bly Miro nr. 49/50. Pladestørrelse

82 x 59. Afbildet 20.000-25.000

966

Nina Osipovna Kogan,

f. Moskva 1887, d. Leningrad 1942

Abstrakt komposition. Gouache. Sign.

med kyriliske bogstaver 39. 20 x 14.

Afbildet 6.000

967

Marc Chagall,

f. Vitebsk 1887, d. St. Paul de Vence 1985

"Lithograph II", Fernand Mourlot, verlag

André Sauret 1957-1962. 2.000

968

Marc Chagall,

f. Vitebsk 1887, d. St. Paul de Vence 1985

"Lithograph II", Fernand Mourlot, verlag

André Sauret 1957-1962. 2.000

969 CD

Finn Larsen

Kompositioner. Tryk efter polarid SX

70 i ramme. Sign. Finn Larsen 88.

Lysmål 26 x 25.

Finn Larsen har tidligere udstillet på

Randers Kunstmuseum. 300

970 CD

Ejler Bille, f. Odder 1910, d. 2004

Komposition. Litografi i farver. Sign.

Ejler Bille 75, 74/150.

Lysmål 52 x 39. 1.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

971 972 973

974 975 976

971 CD

Bernard Buffet, f. Paris 1928

"Acrobate". Litografi i farver. Sign.

med pen samt nummereret i bly

44/120. Lysmål 70 x 49.

Afbildet 4.000

972 CD

Käthe Schmidt Kollwitz, f. Königsberg

1867, d. Chateau de Moritzburg 1945

Gammel kone og to børn. Litografi fra

serien Elendighed nr. VI. 56 x 44.

Litteratur: Louise Diol "Käthe Kollwitz,

Muther und Kind". Otto Nagel, Käthe

Kollwitz Dresden, London 1971 "Bilder

vom Elend VI" side 71.

ABR aukt. 214, 1968, nr. 510.

Proveniens: Civilingeniør Erik Beckers

samling, nr. 153.

Afbildet 12.000-15.000

973 CD

Louis Icart, f. 1888, d. 1950

Champagnepige med amor og faun,

på bagsiden trykt prisliste over champagner

1911-1917. Mezzotinte i farver.

Sign. Louis Icart. Lysmål 23 x 18.

Afbildet 4.000

974 CD

Max Ernst, f. Brühl, Köln 1891, d. Paris 1976

Komposition. Litografi i farver. Sign.

Max Ernst 41/75. Lysmål 36 x 29.

Afbildet 1.500

975 CD

Pierre Soulages, f. Rodez 1919

Komposition. Litografi i farver. Sign. i

bly Soulages samt nummereret 37/115.

56,5 x 76. Afbildet 4.000

976 CD

David Hockney, f. Bradford, Yorkshire 1937

"Pretty tulips". Litografi i farver. Sign.

David Hockney 70, Pretty tulips

77/200. 72,5 x 50,5.

Afbildet 20.000-25.000

977

Lars Bo, f. Kolding 1924, d. Paris 1999

"Chambres D'Inquetudes", Texte De

Raymond Cogniat, indeholdende 10

raderinger. Alle sign. Samt "Et kejserligt

budskab" af Franz Kafka, illustreret

med raderinger af Lars Bo. (2) 2.000

978 CD

Uwe Bremer, f. 1940

"Dracula Etcetera"- edition Rosenbach,

Hannover. Mappe indeholdende

17 farveraderinger. Alle sign. og nummeret.

1971. 2.000

105


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

979 CD

Axel Ebbe, f. Hököpinge 1868, d. 1941

"Solrose". Figur af patineret bronce.

Sign. Ebbe. H. 37,5. Afbildet 1.500

980

Just Andersen,

f. Godhavn, Grønland 1884, d. Glostrup 1943

Et par lysestager af grønpatineret

bronce. Dessin nr. b 155. Denmark,

Just A. H. 25,5. Afbildet 30.000

981

Just Andersen,

f. Godhavn, Grønland 1884, d. Glostrup 1943

Bordlampe af diskometal. Nr. 1859.

Samt buketiere af diskometal. H. 27 og

10. (2) Afbildet 3.000

106

979 980 981

982

983 984 985 981

987

982

Just Andersen,

f. Godhavn, Grønland 1884, d. Glostrup 1943

Bordlampe af grønpatineret diskometal,

balusterformet og rillet korpus på

ti-sidet fodstykke. Stemplet monogram

2239. H. incl. montering 55.

Afbildet 8.000

983

Kai Nielsen,

f. Svendborg 1882, d. Frederiksberg 1924

Dreng med fugl. Figur af bronce. Nr. 8.

Støbt hos broncestøber L. Rasmussen,

København. H. 13,5. Afbildet 2.500

984

Kai Nielsen,

f. Svendborg 1882, d. Frederiksberg 1924

Mor med to børn. Figur af bronce. Sign.

Kai N., nr. 32. Støbt hos broncestøber L.

Rasmussen, København. H. 27.

Afbildet 3.000

985

Kai Nielsen,

f. Svendborg 1882, d. Frederiksberg 1924

Pige og svane. Figur af bronce. Sign.

Kai N., nr. 27. Støbt hos broncestøber

L. Rasmussen, København. H. 14.

Afbildet 3.000

986 CD

Just Andersen,

f. Godhavn, Grønland 1884, d. Glostrup 1943

Oval jardiniere af patineret diskometal,

gennembrudt ovalt fodstykke med

stiliseret ornamentik. Stemplet monogram

Just A. 164. L. 30. 600

987 CD

Jens Jacob Bregnø,

f. Hornum 1877, d. Søborg 1946

Broncefigur i form af faun med muslingeskal

stående på sokkel. Sign. monogram,

stemplet Brødr. Grage, Broncestøberi.

H. 11. Afbildet 3.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

988 989 990

991

992

988 CD

Elna Steen-Hertel, f. København 1872

Nøgen yngling der fodrer katten. Figur

af patineret bronce. Sign. Elna Steen-

Hertel. H. 38. Afbildet 8.000-10.000

989 CD

Nell Bernard Leauté,

f. København 1935, d. 1999

Skulptur i form af stol med skrald. H. 80.

Nell Bernard Leauté var datter af Robert

Jacobsen. Afbildet 5.000

990 CD

Mogens Bøggild,

f. Hillerød 1901, d. København 1987

Siddende nøgen kvinde. Figur af patineret

bronce. Sign. monogram, nr. 4.

Støbt hos broncestøber L. Rasmussen,

København. H. 47. L. 36. B. 41.

Afbildet 25.000-30.000

991

Evan Jensen

Skål af patineret bronce med profilportræt,

hanke i form af delfiner. Dessin

nr. 1942, Evan Jensen, København.

Diam. 28. Afbildet 3.000

992

Stort rundt fad af poleret, rillet og

nubret Tinos-bronce. H. 5. Diam. 29.

Afbildet 2.000

993 CD

Hugo Liisberg, f. København 1896, d. 1958

Springende hjorte. Figurgruppe af patineret

bronce. Broncestøbermærke fra L.

Rasmussen, København. H. 30. L. 38.

Afbildet 6.000

993

994 CD

Just Andersen,

f. Godhavn, Grønland 1884, d. Glostrup 1943

Rundt fad af patineret bronce, stemplet

monogram B1773. H. 4,5. Diam.

31. 1.500

995

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

Otte lysestager af støbejern, forgyldt,

malet og galvaniseret metal. (8) 1.500

996 CD

Kaj Arne Rugholm Henriksen,

f. Fredericia 1943

Cykler. Skulptur af patineret metal.

Sign. Kaj Rugholm.

H. 38. B. 31. 3.000

107


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

997 CD

Jens Petersen, f. 1947

Tiger på spring, figur af keramik, dekoreret

med jordfarvet glasur på blågrøn

grund. Sign. J. P. H. 20. L. 47.

Afbildet 3.000

998 CD

Søren Kongstrand,

f. Ejerslev, Mors 1872, d. Esbjerg 1951

Relief af stentøj i form af modelleret

selvportræt dekoreret med lustreglasur.

L. 32.

Litteratur: Ane Maria & Annimi Holst

Schmidt: Konstrand & Pedersen, omtalt s.

49: "Masken omtales ofte som et selvportræt

men er nok snarere et arbejde af

billedhugger Elias Ølsgaard".

Afbildet 2.000-3.000

108

997 998 999

1000 1001

1002

1003 1005

1004

999 CD

Søren Kongstrand,

f. Ejerslev, Mors 1872, d. Esbjerg 1951

Krukke af stentøj, dekoreret med okseblodsfarvet

lustreglasur. Sign. SK.

H. 17. Diam. 30.

Afbildet 2.000-3.000

1000 CD

Søren Kongstrand,

f. Ejerslev, Mors 1872, d. Esbjerg 1951

Relief af keramik i form af liggende tiger.

Mærkat fra Kongstrand, Esbjerg. L. 38.

Lille glasurafslag på halen.

Litteratur: Ane Maria & Annimi Holst

Schmidt: Konstrand & Pedersen, skulpturer

med tigre afb. s. 93.

Afbildet 2.000-3.000

1001 CD

Søren Kongstrand,

f. Ejerslev, Mors 1872, d. Esbjerg 1951

Stort fad af keramik dekoreret med rød

og grøn lustreglasur, fane prydet med

panterer krybende om bøffelhoved.

Sign. SK. Diam. 49. Defekter.

Afbildet 3.000-4.000

1002

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

Vækkeur med rundt hus af sort bakelit,

sølvgrå skive med arabertal, fod af

forchromet stål. Udført hos Lauritz

Knudsen 1939-1948 i få eksemplarer.

H. 11,5. Afbildet 3.000


1006

1003 CD

Gunnar Nylund, f. Paris 1904

Vinkande af glaseret keramik. Sign.

monogram. H. 30.

Afbildet 2.000-3.000

1004

Kay Bojesen, f. 1886, d. 1958

Tidlig sjælden gyngehest af delvis bemalet

træ. H. 71. L. 108.

Afbildet 5.000

1005

Emile Gallé, f. Nancy 1846, d. 1904

Vase af glas med gennemslebet violet

overfang på rosa grund. Sign. Gallé.

Ca. 1900. H. 25.

Afbildet 12.000

1006

Axel Salto,

f. København 1889, d. Frederiksberg 1961

Vase af stentøj, Kgl. P., modelleret i

spirende stil, dekoreret med sungglasur.

Sign. Salto. 20707. H. 15.

Afbildet 12.000

1007 CD

Axel Salto,

f. København 1889, d. Frederiksberg 1961

Stor vase af stentøj, Kgl. P., delvis modelleret

i knoppet stil, hvorimellem

vertikalt reliefarbejde. H. 46. Ved udvendig

kant to små reparationer.

Afbildet 20.000-30.000

1008 CD

Svend P. Jørgensen, f. Bogense 1918

Rundt fad af stentøj, dekoreret med

kat i farver. Under bunden sign. Svend

P-67 samt stemplet Ravnild, Danmark.

Diam. 42. 500

1009 CD

Karin Heerwagen, f. 1944

Stor bordskål af keramik, dekoreret

med fugle. Sign. Heerwagen, Danmark

1973. H. 11. Diam. 48. 1.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1010 CD

Johannes Hedegaard, f. Helsingør 1915

Kvinde med duer (repareret) samt plakette

med kvinde. Figur og plakette af

stentøj, Kgl. P. Sign. Johannes Hedegaard

nr. 21319 og 160/2798.

Figur: H. 31. Plakette: L. 31,5. B. 24,5.

(2) 800

1007

1011

Engelsk prydvase af klart glas med hvide

streger. H. 24. 600-800

1012

To vaser af keramik, med henholdvis

brunlig og rødlig glasur. H. 42 og 31.

(2) 2.000

109


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

110

1016

1013

1014

1015

1017

1013

Paul Klee,

f. Berne 1879, d. Murallo-Locarno, Schweiz 1940

Moderne tæppe, fra Egetæppers kunstserie, efter design af Poul

Klee anno 1926. 250 x 337.

Afbildet 3.000-4.000

1014

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

Serveringsbakke af "staved" teaktræ. Model nr. 863.

L. 46. B. 34,5. Afbildet 1.500

1015

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

"Flamestone" kaffeservice af stentøj, bestående af kaffekande,

otte par kopper, seks sidetallerkener, sukkerskål med låg, flødekande

og småkagefad. Stemplet Dansk Designs Denmark, IHQ.

(18) Afbildet 2.000

1016

Arne Bang,

f. Frederiksberg 1901, d. Fensmark 1983

Lille rund skål af glaseret lertøj. Sign. monogram Denmark.

H. 6,5. Diam. 15.5. Afbildet 1.000-1.500

1017 CD

Christian Poulsen,

f. Kolding 1911, d. Kgs. Lyngby 1991

Krukke af stentøj dekoreret med gul glasur. Sign. CHR-P. 2013.

H. 15. Ved fodranden afslag på glasuren.

Afbildet 3.000

1018

Jarmila Maranová

"Woyzeck", Georg Müller, Verlag Müller und Schnidler,

Stuttgart. 1.000

1019 CD

Stig Åsberg, f. Baku 1909

Et par glasruder med ætsede motiver, i form af landskaber. Sign.

Stig Åsberg 1944, Glössner-Co.

H. 144 B. 48,5. 2.000

1020 CD

Jens Jacob Bregnø, f. Hornum 1877, d. Søborg 1946

Siddende ung nøgen kvinde. Figur af sandsten. Sign. monogram.

H. 38. 2.500

1021

Guld- og sølvlustre skål i form af musling. Italien. Ca. 1900.

H. 13,5. Diam. 20. 1.000

1022

Bjørn Wiinblad, f. København 1918

Syv juletallerkener af glas, 1976-1982 samt fad af porcelæn. Alle

sign. Bjørn Wiinblad. Rosenthal. Diam. 28 og 31.

(8) 1.500

1023

Wilhelm Kåge, f. Stockholm 1889, d. 1960

"Argenta", fem dele stentøj med grøn glasur og sølvdekoration

bestående af større og mindre vase, cigaretbæger samt to små

askebægre. Udført hos Gustavsberg.

(5) 1.500


1024 CD

Salvador Dali, f. Figueras 1904, d. 1989

Et sæt på 6 terracotta fliser, dekoreret i

farver med "Les guitares", "Les colombes",

"Les fléchettes", "Le soleil végétal",

"Le baiser de feu" og "L' étoile de

mer". Alle sign. i glasur. 20 x 20. 1954.

(6) Afbildet 8.000-10.000

1025

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

"Trappestage" af støbejern, med syv

justérbare lysarme. H. 48.

Afbildet 1.500

1026

Karaffel og isspand af blåligt glas,

begge sign. Strømberg E194 (?) og

B316, hver med montering af sterlingsølv,

isspand med gennembrudt hank i

form af stiliseret blomst. Samt istang

af sterlingsølv. (3) 2.500

1027

Ubekendte kunstnere

To skåle af klart og brunfarvet glas.

Utydeligt sign. Finland. (2) 1.200

1028

Finn Lynggaard, f. Balling 1930

Vase af keramik dekoreret med blå glasur,

modelleret i relief. Sign. Finn L.

78. H. 34. 2.000

1029

Vicke Lindstrand, f. Sverige 1904, d. 1983

Vase af glas indlagt med grønt. Sign.

LH 1717, Kosta. 1957. H. 27. 3.000

1030

Virtus Schade, Henry Heerup og

Carl-Henning Pedersen

Tre bøger indeholdende litografier.

Sign. og nummeret Heerup samt Carl

H. Pedersen. (3) 3.000

1031

Svend Hammershøi,

f. Frederiksberg 1873, d. sst. 1948

Vase af keramik, Kähler, dekoreret med

glasur i gråt, sort og hvidt. Sign. HAK.

H. 36. 1.200

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1024

1032 CD

Bjørn Wiinblad, f. København 1918

Juleplatter af porcelæn, Rosenthal,

1972-1982. (11) 3.000

1033

René Lalique, f. Ay (Marne) 1860, d. 1945

Lille bordskål af delvis matteret glas,

dekoreret med egeløv i relief. Sign. Lalique,

France. Kanthak. H. 10. 1.000

1034 CD

Kay Bojesen og Ubekendt kunstner

Elefant af udskåret teaktræ i form af

oplukker samt salatskål af stavlimet

teaktræ. (2) 800

1035

Ubekendt kunstner

Kvinde buste af kunststen. Utydeligt

sign. 1958. Samt skulptur af grøn

fedtsten. H. 29 og 24. (2) 800

1036

Marc Chagall, Joan Miró, m.fl.

16 kunstbøger. (16) 1.000

1037

Svend Wiig Hansen og Palle Nielsen

"Trolius og Cresida", "Orfeus og Eurydike"

samt "Isolde". I alt 3 bøger indeholdende

original grafik. Alle sign.

(3) 1.200

1038

Asger Jorn, m.fl.

En samling nyere danske kunstbøger,

bl.a. Guy Atkins "The crucial years-

1954- 64". (34) 3.000

1039

René Lalique, f. Ay (Marne) 1860, d. 1945

Bordskål af krystalglas, rigt slebet med

rosetter, prydet med sort emaille. Sign.

Lalique, France.

H. 10. Diam. 25. 1.500

1040

Pablo Picasso,

f. Malaga 1881, d. Mougins 1973

13 bøger omhandlende Pablo Picasso

og hans værker. (13) 1.500

1041

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

Et sæt på seks dækketallerkener af

wengétræ. Stemplet Kronjyden, Danmark

Q. Diam. 28 (6) 3.000

1025

111


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1042 CD

Johannes Hedegaard, f. Helsingør 1915

Halvnøgen kvinde med glaseret fad på

hovedet. Figur af stentøj. Kgl. P. Nr.

6/25. Sign. Johannes Hedegaard. H.

60. Afbildet 4.000

1043 CD

Gertrud Kudielka

Figur af stentøj i form af kvinde med

vandkrukke. Udført hos L. Hjorth,

Rønne. Sign. L. Hjorth, Danmark, nr.

601. H. 47.

Litteratur: L. Hjort, Rønne, Bornholms

Stentøj katalog, afb. nr. 601.

Afbildet 2.000

1044

Kai Nielsen,

f. Svendborg 1882, d. Frederiksberg 1924

Figur af blanc de chine, B&G, i form af

nøgen mand og dreng riddende på

delfin. Sign. KAIN. H. 43. L. 35.

Afbildet 8.000-10.000

112

1042 1043 1044 1045

1050 1051 1052

1045 CD

Gudmundur Mar Einarsson,

f. Middal 1895, d. 1963

Islandsk falk af keramik dekoreret med

grå, grøn, brun og hvid glasur med lustre

nistrer. Sign. monogram GE, Island.

H. 44.

Falken blev produceret fra ca. 1940 og

nogle få år frem. Afbildet 1.500

1046

Et par vægrelieffer af stentøj, Delft,

prydet med flamingo og trane i farver.

33 x 12 samt fad af flerfarvet glas prydet

med kvindeportræt. 27 x 18.

(3) 500

1047 CD

L. Eriksen, dansk keramiker, 20. årh.

Lille nøgen dreng. Figur af crememalet

gips. Sign. L. Eriksen.

H. 42. 1.000-1.500

1048

Henslængt nøgen kvinde med drueklase,

figur af gråglaseret lertøj.

L. 61. 1.200

1049 CD

Kai Lange,

f. Frederiksberg 1870, d. København 1936

Hjort. Figur af stentøj. Kgl. P. Sign. KL

43. H. 34. 1.500

1050 CD

Einar Utzon-Frank,

f. Frederiksberg 1888, d. Asserbo, Melby 1955

Liggende kvinde, figur af blanc de chine,

Kgl. P. Sign. Utzon Frank No. 8/10.

H. 21,5. L. 47. Afbildet 5.000

1051

Michael Andersen & Søn

Vase af keramik med flerfarvet glasur.

Sign. MA&S, nr. 1370. H. 26.

Afbildet 1.500

1052

Brexton picnic kuffert, bestående af

bestik og tallerkener, krus, termokander

og opbevaringsbeholdere af lyserødt

og blomstret fajance og plastic, til

seks personer, i tilhørende kuffer.

Stemlet Brexton, England 7219.

1950'erne. Afbildet 3.000


1053

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

Et par udendørs væglampetter af patineret

kobber, hvidemaillerede underskærme.

Udført hos Louis Poulsen.

Diam. 46. (2) Afbildet 10.000

1054

Louis Poulsen væglampe af messing.

Diam. 46. Afbildet 3.000

1055

Et par bordlamper af messing og sortpatineret

metal. Udført hos Philips.

H. 41. Diam. 33. (2) 1.500-2.000

1056

Lampe med nistålrør, hver til to lys.

Italiensk design. H. 75. B. 35. 1.500

1057

Funkis loftslampe af patineret metal

med fire lysarme, hver med skærm af

matteret glas. Én defekt.

H. 49. L. 77. 2.000

1058

Moderne skrivebordslampe af messing,

med skærm af hvidt plast.

H. 55. 800

1059

Bordlampe af glas, Holmegaard, Jasmin.

H. 21. 600-800

1060

Verner Panton, f. Gamtofte 1926, d. 1998

Et par "Pantella" standerlamper med

skærme af hvidt plast. (2) 2.000

1061

Lampet af bronce, to lysarme med

skærme af cremefarvet glas. Bindesbøll

stil. H. 39. 1.000

1062

Stor skønvirke bordlampe i Tiffany's

stil, fod og stamme af patineret bronce,

skærm af jernindfattede glasstykker

i røde, hvide og ravfarvede nuancer.

Ca. 1910. H. 47. Diam. 50. 5.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1053

1054

1063

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

PH 4/4 loftslampe med skærme af

matglas, forniklet fatningshus, trådophæng

stemplet PH-4 patented, underskærm

mangler. Udført hos Louis

Poulsen. Lille kanthak i overskærm.

8.000

1064 CD

Verner Panton, f. Gamtofte 1926, d. 1998

"Flowerpot", to havelamper, den ene

med blå skærm og den anden med

hvid skærm, nye i originale kasser,

fuldmonteret med ledninger og jordspyd.

Model 59215. Udført hos Louis

Poulsen. H. 100. Diam. 22. (2)

Litteratur: "Verner Panton, The Collected

Works". 5.000

113


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

114

1065

1065

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

PH 4,5/3,5 standerlampe med skærme

af hvidt opalglas, skruebensophæng,

højglansforcromet stel. Udført hos

Louis Poulsen. H. 125.

Tvangssalg.

Afbildet 6.000-8.000

1067

1066

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

PH 3/2 "Akademikrone" med skærme

af hvidt opalglas, skruebensstel, fatningsskjuler

af højglansforcromet messing.

Udført hos Louis Poulsen.

H. 35. Diam. 68. Tvangssalg.

Afbildet 6.000-8.000

1066

1068

1067

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

PH 3/2 bordlampe med skærme af

hvidt opalglas, skruebensophæng, højglansforcromet

stel. Udført hos Louis

Poulsen. H. 45.

Tvangssalg.

Afbildet 2.500


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1069 1070 1071

1072 1073

1068 CD

Verner Panton, f. Gamtofte 1926, d. 1998

"Globe". Loftslampe med bemalede

aluminiumsskærme, indesluttet i todelt

kugle af plexiglas. Diam. 50.

Afbildet 6.000

1069

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

PH 3/2 bordlampe med nyere skærme

af opalglas, bruneret stel, trykknapafbryder,

trådophæng. Udført hos Louis

Poulsen. H. 45. Afbildet 6.000

1070

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

PH 4/3 bordlampe med nyere skærme

af opalglas, bakelit afbryderhus og

topdæksel, skrueophæng, gennemgående

afbryderknap. Udført hos Louis

Poulsen. H. 50. Afbildet 8.000

1071

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

PH 3,5/2 bordlampe med nyere skærme

af opalglas, stel af messing, hvidmalet

fod af jern, afbryderhus og topdæksel

af hvidmalet bakelit, skrueophæng,

gennemgående afbryderknap.

Udført hos Louis Poulsen. H. 44.

Afbildet 5.000

1072

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

Nedadbrændende væglampe med bruneret

stel og fatningshus, monteret med

overskærm af matglas, 200 mm, mellem

og underskærm af opalglas, 166 mm og

83 mm, trådbensstel stemplet PH-2. Udført

hos Louis Poulsen.

Litteratur: "Tænd", stel afbildet side 190.

Afbildet 5.000-6.000

1074

1073

Bordlampe med stel af brunpatineret

metal, skærm af flerfarvet glas indfattet

i bly, prydet med guldsmede.

Tiffany´s stil. H. 61.

Afbildet 4.000

1074

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

PH 2/1 væglampet med nyere skærme

af matglas, bruneret stel, fatningshus

af bakelit, trådophæng stemplet PH-1.

Defekt omløber. Udført hos Louis

Poulsen. Afbildet 5.000

115


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1075

Andreas Hansen

Skrivepult af kirsebærtræ, midtfor klap

med brunt skind, venstre side med

mindre klap, højre side med lille rum

samt hemmeligt rum. H. 103. B. 112.

D. 82. Afbildet 8.000-10.000

1076

Poul Henningsen, f. Ordrup 1894, d. 1967

Pianette med ramme af palisander.

Formgivet omkring 1935. Indvendig

stemplet nr. 8186. Udført hos Andr.

Christensen. H. 93. B. 134. D. 44. Samt

ikke tilhørende taburet med stel af

stål, betræk af sort skind. (2)

Afbildet 6.000

1077

Ubekendt designer

Tre-personers sofa og to armstole betrukket

med cognacfarvet skind.

L. 230. (3) Afbildet 8.000

116

1075 1076

1077

1078

Johannes Andersen,

f. Salby 1911, d. sst. 1968

Sofabord af teaktræ, sarg med hylde,

tilspidsede skråtstillede ben. Model

206. Udført hos C. F. Christensen.

H. 50. L. 135. B. 52. Afbildet 2.000

1079

Dansk Snedkermester

Spisestue af palisander, med listeindlægninger

af messing, bestående af

cirkulært bord med tre tillægsplader,

de to polerede og med sarg. H. 76.

Diam. 120. Udtrukket 370. 12 højryggede

stole med tremmeryg og rødligt

betræk i sæde. Skænk med fire skuffer

i midt og to låger. H. 86. L. 196. D. 52.

Dækketøjsskab med fire låger og fire

skuffer. H. 125. L. 182. D. 45. (15)

Ifølge oplysninger udført hos C.B. Hansens

Møbeletablissement. 6.000

1078

1080

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Shakerbord af massivt egetræ.

Udført hos C.M. Madsens Møbelfabrik.

Haarby. Danmark.

H. 71. L. 200. B. 90. 4.000

1081

Ubekendt designer

Stor fritstående sofa med løse hynder.

Nymonteret.

H. 66. L. 260. D. 104. 1.000-1.500

1082

Fischel

Gyngestol af formbøjet træ, sæde og

ryg med fransk flet, i sargen rester af

mærkat, "Fisc...". Ca. 1900.

H. 103. 800

1083

Frits Henningsen, f. 1889, d. 1965

Et par højryggede armstole af mahogny.

(2) 1.500


1086 12 stole

1084

Niels O. Møller

Et sæt på 12 højryggede stole af riopalisander,

sæder betrukket med lyst

uld. Model 82. Udført hos J.L. Møller,

Højbjerg. (12) Afbildet 25.000

1085

Niels O. Møller

Et sæt på otte stole af palisander, sæder

af flettet uldgarn. Model 79. Udført

hos J.L. Møller, Højbjerg. Samt cirkulært

udtræksbord med to tillægsplader.

Udført hos Møbelfabrik Randers,

Odder. H. 72. Diam. 120. (9)

Litteratur: Mobilia nr. 136, 1966.

Afbildet 8.000-10.000

1086

Dansk møbelproducent

Et sæt på 12 armstole af teaktræ, sæde

og ryg betrukket med sort skind.

Udført hos Slagelse Møbelfabrik. (12)

Afbildet 6.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1084 12 stole 1085 Bord og 8 stole

1087

1087

Ib Kofod-Larsen, f. 1921

Skænk af palisander, front med fire låger,

indvendig indretning med bakker

og hylder. Udført hos Faarup Møbelfabrik.

H. 74. L. 230. D. 52.

Afbildet 6.000-8.000

1088

Hans J. Wegner, f. 1914

Sofabord af egetræ, løs plade indlagt

med hvid formica, krydsbensstel fra AT

35. H. 48. L. 110. B. 48. 2.000

1089

Rud. Thygesen og Johnny Sørensen

To større og to mindre reolsektioner af

lyst træ. Udført hos HG-møbelsnedkeri.

51,5 x 51,5 og 51,5 x 102.

(4) 2.000

1090

Poul Christiansen

Sammenklappeligt bakkebord på hjul,

af teaktræ, to løse bakker. H. 67. L. 75.

B. 40. Samt Hans J. Wegner armstol.

Model 240. (2) 1.500

1091

Bruno Mathsson, f. Sverige 1907

"Pernilla", lænestol af bejdset træ, lyst

uld. Udført hos Dux. 1.500

1092

Kristian Vedel, f. 1923, d. 2003

Kvadratisk sofabord af palisander med

glasplade. Udført hos Willadsen, Vejen.

H. 32. L./B. 54. Samt Haslev bordbænk

af palisander. H. 32. L. 150. B. 60.

(2) 1.500

1093

Ubekendt møbeldesigner

Moderne armstol af palisander, sæde og

ryg betrukket med sort skind. 1.000

117


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1094

Jakob Berg, f. 1958

Havebord samt fire armstole af christobaltræ.

Model FN002 og FN003. Udført hos

FurNatura. H. 72. L. 140. B. 80. (5)

Afbildet 4.000

1095

Dansk møbelsnedker

Fritstående skrivebord af mahogny,

front med udtræksplade og tre skuffer.

Bagside med udtræksplade. H. 72,5.

L. 181. D. 91. Afbildet 3.000

118

1094 Bord og 4 stole 1095

1096

1096

Joakim Skovgaard,

f. København 1856, d. sst. 1933

Klaverbænk af rigt udskåret egetræ.

Ca. 1900. H. 63. B. 87.

Hidrørende fra kunstneren Sigurd Wandel,

som fik sin gode ven Joakim Skovgaard

til at lave dette møbel til ham.

Afbildet 6.000-8.000

1097

Ole Wanscher, f. 1903, d. 1985

Sofabord af mahogny. Udført hos A. J.

Iversen, etikette herfra. H. 59. L. 118.

B. 59. Afbildet 4.000

1097

1098 1099

1098

Peter Hvidt & Orla Mølgaard Nielsen

Daybed med ramme og ben af teaktræ,

løs hynde med karrygult uldbetræk

hæftet med knapper. Model 417.

Udført hos France & Søn.

Litteratur: Mobilia 1957.

Afbildet 3.000

1099

Andreas Hansen

Ovalt sofabord af kirsebærtræ. Model

AH-40 B. Mærkat fra Svensen Møbler.

H. 49. L. 125. B. 87.

Afbildet 2.000-3.000


1100

Hugues Chevalier

"Dominique". Sofa i Art Deco stil med

endereoler af valnøddetræ, hynder i

sæde og ryg betrukket med lyst skind.

Plakette fra Hugues Chevalier, Paris nr.

7544. L. 225. D. 95.

Afbildet 20.000-25.000

1101

Christophe Walch

To "Charing" stole af formbøjet birkefiner,

bestående af en stol og en

chaiselongue med flere kombinationsmuligheder.

Udført hos Crival, Basel,

Schweiz. Afbildet 4.000

1102

Ubekendt møbeldesigner

Lille rundt art deco lampebord af bejdset

træ. H. 62. Diam. 52. 500

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1100

1101 1103

1103

Charles Eames, f. 1907, d. 1978

Gyngestol med skal af sort glasfiber,

pude i sæde med hvidt uld, RAR base

stel af forcromet stål med meder af

ahorn fra Modernica. Udført hos Herman

Miller. Afbildet 5.000

1104

H. W. Klein

"Pirouette". Drejestol med orange betræk

og firpas drejefod af stål. Udført

hos Bramin.

Litteratur: Mobilia, 1967. 1.000

1105

Illum Wikkelsø, f. 1919, d. 1999

Tre-personers sofa med cognacfarvet

skind, pyramideformede ben af palisander.

Model V 11. Udført hos Holger

Christiansen, Århus. 1.000

1106

Dansk møbelproducent

Skrivebord af palisander, front med to

låger, bag hvilke bakkeskuffer, ben af

forcromet stål.

H. 72. L. 150. B. 75. 3.000

1107

Italiensk design

"Castellan". Rundt sofabord med glasplade

på marmorsokkel, justérbar højde.

Diam. 100. 500

1108

Erik Jørgensen, f. København 1929

Flydesofa med betræk af lyst/sort stribet

uld. L. 264. 3.000-5.000

119


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1109

Ludwig Mies van der Rohe,

f. 1886, d. 1969

"Barcelona stol", med stel af forcromet

stål, løse hynder i sæde og ryg betrukket

med sort skind.

Afbildet 8.000

1110

Fransk design?

Et par højryggede hvilestole med

formspændt lamineret ryg, stålrørsstel,

hynde betrukket med lyst uld. (2)

Afbildet 5.000

1111

Philippe Starck, f. Paris 1949

"Len Niggelman". Lænestol med koksgråt

betræk, forben af aluminium.

Udført hos Santa & Cole fra 1987.

Afbildet 3.000

120

1109 1110 1111

1112 1113

1114 1115

1112

De Sede

To-personers sofa i to moduler med

betræk af brunt skind. L. 170.

Afbildet 10.000

1113

Toshiyuki Kita

To-personers sofa betrukket med blåt

uld. Udført hos Cassina, Italien. L. 152.

Kita er især kendt for sin "Mickey Mouse"

stol, der bl.a. kan ses på Museum of Modern

Art i New York, USA. Afbildet .

Afbildet 4.000

1114

Kristian Vedel, f. 1923, d. 2003

"Modus" Spisebord af palisander med

bordplade indlagt med cognacfarvet

skind. Udført hos Søren Villadsen, Vejen.

H. 66. L. 180. B. 120.

Litteratur: Mobilia nr. 102-103, 1964.

Afbildet 6.000

1115

Karen og Ebbe Clemmensen

Et par safari stole af bejdset asketræ,

armlæn og sæder af patineret cognacfarvet

skind. Med defekter bl.a. et sæde

med revne. Udført hos Fritz Hansen.

Ca. 1965. (2) Afbildet 5.000


1118

1116

Ejnar Larsen & Axel Bender Madsen

Et par armstole med stel af teaktræ,

betrukket i sæde, ryg og armlæn med

sortpatineret skind. Udført hos Snedkermester

Willy Beck. Præsenteret på

Snedkerlaugets møbeludstilling i Forum,

1954.

Litteratur: Grete Jalk: Dansk Møbelkunst

gennem 40 aar, bind 3, ss. 274-275.

Dansk Kunsthåndværk 1955, s. 34.

Afbildet 4.000

1117

Ejnar Larsen & Axel Bender Madsen

Spisestue af teaktræ bestående af fire

stole med flettet sæde, model 1652,

samt bord med drejelig plade med

klapper, model 1621. Udført hos

Næstved Møbelfabrik. H. 71. L. 120.

B. 74. Udslået diam. 120. (5)

Litteratur: Mobilia 1957 og 1961.

Afbildet 6.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1116 1117

1118

Ejnar Larsen & Axel Bender Madsen

Armstol af teaktræ, sæde betrukket

med rødt skind. Model 1656. Udført

hos Næstved Møbelfabrik.

Litteratur: Mobilia 1961.

Afbildet 2.000

1119

Kaare Klint,

f. Frederiksberg 1888, d. København 1954

To-personers sofa betrukket med

græsk savak uld, seks ben af mahogny.

Udført hos Rud Rasmussens snedkerier.

L. 140. Afbildet 10.000-15.000

1120

Hans J. Wegner, f. 1914

Spisebord af teaktræ med hollandsk

udtræk. Model AT 316. Udført hos A.

Tuck.

H. 72. L. 130/240. B. 90. 1.000

1119

1121

Hans J. Wegner, f. 1914

Tre indskudsborde med plader af

teaktræ og stel af egetræ. Model

AT40. Udført hos Andreas Tuck. H. 48.

L. 52. B. 34. 2.000

1122

Dansk snedkermester

Spisestue af mahogny, bestående af

skænk, udtræksbord samt et sæt på

seks stole med tremmeryg.

(8) 4.000

1123

Christian Hvidt

Hall-spejl med konsol samt garderobehylde

med fire bøjler. Model 484 og 472.

Udført hos Søborg Møbler. 1.000

121


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1124

Nissen & Gehl

"Opus 8". Sofabord af kirsebærtræ,

ben med krydssprosser. H. 50. L. 120.

B. 72. Afbildet 2.000

1125

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

To-personers sofa med betræk af rødt

skind, ben af mahogny. Model 2212.

Udført hos Fredericia Stolefabrik 11-

1983. L. 158. Afbildet 10.000-15.000

122

1128

1124 1125

1126 1127

1129

1126

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Skænk af egetræ på medeben, beslag

af messing, front med to foldedøre,

indvendig indretning med hylder og

bakkeskuffer. Model 57. Udført hos P.

Lauritzen, Ålestrup.

H. 90. L. 138. D. 50.

Litteratur: Mobilia 1957.

Afbildet 10.000-12.000

1130

1127

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Lampebord af mahogny. Model 5377A.

Udført hos Fredericia Stolefabrik marts

1994. H. 65. B. 80/80. Afbildet 2.500

1128

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Klapbord af valnøddetræ. Model 6352.

Udført hos Fredericia Stolefabrik. H. 54.

L. 84/160. B. 80. Afbildet 4.000


1129

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Armstol betrukket med patineret cognacfarvet

skind, ben af teaktræ. Model

2207. Udført hos Fredericia Stolefabrik.

Afbildet 2.000

1130

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Tre-personers sofa med betræk af cognacfarvet

skind, ben af teaktræ. Model

2209. Udført hos Fredericia Stolefabrik.

L. 186. Afbildet 6.000-8.000

1131

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Fodskammel med ben af mahogny,

cognacfarvet skind. Model 2202. Udført

hos Fredericia Stolefabrik.

Afbildet 3.000

1132

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

To-personers kupé sofa betrukket med

grønt skind, ben af palisander. Model

2192. Udført hos Fredericia Stolefabrik.

L. 153. Afbildet 15.000-20.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1131 1132

1133 1134

1135

1133

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Et sæt på to lænestole betrukket med

grønt skind, ben af palisander. Model

2207. Udført hos Fredericia Stolefabrik.

(2) Afbildet 8.000-10.000

1134

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Et sæt på to lænestole betrukket med

grønt skind, ben af palisander. Model

2207. Udført hos Fredericia Stolefabrik.

(2) Afbildet 8.000-10.000

1135

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Klapbord af mahogny. Model 5362.

Udført hos Fredericia Stolefabrik september

1993. H. 55. L. 80/160. B. 80.

Afbildet 4.000

1136

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Fire-personers sofa med medeben af

egetræ, lyst betræk af uld. L. 272. Defekter.

Betræk slidt. 1.000

1137

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Reol af egetræ, underskab med to låger,

overdel med hylder. H. 206.

B. 122. D. 45. 1.500

1138

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

Armstol med stel af palisander, betræk

og løse hynder af brunt skind. Model

2421/NE 53, Serie nr. 879. Udført hos-

Fredericia Stolefabrik. 3.000

1139

Nanna Ditzel, tilskrevet

Diverse "Flydehynder" betrukket med

rødt og orange uld. Tre 65 x 130, fire

65 x 65 og seks halvcirkel formede

skrå puder. 2.000

1140

Haslev møbelfabrik

Tre indskudsborde af palisander. H. 51.

L. 57. B. 37. (3) 1.000

123


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1141

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

To-personers sofa med ben af mahognybejdset

egetræ, betræk af cognacfarvet

skind. Model 2212. Udført

hos Fredericia Stolefabrik. L. 158.

Afbildet 10.000-15.000

1142

Børge Mogensen, f. 1914, d. 1972

To-personers sofa, med ben af mahognybejdset

egetræ, betræk af cognacfarvet

skind. Model 2212. Udført

hos Fredericia Stolefabrik. L. 158.

Afbildet 10.000-15.000

124

1144

1141 1142

1143

1146

1145

1143

Kurt Østervig, f. 1912, d. 1986

Stort samt to mindre indskudsborde af

palisander. Model 223. Udført os Jason

Møbler, Ringsted. H. 50. L. 80. B.

36. (3)

Litteratur: Mobilia nr. 38, 1958.

Afbildet 2.000

1144

Hans Olsen, f. 1919

"Frederik VII stol", udført i palisander,

sæde, ryg og albuestøtte betrukket

med grønpatineret skind, opslåelig

klap på bagsiden.

1147

Udført hos Snedkermester M. J. Rasmussen,

Ærøskøbing 1964.

Stolen blev i 1965 belønnet med den

amerikanske A.I.D. pris; "20th Annual International

Design Awards". Stolen, der

gør det muligt at sidde omvendt, var inspireret

af en stol fra Rosenborg Slot i

København, som den danske Kong Frederik

VII var umådeligt begejstret for. Stolen

er multifunktionel og kan bl.a. bruges

som læsestol, skrivepult, benløst bord

samt almindelig stol. Litteratur: Mobilia

1964.

Afbildet 3.000-4.000


1145

Finn Juhl, f. 1912, d. 1989

"Technocrat serien". Skrivebord af

teaktræ, skuffesektion med to skuffer,

ben af teaktræ og aluminium. Udført

hos France & Søn. H. 71. L. 180. B. 80.

Afbildet 4.000

1146

Finn Juhl, f. 1912, d. 1989

2 1/2 personers sofa med rødt betræk,

ben af bøgetræ. Udført hos Bovirke.

Ombetrukket ca. 1999.

Litteratur: Dansk Kunsthåndværk nr. 11,

1950. Afbildet 15.000

1147

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

Cirkulært bord med plade af hvid laminat,

seks-pas stjernefod af aluminium/skål.

Udført hos Fritz Hansen.

H. 70. Diam. 145. Afbildet 6.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1148 1149

1150

1148

Sven Ellekær

Skammel af palisander indlagt med sort

formica, sæde med cognacfarvet skai.

Model nr. 105. Udført hos Chr. Linnebergs

Møbelfabrik. H. 40. Diam. 50.

Litteratur: Mobilia nr. 87, august 1962.

Afbildet 3.000

1149

Bodil Kjær, f. Hatting 1932

Fritstående skrivebord af palisander

med fire skuffer i sarg, medeben af

stål, tidlig model med nøgler i alle

skuffer. Købt ca. 1965. Etikette: Collection

Poul Nørreklit, made in Denmark

by E. Pedersen og Søn.

H. 72. L. 185. B. 92.

Litteratur: Mobilia 1961, p. 76.

Afbildet 30.000-40.000

1151

1150

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Oxford", et sæt på fire armstole betrukket

med sort skind, firpas drejefod

og stel af forcromet stål. Model 3262.

Udført hos Fritz Hansen. (4)

Afbildet 20.000

1151

Arne Jacobsen, f. 1902, d. 1971

"Ægget". Armstol med betræk af cognacfarvet

skind med løs pude i sæde,

drejelig midtersøjle og ben af aluminium.

Revne ca. 15 cm i front, brændmærke

i puden. Model 3316. Udført

hos Fritz Hansen.

Carsten Thau & Kjeld Vindum: "Arne Jacobsen",

1998, "Ægget" bl.a. omtalt s.

144, 432, gengivet s. 433, 438-439, 467,

471-472. Afbildet 18.000

125


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1152

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

"Valhalla". Barstol af massivt teaktræ

sæde med indlagt messing skive. Udført

hos IHQ.Prototype.

Afbildet 5.000

126

1152

1153

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

Rundt "Stokkebord" af palisander, stel

af forcromet stål. Udført hos Nissen,

Langå. H. 48. Diam. 103.

Afbildet 20.000

1153

1154

1155 1156

1154

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

"Axe". Øksestol og tilhørende skammel

af teaktræ, kernelæder i sæde og ryg

ophængt i messingbøjler. Samt bord af

massivt teaktræ, løs plade med kehlet

kant. Udført hos IHQ. H. 47. Diam. 70.

(3) Første prototype.

Afbildet 12.000-15.000


1158

1155

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

"Stokkeskammel" af teaktræ, løs hynde

betrukket med sort skind. Udført

hos IHQ.

Prototype. Afbildet 4.000

1156

Jens H. Quistgaard, f. Kbh. 1919

"Stokkestolen". Et par armstole af

teaktræ, hynde og ryg med sort skind

samt kvadratisk "Stokkebord" af teaktræ

med kehlet kant. Udført hos IHQ.

H. 47. L. 77. B. 77. (3)

Afbildet 20.000-25.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1157

1157

Nanna Ditzel, f. København 1923

"Flydedokken". Modul briks i tre sektioner

på hver 60 x 120, heraf to med

ryglæn og fire sædehynder med brunt

betræk, samt firdelt bakke af Wengé

træ på stålben. Udført hos Kolds Savværk,

Kerteminde. 142 x 72.

Købt 1962 på Gl. Kongevej.

Litteratur: Henrik Sten Møller: Motion

and Beauty, the book of Nanna Ditzel,

afbildet s. 80-81.

Afbildet 12.000-15.000

1158

Nanna Ditzel, f. København 1923

Et sæt på fire stabelstole med sæde og

ryg af sortlakeret finér betrukket med

1159

sort skai, stel af stål. Model 150. Udført

hos Kold Savværk, Kerteminde, fra

1958. (4)

Litteratur: Henrik Sten Møller: The Book

of Nanna Ditzel, s. 82-83. Mobilia 1961.

Afbildet 4.000

1159

Nanna Ditzel, f. København 1923

Fritstående skrivebord af palisander,

sarg med fire skuffer. Model 93-4. Udført

hos Søren Willadsen, Vejen. H. 71.

L. 175. B. 75.

Litteratur: Mobilia nr. 86, september

1962. Afbildet 10.000-15.000

127


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1160

Rosengren Hansen

Et par barstole af teaktræ, sæder af

sortpatineret skind. Udført hos Brande

Møbelindustri. (2)

Litteratur: Mobilia nr. 61, 1960.

Afbildet 2.000

128

1163

1160 1161 1162

1165

1164

1161

Dansk snedkermester

Ovalt piedestalskab af riopalisander,

indvendig med fem hylder. Stemplet

GC. H. 130. B. 60. D. 42.

Afbildet 10.000

1166

1162

Dansk snedkermester

Serviceskab af riopalisander med to låger

og tre skuffer, indvendig indretning

af egetræ med fire hylder. H. 130.

L. 105. D. 45. Afbildet 5.000


1163

Frits Henningsen, f. 1889, d. 1965

Cirkulært sofabord af mahogny, monteret

på tre-pasfod i svungen stil, sko

af messing. Stemplet 6325. H. 61.

Diam. 65. Afbildet 2.000-3.000

1164

Dansk snedkermester

Fritstående chefskrivebord af palisander,

front med otte skuffer, centrallåsesystem,

ben medmessingsko. H. 75.

L. 200. B. 100. Afbildet 6.000

1165

Hans J. Wegner, f. 1914

Daybed af egetræ, i to dele med indstillelig

ryg, originale overbetrukne

hynder. Model GE1. Udført hos Getama.

Ca. 1950. L. 185.

Litteratur: Mobilia 1955.

Afbildet 12.000-15.000

1166

Hans J. Wegner, f. 1914

"Savbukkestolen". Et sæt på fire spisestuestole

af teaktræ, sæder betrukket

med sortpatineret skind. Model CH29.

Udført hos Carl Hansen, Odense. (4)

Afbildet 6.000

1167

Hans J. Wegner, f. 1914

"Ry-100". Room-divider af egetræ bestående

af opklappelig seng med front

af spanskrørsflet, ben og beslag af poleret

stål, samt reolsektion med skab

og kommode. Udført hos Ry Møbler.

H. 207. B. 195. D. 36/49.

Litteratur: Mobilia nr. 68, 1962.

Afbildet 12.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1167

1167

129


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1168

Hans J. Wegner, f. 1914

Spisebord med hollandsk udtræk, plader

af teaktræ, stel af egetræ med

skråtstillede ben. Model AT 312. Udført

hos Andreas Tuck.

H. 72. L. 140/240. B. 90.

Afbildet 5.000

130

1168 1169

1170 1171

1169

Hans J. Wegner, f. 1914

Skrivebord med to endeplader af teaktræ,

stel af egetræ, sarg med tre skuffer.

Model AT 305. Udført hos Andreas

Tuck. H. 72. L. 136/232. B. 76.

Afbildet 10.000

1170

Hans J. Wegner, f. 1914

Opklappeligt spillebord af egetræ. Model

AT 306. Udført hos Andreas Tuck.

H. 72. L. 50/100. B. 90.

Afbildet 5.000

1171

Hans J. Wegner, tilskrevet

Serviceskab af tofarvet egetræ, indlagt

med intarsia, ben med mørke sko.

Antageligt udført hos Mikael Laursen,

Århus. H. 133. B. 123. D. 44.

Købt hos Harboe Sølvsten 1950.

Proveniens: Tidligere arkitektfirma i Århus.

Afbildet 8.000-10.000


1172

Hans J. Wegner, f. 1914

Tre-personers sofa betrukket med cognacfarvet

skind, stel af forcromet stål.

Model JH 803. Udført hos snedkermester

Johannes Hansen fra 1970. L. 218.

Afbildet 20.000-25.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1172

1173

1173

Hans J. Wegner, f. 1914

Skænk af spejlskåret riopalisander med

jalousilåger, indvendig indretning af

egetræ med hylder og bakkeskuffer, ben

af stål, sko af palisander. Model 25. Udført

hos Ry møbler. H. 79. L. 200. B. 49.

Afbildet 20.000-25.000

1174

Hans J. Wegner, f. 1914

Ry-16 reol med skriveklap af egetræ,

to underskabe med special-lukkemekanisme.

Udført hos Ry Møbelfabrik.

H. 180. B. 100. D. 49. 2.000

131


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1175

Arne Vodder?

Sofabord af spejlskåret riopalisander, på

tilspidsede ben. H. 52. L. 150. B. 55.

Afbildet 1.500

1176

Arne Vodder, f. 1926

Skrivebord af palisander, sarg med to

skuffer i hver side, greb af stål, central

låsesystem. Fremstillet hos Sibast

Møbler. H. 72. L. 192. B. 93.

Afbildet 5.000

132

1175 1176

1177 1178

1179

1177

Snedkermester K. Thomsen

Dækketøjsskab af palisander, front

med to låger bag hvilke hylder af egetræ,

herunder to skuffer. H. 128.

B. 108. D. 40. Afbildet 5.000

1178

Dansk møbledesigner

Sofabord af nøddetræ, seks ben med

messingsko, delvis kehlet kant. H. 60.

B. 90. Afbildet 2.000

1179

Dansk snedkermester

Serviceskab af mahogny med to låger

og to skuffer, indvendig indretning

med hylder af lyst træ. På bagside

stemplet med rødt: P. L. & S. H. 145.

B. 125. D. 42.

Afbildet 3.000


������ ��� ��� ������� ��� ��

������� ��� ���� � ����

�����


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1180

Gyngehest af bemalet træ og lærred,

seletøj af læder. H. 67. L. 112. Manke

og hale mangler.

Afbildet 3.000

1181

Hest af gråmalet træ, ører og seletøj af

læder, manke og hale af hestehår,

monteret på træplanke. H. 77. L. 120.

Afbildet 5.000

1182

Gyngehest af brun- og gråmalet træ,

seletøj af læder, med udskåret saddel

af træ, hale af hestehår. H. 86. L. 124.

Manke mangler. Restaureret.

Afbildet 10.000

1183

Gyngehest af brun- og sortmalet træ,

seletøj af læder, monteret med saddel

af træ. H. 84. L. 132. Hale mangler.

Afbildet 10.000

1184

Gyngehest beklædt med hesteskind,

seletøj af læder, på stand af træ. H. 79.

L. 120. 1.500

134

1180 1181

1182

1185

Sparkstøtting af okkermalet træ. Sverige.

19. årh. 1.500

1186

Serveringsbakke af rødmalet metal,

spejl dekoreret med borg og sejlskibe i

farver, kant dekoreret med ornamentik

i guld. 19. årh. L. 66. B. 47. 2.500

1187

Langpibe med hoved af merskum, beslag

af sølv, utydeligt stemplet. Rørets

midterstykke udskåret med figurer.

L. 65. 4.000

1188

En samling langpiber med hoveder af

merskum, træ og porcelæn, dekoreret i

farver. Samt 3 pibebrædder. I alt 50

dele. (50) 5.000

1189

Tre mandoliner. 19. årh. (3) 1.000

1190

Øveviolin, gennembrudt korpus.

L. 59. 8.000

1183

1191

En samling på 38 vinkassestykker,

brændemærket med slot og årgang,

overvejende 1970'erne, bla. Chateau

Margaux, Chateau Corbin, Chateau

Saint Pierre m.fl. (38)

Proveniens: Hidrørende fra herregaarden

Kongstedlund. 1.000

1192

Jugend bogstativ af grønmalet og forgyldt

metal, rigt prydet med gennembrudt

blomster- og bladornamentik.

Ca. 1900. H. 43,5. 1.000

1193

Stor gryde af kobber, i siderne hanke.

Reparationer. Samt tre spande af kobber

med hanke af metal. (4) 2.000

1194

En stor samling maritime effekter, bestående

af bl.a. seks kompasser, sekstant,

tågehorn, skibsrat m.m. I alt ca.

30 dele. Små defekter. (30)

Proveniens: Henning Peter Thorsted i Agger.

5.000-6.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1196

1195

1195

En stor samling lokkefugle, bestående

af ca. 380 stk., overvejende andefugle

af udskåret og bemalet træ, strandfugle

samt et stort antal silhouetter af

jern og træ. Samlingen omfatter lokkefugle

fra hele det 20. årh., deriblandt

også nyere kopier. (380)

Proveniens: Hidrørende fra Henning Peter

Thorsted i Agger, der igennem de sidste

10-15 år har samlet denne imponerende

samling af lokkefugle, der spænder

fra smukt udskårne fugle til de mere

simple fremstillet af de forhåndenværende

materialer.

Dele af samlingen har været udstillet på

Odder og Skjern Museum i 1998.

Afbildet 60.000-80.000

1196

Sjælden dansk sangsvane med hals og

hoved af træ, krop af hvidmalet komaveskind

spændt ud på stel af metaltråde.

Ca. 1900. H. 80. L. 95.

Proveniens: Hidrørende fra Henning Peter

Thorsted samling.

Afbildet 25.000

1197

Figurgruppe af rigt udskåret og malet

træ, forestillende fuglepar i underskoven

med rede. 2.000-3.000

1198

Silkebroderi i form af papegøje på fuglebad.

Antagelig 19. årh.

39 x 47. 500

135


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1199

Et par Næstvedstager af messing, hver

med balusterformede stammer, runde

fodstykker. 19. årh. H. 15,5. (2)

Afbildet 4.000

1200

Fire strygejern af messing, delvis prydet

med graveringer i form af blomster

og bladkrans samt årstal, alle med

håndtag af drejet træ. 19. årh. (4)

Afbildet 3.000

1201

Et par barok stager af malm, punslet

med navnetræk, hver med balusterformet

stamme og firkantet fodstykke, på

kuglefødder. 18. årh. H. 25. Restaureret.

(2) Afbildet 8.000-12.000

1202

Renaissance skæring af udskåret træ i

form af religiøst sceneri. 17. årh.

H. 26,5. B. 22. Afbildet 5.000

1203

Mangelbræt af delvis grønmalet træ,

håndtag i form af hest, prydet med

udskæringer, navnetræk og årstal 1815.

Afbildet 2.000

1204

Manglebræt af udskåret og bemalet

træ, prydet med blomster og årstal

1831, håndtag i form af hest. 19. årh.

L. 60,5. Afbildet 8.000

136

1199 1200 1201

1202 1203

1204 1205

1206

1205

Manglebræt af udskåret og bemalet

træ, prydet med ornamentik samt navnetræk

og årstal 1842, håndtag i form

af hest. 19. årh. L. 65.

Afbildet 4.000

1206

Lille skrin af rigt udskåret træ, prydet

med figursceneri, bladværk samt navnetræk

EKR og årstal 1789.

Restaureret. H. 19. B. 27. D. 23,5.

Afbildet 1.500

1207

Manglebræt, rigt dekoreret med karvesnit,

anno 1830. Nyere håndtag.

L. 57. 1.000-1.500

1208

Almue skrin af blåmalet træ, prydet

med karvesnit, navnetræk og årstal

1817. H. 17. B. 33. D. 20. 2.500

1209

Almue skrin af malet og udskåret træ.

19. århs. første halvdel.

H. 18. B. 95. D. 19. 2.000

1210

Almue skrin af malet træ, prydet med

blomster og navnetræk OSS 1861, i siden

skuffe. H. 13. L. 38. D. 26. 1.000

1211

Lille svensk barok skrin af sten. 17.-18.

årh. L. 14. 1.200

1212

Smykkeskrin, olielampe m.m. af træ,

metal og glas. Delvis 19. årh. (6) 1.500

1213

Empire skrin af mahogny, indvendig

med tre rum, hvori flasker af glas. 19.

århs. begyndelse. H. 22,5. B. 22,5.

D. 12. 1.500

1214

Empire rejseskriveskrin af mahogny,

indrettet med skriveklap, skuffer og

talrige rum. Ca. 1820. 2.000

1215

Sukkerskrin af hvidt opalineglas, montering

af messing. H. 11. B. 15.

D. 8. 1.500

1216

Sukkerskrin af sort glas med montering

af messing samt smykkeskrin af grønog

rødbroget marmor. (2) 1.500

1217

Orientalsk smykkeskrin af træ, beslag

af messing, front med to låger og

skuffe, bag hvilke skuffer og rum.

H. 23. B. 35,5. D. 22. 1.500


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1218 1219 1234

1218

To sønderjydske salmebøger for de

dansktalende menigheder i Slesvig

1889, den ene med beslag af sølv, graveret

med monogram og årstal 1761,

den anden med beslag af sølv prydet

med grønne, blå og røde flusser, i alt

30 stk. (2)

Afbildet 3.000-4.000

1219

Christian VII "Algemeines Gesangbuch",

udgivet i Altona 1784. Original

læderindbinding med initialer A.P. og

årstal 1790, montering af sølv. Samt

Tysk katekismus 1679. Defekt. (2)

Afbildet 1.500

1220

Diverse kunstbøger, bl.a. Weilbachs

kunstnerleksikon, 2 bind, 1896. 1.000

1221

Stor samling kunstbøger. 3.000

1222

Christie's magasiner. I alt ca. 100 stk. 500

1223

Weilbachs kunstnerleksikon, 3 bind,

Acton Friis "De Danskes land", 3 bind

samt 10 kunst- og litteraturbøger.

(16) 3.000

1224

“Kong Christian den Syvendes og

Dronning Caroline Mathildes hellige

og høitidelige Salving i Christiansborgs

Slots-Kirke den 1ste Mai 1767 [...] udgiven

af Frederik Münter”. 1828. Folio.

Smukt samt. helbind af flammet kalv

med ydre og indre guldbordure samt

helt guldsnit.

Et elegant eksemplar. Udgået fra Hans

Majestæt Kongens Håndbibliotek. 2.000

1225

"Le Mobilier de la Renaissance Francaise",

"Le Mobilier Louis XIV.", "Louis

XV Möbel", "Die Louis XVI. " og "Le

Mobilier du Premier Empire". Førstnævnte

uden omslag. Manglende

plancher i alle bind. (5) 1.000

1226

"Danmark i Skildringer og Billeder"

bind 1 Jylland og bind 2 Øerne af

danske Forfattere og Kunstnere. Udgivet

af M. Galschiødt, Thieles Bogtrykkeri

1887 og 1893. (2) 500

1227

"Die heilige Schrift". Det gamle og det

nye testamente. Deutsche Verlags-Anstalt.

Stuttgart og Leipzig. (2) 1.500

1228

Fire kasser diverse bøger. (4) 1.000

1229

Acton Friis: De Jyders Land, bind I-II

og De Danskes Øer, bind I-III. Samt diverse

kunstbøger. 1.500

1230

Stor rococo dørlås af jern, prydet med

rocailler. 18. årh. 2.000

1231

Usædvanlig smæklås med tre paler, dobbeltsystem

med fire tilholdere. 1.000

1232

Fragment i form af klassisk søjle af

sandsten. H. 59. 1.500

1233

Et par havekummer af sandsten. H. 66.

(2) 2.000

1234

En stor samling ålejern, bestående af

42 dele. (42)

Proveniens: Henning Peter Thorsted , Agger.

Afbildet 6.000-8.000

1235

Et par salutkanoner af sortmalet jern.

L. 184. (2) 4.000-6.000

1236

Et par kaminbukke af patineret jern,

forestillende kvinder.

19. årh. (2) 1.000-1.500

1237

Kamin af jern, med forsats af sortmalet

metal, front med fire låger, prydet med

rigt støbt gennembrudt bladornamentik

og traner. Ca. 1890.

H. 84. B. 90. D. 37. 3.000

1238

Jugend samt art deco kaminforsats af

metal, begge dekoreret med ornamentik.

H. 65 og 18. (2) 500

1239

Gnistfanger af bronce, støbt med rocailler

og bladværk. H. 70. B. 73. 800

1240

Barok ovnplade af støbejern, støbt

med Sct. Georg og Dragen. 18. årh.

H. 71 B. 58. 2.000

1241

To store mortere af sten. 19. årh. H. 30

og 32. Diam 43 og 35. (2) 2.000

1242

Stort karmfad af tin samt to strygejern

af henholdvis messing og jern.

19. årh. (3) 1.000

137


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1243

Middelalderlig lavabo af messing,

rundt korpus dekoreret med stiliserede

kvindehoveder, i hver side hældetud i

form af stiliserede dyrehoveder, hank

til ophæng. Danmark eller Nordtyskland.

14.-15. årh. H. 29. L. 32,5. Repareret.

Lignende eksemplar med tilsvarende stiliseret

dekoration findes i samlingerne

på Nationalmuseet i København.

Afbildet 10.000-15.000

1244

Dyrefibel af bronce i form af dragtnål,

støbt som bjørnehoved, rigt prydet

med karvsnitsornamentik. Gotland. Ca.

år 1000 e.Kr. H. 6. B. 3,5 D. 4,5.

Afbildet 8.000-10.000

1245

Portræt af Victor Emanuel. Skæring af

merskum. Sign. A. Pillas. 19. årh.

H. 10. B. 8. 500

1246

Billede af bisquit, i form af kvinde med

blomst, i ramme og stand af jern, rigt

prydet med gennembrudt blomsterornamentik

og figur. 19. årh. Billede defekt.

H. med ramme og stand 44. 1.000

1247

Rund plakette af bronce, dekoration i

form af hornblæsende atlet. Broncestøbermærke

fra Otto Meyers eftf.

Stockholm. Diam. 46. 2.000

138

1243 1244

1248

J. C. H. Theobald Stein, f. 1829, d. 1901

Buste af gips forestillende den københavnske

biskop H. L. Martensen.

19. årh. H. 70. 800

1249

Ovalt relief af hvid og sortglaseret fajance,

prydet med kvinde med opsat hår i

profil, i sortlakeret ramme af træ. 19.-20.

årh. H. 49 B. 40. Defekter. 2.000

1250

Vægrelief af flerfarvet alabast prydet

med et større samt ni mindre profilportrætter.

Diam. 34. 800

1251

Rytter til hest. Figur af bronce. Kopi

efter Remington. H. 47. 1.000

1252

Thorvaldsen og Chr. IX. To buster af

bronce, på sokler af træ og marmor.

H. 15 og 16. (2) 600

1253

Fuglebur af messing, sider og ender

med slebet rødt glas. 19. århs. slutning.

H. 50. 600

1254

Dukke, figur, olielampe m.m. I alt 14 dele

af træ, metal, fajance m.m. (14) 800

1255

And. Figur af patineret bronce. H. 39.

L. 50. 2.500

1256

Stående kvinde i klassiske gevandter.

Barok figur af udskåret og bemalet

træ, dekoreret i farver og guld. 17. årh.

H. 82. Afbildet 25.000

1257

Stående kvinde. Religiøs barok figur af

udskåret og bemalet træ. 17.-18. årh.

H. 75. Afbildet 20.000

1258

Johannes Døberen. Sengotisk figur af

udskåret træ. Ca. 1500. H. 166.

Sammenlign med figur fra Linå Kirke,

Gjern. Afb: i bogen De danske Kirker side

191 bind 14. Afbildet 75.000

1259

Vædder. Figur af patineret bronce, på

sokkel af sortbroget marmor.

H. 40. L. 42. 2.500

1260

Kristus. Figur af bemalet terracotta,

stående på lille sokkel. Frankrig.

Ca. 1900. H. 67. 1.000

1261

Et par morian buster af bemalet gips,

dekoreret i farver. Begge sign. Tei.

Ca. 1900. H. 35. (2) 1.500

1262

Olielampe samt et par lysestager af

bronce, støbt med figurer og ornamentik.

H. 40 og 27. (3) 1.500


1256

1257

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1258

139


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

140

1265

1266

1267

1268

1263

Isbjørneskind med hoved. L. 250. Medfølgende

certifikat fra Skov- og Naturstyrelsen.

Afbildet 10.000-12.000

1264

Prydhorn, rigt dekoreret med lette udskæringer

i form af ungt par, blomster,

sol og stjerner. 19. årh. L. 28. Mundstykke

mangler.

Afbildet 10.000

1265

Narhvalstand. L. 202. Naturligt brud.

Afbildet 15.000

1269

1266

Narhvalstand. L. 181. Naturligt brud

på spids. Afbildet 10.000

1267

Narhvalstand. L. 161,5. Naturligt brud.

Afbildet 12.000

1268

Narhvalstand. L. 154,5.

Afbildet 15.000

1269

Narhvaltand. L. 141. Flosset i roden.

Afbildet 10.000

1263 1264

1270

Grønlandsk kvinde med barn. Figur af

udskåret ben, på sokkel af granit. 1.500

1271

Diverse vaser, kander, fade og desserttallerkener

af kobber, fajance, porcelæn

og stentøj, bl.a. Bjørn Wiinblad og

Mogens Andersen. Samt figur af udskåret

fedtsten. (31) 1.500

1272

Islandsk krudthorn af ben med lille pose

af skind. 17. årh. L. 28. 1.000


1273

1273

Russisk skrin til jetons af udskåret ben,

rigt skåret med blomster og ornamentik,

monogram samt årstal 1875, fire

tilhørende æsker med ruder, hjerter,

klør samt spar på låget. Rusland 19.

årh. H. 11. B. 19. D. 19. (5)

Hjembragt af nuværende ejers bedsteforældre

der var ansat hos Store Nordens

Telegraf i Sibirien, 1927-1937. Ifølge oplysninger

antagelig skåret af mammuttand.

Afbildet 20.000-25.000

1274

Stående kvinde, mand med kurv samt

siddende mand. Tre orientalske figurer

af udskåret ben. 19. årh. (3) 1.800

1275

Elefant, krokodille, servietring samt æske

med blomster. Fire dele orientalsk kunstindustri

af udskåret ben. (4) 1.800

1276

To kinesiske skæringer af rigt udskåret

og forgyldt træ, med talrige krigsscenerier

og templer. 43 x 30. (2) 1.500

1277

"Pluto". Bevægeligt legetøj med snorretræk.

Udført hos Eneforhandler A/S

B..?, med tilladelse fra Mickey Mouse,

Walt Disney S.A. Ca. 1950'erne.

L. 27,5. H. 17. 1.000

1278

Dukketeater af pap og træ med diverse

kulisser og figurer, bl.a. H.C. Andersen

eventyr. 1.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1279

Heubach Köppelsdorf Dukke med hoved

af porcelæn, krop og lemmer af

papmaché og komposition. Vasket

krop, originale sko og strømper samt

paryk. Mrk. Otto Ganz, Germany, AM

975, 11. H. 51. 1.500

1280

Armand Marseille dreambaby med lukket

mund og malet hår, Kämmer &

Reinhardt celluloid dukke nr. 717 med

krop af papmaché, bamse af gult plys,

fire nyere kunstner dukker med hoveder

af porcelæn, diverse løse glansbilleder

bl.a. Mickey Mouse, diverse dukketøj

samt nyere Steiff vaskebjørn, ko

og kalv, alle med mærke i øre. 1.500

1281

Armand Marseille Dukke med hoved af

porcelæn, krop og lemmer af papmaché

og kompostion. Originale sko og

strømper. Mrk. Heubach Köppelsdorf

300, Germany. H. 26. 1.200

1282

Tre dukker heraf to med hoveder af

porcelæn, og en med hoved af celluloid,

babykroppe af papmaché og komposition,

kroppe delvist opmalede og

usamlede, en dukke med revnet hoved.

Heinrich Handwerck og Heubach Köppelsdorf.

L. 40-60. (3) 1.500

1283

Dukkevugge og tre dukkesenge af træ,

den ene med himmel, en usamlet, samt

puder, dyner, diverse dele dukkeporcelæn

og sættekasse. 1.500

1273

1284

Dele af gamle modeltog samt mekanisk

legetøj. Defekter og mangler.

1.000

1285

Tre dele legetøj. En hund, en kat samt

et mekanisk legetøj i form af en spillende

abe. (3) 1.000-1.500

1286

Håndskåret croquismodel af træ, i

form af mand. Ca. 1900. H. 32.

Hidhørende fra maleren Carl Hartimmer

(1874-1948). 1.000

1287

Blyrude af farvet glas, dekoreret med

figurscenerier og våbenskjolde. H. 45.

B. 32. Samt våbenskjold af bemalet

metal. H. 30. B. 28. (2) 1.500

1288

Blyindfattet vinduesfag, i midten bemalet

figur i form af Madonna med

barnet. H. 45. B. 27. 1.000

1289

Seks blyindfattet glasruder i farver, rigt

prydet med mytologiske scenerier. H.

56 B. 44,5. Defekter. (6) 6.000

1290

Stort fad af træ, i siden håndtag.

19. årh. Diam. 46. 800

141


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1291 CD

L. Cordsen

Stor prydvase af dekoreret terracotta,

prydet med maleri forestillende Hammershus.

Stemplet Sonne 204. Sign. L.

Cordsen, Rønne. d. 1. aug. 1897. H. 56.

Afbildet 3.000

1292

Empire tobaksskrin af forgyldt og patineret

metal, rigt støbt med sceneri,

bladornamentik og inskription: I. P.

Sporron 1821, topstykke i form af

klassisk vase. H. 24.

Afbildet 3.000

1293

Klassisk vase af bemalet jern, dekoreret

med figurscenerier og ornamnetik på

sort bund, i siderne svungne hanke.

19. årh. H. 44.

Afbildet 3.000

1294

Klassisk vase af porcelæn, B&G, dekoreret

i farver og guld samt chokoladekande

af porcelæn, dekoreret i guld.

H. 34 og 25. (2) 2.000

1295

Et sæt på 7 dybe tallerkener og 12

middagstallerkener af fajance, Rørstrand,

dekoreret i farver i form af

klassiske vaser. (19) 1.800

142

1291 1292 1293

1296

Lille Wedgwood prydvase af hvid og

lyseblå bisquit, prydet med klassiske figurer

og ornamentik. Antagelig 19.

årh. H. 19. Låg repareret. 1.000

1297

Wedgwood vase af sort bisquit med

hvidt relief, prydet med klassisk sceneri.

Stemplet Wedgwood, made in England.

Empireform. H. 18,5. 1.000

1298

To antikke kinesiske vaser af porcelæn,

dekoreret med fugle, blomster og

bladværk i blåt. 19. århs. anden halvdel.

H. 58. og 56,5. (2) 6.000

1299

Stor Wedgwood blomsterskjuler af bisquit,

dekoreret med kvinder i klassiske

gevandter, løvemasker samt vin- og

blomsterranker i let relief på blå bund.

H. 23,5. Diam. 26. 1.800

1300

Turkisfarvet vase af glas, dekoreret

med blomsterranker og klassisk ornamentik.

19. århs. slutning. H. 29.

1.000

1301

Bakke af malet og forgyldt metal, maleri

med klassisk herregaard og personer.

19. årh. 24 x 32. 1.000-1.500

1302

Plakette af porcelæn, Kgl. P., rigt dekoreret

med blomster efter maleri af

I.L. Jensen. 35 x 30. 1.500

1303

Et par næsten identiske bordlamper af

bronce, prydet med vædderhoveder og

bladguirlander, tresidet fodstykke, på

hvid marmorbase. 19. årh. H. incl.

montering 55 og 49. (2) 1.500

1304

Fire bordlamper af porcelæn og glas,

med montering af metal. H. incl. montering.

52, 57, 59 og 64. (4) 2.000

1305

Fransk bordlampe af forgyldt og bemalet

porcelæn, med montering af

bronce, fodstykke af forgyldt metal,

rigt prydet med blomster og bladværk.

19. årh. H. incl. montering 61. 3.000

1306

Rundt fad af tin, bordlampe i form af

granat, to karafler af klart glas samt

Ronson bordlighter. (5) 800

1307

Bordlampe af patineret bronce, rigt

støbt med figurer, sfinxer og elefanter

med stødtænder af ben. H. 79. 2.500


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1308 1309 1310

1308

Klassisk vase af terracotta, L. Hjorth,

prydet med Odysseus og Eurykleia på

sort bund, i siderne svungne hanke.

H. 45,5. Afbildet 4.000

1309

Stor klassisk vase af terracotta, dekoreret

med Hectors afsked fra Andromache

på sort bund, i siderne svungne

hanke, top graveret med "Til Minde

om fuldendt Læretid. Bertel Christian

Ipsen. Den 1. April 1865". H. 57.

Afbildet 8.000-10.000

1310

Klassisk vase af terracotta, P. Ipsen,

prydet med klassisk figur på sort bund,

i siderne hanke. H. 25,5.

Afbildet 2.000

1311

Et par urtepotteskjulere af terracotta i

form af fletkurve prydet med frugter

og blomster. 19. årh. L. 44. (2) 1.500

1312

Prydvase af rigt dekoreret terracotta,

prydet med blomster og bladværk

samt maleri med klippeparti fra Hammeren,

i baggrunden steamer. Dateret

Bornholm den. 14.-15. juni 1913. H.

54. 2.000-3.000

1313

Et par urtepotteskjulere af metal, dekoreret

med fugle, blomster og ornamentik

i cloisonné. H. 22. (2) 800

1314

Et par blomsterkummer af messing,

prydet med perlestaf, på svungne ben.

19. årh. H. 26. L. 51. (2) 1.500

1315

To urtepotteskjulere samt lågkande af

kobber. 19. årh. (3) 800

1316

Stager, tændstikholdere, lysesakse og

strygejernsholder af messing. Delvis

19. årh. (9) 1.000

1317

Hyrdinde med ged. Figur af terracotta.

Sign. Glosimodt 1861. H. 48.

Defekt. 2.000

1318

Pung og carnet med tilhørende pen af

perlemor og pletsølv, front med monogram,

i tilhørende etui, foret med blåt

plys. (2) 1.000

1319

Etui af læder og forgyldt metal, front

med sceneri, bagside tryk med guldbogstaver:

Carlsbad. 19. årh. L. 14. B. 7.

Defekt. 1.000

1320

Et sæt på tre par lysestager samt én

enkelt stage af messing.

(7) 1.000-1.500

1321

Svensk gryde af jern, på tre ben, i siderne

hanke, stemplet HF 3K.

H. 26. B. 32. 1.500

1322

Et sæt på fire svenske lysestager af

malm, profileret stamme, rundt fodstykke.

H. 10. (4) 2.000

1323

Større og mindre urtepotteskjuler af

presset messingblik, prydet med løvehoveder,

ornamentik og dyrepoter.

(2) 800

1324

Et par lysestager af sortbroget alabast

samt et par vaser af mørkbejdset træ.

H. 21 og 32. (4) 1.200

1325

Et par kammerstager af patineret metal,

rigt prydet med vikingeornamentik,

stamme i form af drage. Ca. 1900.

H. 13. (2) 1.000

1326

Bordlampe af rødt glas og hvidt overfangs

glas, prydet med dekorationer i

guld, stand og montering af messing.

H. incl. montering 72. 1.200

143


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1327

En samling stenalderredskaber af flintesten,

indeholdende økser, afslag

m.m. I alt ca. 40 dele. (40)

Afbildet 5.000-6.000

1328

Grønlandsk maske af sortmalet træ og

ben. På bagsiden betegnet Caba Keke,

Kungmiut, Østgrønland. H. 27.

Afbildet 3.000

1329

Afrikansk skulptur af bronce i form af

ansigt. H. 27.

Afbildet 4.000

1330

Tang gravfigur af brændt gråt ler,

uden glasur, med rester af hvid begitning

og rester af sort bemaling på hovedtørklæde,

modelleret i form af stående

mand i lange støvler, hovedtørklæde

med knude ned af ryggen,

firkantet fodplade. Massiv. Tang Dynastiet.

618-907. H. 26.

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher.

Solgt ABR, auk. 147, kat. 690.

Afbildet 2.500

144

1327 1328 1329

1330 1331 1332 1333 1334 1335

1336

1331

Tang gravfigur af brændt gråt ler med

gul begitning samt rester af bemaling i

rødt og sort, modelleret i form af fabeldyr

med menneskehoved med store

ører og horn i issen, dyrekrop, forben

med klove. Tang dynastiet. 618-907.

H. 32,5. B. 13,0.

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher.

Solgt ABR, auk. 147, kat. 686.

Afbildet 3.000

1332

Tang gravfigur af blågråt ler, ingen

glasur, modelleret i form af stående

kvinde i lang klædning, spor af hvid

og rød bemaling. Tang Dynastiet. 618-

907. H. 35,5. B. 9,5.

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher. Erhvervet

Maison Evangelisti Antiquités,

48 rue de L'eglise, Tunis, marts 1958. Lignenede

på Natinalmuseet, København,

Etnografisk samling, Kunstindustrimuseet.

Afbildet 3.000

1333

Stående Jama Coaque kvindefigur af

brændt ler med rester af bemaling,

bærende stor hovedbeklædning, næse-

ring og halssmykke. Ecuador. 500

f.Kr.-500 e.Kr. H. 30. Repareret.

Afbildet 4.000

1334

Tang gravfigur af brændt mørkegråt

ler, uden glasur, med rester af lys begitning,

modelleret i form af mandsperson

med krøllet hår og reb omkring

maven og op langs brystet, firkantet

fodplade. Massiv. Tang Dynastiet. 618-

907. H. 21.

Proveniens: Civilingerniør Erik Becher.

Solgt ABR, auk. 147, kat. 690.

Afbildet 2.000

1335

Tang gravfigur af brændt rødt ler,

uden glasur, med rester af hvid begitning

samt rester af rød bemaling på

baghovedet, modelleret i form af kvindefigur

med blomster i favnen, stående

i folderig dragt. Hul. Tang Dynastiet.

618-907. H. 21,5.

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher.

Solgt ABR, auk 147, kat. 688.

Afbildet 2.000


1337

1336

Tang gravfigur af brændt lyst rødligt

ler, uden glasur, med rester af hvid begitning

og rester af sort bemaling på

nakkebeklædning og sko, modelleret i

form af mandsfigur, antagelig soldat,

hjælmlignende hovedbeklædning med

beskyttelse ned over nakken, hul i højre

hånd for våben (mangler), lille hul i

fod. Tang Dynastiet. 618-907. H. 23,5.

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher.

Solgt ABR, auk. 147, kat. 690.

Afbildet 2.500

1337

Peruviansk skylleflaske af lertøj, dekoreret

med ornamentik i farver. Antageligt

Moqequa 900-1100 e.kr. H. 17,2.

Afbildet 2.000

1338

En samling små skåle, vaser samt dyrehovede

fra antikken og/eller efter antikken.

Reparationer og defekter. (12)

Afbildet 8.000

1339

Stående mand. Figur i etruskisk stil af

delvis grønpatineret bronce. H. 88.

Afbildet 4.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1340 1341

1342 1343

1338

1340

Østpersisk skål af rødligt ler med hvidlig

slip, halvmat blyglasur, dekoreret

med fugl med hovedet til venstre, stiliserede

blomster og prikbort. Antagelig

Sari?. Findested Gurgan. 10.-11. årh.

H. 7. Diam. 18,5.

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher.

Erhvervet: Antikvitetsforhandler Holger

Ferlov, København 1961.

Afbildet 2.500

1341

Rund antik skål af lertøj med beige,

brun og grøn glasur. H. 8,5. Diam. 24.

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher.

Afbildet 1.500

1342

Persisk skål af brændt gulbrunt ler,

beige bundglasur samt blyglasur, dekoreret

med stiliserede ornamenter og

skrifttegn i brunt og blåt, indvendig

dekoreret med fiskende perser omgivet

af planter og blomster, indramning

af stiliserede kufiske skrifttegn i brunt,

blåt og med spor af turkis, lustrende

glasur. Sultanabad. Kashan. 13. århs.

sidste halvdel. H. 14. Diam. 29.

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher.

Solgt ABR, auk. 168, 1964, afb. s. 105,

solgt for 4950 kr. Afbildet 3.000

1339

1343

Antik skål af rødler, dekoreret med rester

af stregornamentik i sort. H. 13.

Diam. 20. Proveniens: Civilingeniør Erik

Becher. Afbildet 1.500

1344

To små antikke kander af rødler. Antagelig

Malta. H. 16 og 19. (2) Proveniens:

Civilingeniør Erik Becher. 800

1345

Prydopsats af lertøj, dekoreret med

blomster, fugle, figurer og bladværk i

blåt, top med låg, i siderne greb af metal.

18.-19. årh. H. 50. Defekter. 4.000

1346

Olivenkrukke af lertøj, stander af jern.

Mellemøsten. Antagelig 18.-19. årh.

H. med stander 110. 1.500

1347

Et par præcolumbianske skåle af lertøj,

dekoreret i farver, prydet med erotiske

figurer. L. 22 og 23. Den ene repareret.

(2) 1.500

1348

Dansk fad af keramik dekoreret med

brun glasur med gyldne dråber.

L. 35. 1.000

145


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1349

Putto af forgyldt, bemalet og udskåret

træ. 18.-19. årh. H. 49. B. 48.

Afbildet 10.000

1350

Ti helgenfigurer af udskåret og bemalet

træ. 19. årh. H. 25, 34, 38, 42, 44,

46, 49 og 54. (10) Afbildet 6.000

1351

Fem helgenfigurer af udskåret og bemalet

træ, en med klæde af stof. H. 54, 56,

60, 65 og 66. (5) Afbildet 4.000

1352

Fem helgenfigurer af udskåret og bemalet

træ. H. 36,5, 41 og 55. (5)

Afbildet 2.000

146

1349 1350

1351 1352

1353 1354

1355 1356 1358

1353

Krucifix af forgyldt bronce, rigt dekoreret

med helgener og ornamentik. Ca.

1900. H. 53.

Afbildet 2.000-3.000

1354

Krucifix af messing og bronce. 19. årh.

H. 47.

Afbildet 3.000

1355

Russisk ikon af bemalet træ, dekoreret

med talrige figurscenerier og russisk påskrift

i farver og guld. 19. århs. slutning.

H. 62 B. 48. Afbildet 3.000

1356

En samling glasmalerier af berømte

europæiske seværdigheder bla. Thorvaldsens

Museum, Eiffeltårnet, Brandenburger

Thor, Peterskirken o.m.a. I alt

ca. 134 stk. H. 6. B. 8.

Afbildet 3.000-4.000

1357

Piedestal af brunglaseret fajance. H. 55.

B. 34. 1.000

1358

Et par franske kandelabre af forgyldt

bronce hver med arme til syv lys, trepas

fodstykker med delfiner, stammekrans

og fodstykker med lys blå bemaling.

19. århs. slutning. H. 60. (2)

Afbildet 12.000-15.000


1359

Håndskrevet rococo dokumentbrev bestående

af otte sider, udfærdiget for

Kejser Franz I af Østrig (1708-1765),

hvori kejseren udnævner Johann Volpert

Sames til hofkammerråd. Dateret

Wien, 14. Juli, 1752. Signeret Franz.

Indbundet i mappe betrukket med

rødt fløjl, behæftet med kejserens segl

i messingetui, graveret med våben.

Samt håndskrevet brev udfærdiget for

1360

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1359

Heinrich, biskop og abbed i Fulda,

hvori nævnes Johann Volpert Sames

samt dennes søn Karl Wilhelm von Sames.

Signeret og dateret Fulda den

2ten Mai 1774, behæftet med sort

laksegl i træetui. Desuden medfølger

signetring af guld, 14 kt., med utydeligt

våben.

Karl Wilhelm von Sames (1724-1789)

var søn af den ovennævnte Johann Volpert

Sames. Sønnen gør militærkarriere

først i Preussen og siden i Frankrig, hvor

han ca. 1753 gifter sig med Marie Jeanne

Constance de Saint-Germain (1737-

1791). En slægtning til Sames unge hustru,

Generalfeltmarskal Grev Saint-Germain

kalder Sames til Danmark, hvor han

gør en lang karriere. Sames blev i 1773

chef for Dronningens Livregiment , og i

1782 generalløjtnant og samme år tillige

hvid ridder (Dannebrogsordenen).

Afbildet 25.000

1361

147


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

148

1362

1366

1363

1367

1364

1366

1365


1360

Amoriner sliber pilespidser. Ovalt miniaturemaleri.

Utydeligt sign. 1872. 11,2

x 15. Afbildet side 147 4.000-6.000

1361

Lille oval tabatiere af nefrit, låg udskåret

i form af putto riddende på delfin.

19. årh. Senere montering af sølv.

H. 6,5. L. 9. Afbildet side 147 12.000

1362

Kunstmaler holdende pensel og palet,

klædt i klassiske gevandter. Antagelig

forestillende Leonardo da Vinci. Figur

af patineret bronce, på sokkel af grønbroget

marmor. H. incl. sokkel 32,5.

Afbildet 3.500

1363

Dansende satyr. Figur af patineret

bronce. H. 26. Afbildet 1.800

1364

Claude Clodion, kopi efter

Siddende satyr med frugtkurv og legende

børn. Figur af grønpatineret

bronce. Betegnet Clodion (ca. 1900).

H. 57. Claude Michel Clodion, billedhugger

1738 - 1814. Afbildet 25.000

1365

Emile-Louis Picault, f. 1839, d. 1915

Ægypterinde. Figur af patineret bronce,

på sokkel af sandsten. Sign. E. Picault.

H. incl. sokkel 122. Afbildet 8.000

1366

Herkules og Venus. To figurer af patineret

zink. Udført hos Lauritz Rasmussen

samt H. C. Brix. H. 65 og 62. (2)

Afbildet 4.000-6.000

1367

Springvand af grønpatineret bronce, to

etager, top i form af yngling med kande.

20. årh. H. 150. Diam. 80.

Afbildet 12.000

1368

Et par ryttere til hest, mand og hund

samt kurticerende par. Fire Staffordshire

figurer af hvidglaseret fajance, delvis

dekoreret i farver. H. 35,5, 36, 32 og

35. (4) 3.000-4.000

1369

Dreng med konkylie. Figurgruppe af

hvidglaseret porcelæn, Copeland's China,

stafferet med guld.

H. 33,5. L. 34. 3.000

1370

Figur i form af mand af porcelæn, dekoreret

i polycrom. Japan.

H. 41. 1.200

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1371

1371 CD

Friedrich Cauer, f. Kreuznach 1874

"Wasserschöpferin". Figur af hvid marmor

på firsidet sokkel af gråbroget

marmor. Sign. Emil Cauer 1904.

H. incl. sokkel 61.

Afbildet 60.000-80.000

1372

Tre afrikanske figurer af udskåret træ.

H. 46 og 39. (3) 800

1373

"Peter Willemoes". Figur af grønpatineret

metal, på sokkel af sortmalet

træ. H. incl. sokkel 47,5. 2.000

1374

Lille siddende hund. Figur af mørkpatineret

gips, øjne af glas. H. 11. 800

1375 CD

Karl Hultstrøm

Nøgen ung kvinde. Figur af bisquit.

Sign. Karl Hultstrøm, Gustavberg no.

702. 1916. H. 31. 1.000

1376

Stor figurgruppe af porcelæn, i form af

Bacchus på træstub med to kvinder og

putti. H. 33. Reparationer og afslag.

1.500

149


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1377

Poul Edouard Delabrierre,

f. 1829, d. 1912

Hund med sit bytte. Figur af patineret

bronce. Sign. E. Delabrierre nr. 488. H.

14,5. L. 22.

Afbildet 3.000-4.000

1378

Et par store liggende løver af patineret

bronce. 20. årh. H. 78. L. 144. (2)

Afbildet 25.000

1379 CD

Gottfrid Larsson,

f. Naveryd 1875, d. Stockholm 1947

Høstarbejdere. Et par figurer af patineret

bronce. Sign. Gottfrid Larsson.

Broncestøbermærke fra Otto Meyer,

Stockholm. H. 24 og 30. (2)

Afbildet 4.000

1380

Ældre herre stående opad træstamme.

Figur af udskåret træ. 19. årh. H. 71.

Afbildet 3.000

150

1377 1378

1379 1379

1380

1381

Et par tyske papmachéfigurer, i form af

mand og kone, base af træ.

H. 36 og 35. (2)

Afbildet 3.000

1382

Et par Napoleon III lysestager af bronce,

støbt med bladværk og ornamentik.

Frankrig 19. årh. H. 28,5. (2) 2.500

1383

Et par nyrenaissance kandelabre af

broncepatineret metal, behængt med

prismer. 19. årh. H. 62. Diam. 32.

(2) 3.000

1384

"Blodhund". Figur af wienerbronce.

Ca. 1900. 2.000

1385

To vievandskar af broncepatineret metal,

monteret på plader af træ. 19. årh.

(2) 500

1381

1386

Et par hurricanes af messing med kupler

af klart glas. H. 57. (2) 2.500

1387

Fransk bordlampe af forgyldt og patineret

bronce, kanneleret stamme på trepasfod.

19. årh. H. 65. 1.500-2.000

1388

Et par senempire lysestager af bronce,

på rundt fodstykke prydet med ornamentik.

19. årh. H. 26. (2) 1.500

1389

Et par alterstager af bronce, støbt med

dyrehoveder, bladværk og ornamentik,

tresidet fodstykke med løvefødder.

H. 40. (2) 1.500

1390

To par lysestager af bronce, på runde

fodstykker. Empireform. H. 25 og 24.

(4) 1.500


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1391 1392

1393 1394

1391

Ung pige siddende sidelæns på en stol,

fordybet i tanker. Figur af patineret

bronce og elfenben. Ca. 1910. H. 20.

Afbildet 6.000

1392 CD

Reinhold Boeltzig, f. 1863

Ung pige samler frugter. Figur af forgyldt

og patineret bronce, buste, arme

og fødder af elfenben, på sokkel af sort

marmor. Sign. Reinh. Boeltzig. Broncestøber

Akt. Ges. Gladenbeck, Berlin.

Stemplet D730. Ca. 1910. H. 19.

Afbildet 25.000

1393

Klassisk kvinde med blottet bryst. Figur

af alabast samt senere sokkel af

alabast, prydet med bladværk og snoede

kvartsøjler. Figur H. 80. H. incl. sokkel

138. (2) Afbildet 6.000-8.000

1394

Løvehoved af hvid marmor. Sign. RW.

H. 32. Afbildet 3.000

1395 1396

1397

1395

Et par vaser med draperet klæde af

sandsten. H. 41. (2) Afbildet 1.000

1396

Et par klassiske vaser af hvid marmor

og forgyldt bronce, prydet med druer

og bladværk, i siderne hanke, på firkantede

fodstykker. 19. årh. H. 50. (2)

Afbildet 6.000-8.000

1397

Et par prydvaser af hvid marmor, sekssidede,

prydet med satyrhoveder. Italiensk

renaissance form. H. 82. Defekter.

(2) Afbildet 2.000-3.000

1398

Et par koniske søjler af hvidbroget

marmor, let kanneleret bund og top.

20. årh. H. 121. (2) 12.000-15.000

1399

Haveprydvase med draperet klæde af

marmor. H. 67. 2.000

1400

Piedestal af jern. Pompejiansk stil.

19. årh. H. 85. 3.000

1401

Stort vandingstrug af udhugget granit.

19. årh. H. 37. B. 122. D. 50. 5.000

1402

Jardiniere af hvidmalet jern, indsats af

zink. Ca. 1900.

H. 70. L. 60. B. 29. 2.000

1403

Bordlampe af gråbroget marmor, rigt

udskåret med blomster- og bladornamentik.

H. incl. fatning 75,5. 1.500

1404

Et par girandoler af forgyldt bronce og

marmor, hver med to lysarme, behængt

med prismer. Gustaviansk form.

19. årh. H. 50. (2) 4.000

1405

Den døende Galler. Skulptur af sortmalet

gibs. H. 22. L. 45. 1.000

151


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1406

Hollandsk fad af fajance, dekoreret

med insekter, blomster og ornamentik

i blåt. På bagsiden sign. JTD. Jan

Theunis Dextra. 18. årh. Diam. 37.

Afbildet 3.000

152

1406

1408 1409 1410

1412 1413

1407

Terrin af porcelæn, dekoreret i blåt med

personer og huse i landskaber, lågknop

modelleret i form af fugl, i siderne hanke

i form af æselhoveder. Kina. 18. årh.

H. 22. L. 32. Afbildet 10.000

1407

1411

1408

Stort kellinghusen fad af fajance, spejlet

dekoreret med blomster og blade i

farver, fanen med bladkrans. 19. årh.

Diam. 32. Repareret. Hårrevne.

Afbildet 6.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1414 1415 1416

1409

Stort hollandsk fad af fajance, dekoreret

i blåt med kvinde og svaner ved en

flodbred, i baggrunden skib og borg,

gul kantstreg. Antagelig Delft. 18. årh.

Diam. 35. Repareret. Afslag.

Afbildet 7.000

1410

Et par Famille Rose tallerkener af porcelæn,

dekoreret med emaillefarver og

guld, spejl prydet med chrysantemer

og sommerfugl, fane prydet med

blomster og frugter i kurve. Sort kantstreg.

Kina. 18. årh. Diam. 23. (2)

Afbildet 7.000

1411

Et par og en Imari tallerken samt fad

dekoreret i blåt, alle dele af porcelæn.

Japan. (4) Afbildet 2.500

1412

"Najaderne". Marieberg opsats af fajance.

Fremstillet efter tegning af Bouchardon,

antagelig modelleret af P. H.

Lárchevéque. Stempel for J. E. Ehrenreichs

periode 1758-1766. Sverige. Ca.

1760. Reparation. H. 35.

Litteratur: Lignende opsats afb. i bogen,

"Marieberg" af Carl Hernmarck s. 51 nr.

1417 1418

1419 1418

3. Lignende eksemplar på Nordiska Museet,

Stockholm. Afbildet 20.000

1413

To sparebøsser af bemalet keramik,

forestillende papegøje og stork.

Ca. 1900. H. 18 og 19. (2)

Afbildet 3.000

1414

Stor majolica prydvase med tilhørende

base, dekoreret i farver med mytologiske

scenerier bl.a. Alexander d. Stores

bryllup med Roxanne, på siderne

maskaroner. Italien. 19. årh. H. incl. base

42. Diam. 33. (2) Afbildet 4.000

1415

Italiensk majolica fad med tinglasur,

skålformet fordybning samt fodring,

dekoreret i farver i form af krigere

samt banner med inskription "SPQR"

(Senatus Populus que Romanus), bort

ornamenteret med fabelfigurer, vaser

samt fire skjold, hver med slange, formentlig

æskulapslangen, ramme øverst

dateret 1521. Caffagiolo? H. 6. Diam. 41.

Defekter

Proveniens: Civilingeniør Erik Becher. Erhvervet:

Maison Evangelisti, Antiquetés,

48 rue de L'eglise, Tunis, 1958. 3.000

1416

Større og mindre majolica vase, dekoreret

med bibelsk sceneri samt kvindeportræt.

H. 29 og 15. (2)

Proveniens: Civilingeniør Erik Beckers

samling. Afbildet 2.000

1417

Kellinghusen fad og tallerken af fajance,

dekoreret med blomster og blade i

farver. 19. årh. Diam. 28,5 og 22,5.

Kanthak. Tallerken klinket. (2)

Afbildet 4.000

1418

To Kellinghusen tallerkener af fajance,

dekoreret i polycrom i form af blomster

og bladværk. 19. årh. Diam. 23. (2)

Afbildet 6.000

1419

Stort Kellinghusen fad af fajance, dekoreret

i polycrom i form af blomster

og bladværk. 19. årh. Diam. 31.

Afbildet 5.000

1420

Jugend majolica opsats, prydet med

blomster og bladværk, dekoreret i farver.

H. 37. L. 38. 1.000

153


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1421

Dele af spisestel af porcelæn, Kgl. P.,

"Musselmalet", helblonde, bestående

af 6 kagetallerkener med ottekantet

bred blondekant, 11 middagstallerkener,

8+7 frokosttallerkener, 8 små frokosttallerkener,

8 middagstallerkener

med bred blondekant, 2 vaser, 2 skåle,

6 kuvertaskebægre, 2 små sidetallerkener,

lille jardiniere, fad, lågskål med

underfad samt rund skål med flettede

sider. I alt 64 dele. 1. og 2. sortering.

Dele med kanthak. (64)

Afbildet 20.000

1422

Et sæt på seks apotekerlågkrukker af

porcelæn, dekoreret med blomster i

farver samt Raiz Pelitre, Melisa Roja,

Hierba Luisa, Azvcar Piedra, Sandalo

Roja og Mora Virgen. Spanien. Ca. 1900.

H. 29,5. (6)

Afbildet 12.000

154

1421

1422

1423

Et par toarmede stager af porcelæn,

Kgl. P., "Musselmalet", helblonde, dekoreret

i underglasur blå, hver med to

svungne og gennembrudte lysarme.

1/1169. H. 24. (2)

Afbildet 3.000

1424

Oval jardiniere af porcelæn, dekoreret i

blåt med pilemønster. Canton. Kina.

18. århs. slutning.

H. 10,5 L. 26. B. 23. Klinket.

Afbildet 3.000

1425

Oval jardiniere samt ovalt fad af porcelæn,

Kgl. P., "Musselmalet", helblonde,

dekoreret i underglasur blå. 1/1059 og

1/1060. H. 12. L. 31 og 35. (2)

Afbildet 3.000

1423

1424

1425

1426

Spisestel af porcelæn, Kgl. P, "Musselmalet",

varierende modeller, bestående

af 35 kagetallerkener, 72 større og

mindre frokosttallerkener, 13 middagstallerkener,

4 grødtallerkener, 28 dybe

tallerkener, 11 halvmåneformede tallerkener,

11 par chokoladekopper, 19

par thekopper, 17 par kaffekopper, 8

kuvertaskebægre, askebæger, 7 æggebægre,

flødekande, 3 sukkerskåle, 22

større og mindre fade, 4 skåle, 6 lågfade,

vandkande og strøbøsse. Samt 9

kagetallerkener, 5 par kaffekopper,

kaffekande og cremekop med lignende

dekoration. I alt 280 dele. 1., 2. og 3.

sortering. Mange dele med kanthak.

(280) 25.000

1427

Otte grønne Gorm den Gamle glas, fire

hvidvin og fire rødvin.

(8) 3.000


1428

"Flora Danica", to middagstallerkener

af porcelæn, Kgl. P., dekoreret med

blomster i farver og guld. “Pyrola grandiflora

Rad”. og “Ajuga genevensis”. L.

3549. Diam. 26. (2)

Afbildet 3.000-4.000

1429

"Flora Danica", rundt fad af porcelæn,

Kgl. P., svungen og gennembrudt fane,

dekoreret med blomster i farver og

guld. “Rosa carelica Fr”. 20/3527.

Diam. 30. Afbildet 2.000-3.000

1430

"Flora Danica", middagstallerken af

porcelæn, Kgl. P., dekoreret med

blomster i farver og guld. “Astragalus

oroboides Horn”. 20/3549. Diam. 25,5.

Afbildet 2.000

1431

"Flora Danica", rundt fad af porcelæn,

Kgl. P., svungen og gennembrudt fane,

dekoreret med blomster i farver og

guld. “Anthemis Cotula L”. 20/3574.

Diam. 28,5. Afbildet 5.000

1432

"Flora Danica", større og mindre tallerken

af porcelæn, Kgl. P., gennembrudt fane,

dekoreret med blomster i farver og guld.

“Epilobium hirsutum L”. og “Dianthus Armeria

L”. 20/3553 og 20/3526. Diam. 25

og 27. (2)

Afbildet 5.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1428 1429 1428

1430 1431

1432

1433 1434 1435

1433

"Flora Danica", vinkøler af porcelæn,

Kgl. P., dekoreret med blomster i farver

og guld. “Linnæa barealis L”. 20/3569.

Små kanthak på blomsterne. H. 16,5.

L. 20.

Afbildet 8.000

1434

Prydvase af guldstafferet porcelæn,

Kgl. P., 2. sort., i form af klassisk vase,

hanke i form af delfiner, dekoreret med

borgruiner i landskaber på hvid bund. Ca.

1920. H. 58. Kanthak på fodrand.

Afbildet 5.000

1435

“Flora Danica”, urtepotteskjuler af

porcelæn, Kgl. P., dekoreret med

blomster i farver og guld. Anemone ricardsoni

Hook, Pulsatilla nigricans

Stork. 20/3570. H. 12. Diam. 14,5.

Afslag på blomster.

Afbildet 4.000

1436

"Flora Danica", to tallerkener af porcelæn,

Kgl. P., dekoreret med blomster i

farver og guld. “Papaver dubium L”. og

“Hypochæris Maculata L”. 3549. Diam.

25,5. (2) 4.000

1437

Et par tyske kandelabre af porcelæn

samt to østrigske figurer i form af

børn. Defekter. (4) 600-800

1438

Jens Peter Dahl-Jensen,

f. Nibe 1874, d. København 1960

Siddende mand og kvinde i egnsdragter.

To figurer af porcelæn, Dahl-Jensen,

dekoreret i underglasur farver. 1300

og 1110. H. 24 og 23. (2) 4.000

1439

Askebæger samt to figurer af porcelæn,

B&G og Kgl. P. (3) 1.000

1440

To bjørneunger, pige med kat, dreng

og pige, smed, lille pige med bamse.

Fem figurer af porcelæn. Bla. B&G og

Kgl. P. (5) 1.600

1441

Et par vaser af guldstafferet porcelæn,

dekoreret med Thorvaldsens "Dagen"

og "Natten" samt blomsterranke.

H. 22,5. (2) 1.500

1442

Et par trompetformede vaser af porcelæn,

Kgl. P., 2. sort., dekoreret i farver

og guld. H. 26. (2) 1.500

1443

Heste, ti figurer af porcelæn, heraf otte

Kgl. P. og to B&G, dekoreret i farver.

(10) 3.000-4.000

155


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1444

Et par kandelabre af forgyldt bronce,

hver med fire lysarme, midterstykke af

porcelæn. Sevres. Ca. 1900. H. 34. (2)

Afbildet 3.000-4.000

1445

Et par kandelabre af forgyldt bronce,

hver med fem lysarme. Frankrig.

19. århs. slutning. H. 53. (2)

Afbildet 4.000

1446

Et par lysestager af patineret og forgyldt

bronce, rigt støbt med svaner,

fabeldyr, kannelerede søjler. Frankrig.

19. årh. H. 37. (2)

Afbildet 8.000-10.000

1447

Et par stager af bronceret metal, stamme

i form af sfinx, let profileret base.

H. 23. (2) Afbildet 2.000

1448

Et par kandelabre med tre lysarme af patineret

metal. 19. årh. H. 38. (2) 2.000

156

1444 1445 1446

1447 1449

1449

Et par kandelabre af bronce prydet

med bjergkrystaller og glasprismer i

form af blomster og bladværk, hver

med tre lysarme. 19. årh. H. 50. (2)

Afbildet 12.000

1450

Et par lysestager af forgyldt og patineret

bronce. Frankrig. 19. årh. H. 28. (2)

Afbildet 4.000

1451

Et par kandelabre af forgyldt metal,

hver med seks lysarme, støbt med putti

og bladværk, fod af marmor. Rococoform.

20. årh. H. 80. (2) 3.000

1452

Et par danske empire stager af messing.

Ca. 1810. H. 15,5. (2) 1.000-1.500

1453

Et par Næstvedstager af messing, balusterformet

stamme, ottesidet profileret

fodstykke, under bunden graveret

C.P. 19. årh. H. 13. (2) 1.000

1450

1454

Tre par engelske stager, det ene par

med høj spiralsnoet stamme samt oval

bakke, af messing, bakke prydet med

ciseleringer. (7) 2.000

1455

Et par stager af forgyldt og patineret

metal, kanneleret stamme med hængende

prydkæder, på trepasfod, i form

af hove. Sign. F. Barbedienne.

H. 31. (2) 2.500

1456

Et par danske barok stager af messing på

ottekantet fod. 18. årh.

H. 12,5. (2) 1.000-1.500

1457

Et par Art Deco lysestager af sort sten

og messing. Ca. 1920. H. 18. (2) 1.000

1458

Et par franske empire stager af delvis

forsølvet metal, profileret stamme på

rundt fodstykke. 19. århs. begyndelse.

H. 24,5. (2) 2.000


1459

1459

Et par svenske empire stager af sortpatineret

jern, stammer i form af amoriner.

19. årh. H. 22. (2)

Afbildet 4.000

1460

Stor kandelaber af patineret bronce, i

form af kvinde i lette gevandter holdende

vase med blomster, seks lysarme,

sokkel af sort sten med montering

af bronce samt relieffer i kobber efter

antikken. 19. årh. H. 87.

Afbildet 10.000

1461

Et par kandelabre af lueforgyldt og

patineret bronce, stammer i form af

putti, hver med fire svungne og en lige

lysarm. 19. årh. H. 48. (2)

Afbildet 12.000

1462

Et par biedermeier stager af sortpatineret

metal. Ca. 1830. (2) 2.000

1463

Et par lysestager af messing, Fr. VI’s

stempel fra kobbermøllen i Flensborg.

19. århs. begyndelse. H. 23,5.

(2) 3.000

1464

Et par lysestager af forgyldt bronce.

Frankrig. 19. årh. H. 28.

(2) 2.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1460

1465

Et par lysestager af "Fattigmandssølv",

dekoreret med blomst.

H. 25,5. (2) 1.500

1466

Et par lampetter med stel af forgyldt

bronce, hver med to lysarme, rigt behængt

med store bladprismer. Barokform.

H. 35. B. 31. (2) 1.500

1467

Et par danske stager af patineret messing.

Stempel fra Frederiksborg lotteriet.

19. århs. midte. H. 22. (2) 1.000

1468

Et par Napoleon III stager af forgyldt

bronce, rigt prydet med rocailler,

kæmninger og drueklaser. 19. årh.

H. 14,5. (2) 1.200

1469

Kulspand, et par hurricanes og et par

engelske lysestager af messing. Samt

dørslag, gryde m.m., i alt seks dele af

kobber. Delvis 19. årh. (11) 2.000

1470

Et par petroleums bordlamper af porcelæn,

med monteringer af forgyldt

metal, prydet med profilportræt og ornamenrtik

i farver og guld, kuppel af

flerefarvet glas. 19. årh. Den ene kuppel

defekt. H. 68. (2) 4.000

1461

1471

Gryde af kobber med låg, i siderne hanke,

stemplet CAS. Samt tre spande af

kobber med hanke af jern. (4) 1.200

1472

To strygejern af malm, hver med drejede

håndtag af træ. 19. årh. (2) 1.000

1473

Barok morter af malm.

18. årh. H. 13. 1.000

1474

Stort lågfad af kobber, presset med

louis XVI ornamentik, lågknop i form

af mand på fugl, på kuglefødder.

18.-19. årh. H. 33. L. 52. 1.500

1475

Rundt fad af patineret metal, rigt prydet

med allegorisk sceneri, kantbort

prydet med agern, vædderhoveder og

kander. 19. årh. Diam. 40. 2.000

1476

Svensk gryde af malm, på tre fødder, i

siderne hanke. Stemplet O. A. Reparation.

H. 25,5. B. 42. 2.000

1477

Boghandlerskilt af sortmalet og delvis

forgyldt metal, rigt svungen vægophæng

med løsthængende bog.

Ophæng: H. 126. B. 61. D. 101. Bog:

H. 50. B. 38. D. 11. 10.000

157


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1478

Kandelaber af patineret bronce, syv

lysarme, stamme i form af trane, stående

på skildpadde. H. 73,5.

Afbildet 3.000

1479

Bordlampe af grønbroget marmor i

form af klassisk vase med montering af

forgyldt bronce, prydet med vinløv og

løvehoveder. H. uden montering. 41.

Proveniens: Tidligere på Schackenborg.

Afbildet 8.000

1480

Bordlampe af forgyldt bronce i form af

klassisk vase rigt prydet med perlestaf,

blomsterguirlande og bånd. H. uden

montering. 46,5.

Afbildet 5.000

1481

Lågprydvase af patineret bronce, rigt

støbt med blomster, bladværk, sløjfer,

personer, løvehoveder og ornamentik.

19. årh. H. 63.

Afbildet 10.000

1482

Flisebilled monteret i ramme, bestående

af ni fliser, dekoreret med Slesvig

blomst i mangan. 41,5 x 41,5. 1.200

1483

Vægrelief af presset kobber, prydet med

religiøst sceneri. H. 36. B. 62. Samt bakke

af presset kobber, prydet med vædderhoveder.

L. 75. B. 43. (2) 600

158

1478 1479 1480 1481

1484

To sydamerikanske sadler, hovedtøj,

grime og pisk af læder og metal.

(5) 1.500

1485

To bordlamper af bronce og patineret

metal. Senempireform. H. incl. montering

66 og 82. (2) 1.500

1486

Barometer på stand af sortbejdset træ,

udført i messing hos Cornelius Knudsen

Kjøbenhavn. H. 26. 2.000

1487

Et par væglampetter af forgyldt og patineret

bronce, hver med en lysarm til

el. 19. årh. H. 28. (2) 4.000

1488

Garnvinde af patineret metal, topstykke

prydet med blomster- og bladornamentik.

H. 38. B. 32. 1.000

1489

Russsik samovar af messing, stemplet,

medfølgende drypplade. H. 57.

Små skader. 1.000

1490

Oval bakke af metal, dekoreret med

blomster i farver på gul bund. 19. årh.

L. 62 B. 49. 1.000

1491

Tantalus af egetræ, indeholdende tre

karafler af glas. 1.200

1492

Bordlampe af forgyldt og patineret

metal, kanneleret stamme med akantus,

tredelt fodstykke med løvefødder.

H. 60. 1.000

1493

Varmebækken af messing, rigt prydet

med gennembrudt blomsterornamentik,

Chr. VII’s stempel for kobbermøllen

i Flensborg. Ca. 1800. L. 99.

Defekter. 1.500

1494

To varmebækkener af kobber og messing,

hver med gennembrudt låg,

håndtag af henholdsvis metal og træ.

19. årh. (2) 2.000

1495

Et par store pokalformede havevaser af

kunststen, prydet med bladværk.

H. 66. Diam. 57. (2) 6.000

1496

Bordlampe af forgyldt og patineret

bronce, stående på trepasfod i form af

dyrefødder. H. incl. montering 70.

2.000-3.000

1497

Globus på stand af træ, fodstykke med

kompas. H. 61. 1.000

1498

Et par casoletter af bronce, støbt med

satyrhoveder, bladværk og guirlander.

Louis XVI form. H. 24. (2) 1.500


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1499 1500 1501

1499

Nyrenaissance smykkeskrin af bronce,

rigt støbt med ornamentik, på toppen

romantisk par. 19. årh. H. 37. L. 37.

Afbildet 6.000

1500

Stor bowle af grønligt glas, montering

af bronce, rigt støbt med masker, dyrehoveder,

fisk, ananas og ornamentik.

H. 57. Afbildet 12.000

1501

Rektangulær fransk bakke af bronce, i

neo-græsk stil, center prydet med

klassiske figurer i højt relief, greb med

masker. Designet af Ferdinand Levillain,

produceret af Ferdinand Barbedienne.

19. århs. slutning. Stemplet F. Levillain

i center samt F. Barbedienne

under sarg. L. 53,5. B. 23.

Det første eksempel på samarbejde mellem

Levillain og Barbedienne blev vist på

Paris Universal udstillingen 1878 hvor et

par store vaser var udstillet.

Afbildet 18.000-20.000

1502

Et par tyske lågkander af stentøj, dekoreret

i saltglasur, låg af tin. 19. århs.

slutning. H. 39. (2) 2.000

1503

Skålvægt, bismarvægt samt diverse dele

af kornvægte af messing og jern. I

alt 12 dele. (12) 3.000

1504

Glasbesætning med slebet mønster bestående

af 16 rødvinsglas, 11 hvidvinsglas,

12 portvinsglas, 10 snapseglas,

12 vandglas, karaffel, 8 skylleskåle og

15 underskåle. (85) 3.000

1505

Halvskib i montre, firemastet fuldrigger

og lodsbåd. H. 46. B. 64. 3.000

1506

Rejseur i kasse af messing, prydet med

emaille i farver i form af fugle, timekrans

med romertal, top, sider og front

med glas. Moderne kopi. H. 18. 1.500

1507

To ovale miniature portrætter af kvinder,

antageligt malet på elfenben.

(2) 1.000

1508

Navneklud, rigt broderet med dyr, kroner,

skib, frugter, blomster og træer

samt talrige navnetræk og årstal 1824.

Monteret som pude. Slidt.

29 x 29. 2.000

1509

Hane og fasan. To bordprydelser af

forsølvet metal. (2) 2.000

1510

Svungen og ligeknækket lakbakke dekoreret

med sommerfugle, blomster og

bladværk i farver og guld på rød fond.

L. 72. B. 54. 800

1511

Dørstykke af rigt udskåret træ, rigt

prydet med ansigt, blomster og bladværk.

Frankrig. 19. århs. sidste halvdel.

H. 35. L. 123. 2.000

1512

Teleskopkikkert og pejlekompas af

messing. (2) 1.000-1.500

1513

Søkikkert af messing på justérbart stativ

af bejdset træ. 1.000

1514

Halvskib i montre, tremastet topsejlskonnert

med travalje. H. 50.

B. 62. 3.000

1515

En samling på 9 modelskibe af træ.

Små defekter. (9) 5.000-6.000

1516

Charles X bordlampe af patineret bronce,

støbt med bladværk og ornamentik,

rillet stamme på tresidet fodstykke

med løvefødder.

H. incl. montering 65. 1.500

1517

Carl Johan vippespejl af birketræ, front

med skuffe. Sverige. 19. århs. begyndelse.

H. 46. 1.500

1518

Bakke af metal, dekoreret med fugle i

farver. L. 52. B. 40. Samt vægpanel af

bemalet træ, prydet med figursceneri.

H. 34. B. 59. (2) 1.000

1519

Hane og fasan. To bordprydelser af

forsølvet metal. (2) 2.000

1520

Brændevinstønde og to øldunke af

stentøj. 19. årh. (3) 1.000

1521

Orientalsk prydvase af cloisonné, rigt

prydet med blomster, bambus, papegøjer

og traner. H. 31. 2.000-3.000

1522

Et par hurricanes af forsølvet metal,

skærme af slebet glas, monteret til el.

H. 42. (2) 800

1523

Påfugl af bemalet træ med indlagt

glasmosaik. H. 80. 1.000

1524

To spande af kobber, den ene stemplet

JEB. (2) 1.000

1525

Langpibe med hoved af bruyèrerod,

udskåret i form af soldaterhoved.

L. 37. 4.000

159


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1526 CD

Carl Martin-Hansen,

f. Kolding 1877, d. Frederiksberg 1941

Siddende piger i egnsdragter, Fyn og

Jylland. To figurer af porcelæn, Kgl. P.,

dekoreret i overglasurfarver. Juliane

Maries mærke. 12420 og 12421.

H. 9,5. Lille afslag på 12421. (2)

Afbildet 3.000

1527

Lille Berliner prydvase af porcelæn, dekoreret

i guld og prydet med ovalt

kvindeportræt på blå grund. 19. århs.

slutning. H. 15. Repareret.

Afbildet 1.000

1528

Lille Berliner prydvase af porcelæn, dekoreret

i guld, prydet med ovalt kvindeportræt

på blå grund. 19. århs. slutning.

H. 15. Afbildet 8.000

1529

Et par lågkrukker af blåglaseret fajance.

Den ene med defekter.

H. 50. (2) 1.000

1530

Et par vaser samt vase af fajance, dekoreret

i farver. 20. århs. begyndelse.

(3) 800

1531

Siddende nøgen kvinde, figur af patineret

kunststen. H. 39. 800

1532

Hollandsk spisestel af fajance, dekoreret

i grønt, bestående af 12 suppetallerkener,

12 middagstallerkener, 12 sidetallerkener,

sauceskål, større og mindre

lågterrin samt tre større og mindre

fade. (42) 800

160

1526 1527

1528

1533

Petroleumsbordlampe af messing og

slebet glas. Monteret til el. H. incl.

montering 64. 1.000

1534

Hollandsk kornvægt af messing. Stemplet

F.A. Thiele, Kiöbenhavn. 1.000

1535

Thevarmer af porcelæn i form af kvinde,

dekoreret i overglasurfarver og

guld, iført lang kjole. H. 40. 1.200

1536

Fem navneklude. 19. årh. (5) 1.500

1537

Broderi, i form af siddende jæger, i

ramme af udskåret og forgyldt træ og

gesso. 19. århs. anden halvdel.

47 x 46. 800

1538

Væglampet af bronce, rigt støbt med

delfiner, rosetter og bladornamentik,

to svungne lysarme. 19. århs. anden

halvdel. H. 26. Proveniens: Tidligere på

fynsk herregård. 1.500

1539

Fransk bordlampe af forgyldt bronce,

vaseformet korpus med figurer i klassiske

gevandter, rundt fodstykke af marmor.

Empireform.

H. incl. montering 60. 2.000

1540

Engelsk lågterrin på tilhørende underfad

samt suppeøse af fajance, Mason´s,

dekoreret med figurscenerier og

bladværk i rosa. H. 26. L. 38.

Hårrevne. 1.200

1541

To franske fade af fajance, dekoreret i

blåt. Antagelig Rouen. Diam. 44 samt

L. 36,5. (2) 1.000-2.000

1542

Kaffestel af fajance, Aluminia "Trankebar",

bestående af 6 kaffekopper, thekop,

thekande, 16 kagetallerkener, 7

frokosttallerkener, sukkerskål, 2 flødekander,

2 æggebægre. Dele med kanthak.

(36) 1.500

1543

To apotekerkrukker af porcelæn, Kgl.

P., dekoreret med kronet bladkrans

med inskription "PULV: DENTIFRIC

NIGR:" stemplet C98 i låget, den anden

"HYDRA?? CARB: MAG:" stemplet

B198 i låget. 1820-1850. H. 16.

Defekter.

Fremstillet til Det Kongelige Vaisenhus

apotek. Litteratur: Bodil Haarmark: Apotekerkrukker

og officiner. 1.000-1.500

1544

20 apotekerkrukker af brunt glas. 500

1545

Apotekerkrukke af fajance, "Digitallis-

Folia", dekoreret i blåt med blomster

og bladværk. Sign. i bunden Deruta,

36006/33. H. 35. 800

1546

Buste af gips i form af herre med laurbærkrans.

H. 74. Defekter. 800

1547

Lågvase, rund skål på gennembrudt

fod samt julebæger 1918 af fajance,

Aluminia. 665/844, 732/1028 og

1155/1022. H. 27,5, 12,5 og 14.

(3) 3.500


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1548 1549 1550

1551

1548

Parfumebrænder af patineret og forgyldt

bronce, støbt med rovfugl, parfumeholder

af kobber. 19. årh. H. 34.

Afbildet 3.000

1549

Atelierkamera af nøddetræ, mærket

Heinrich & Poulsen, Kjøbenhavn, på

trepasfod med hjul, højdejustérbar.

Linser mangler. Afbildet 3.000

1550

Kamera i kasse af nøddetræspoleret

træ, mærket Norka, I.P. Hansen, Kjøbenhavn,

linse mærket Compur endvidere

pose og diverse fotoplader.

Afbildet 2.000

1551

Atelierkamera af nøddetræ, mærket

AD. Goecker, København, på trepasfod

med hjul. Højdejustérbar. Linser

mangler. Afbildet 3.000

1552

Navneklud broderet med blomsterkrans,

navnetræk og årstal 1876.

54 x 55. 800

1553

Rococo vifte af ben og bemalet papir,

dekoreret med figurscenerier.

18. årh. 3.000

1554

Et par russiske vægkonsoller af egetræ,

rigt prydet med gennembrudte skæringer,

i form af kvinde- og mandehoved,

rocailler og bladværk. Sign. med kyriliske

bogstaver. H. 45. Mindre reparationer.

(2) 4.000

1555

Et par urtepotteskjulere af porcelæn,

Samson, dekoreret med putti og ornamentik

i farver og guld. 19. årh. H. 20.

(2) 2.000

1556

Fire større og mindre krus af fajance,

Wedgwood, dekoreret i blåt. H. 12, 13,

16 og 19. (4) 1.000-1.500

1557

Petroleums bordlampe af porcelæn,

Meissen mærke, "Løgmønster", dekoreret

i blåt, montering af messing. H. excl.

montering 34. 2.000

1558

To bordlamper af porcelæn, Kgl. P.,

"Skorpionen" og "Løven", fremstillet

for Fog & Mørup. Samt et par platter

af porcelæn, B&G, 1976. (4) 1.000

1559

Et par vaser og stor kande af fajance,

dekoreret i farver og guld. England.

Samt stort fad af porcelæn, dekoreret i

guld og rødt. (4) 1.500

1560

Dyr og figurer. 21 figurer af porcelæn,

Kgl. P. og B&G., dekoreret i farver.

(21) 3.000-4.000

1561

En samling juleplatter af porcelæn,

B&G, 1969, 70, 71 (5), 72 (3), 73 (4),

74 (2), 75 (2) og 76, Kgl. P., 1966, 70

(2), 71 (3), 72 (3), 73 (2), 74 (3) og 75

(2). Samt diverse Morsdagsplatter, jubilæumsplatter

og tre juleklokker, alle

dele af porcelæn, hovedsagelig B&G

og Kgl. P. (57) 1.200

1562

Cabaret fad af porcelæn, rigt prydet

med forgyldt ornamentik, i form af rocailler

og blomster, stemplet SPM.

H. 9. B. 37. 1.000

1563

Clara Nielsen, virksom 1896-1948

Stor vase af porcelæn, B&G, dekoreret

i underglasur farver, med hvide irisser

ved skovsø. Sign. Clara Nielsen 177/

163. 2. sort. H. 42. 2.000

1564

Løvekande med låg af porcelæn, B&G,

19. årh. Samt sukker og flødesæt af

opalineglas fra Odense Glasværk. Flødekande

med defekter.

(3) 1.000-1.500

161


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1565

Album med billeder og autografer af

forskellige skuespillere bl.a. Ib Schønberg,

Gøg og Gokke m.m.

Afbildet 2.000

1566

Billede af utallige bemalede tændstikshoveder,

i form af landskab med

huse, kirke, personer og bogstaver. I

ramme af rigt udskåret og forgyldt træ

og gesso. Lysmål 75 x 99.

Afbildet 8.000

1567

Spisestel af porcelæn, Kgl. P., dekoreret

i guld på hvid bund, bestående af

12+48 middagstallerkener, 12 suppetallerkener,

12 frokosttallerkener, suppeterrin,

2 mindre lågterriner (den ene

repareret i låget), 4 skåle, 2 sauceskåle,

den ene med låg samt 5 større og mindre

ovale fade. Enkelte dele med små

kanthak. (98) 3.000-5.000

1568

Prydvase af porcelæn, Kgl. P., dekoreret

med orange og guld, firsidet fodstykke.

792/2484. H. 37. 2.000

1569

Fem større og tre mindre krydderikrukker

af porcelæn, dekoreret i blåt i Musselmalet

stil. Defekter. (8) 1.500

1570

Et par kinesiske Canton vaser af porcelæn,

dekoreret med figursceneri i farver.

Monteret som lamper med tilhørende

skærme. H. excl. montering 30.

(2) 2.500

162

1565 1566

1571

Et par kinesiske Canton bojaner af

porcelæn, dekoreret med figursceneri i

farver. Monteret som lamper med tilhørende

skærme. H. excl. montering 30.

(2) 2.500

1572

Kaffe- og spisestel af porcelæn, B&G

"Stjerne", bestående af kaffekande,

sukkerskål, flødekande, 6 thekopper,

13 kaffekopper, thekande, 2 askebægre,

større og mindre lågfad, 2 sauceskåle,

saucenæb, 15 kagetallerkener,

21 middagstallerkener, 12 dybetallerkener,

18 frokosttallerkener, samt 8 fade

og skåle. Dele med defekter.

(120) 4.000

1573

Et sæt på syv thekopper og saucenæb

af porcelæn, Rørstrand, dekoreret med

stiliseret ornamentik. (8) 1.500

1574

Ved billiardbordet samt flamincodanser.

To tyske krinolinefigurer af porcelæn,

dekoreret i farver. H. 20 og 18,5.

Afslag. (2) 1.500

1575

Harry Kluge, f. København 1879, d. 1963

Stor vase af porcelæn, B&G, dekoreret

med større og mindre sejlskibe på stille

vand. Sign. Harry-Kluge CLVI.

H. 40. 3.000

1576

To mindre vaser og fire askebægre af

porcelæn, Kgl. P., samt askebæger af

fajance, Kgl. P., dekoreret i farver.

(7) 800

1577

Tre figurer samt to bordlamper af porcelæn,

Kgl. P. og Fog & Mørup. Medfølgende

to Le Klint lampeskærme.

(5) 1.500

1578

Vase af bemalet porcelæn, Rosenthal,

dekoreret med blomster og bladværk,

fodstykke rigt modelleret i relief.

H. 20. 800

1579

Opsats af porcelæn i form af engle

som holder gennembrudt skål, prydet

med pousserede blomster, dekoreret i

farver, under bunden mærke. Defekter.

H. 28. L. 44. 2.000

1580

Et par franske lågprydvaser af porcelæn,

dekoreret i farver og guld, montering

af forgyldt metal. 19. århs. slutning.

H. 44. (2) 3.000

1581

Chr. Thomsen

Fårehyrde og hyrdedreng med terne.

To figurer af porcelæn, Kgl. P. nr. 627

og 869. Modelleret 1906 og 1907. (2)

Litteratur: Nick og Caroline Pope: Royal

Copenhagen Porcelain, 2001, ss. 83 og

93. 1.000

1582

Tre krukker af porcelæn, B&G samt

Kgl. P. (3) 1.000-1.500

1583

Tallerken af porcelæn, Sévres, dekoreret

i farver samt tallerken af porcelæn

dekoreret med blomster. 18. årh. Små

kanthak. (2) 500


1584

Sekstant på plade af mahogny, Johan

Browning, London. 19. årh.

Afbildet 3.000

1585

Globus på fod med kompas, stjernetegns-,

måneds- og årstidsindikatorer,

Ludw. Jul. Heymann´s geographische,

artistische anstalt Berlin. 19. årh.

H. 73. Afbildet 3.000

1586

Engelsk skibslod af messing i original

trækasse. "Walker´s patent harpoon

sounding machine", med udførlig

brugsvejledning på indersiden af låget.

Afbildet 3.000

1587 CD

Holger Christensen,

f. København 1890, d. sst. 1965

Pigen med guldhornet. Figur af porcelæn,

dekoreret i overglasur farver, på

rund sokkel. Juliane Maries mærke.

Kgl. P. H. 22. 1.500

1588 CD

Giraf af porcelæn, Kgl. P., 3655 og

fugl af porcelæn, B&G., dekoreret i

farver. (2) 1.200

1589 CD

Lauritz Jensen,

f. Viborg 1859, d. København 1935

Strikkende kvinde i folkedragt, 1317,

modelleret af Lotte Benter, liggende

mynde, 1811, modelleret af Laurits

Jensen samt Hutchenreuter And og

Schalbach Mynde. Fire figurer af porcelæn.

(4) 3.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1584 1585 1586

1590

Et par urtepotteskjulere af porcelæn,

B&G, dekoreret med blomster og bladværk

i farver. Defekter. Samt urtepotteskjuler

af fajance, prydet med blomsterranker

i farver. (3) 500

1591 CD

Pige med guitar. Figur af porcelæn,

Dahl-Jensen, dekoreret i farver. 1172.

Samt dreng med harmonika og mand

ved træstub. To figurer af porcelæn,

B&G og Kgl. P. 1. og 2. sort.

(3) 1.500

1592

To Berliner tallerkener af porcelæn,

bemalet i Norge med motiver fra Bergens

stift og Klangkleven.

19. årh. (2) 1.000

1593

Dele af kaffestel af porcelæn, Kgl. P.

"Blå Blomst", bestående af kaffekande,

mælkekande, høj og lav kageopsats,

fem kagetallerkener, kaffekop og fire

askebægre. Samt "Musselmalet" oliekande

af porcelæn og opsats af porcelæn,

Kgl. P., 3. sort, fodstykke mangler.

(16) 2.000

1594

Osteklokke, bonbonniere samt ovalt

fad af bisquit, Wedgwood, dekoreret i

grønt og blåt. (3) 2.000

1595

Dele af spisestel af porcelæn, Kgl. P.

"Musselmalet", bestående af terrin

med underfad, to fade, kartoffelskål,

opsats samt et par lysestager, dekoreret

med løvehoveder og guirlander. Opsats,

terrin og underfad med reparation.

(7) 3.000-4.000

1596

Fyrfadsoverdel af forgyldt og bemalet

porcelæn, prydet med kinesisk dreng i

landskab. Antagelig Paris. 19. århs.

første halvdel. 1.000

1597

To giraffer og to ugler. To figurgrupper

af porcelæn og keramik. Stemplet

Amphora nr. 8376/43 og 8328/43.

H. 32 og 29. (2) 1.000

1598

Lågkrukke af fajance, Aluminia, dekoreret

med blomster. Sign. Julen 1915.

Samt blåt fad af fajance. H. 11. Diam. 28.

(2) 1.000

1599

Otte mindre krinoline figurer af porcelæn,

dekoreret i farver. H. 5,5-12.

Kanthak og afslag. (8) 1.500

1600

Tre Heiberg lamper at hvidt opalineglas,

montering af messing. H. incl.

montering 67, 69 og 73. (3) 1.500

1601

Tre Heiberg lamper, to af lyserødt og

en af lysegrønt opalineglas, montering

af messing. H. incl. montering 58, 70

og 69. (3) 2.000

1602

Dele af kaffestel af porcelæn, Kgl. P.

"Blå Blomst", bestående af cabaretfad,

stort ovalt fad, kaffekande, thekande,

et par tolvkantede askebægre og otte

par kaffekopper.

2. sort. (14) 1.000

163


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1603

Barok vinglas, prydet med Fr. V's monogram.

18. årh. H. 18.

Afbildet 4.000

1604

Norsk potpourrri krukke af dybblåt

glas, vaseformet klokke, dekoreret med

pålagte lænker, fod med ombukket

kant. Hurdal. Ca. 1780. Senere låg af

drejet træ, knop af ben. H. 31.

Næsten identisk eksemplar på Kunstindustrimuseet,

Oslo.

Afbildet 6.000

1605

Barok vinglas prydet med Chr. VII's

monogram. 18. årh. H. 16.

Afbildet 4.000

1606

Todelt opsats af krystalglas, prydet

med slibninger, i form af stiliserede

blomster. H. 37,5. 1.500

1607

Karaffel af slebet glas med to tilhørende

whiskyglas. (3) 1.500

1608

Et par opsatse af krystalglas, prydet med

slibninger, firkantet fodstykke. H. 17.

Diam. 25,5. (2) 3.000

164

1603 1604 1605

1609

En samling diverse glas, fade og skåle

af glas og slebet krystalglas.

(54) 1.500

1610

Glasmaleri med Fr. VII og hans slotte i

guld. Sign. E. Kröll 1861.

35 x 55. 1.000

1611

Vase af krystalglas, prydet med slibninger,

i form af stiliserede blomster samt

fad af glas. Vase H. 30. (2) 1.000

1612

Konfektskål af blåt glas prydet med

tunget hvid kant. Antagelig Gjøvik.

19. årh. H. 11. Diam. 19. 1.000

1613

Bonbonniere, flødekande og sukkerskål

af blåt glas. (3) 1.000

1614

Blomsteropsats med seks holdere af

guldstafferet og rigt dekoreret opalineglas.

19. årh. H. 27. Miderste vase

mangler. Defekter. 1.000

1615

Norsk karaffel af optisk vredet, klart glas.

Ca. 1800. H. 21. 2.000

1616

Böhmisk vase af rødt glas, prydet med

forgyldte slibninger, i form af harlekinsmønster.

H. 39,5. 1.500

1617

Lille samling glas, bestående af seks

Absalon glas, tre erindringsglas samt ét

glas på fod. (10) 1.000-1.500

1618

Tre rakkerglas. 19. årh. Jugend likørsæt

af grønt glas med montering af

tin, bestående af to karafler og fem likørglas.

Samt “Gorm den Gamle” glas

bestående af otte likør- og seks snapseglas.

(22) 2.000

1619

Svensk glasbesætning af krystalglas,

bestående af 12 rødsvinsglas, 6 hvidvinsglas,

10 ølglas, 10 vandglas, 12

sherryglas, 12 likørglas, 11 portvinsglas,

og 12 snapseglas. Samt 5 glas med

kanthak. I alt 88 dele. (88) 5.000

1620

Orientalsk skærm af udskåret træ, i

midten glasmaleri med personer. H. 67.

B. 43. D. 20. 1.000


1621

Et sæt på tre høje koniske glas, ætsede

med billeder af kong Chr. IX og Dronning

Louise. Holmegård 1892. H. 25. (3)

Fremstillet i anledning af regentparets

guldbryllup.

Litteratur: Harald Roesdahl. "Gamle glas

og karafler". Abildet og omtalt s. 97, fig.

104. Afbildet 2.500

1622

Et par Nøstetangen brændevinsglas af

hessisk type, graveret med forgyldt

kronet dobbeltmonogram for Chr. VII.

Norge 1760-1775. H. 16. Forgyldningen

på det ene glas mangler delvis. (2)

Litteratur: Arnstein Berntsen "En samling

Norske glas", identisk glas afbildet XXIV

nr. 293. Afbildet 5.000

1623

Stor Delft vase af fajance, dekoreret

med blomster, bladværk og ornamentik

i underglasur blå. Under bunden

betegnet 5015, Delft Blauw. Sign.

G. V. Holland. H. 45.

Kanthak på fod. 2.000

1624

Svensk bakke af messing, prydet med

gennembrudt kant.

H. 8,5. L. 27,5. 800

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1621 1622

1625

En samling juleplatter af porcelæn,

B&G, 1895-97, 1900-01, 1906-1949,

heraf 1910, 1912, 1913, 1918, 1925 og

1926 i dublet. 1895 med let kantslibning,

1896, 1897, 1901 og 1906 med

små reparationer. (55) 5.000

1626

Empire kaffeservice af porcelæn, Meissen,

bestående af kaffekande, thekande,

sukkerskål, flødekande og skål, dekoreret

med egeløv og forgyldte borter.

19. århs. begyndelse. Alle dele med

kanthak eller defekter. (5) 3.000

1627

Kaffestel af porcelæn, Kgl. P. "Blå

Blomst", bestående af 20 kaffekopper,

20 kagetallerkener, kaffekande, 2 sukkerskåle,

3 flødekander, 6 frokosttallerkener,

11 større og mindre skåle, saltbøsse,

6 kuvertaskebægre, kuvertvase.

Dele med kanthak.

(71) 2.000-4.000

1628

Tre Chien Lung tallerkener af porcelæn,

dekoreret med blå underglasur i

form af kineser i landskab. Kina. 1736-

1795. Den ene tallerken defekt. Diam. 28.

(3) 2.000

1629

Stor Imari vase af porcelæn, rigt dekoreret

i farver med fugle, landskaber og

ornamentik. Kina. 19. århs. midte.

H. 72. 2.500

1630

Tre japanske Imari tallerkener af porcelæn,

dekoreret med blomster i farver,

svungen kant. Diam. 21 og 24. En med

kanthak. (3) 600-800

1631

To figurer af stentøj, B&G, i form af

mand og dame samt ung kvinde, alle i

folkedragter. Sign. 208 JC og 205/7 JC.

H. 26 og 24. (2) 1.000-1.200

1632

Otte par kopper af porcelæn, Kgl. P.

dekoreret med lyserøde roser og guldkant.

Samt fad af fajance med blå rococo

dekoration. (9) 1.000

1633

Hvalros kæbe med tænder og hjørnetænder

L. med kæbe 35. Medfølgende

eksporttilladelse fra Direktoratet for

Miljø og Natur. 2.000

165


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1634

Buddha af patineret bronce. 19. århs.

midte. H. 22.

Afbildet 2.000-3.000

1635

Orientalsk gudefigur af forgyldt bronce.

18.-19. årh. Små skader. H. 45. Ifølge

oplysninger hjembragt fra Østen 1924.

Afbildet 3.000-4.000

1636

Stor buddha af udskåret og forgyldt

træ, stående på sokkel af sortbejdset

træ. 19. årh. H. incl. sokkel 192.

Afbildet 8.000-10.000

1637

Orientalsk Tanto med greb og skede af

ben udskåret med figurer. 19.-20. årh.

L. 47. Reparationer.

Blankvåben tilladelse kræves. 3.000

166

1634 1635 1636

1638

Thanka. Billedrulle dekoreret i farver,

centerparti med Buddha omgivet af

disciple. 78 x 54,5. 600

1639

Et par kinesiske vaser af porcelæn, dekoreret

med fabeldyr, blomster og

bladværk i farver. Monteret som lamper

med tilhørende skærme. H. excl.

montering 36. (2) 2.000

1640

Erotisk sceneri med tre indere. Maleri,

malet på ben i farver og guld. 10,5 x 17.

U.r. 1.500

1641

Canton bowle af porcelæn, dekoreret

med emaillefarver. Kina. 19. årh. H. 14.

Diam. 34. 2.500

1642

Samurai. Japansk træsnit i farver. 19. årh.

Lysmål 37 x 26. 1.000

1643

Orientalsk rygebordsplade af zink, prydet

med blomster, bladværk og ornamentik.

Diam. 106,5. 1.500

1644

Persisk rygebordsplade af kobber, rigt

punslet med krigere, dyr, ornamentik,

blomster og bladværk. 18.-19. årh.

Diam. 97. 1.500

1645

Hestedækken, saddel m.m., rigt dekoreret

i grønt og med guldtråd. Mellemøsten.

(4) 800


���� ��

�������

������� ��� ��� ������� ��� ��

������� ��� ���� � ����


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1646

Et par sjældne art deco lysestager af

sterlingsølv, hver prydet med to svungne

lysarme, på rundt rillet fodstykke.

Stemplet Hans Hansen 1933. Vægt

1145 gr. H. 19,8. Gravering på fodstykke.

(2) Afbildet 15.000-20.000

1647

Skrivesæt af sølv, dekoreret med bladranker

og sløjfer. Stempet 1907. Louis

XVI form. Vægt ca. 630 gr. 3.000

1648

Bordskål af slebet krystalglas på rund

fod af sølv. H. 16,5.

Diam. 29,5. 2.000

1649

Kande af sølv, A. Dragsted, pæreformet

glat korpus. Bunden med gravering.

Vægt ca. 380 gr. H. 19. 1.500

1650

Kaffekande af sølv, prydet med guirlander,

bort og sløjfe, fire let svungne

ben, hank af ben. Louis XVI form.

H. 23. 1.500

168

1646

1651

Saucekande samt øse af sterlingsølv,

Hingelberg, Århus, fodrand samt håndtag

af bakelit. H. 8. Diam. 15. 3.000

1652

Et par kandelabre af sterlingsølv, hver

med lige og to svungne lysarme, rundt

profileret fodstykke med perlebort.

Udfyldte. H. 27. (2) 4.000

1653

Sukkerskål og flødekande af sølv, drevet

med bladværk. København 1923.

Vægt ca. 418 gr. (2) 2.000

1654

Et sæt på fire moderne fotorammer af

sterlingsølv, glat smal kant, bagside af

træ. Lysmål 17,5 x 12,5. (4) 2.500

1655

Karaffel af glas med montering af sterlingsølv,

i form af våbenskjold og bladornamentik.

H. 29,5. 3.500

1656

Tysk tantalus af pletsølv, indeholdende

tre karafler. Kanthak. 800

1657

Et par kandelabre af pletsølv, hver med

en lige og fem svungne lysarme, stamme

i form af figur, på løvefødder.

H. 51. 2.500

1658

Større og mindre tallerken samt rund

skål af sølv. Vægt ca. 1300 gr. Diam. 25-

27. (3) 1.500

1659

Diverse serveringsdele, saucekande,

barnetallerken, kaffekande m.m. af sølv

og pletsølv. I alt 33 dele. (33) 3.000

1660

Et par kandelabre af pletsølv med fire

lysarme, toppen aftagelig til enkeltstager.

Ca. 1900. H. 53. (2) 3.000-4.000

1661

Kande af sølv, prydet med rocailler,

svungen og ligeknækket korpus, svungen

hank af træ. H. 20,5. 1.500

1662

Skønvirke kaffekande af sølv, prydet

med ornamentik. L. Grønlund 1913.

Vægt ca. 490 gr. 2.000


1663

Hans Hansen moccaservice af let hammerslået

sterlingsølv, bestående af

moccakande med hank af mørkt træ,

flødekande, sukkerskål og bakke. Anno

1938. Vægt ca. 1240 gr. (4)

Afbildet 15.000-20.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1663

1664 1665

1664

Et par toarmede kandelabre af sterlingsølv,

hver prydet med stiliseret

bladværk, to svungne lysarme på ovalt

fodstykke. Stemplet HS i monogram.

Vægt. ca. 790 gr. H. 19. (2)

Afbildet 10.000

1665

Et par Just Andersen stager af sølv,

hver med to svungne lysarme, ornamenteret

stamme på rundt fodstykke.

Stemplet monogram nr. 46, den ene

med svensk importstempel. H. 17. Vægt

ca. 530 gr. (2) Afbildet 8.000

169


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

170

1666

1667

1669

1666

Georg Jensen spisebestik af sterlingsølv, "Pyramide",

bestående af 12 middagsskeer, 12 middagsgafler,

13 dessertskeer, 6 frokostgafler, 3+2 pålægsgafler,

2 stegegafler, kagespade, 2 større og

mindre sauceskeer, 18 kagegafler, 12 theskeer, 12

moccaskeer og 7 større og mindre serveringsskeer.

Vægt ca. 4.700 gr. Samt 12 middagsknive, 9

frugtknive, 3 frokostknive, kagekniv, sauceske,

ostehøvl, oplukker og salatsæt med skafter af sølv.

Varierende årgange. (132)

Afbildet 40.000

1667

Georg Jensen bestik af sterlingsølv, "Bernadotte"

bestående af 12 frokostgafler, 11 frokostknive,

dessertske, 9 teskeer, 3 + 1 pålægsgaffel, 2 sildegafler,

flødeske, sauceske, kagespade, middagskniv

og saltske. Vægt excl. dele med skafter af

sølv. Ca. 1100 gr. (44)

Afbildet 8.000-10.000

1668

Georg Jensen spisebestik af sterlingsølv, "Konge",

bestående af 12 suppeskeer, 12 dessertskeer, 11

middagsgafler, 8 kagegafler, 12 theskeer, sauceske

og 4 større og mindre serveringsskeer. Vægt ca.

2690 gr. Samt oplukker med skaft af sterlingsølv. I

alt 61 dele. (61) 12.000-15.000

1669

Georg Jensen spisebestik af sterlingsølv, "Cypres",

bestående af 5 fiskeknive, 5 fiskegafler, 5 hummergafler,

5 theskeer, sauceske, stegegaffel og

marmeladeske. Vægt ca. 835 gr. I alt 23 dele.

Afbildet 4.000

1670

Servantesæt af pletsølv, indvendigt forgyldt, bestående

af kande, fad og større og mindre lågæske,

prydet med stiliseret bladbort. Stemplet Peetz.

19. årh. (4) 2.500

1671

Georg Jensen spisebestik af sterlingsølv, "Konge",

bestående af 13 suppeskeer, 13 dessertskeer, 12

middagsgafler, 19 frokostgafler, 12 fiskegafler, 12

fiskeknive, 18 kagegafler, 24 theskeer, 7 kaffeskeer,

6 moccaskeer, 8 kompotskeer, saltske, 2 kagespader,

5 serveringsskeer, 3 skeer, gaffel, marmeladeske,

7 større og mindre pålægsgafler. Vægt ca.

6.860 gr. Samt 12 middagsknive, 12 frokostknive,

6 middagsknive med korte skafter, 6 frugtknive,

salatsæt, sildegaffel, oplukker, serveringsske og 6

theskeer med skafter af sølv. Varierende årgange.

(211) Afbildet 60.000


1672

Georg Jensen spisebestik af sterlingsølv,

"Kaktus", bestående af øse,

sauceske, større og mindre marmeladeske,

kagespade, stegegaffel, 2 smør-

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1671

1672

knive, 12 theskeer, 12 skeer, 12 kagegafler,

12 frokostgafler og 16 middagsgafler.

Vægt i alt ca. 3368 gr.

Samt lagkagekniv, oplukker, 6 dessert-

knive, 12 frokostknive og 12 middagsknive,

med skafter af sterlingsølv. Varierende

årgange, 1925 - efter 1945.

(104) Afbildet 40.000

171


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1673

Et par lave Georg Jensen stager af

sterlingsølv, runde profilerede fodstykker.

Harald Nielsen. Dessin nr. 748. Udført

1945-1977. Vægt ca.

180 gr. H. 6. (2) Afbildet 6.000-8.000

1674

Georg Jensen skål af sterlingsølv. Dessin

nr. 575. H. 4,5. Diam. 12,7.

Afbildet 2.500

1675

Opsats af sølv, høj kanneleret stamme,

prydet med drueklaser og ornamentik.

Stemplet Heimbürger, Kbh. 1949.

Vægt ca. 448 gr. H. 14. Diam. 19.

Afbildet 4.000-5.000

1676

Holger Rasmussen skønvirke kaffeservice

af hammerslået sterlingsølv bestående

af kaffekande og sukkerskål med

med greb af ben, lågknop i form af

stilliserede blomster. Vægt ca. 722 gr.

(3) Afbildet 8.000-12.000

172

1673 1674

1675 1676

1677

Georg Jensen bestik af sterlingsølv,

"Dronning", bestående af 5 kagegafler,

12 kaffeskeer og 5 theskeer. Vægt i alt

ca. 519 gr. (22) 2.500

1678

Georg Jensen art deco toiletgarniture

af sterlingsølv, bestående af hårbørste,

håndspejl og klædebørste. Dessin nr.

134. Udført 1933-1944. (3) 4.000

1679

To Georg Jensen nøddeknækkere med

skafter af sterlingsølv, "Kugle". Udført

1932 samt 1933-44. (2) 800

1680

Georg Jensen salatbestik med skafter

af sterlingsølv. "Kaktus". (2) 1.000

1681

Et par ovale Georg Jensen fotorammer

af sterlingsølv. Dessin nr. 423. Udført

efter 1945. H. 15,5. B. 11,5.

(2) 4.000

1682

Rundt Georg Jensen fad af sterlingsølv,

glat fane med let profileret kant.

Harald Nielsen. Dessin nr. 600AC. Udført

efter 1945. Vægt ca. 1195 gr.

Diam. 38. 10.000

1683

Vinkande med pæreformet korpus

samt frugtskål med glat korpus, af

sølv. Grann & Laglye. Vægt ca. 740 gr.

H. 25. Diam. 23. (2) 3.000

1684

Otte juleskeer af sølv, 1914-18, 1922,

1936 og 1956 og to jubilæumsskeer af

forgyldt sølv med emaille, 1958 og

1964, Michelsen. Samt to Georg Jensen

årsskeer af forgyldt sølv med

emaille, 1975-76 og juleske af sølv og

emaille 1936, P. Hertz. (13) 2.000

1685

Tre store øser af sølv, C. Dahl, P. Lorenzen

og M. Michelsen. Vægt i alt ca.

490 gr. (3) 4.000


1686

Georg Jensen kaffekande og thekande

af let hammerslået sterlingsølv, låg

prydet med perlestaf og stiliseret

blomsterknop, hank af sort træ. Harald

Nielsen. Formgivet 1927. Dessin nr.

456 og 456A. Udført 1925-1932.

Vægt ca. 1120 gr. H. 23,5 og 17. (2)

Litteratur: Janet Drucker, "A Tradition of

Splendid Silver", omtalt og gengivet s.

226. Afbildet 30.000

1687

Et sæt på fire dækketallerkener af sølv,

A. Dragsted, svungen og ligeknækket

kant med bladbort, graveret med monogram.

Vægt ca. 2100 gr. Diam. 26,5.

Samt et par dækketallerkener af sølv,

svungen og ligeknækket kant, prydet

med bladværk. Vægt ca. 800 gr.

Diam. 27. (6) 6.000

1688

Sukker/flødesæt af sølv, bestående af

flødekande, sukkerskål med glasindsats,

sukkertang samt ovalt fad af pletsølv.

Stemplet Kbh. 1920. (4) 1.200

1689

Jugend vase af let hammerslået pletsølv,

prydet med blomster- og bladornamentik,

to snoede hanke. Små reparationer

ved fod. H. 48. 1.500

1690

Flødekande og sukkerskål af hammerslået

sølv samt stor serveringsske af

sølv, skaft drevet med bi, monogram,

blomster og bladværk. Vægt i alt ca.

350 gr. (3) 1.500

1691

Skønvirke kande af sølv, glat korpus

med rand og bund dekoreret med perle

og pind. Stemplet. København. Vægt

ca. 400 gr. H. 19,5. 1.500

1692

Et sæt på tolv små dækketallerkener af

pletsølv. 19. årh. Diam. 25. (12) 2.000

1693

Trompetformet vase af sølv, prydet med

inskriptioner, seks gafler af sølv og seks

knive med skafter af sølv samt lågkande

og fad af pletsølv. (15) 1.500

1694

Opsats af glas og pletsølv, gennembrudt

stamme, i form af stiliseret bladværk,

på profileret letsvunget fodstykke.

Rococoform. H. 46,5. 1.500

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1695

Cohr kande af sølv, ligeknækket korpus,

på cabriole ben, kande af sølv, let

knækket korpus, tre cabriole ben samt

et par stager af sølv, udfyldte. Stager

H. 18,5. (4) 3.000

1696

Et par lysestager af sterlingsølv, stamme

i form af korintisk søjle, firesidet

trappeformet fodstykke med perlebort.

Udfyldte. H. 22,5. (2) 4.000

1697

Ovalt varmefad med opklappeligt låg

på stand af pletsølv, indsats med gennembrudt

mønster. Stemplet Haynes &

Son 1868. H. 19,5. B. 33,5. 1.500

1698

"Patricia" cocktailsæt af sterlingsølv,

bestående af i alt 13 dele, i tilhørende

æske. 1.500

1699

Et sæt på fire stager af sterlingsølv,

stamme prydet med bånd-, blad- og

blomsterornamentik, firsidet let svunget

fodstykke. Vægt ca. 1040 gr. H. 17,5.

(4) 4.000

1700

Et sæt på fem hummergafler af sølv

dekoreret med skønvirke-ornamentik,

samt to hummergafler af sølv, dekoreret

med hummere. Vægt 220 gr.

(7) 1.000

1686

1701

Oval sættebakke med ligeknækket

profileret bort, smørnæb med stjerthank,

flødekande og sukkerskål, dekoreret

med bladværk samt graveret med

initialer, af sølv. Vægt ca. 950 gr. L. bakke

31. (4) 2.500-3.000

1702

Et par trearmede lysestager af sølv. Rococoform.

Udfyldte. H. 19. (2) 3.000

1703

Tresidet saucekande på fodstykke, saucekande,

lille kasserolle, diverse bestik

af sølv. Vægt ca. 750 gr. Flaskebakke

og vase af pletsølv. (12) 3.000-3.500

1704

Saucekande, større og mindre rundt

fad af sølv samt potageske af pletsølv.

Vægt i alt ca. 2605.

(4) 2.000-3.000

1705

Fire cigaretetuier af sølv og sterlingsølv,

prydet med graveringer samt saltog

pebersæt af sølv. Cohr. (6) 2.000

1706

Whisky-sæt af pletsølv på oval bakke.

800

173


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

174

1707

1708

1709

1707

Spisebestik af sølv, "Odin", bestående af 13

skeer, 12 dessertskeer, 12 theskeer, 11 kagegafler,

12 gafler, 5 fiskeknive, 5 fiskegafler og

6 serveringsdele. Vægt ca. 2580 gr. Samt kagekniv

og oplukker med skafter af sølv. Flere

dele graveret med monogram. (78)

Afbildet 6.000-8.000

1708

Spisebestik af sølv, "Bernstorff", bestående af

9 middagsgafler, 8 dessertskeer, sukkertang,

8 theskeer, sauceske, 2 serveringsskeer, kartoffelske

og kagespade. Vægt i alt ca. 942 gr.

Samt 9 middagsknive med skafter af sølv.

(40) Afbildet 4.000

1709

Ray Urban spisebestik af sterlingsølv, Å. Fausing,

bestående af 6 gafler, 4 frokostgafler,

14 kagegafler, 6 skeer, 7 dessertskeer, 3 kaffeskeer

og sauceske. Vægt ca. 1680 gr. Samt

17 middags- og 13 frokostknive med skafter

af sterlingsølv. (71) Afbildet 4.000

1710

Oval terrin af pletsølv, prydet med graveringer

med stiliseret bladværk, hanke i form af

vædderhoveder, fødder i form af hjortehoveder.

Stemplet Meriden Company 1859. Repareret.

H. 28,5. L. 39. 2.000

1711

Rund tabatiere af sølv, låg af imiteret skildpaddeskjold.

Birmingham 1924-25. H. 3,5.

Diam. 6,5. 1.000

1712

Et sæt på seks kageskeer samt et sæt på ni

theskeer af sølv, prydet med filigranarbejde.

Tyskland. 19. årh. (15) 1.500

1713

Samovar af pletsølv, rektangulær korpus, firsidet

let svunget fodstykke, hanke prydet

med bladværk. 19. århs. slutning.

H. 36. 2.000

1714

Vinkøler, lommelærke, flaskebakke samt tastevin,

alle dele af pletsølv. (4) 1.500

1715

Bordplateau af pletsølv, svungen kant og på

volutter fødder. Barokform. 19. årh.

L. 61. 1.500

1716

Seks H. C. Andersen eventyrskeer af forgyldt

sølv, bl.a. "Hyrdinden og skorstensfejeren" og

"Svindedrengen". Samt skål, dekoreret med

drage og saucenæb af sølv. Vægt i alt ca. 600

gr. (8) 1.500


1717

Spisebestik af sølv, "Herregård", bestående af 11 middagsgafler,

12 frokostgafler, 8 suppeskeer, 12 dessertskeer, 11

kagegafler og 11 theskeer. Vægt ca. 2355 gr. Samt 12

middagsknive, 12 frokostknive og mindre middagskniv

med skafter af sølv. (90) Afbildet 12.000-15.000

1718

Spisebestik af hammerslået sølv, "Åkande", bestående af

12 middagsgafler, 7 frokostgafler, 17 suppeskeer, 6 dessertskeer

og 6 serveringsdele. Vægt ca. 1930 gr. Samt 12

middagsknive, 12 frokostknive, 6 frugtknive og ostehøvl

med skafter af sølv. Graveringer. (79)

Afbildet 8.000

1719

Spisebestik af sølv, "Herregaard", bestående af 12 middagsknive,

16 middagsgafler, 13 suppeskeer, 13 dessertskeer,

18 theskeer, 18 dessertgafler, 6 frugtknive, 2 smørknive,

kartoffelske, medaillionske, sauceøse, salatsæt, kagekniv,

brødsav, oplukker, agurkesalatgaffel og pålægsgaffel.

(108) Afbildet 12.000-15.000

1720

Et par vinflaskeholdere af pletsølv, dekoreret med drueklaser.

H. 5. Diam. 16,5. (2) 1.000

1721

Miniature-model af sølv i form af tandlægepraksis, justérbar

lampe og bord, base af mahogny. H. 10. 2.500

1722

Stor Kay Bojesen strødåse af sølv. H. 18. 2.000-3.000

1723

Diverse kaffekander, fade, serveringsfade m.m. I alt 28 dele

af pletsølv. (28) 2.000

1724

Et par stager af pletsølv, rigt prydet med perleborter,

stamme i form af lyre. Stemplet C.G.H. H. 18. (2) 1.000

1725

Bestik af sølv, "Rex", bestående af 11 skeer, 12 større og

mindre dessertskeer, 12 theskeer, 12 kagegafler, 10 middagsgafler,

12 frokostgafler og 2 serveringsskeer. Vægt ca.

2020 gr. Samt kagespade og 2 smørknive med skafter af

sølv. (74) 4.000

1726

Spisebestik af sølv, "Olympia", bestående af 6 middagsgafler,

6 suppeskeer, 9 dessertskeer, 3 serveringsdele. Vægt

ca. 1195 gr. Samt 7 middagsknive og salatsæt med skafter

af sølv. Stemplet Cohr 1937. (33) 2.000

1727

Ray Urban, større og mindre tumling af hammerslået sterlingsølv,

Å. Fausing, grov "foldet" kant. Begge sign. Ray

Urban. Vægt ca. 225 gr. H. 6 og 5,5. (2) 1.500

1728

26 diverse serveringsdele og spisebestik af sølv. Vægt ca.

1280 gr. Samt 16 diverse serveringsdele med skafter af

sølv. (52) 3.000-5.000

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1717

1718

1719

175


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

176

1729

1730

1731 1732

1733

1729

Ovalt fad af sølv, graveret med våbenskjold. Mester

Schiffer, Wien 1858. Rococoform. Vægt ca. 1210 gr.

L. 47. Afbildet 3.000-4.000

1730

Barok skål af sølv, svungen og ligeknækket korpus,

under bunden nålepunslet navnetræk M.M. Sali.

Kenkel. Ikke stemplet. 18. årh. Vægt ca. 285 gr. H. 8.

L. 17. B. 13,5. Afbildet 6.000-8.000

1731

Barok saltkar af sølv, indvendigt let forgyldt. Mester

antageligt Niels Gram. København, (f. ca. 1749, død

1817). Borgerskab: 10/10-1782. H. 4.

Afbildet 1.500

1732

Barok bæger af sølv, graveret med blomster samt

navnetræk og årstal 1724. H. 6,5. Afbildet 2.000

1733

Et par ovale bordskåle af let hammerslået sølv, svungen

og ligeknækket. Vægt i alt ca. 760 gr. (2)

Afbildet 3.000-4.000

1734

Tysk thekande af sølv, med tilhørende fyrfad og tablet,

rigt graveret med rococoornamentik samt bevinget

våbenskjold med bæver, lågknop og hank med

ben. Stemplet med byvåben J. H. W., W. Zeplien, 12

L. 19. årh. Vægt ca. 2700 gr. H. 41. (3)

Afbildet 15.000

1735

Et par kandelabre af sterlingsølv, hver med en lige og

fem svungne lysarme, prydet med blomster- og bladornamentik,

drueklaser og rocailler. Rococoform.

Udfyldte. H. 41, 5. (2) Afbildet 15.000

1736

Engelsk thedåse af sølv, vaseformet korpus. Mester:

Wm. Plummer. London 1774-75. H. 17.

Vægt ca. 232 gr. Afbildet 6.000

1737

Alterkalk af sølv. 19. årh. H. 24. Afbildet 3.000

1738

Sønderjysk vaseformet empire hovedvandsæg af sølv,

indvendig forgyldt, rigt prydet med 2 grønne og 17

større og mindre røde flusser samt to felter med dekoration,

i siderne gennembrudte hanke, top med

gennembrudt krone, i bunden balsamgemme punslet

med navnetræk og årstal 1821. Stemplet for 11-12

lødigt samt Sønderborg bystempel. Utydeligt mesterstempel,

antagelig: Jürgen Joachim Jürgensen, borgerskab

?-1837 (f. 1779). H. 11,5.

Afbildet 8.000

1739

Et par empire saltkar af sølv med indsats af syrenblåt

opalineglas. Mester: Christian Stampe Knagh, København.

Ca. 1820, guardeinstemplet af Frederik Fabricius.

H. 6. L. 9. B. 5. (2)

Afbildet 2.000-3.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1734 1735

1736 1737

1739

1740

1738

177


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1740

Snustobaksdåse af forgyldt sterlingsølv,

rigt prydet med rocailler og kæmninger

samt monogram på låget. Udført

hos A. Michelsen, København

1919. L. 10. Afbildet side 177 2.500

1741

Skønvirke kaffeservice af sølv, bestående

af kaffekande, sukkerskål og flødekande,

let hammerslået pæreformet

korpus, dekoreret med vandplanter,

hanke med perler, lågknop af horn.

Stemplet 1920. Vægt ca. 925 gr. (3)

Afbildet 4.000

1742

Kaffeservice af sølv, bestående af kaffekande,

sukker og fløde, hver med

buttet korpus, greb af mørkt træ. Mester:

Poul Bang 1935. Poul Bang havde

værksted 1935-1980. Vægt ca.

783. (3) Afbildet 4.000

1743

Skønvirke kaffeservice af sølv, korpus

drevet med stiliseret ornamentik, bestående

af kaffekande, sukkerskål og

flødekande. Stemplet Kbh. 1918. Vægt

ca. 935 gr. (3) Afbildet 3.000

1744

Spisebestik af sølv, "Rita", bestående

af 9 middagsgafler, 7 frokostgafler, 4

suppeskeer, 5 dessertskeer, 14 theskeer,

3 moccaskeer, kagegaffel og pålægsgaffel.

Vægt ca. 1430 gr. Samt kagekniv,

oplukker og lille ske med skafter

af sølv. Delvis med graveringer.

(47) 3.000

1745

Fem mindeskeer af delvis forgyldt sterlingsølv,

A. Michelsen, gennembrudte

skafter, de fire prydet med emaille.

(5) 1.000

178

1741 1742 1743

1746

Et par rococo stager af sølv, skævknækket

stamme og hvælvet fodstykke.

Mester: Martin Westrup, København

1803. Vægt ca. 580 gr. H. 21.

(2) 15.000

1747

En samling på ni hovedvandsæg af

sølv, delvis prydet med flusser. Overvejende

19. årh.

Delvis stemplede. (9) 15.000

1748

Otte skeer af sølv, heraf tre med flusser,

prydet med nålepunslede navnetræk

og årstal. 19. årh. (8) 2.500

1749

Sønderjysk puncheske med skaft af træ

og potageske af sølv. Mestre: Ulrich

Johannsen og Hans Eli Detlefsen, begge

Sønderborg 19. årh. Samt 26 dele

bestik og serveringsbestik af sølv og 7

dele med skafter af sølv. Delvis 19. årh.

(35). 2.500

1750

Senempire kagespade af sølv, gennembrudt

blad i form af musling, drevet

med bladværk. Mester: Andreas Martin

Westrup, København, 1823. Samt 13

dele dansk barok og rococo sølv, bla.

to sukkerstrøskeer og lille barok bæger.

Overvejende 18. årh. (14) 8.000

1751

Bestik- og serveringsdele af sølv i alt

28 dele. Samt saltkar af krystal med

låg og fod af sølv og askebæger.

(30) 2.000

1752

Et par stager af pletsølv, prydet med

guirlander og stiliseret bladværk.

Stemplet Christople. Louis XVI form.

H. 31. (2) 3.000

1753

6+6+6 theskeer af sølv, prydet med

graveringer. bl.a. N.J. Lassen og C.

Stricker. 19. årh. (18) 2.000

1754

32 diverse større og mindre flaskebakker,

9 små lysestager m.m. overvejende

af pletsølv. Samt 2 cigaretetuier og to

servietringe af sølv, herrering af guld,

14 kt. I alt 67 dele. (67) 1.500

1755

Spisebestik af sølv, "Rex", bestående af

7 middagsgafler, suppeske, 2 dessertskeer,

6 theskeer, 4 kagegafler og

sauceske. Vægt ca. 595 gr. Samt 8

middagsknive, kagespade og lagkagekniv

med skafter af sølv. (31) 3.000

1756

Seks middagsgafler af sølv samt seks

middagsgafler med skafter af sølv,

"Herregard". (12) 2.000

1757

Ligeknækket saucekande af sølv, Cohr,

moccakande og sukkerskål af sølv, prydet

med rocailler samt et par stager af

sølv. Udfyldte. (5) 2.000-3.000

1758

Engelsk fad og tilhørende fyrfad af

pletsølv, rigt prydet med blomster- og

bladornamentik, let svungne ben med

fødder, i form af poter. Stemplet Walker

& Hall, Sheffield, England. H. 22.

B. 32,5. 2.000

1759

Engelsk sukkerskål og flødekande af

sølv, indvendig forgyldt, på kugleben.

London. (2) 2.000

1760

Jugend skål af sølv, prydet med blomster-

og bladornamentik, stemplet

1908. Vægt ca. 297 gr. H. 10,5. 2.000


FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1761 1762 1763

1764 1766 1768

1761

Mælkekande af sølv, P. Hertz, glat pæreformet

korpus på rillet fodstykke,

hank prydet med ornamentik. Vægt

ca. 385 gr. H. 16. Afbildet 3.500

1762

Et sæt på 12 dækketallerkener af sterlingsølv,

bred ottesidet fane med profileret

kant. Vægt ca. 7450 gr. L. 30. B. 30.

(12) Afbildet 40.000

1763

Stor rund terrin af sterlingsølv, rillet

korpus og låg, kugleformet lågknop og

to hanke. Vægt ca. 2110 gr. H. 26. Diam.

33. Afbildet 8.000

1764

Dragsted kaffe/theservice af sterlingsølv

bestående af kaffekande, thekande,

sukkerskål og flødekande. Ligeknækket

korpus med rocailler, på fire

volutte ben. Vægt ca. 1750 gr. (4)

Afbildet 5.000-6.000

1765

Bestik- og serveringsdele af sølv og

med skafter af sølv, i alt 85 dele. Samt

cigaretetui og rangle af sølv. Vægt

uden dele med skafter af sølv ca. 2180

gr. 19.-20. årh. (88) 3.000

1766

Kaffe-/theservice af sølv, graveret med

bladranker, bestående af kaffekande,

thekande, flødekande og sukkerskål.

Stemplet 1910. Louis XVI form. Vægt

ca. 1300 gr. (4) Afbildet 5.000

1767

Skønvirke bordskål af sølv, Grann &

Laglye, på tre snoede ben, prydet med

bladværk. Vægt ca. 330 gr. H. 7.

Diam. 19,5. 1.500

1768

Svensk kaffeservice af sølv prydet med

ornamentik i form af frugter og bladværk,

C. G. Hallberg, bestående af kaffekande

med hank af træ, flødekande,

sukkerskål samt tilhørende bakke.

Vægt ca. 2865 gr. Sverige 1923.

Afbildet 10.000

1769

Victoriansk thekande af sølv, rigt prydet

med rocailler og kæmninger, knop

og håndtag af sortbejdset træ. Birmingham

1900. H. 14. 2.000-3.000

1770

Cohr fiskebestik af sølv, "Dobbeltriflet",

bestående af 4 gafler og 4 knive.

Samt 4 gafler stemplet P. Hertz 1901

og kniv af pletsølv. Vægt ca. 583 gr.

(13) 800

1771

Ray Urban, et par vinbægre af hammerslået

sterlingsølv, Å. Fausing, hver

med rund cuppa, høj stilk på rundt

fodstykke. Sign. Ray Urban. Vægt ca.

390 gr. H. 15,5. (2) 2.500

1772

Skønvirke spisebestik af sølv, bestående

af 20 middagsgafler, 12 suppeskeer,

12 dessertskeer, 12 kagegafler, 5 theskeer,

10 større og mindre serveringsdele.

Vægt ca. 2695 gr. Samt 8 middagsknive

med skafter af sølv. Stemplet

M. Erlandsen, Kbh. 1913. I alt 79

dele. (79) 5.000

1773

Jugend jardiniere af pletsølv med indsats

af glas, rigt gennembrudt og prydet

med stiliseret blomster og bladværk.

Repareret. Mindre kanthak i indsats.

H. 17. L. 42. 2.000

1774

Skønvirke spisebestik af hammerslået

sølv, bestående af 6 middagsknive, 6

middagsgafler, 6 suppeskeer, 6 dessertskeer

samt sauceøse. (25) 3.000

179


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1775

Brillantbroche af hvidguld, 18 kt., i

form af blomst, prydet med talrige små

brillanter. Afbildet 4.000

1776

Et par rosetørestikker af guld og hvidguld,

18 kt., prydet med større og

mindre brillanter, flankeret af lyseblå

emaille. Afbildet 3.500

1777

South Sea kulturperlehalssmykke, 33

perler i forløb, 9-13,5 mm., lås af

hvidguld, 14 kt. L. 47,5.

Afbildet 20.000

1778

Et par diamant- og brillantørelokker/stikker

af hvidguld, 18 kt., prydet

med gyldne og hvide navette-, baguette-

og dråbeformede diamanter,

flankeret af mindre brillanter, på i alt

ca. 2.60 ct. (2)

Afbildet 15.000

1779

Smaragd- og brillanthalssmykke af

guld og hvidguld, 18 kt., prydet med

større dråbeformet facetslebet smaragd

omkranset og flankeret af talrige

større og mindre brillanter, tilhørende

kæde af hvidguld, 14 kt.

Afbildet 12.000

1780

Brillant solitairering af platin, prydet

med stor brillant på 3.07 ct. Top Crystal/

VSI1, flankeret af to mindre trapezslebne

diamanter, på i alt ca. 0.45 ct.

GIA certifikat og vurderingsbevis medfølger.

Afbildet 200.000

1781

Brillantring af hvidguld, 14 kt., prydet

med større brillant, flankeret af talrige

mindre brillanter. 1950'erne.

Afbildet 6.000-8.000

1782

Alliancering af hvidguld, 18 kt., ringskinne

prydet med talrige brillanter på

tre sider, på i alt ca. 1.13 ct. front prydet

større perlemorsfarvet South Sea

perle.

Afbildet 8.000

1783

Smykkesæt af hvidguld, 14 kt., bestående

af armbånd og ring, prydet med

ovale rosetter prydet med større cabochonslebne

grønne sten, omkranset af

talrige mindre diamanter og brillanter,

armbånd med panserkæde. (2)

Afbildet 10.000

180

1784

Brillantring af hvidguld, 14 kt., prydet

med større brillant flankeret af talrige

mindre brillanter.

Afbildet 12.000-15.000

1785

Brillantring af hvidguld, 18 kt., prydet

med perle, omkranset af 20 større og

mindre brillanter, på i alt ca. 2.44 ct.

Stemplet i ringen. River/VVS ifølge oplysning.

Afbildet 18.000-20.000

1786

Aquamarin- og brillantring af hvidguld,

14 kt., prydet med stor oval facetslebet

aquamarin, på ca. 4.0 ct., omkranset

af talrige mindre brillanter, på i

alt ca. 0.80 ct.

Afbildet 8.000

1787

Safir- og brillantring af hvidguld, 18

kt., prydet med talrige søgrønne princesscut

safirer, på i alt ca. 5.15 ct.,

flankeret af talrige mindre brillanter,

på i alt ca. 0.65 ct.

Afbildet 8.000-10.000

1788

Safir- og brillantring af hvidguld, 18 kt.,

"cross-over", prydet med to større gule

dråbeformede facetslebne safirer, på i

alt ca. 0.92 ct., skinne sat med talrige

mindre brillanter, på i alt ca. 0.79 ct.

Afbildet 6.000-8.000

1789

Safir- og brillantring af hvidguld, 18

kt., gennembrudt front prydet med

oval facetslebet safir omkranset af talrige

brillanter.

Afbildet 6.000

1790

Ring af hvidguld, 18 kt., prydet med

større grøn facetslebet tzavorite, på ca.

1.37 ct., flankeret af to brillanter, på i

alt ca. 0.38 ct. Top Wesselton/VVS.

Afbildet 6.000

1791

Brillantsolitairering af hvidguld 14 kt.,

prydet med brillant på ca. 0.55 ct. Top

Crystal/VS ifølge oplysning.

Afbildet 8.000

1792

Brillant solitairering af platin, prydet

med 5 brillanter i forløb, på i alt ca.

1.10 ct., ifølge oplysning.

Afbildet 8.000-10.000

1793

Brillantring af hvidguld, 18 kt., prydet

med større brillant på 0.91 ct., indgraveret

i ringen, flankeret af fire mindre

facetslebne safirer.

Afbildet 6.000

1794

Aquamarin- og brillantring af hvidguld,

18 kt., prydet med større oval

brioletteslebet aquamarin, på ca. 2.37

ct., flankeret af to brillanter, på i alt

ca. 0.30 ct.

Afbildet 6.000

1795

Safir- og brillantring af hvidguld, 18

kt., prydet med 10 større ovale facetslebne

safirer, på i alt ca. 2.05 ct. flankeret

af talrige mindre brillanter, på i

alt ca. 0.50 ct.

Afbildet 10.000

1796

Brillant solitairering af guld og hvidguld,

14 kt., prydet med brillant på ca.

1.50 ct. ifølge oplysning.

Afbildet 8.000

1797

Safir- og brillantarmbånd af hvidguld,

14 kt., prydet med talrige ovale facetslebne

safirer, på i alt ca. 24.60 ct.,

flankeret af mindre brillanter, på i alt

ca. 0.85 ct., L. 18,8.

Afbildet 15.000

1798

Armlænke af hvidguld, 10 kt., prydet

med 60 brillanter.

Afbildet 4.000

1799

Turmalinarmbånd af hvidguld, 18 kt.,

prydet med større ovale multicolor turmaliner

i paselfarver, på i alt ca. 17.10

ct. L. 18,2.

Afbildet 6.000

1800

Fire ringe af guld og hvidguld, prydet

med hvide sten, én med diamanter.

(4) 1.500


1776

1783

1790

1788

1779

1789

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1791

1784

1792

1775

1777

1780

1785

1793

1794

1781

1786

1795

1782

1787

1778

1796

1797

1798

1799

181


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1801

Et par brillantørestikker af guld, 14 kt.,

hver prydet med større brillant. (2)

Afbildet 6.000

1802

Broche/vedhæng af guld, 18 kt., i form

af sommerfugl, prydet med facetslebne

rubiner og brillanter, flankeret af grøn

og blå emaille.

Afbildet 8.000

1803

Stor aquamarin- og diamanthalssmykke

af guld, 14 kt., prydet med dråbeformet

aquamarin på ca. 63 ct., omkranset

af 21 mindre diamanter, på i

alt ca, 0.31 ct., øsken sat med større

og mindre diamant, på i alt ca. 0.22 ct.

(gl. slibning) ifølge oplysning. Tilhørende

lang kæde af guld, 14 kt. Halssmykket

stemplet EGM for Erik Gunnar

Micheelsen.

Afbildet 25.000-30.000

1804

Et par brillantørestikker af guld, 18 kt.,

i form af roset prydet med syv brillanter.

(2)

Afbildet 12.000

1805

Solitaire brillantring af guld, 18 kt.,

prydet med brillant på ca. 0.504 ct.

Wesselton/VSI1. Vurderingsbevis medfølger.

Afbildet 12.000

1806

Brillantring af hvidguld, 18 kt., prydet

med brillant på ca. 0.95 ct., ifølge oplysning.

Stempel fra Wilhelm Volck,

København 1920-1937.

Afbildet 12.000

1807

Diamantnål af guld og hvidguld, prydet

med større antikslenbet diamant,

(gl. slibning). Tilhørende etui.

Afbildet 8.000-10.000

182

1808

Brillant solitairering af guld, 18 kt.,

prydet med stor brillant på 5.65 ct.

Faint-Light Yellow/VVSI. GIA certifikat

og vurderingsbevis medfølger.

Afbildet 300.000

1809

Broche i form af insekt af guld og

hvidguld, 18 kt., prydet med stor rosafarvet

barok ferskvandskulturperle og

mindre brillanter, øjne i form af små

facetslebne rubiner.

Afbildet 4.000

1810

Antik diamant- og emaillering af guld,

front prydet med større samt talrige

større og mindre rosenslebne diamanter,

flankeret af blå emaille.

Afbildet 8.000

1811

Ametyst- og brillantarmbånd af guld,

14 kt., prydet med 18 ovale facetslebne

ametyster, hvorimellem små brillanter.

L. 17,7.

Afbildet 5.000

1812

Et par ørelokker af guld og hvidguld,

18 kt., hver prydet med større facetslebet

ametyst flankeret af talrige mindre

brillanter, vedhængende stor peacockfarvet

let barok ferskvandskulturperle.

(2)

Afbildet 6.000-8.000

1813

Rubin- og brillantring af guld, 14 kt.,

prydet med større oval facetslebet rosafarvet

rubin, omkranset af små brillanter.

Afbildet 4.000

1814

Frantz Hingelberg ring af hvidguld, 14

kt., prydet med større oval facetslebet

ametyst, flankeret af fire mindre brillanter.

Tilhørende etui.

Afbildet 6.000-8.000

1815

Brillant solitairering af guld og hvidguld,

14 kt., prydet med brillant på ca.

1.23 ct., ifølge oplysning.

Afbildet 5.000

1816

Halskæde af peacockfarvede ferskvandskulturperler,

i alt 41 perler i forløb.

9,5-10,5 mm., kuglelås af guld, 18

kt. L. 47.

Afbildet 4.000

1817

Brillantarmbånd af hvidguld, 14 kt.,

prydet med 60 brillanter, på i alt ca.

4.50 ct. L. 19,3.

Afbildet 30.000

1818

Brillant- og diamantarmsbåndur af hvidguld,

18 kt., front prydet med talrige

større og mindre brillanter og diamanter,

opklappeligt låg, bag hvilket rund

urskive, mrk. Movado. Swiss. L. 16,5.

Etui medfølger.

Afbildet 3.000

1819

Ring af hvidguld, 18 kt., prydet med

10 facetslebne safirer, på i alt ca. 0.49

ct., flankeret af talrige brillanter, på i

alt ca. 0.85 ct. 6.000-8.000

1820

Armbånd, ring og broche af guld, 14

kt., prydet med større og mindre facetslebne

ametyster samt halskæde med

guldrondeller, 14 kt., prydet med cabochonslebne

ametystperler. (4) 2.000

1821

Armlænke af guld, 10 kt., prydet med

38 brillanter, i alt ca. 3 ct., ifølge oplysninger.

3.000

1822

Ring af guld, 14 kt., prydet med større

og to mindre brillanter (gl. slibning)

samt herrearmbåndsur af guld, 14 kt.

Defekt. Samt et par manchetknapper.

(4) 2.000


1810

1801

1802

1812

FOTOS AF ALLE EFFEKTER / PHOTOS OF ALL ITEMS: www.bruun-rasmussen.dk

1811

1813

1803

1808

1814

1804

1815

1806

1805

1807

1809

1817

1818

1816

183


BRUUN RASMUSSEN VEJLE AUKTION NR. 98

1823

Brillantsløjfe af antagelig platin, prydet

med større brillant, flankeret af

talrige brillanter. 1920erne. Etui fra A.

Dragsted, Kjøbenhavn.

Afbildet 8.000

1824

Smaragd- og brillantsmykkesæt af

guld og hvidguld, bestående af halscollier,

ring og et par ørelokker, prydet

med større og mindre navetteslebne

smaragder, flankeret af talrige større

og mindre brillanter, og baguettesslebne

diamanter. 1940erne. Orginalt etui i

rødt skind. (4)

Afbildet 35.000-40.000

1825

Art deco brillantvedhæng af hvidguld,

spidsoval ring sat med små rosenslebne

diamanter, to mangler. Samt to vedhængende

led, prydet med to større og

to mindre brillanter. 1930’erne.

Afbildet 8.000

1826

Brillant solitairering af hvidguld, 18

kt., prydet med stor brillant på 8.195

ct. Top Cape/IF. GIA certifikat og vurderingsbevis

medfølger.

Afbildet 500.000

1827

Brillantring af hvidguld, 18 kt., front

prydet med gul brillant, flankeret af to

hvide og to grønne brillanter, på i alt

ca. 1.05 ct.

Afbildet 20.000-25.000

184

1823

1828