Eksamineret offentlig controller

files.conferencemanager.dk

Eksamineret offentlig controller

økonomiforum • dedikeret viden til økonomifunktionen

Eksamineret

offentlig controller

Anvendelsesorienteret træning i offentlig controlling

• Få et proaktivt mindset som strategisk sparringspartner

• Kvalificering og implementering af omkostningsoptimerende tiltag

• Træning i aktivitetsbaseret budgettering

økonomiforum ∙ dedikeret viden til økonomifunktionen 1


Cima-akkrediteret uddannelse

Eksamineret

offentlig controller

• Få værktøjer til effektiv offentlig økonomistyring

• Styrk den forretningsorienterede ledelsesrapportering

• Få indblik i omkostningsminimering og intelligente besparelser

• Få et proaktivt ”mind-set” som strategisk sparringspartner

med fokus på forretningen

Indhold og udbytte

Der stilles skarpt på økonomistyringens fundament samt

udformning af en rapportering, der understøtter og opgraderer

ledelsens strategiske beslutningsgrundlag.

Uddannelsesforløbet henvender sig til dig med erfaring

indenfor økonomistyring. Du ønsker at få specifik viden om

og indsigt i, hvordan du som offentlig controller kan tilføre

værdi til kerneydelserne.

Forløbet er opbygget efter optimale indlæringsprincipper,

hvor du som deltager skifter mellem teori, praksis i form af

cases og øvelser, feedback og gæste indlæg fra det offentlige.

I alt fire dages intensiv træning, uddannelse og feedback

som afsluttes med en skriftlig eksamen.

Målgruppe

Controllere, økonomimedarbejdere, økonomiansvarlige, som

er beskæftiget med økonomistyring og controlling i offentlige

organisationer.

‘Hvad siger deltagerne

“Uddannelsen var ret bred, og der var flere

overraskende nuancer, som gjorde, at jeg fik

mere ud af det, end jeg havde forventet. Alle

os deltagere kom fra vidt forskellige jobs og

organisationer med forskellige forudsætninger,

og det bidrog til en spændende debat.

Underviserne var også i høj grad med til at gøre

det inspirerende. En god uddannelse, som jeg

gerne vil anbefale til andre.”

Kristian Bo Nielsen, PA for økonomidirektøren

Forsvarets Materieltjeneste

CIMA-akkrediteret Uddannelse

Eksamineret offentlig controller (EOC), er akkrediteret efter CIMA’s (The Chartered Institute

of Management Accountant), standarder for “Continuing Professional Development”. CIMA

repræsenterer mere end 168.000 medlemmer i 161 lande i verden. CIMA er verdens førende

professionelle institut indenfor uddannelse indenfor regnskab og økonomistyring.

2

økonomiforum ∙ dedikeret viden til økonomifunktionen


anvendelsesorienteret træning

Se hele programmet på

www.offentligcontroller.dk

Modul 1

Dag 1

v/ John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Controlling

• Hvad er controlling?

• Strategisk versus operationel controlling

• Controlling uden controller

Controlleren som strategisk sparringspartner med fokus

på forretningen

• Forretningsorientering

• Strategisk indsigt

• Kommunikation og salg af ”controlling” til organisationen

• Kundepleje

Økonomistyring

• Fra finansiel styring over aktivitets- og ressourcestyring

til mål- og resultatstyring

• Kvalificeret budgetopfølgning og kobling mellem budgettering

og mål- og resultatstyring

• Ledelsesrapportering – væsentligt, relevant og vedkommende?!

• Strategisk økonomistyring som (nyt) fokus

Dag 2

v/ John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Mål- og resultatstyring – også en del af økonomistyringen

• Hvorfor mål- og resultatstyring?

• Etablering af mål – oppefra og ned eller nedefra og op?

Værktøjer: Opgavehierarki og styringshierarki

Risikostyring – fra teori til praksis

• Hvorfor risikostyring?

• Etablering af et risikostyringssystem

• Værktøjer: Statens risikostyringssystem samt COSOmodellen

LEAN – få bedre styr på de processer, som er værdiskabende

for jeres interessenter

• Hvorfor egentlig LEAN, og i hvilket omfang skal vi benytte

af os tankegangen bag LEAN?

• Hvordan kommer vi i gang med LEAN?

• Miniopgave i LEAN udleveres til besvarelse og fremførelse

på modul 2

Dag 3

v/ John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Gennemgang af udleveret LEAN-opgave fra modul 1

Effektiv omkostningsbekæmpelse

• Analyse af omkostningsstrukturen

• Kvalificering af omkostningsoptimerende tiltag

• Implementering af omkostningsoptimerende tiltag

• Husk kommunikationen!

Forretningsorienteret ledelsesrapportering

• Væsentlig, relevant og vedkommende ledelsesrapportering

• Ledelsesinformationssystemer – understøttende eller

tidsrøveri?

• Etablering af ledelsesrapportering – med fokus på kerneydelserne

• Kvalificering af ledelsens strategiske beslutningsgrundlag

Gæsteindlæg: Rigsrevisionen kommer med forslag – hvad så?

Hvordan forbereder vi os bedst til besøg fra Rigsrevisionen eller

anden ekstern revisor, og hvorledes forholder vi os til forslag om

forandringer og/eller ændrede processer i organisationen.?

v/ Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

Modul 2

Dag 1

v/ John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

Budgettering – som et effektivt værktøj til økonomistyring

• Budgettering – indhold og proces

• Kvalificering af ledelsens strategiske beslutningsgrundlag

Andre økonomistyringsredskaber

• Benchmarking – hvorledes udvælges den rette benchmarkingpartner?

• Hvad kan benchmarkes?

Hvorledes bruger organisationen de forskellige teorier?

• Hvad sker der, når vi implementerer nye processer?

• Hvordan får vi dem til at virke efter hensigten?

Dag 2

Gæsteindlæg: Hvordan får vi omsat teorierne i praksis?

Hvordan implementerer og forankrer man teorierne, således

at de også fungerer i praksis. Hvad er hot, og hvad er

not, når økonomifunktionerne skal ændre processer og

adfærd i organisationerne?

v/ Basico A/S

Eksamen

økonomiforum ∙ dedikeret viden til økonomifunktionen 3


eksamineret offentlig controller

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27 B, 1401 København K

Modul 1: 22. - 24. april 2013

Modul 2: 6. og 7. juni 2013

Eksamen: 7. juni 2013

Pris

Kr. 24.990,00 ekskl. moms. I prisen indgår morgenmad, frokost,

undervisning, uddannelsesmappe og eksamen.

Tilmeld 3 for 2!

3-for-2 rabatordning

Er I to kollegaer, der skal på samme kursus, har I mulighed

for at invitere en tredje deltager med gratis. Du kan også

bruge 3-for-2 rabatten, hvis du tilmelder dig tre forskellige

arrangementer, så får du det billigste gratis. På denne måde

kan du frit sammensætte en kompetencepakke.

Betaling

Uddannelsen betales ved modtagelse af faktura. Medmindre

andet er nævnt i kursusbeskrivelsen, dækker beløbet samtlige

undervisningsmaterialer samt forplejning.

Tilmelding

Der findes tre hurtige måder, hvorpå du kan tilmelde dig

Økonomiforums kurser, uddannelser eller konferencer. Du

kan enten gå ind på vores hjemmeside på www.okonomiforum.

dk, sende en mail til tilmeld@okonomiforum.dk eller ringe på

70 25 60 85.

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at

kontakte Betina Bladt på telefon 25 10 22 23 eller e-mail

bbladt@okonomiforum.dk.

Underviser på uddannelsen

Fagansvarlig:

John Eli Andersson, Økonomiforum ApS

John Eli Andersson er associated professor og cand. polit., har læst ved Københavns Universitet, Harvard

Business School og Handelshoiskolen i Norge. Han er forfatter til en række artikler og bøger indenfor

erhvervsøkonomi, økonomistyring, Balanced Scorecard, LEAN og Activity Based Costing Management.

Han har endvidere været erhvervsforsker med speciale i ABC, økonomichef i A. P. Møller, administrerende

direktør i SHARP, CLG A/S, Værftsvej Invest A/S, Andersson Consulting ApS, JMA Finans ApS m.fl., ligesom

han har varetaget forskellige bestyrelsesposter.

Gæsteindlæg:

Kontorchef Tina Mollerup Laigaard, Rigsrevisionen

4

3 hurtige måder at tilmelde sig på

økonomiforum ∙ dedikeret viden til økonomifunktionen

www.okonomiforum.dk tilmeld@okonomiforum.dk +45 7025 6085

More magazines by this user
Similar magazines