Kom Godt i mål som Kommunal byGherre - Byggeriets Evaluerings ...

byggeevaluering.dk

Kom Godt i mål som Kommunal byGherre - Byggeriets Evaluerings ...

God performance hos

entreprenører med nøgletal

Byggeriets Evaluerings Center har oprettet en

database, der indeholder store mængder tal og

oplysninger fra de byggeprojekter, centret har

evalueret i tidens løb.

På baggrund af disse oplysninger kan man fastslå

følgende om de entreprenører, der har nøgletal:

Kom godt i mål

som kommunal

bygherre

H 90 pct. af dem afleverer uden alvorlige mangler

H 79 pct. af dem klarer sig bedre end branchen

som helhed, når der måles på bygherrens

tilfredshed

H 80 pct. af dem afleverer enten før eller til tiden

H 67 pct. af dem får udelukkende konstateret

»kosmetiske« mangler ved afleveringen.

Kort om Byggeriets

Evaluerings Center

Centret er en erhvervsdrivende fond stiftet i 2002

med det sigte at få etableret et nøgletalssystem,

der kunne bidrage til at fremme produktiviteten og

kvaliteten i dansk byggeri. Bag centret står en bred

kreds af byggeriets vigtigste aktører: Bygherreforeningen

i Danmark, ByggematerialeBranchen,

Dansk Byggeri, Erhvervs- og Byggestyrelsen,

Realdania, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

(FRI), Danske Arkitektvirksomheder, Tekniq og

BAT-kartellet.

Læs mere om nøgletal og kampagnen

»Kommunale Frontløbere«

på www.byggeevaluering.dk

Strandgade 27B, plan 5, 1401 København K.

Tlf. 32 64 14 40

e-mail: info@byggeevaluering.dk

www.byggeevaluering.dk


Invitation til et praktisk

samarbejde

At være bygherre i dagens Danmark er ingen

let sag. Det kræver overblik, og der skal træffes

mange beslutninger undervejs i processen.

Hvordan skal udbuddet formuleres? Hvilke

rådgivere og entreprenører skal være med i

byggeriet? Og hvordan sikrer man, at det står

færdigt til tiden? Det er bare nogle af de mange

spørgsmål, der skal tages stilling til.

Byggeriets Evaluerings Center vil gerne

invitere dig og dine kolleger i kommunen til et

samarbejde om at bruge nøgletal i forbindelse

med et eller flere af kommunens byggeprojekter.

Det sker som led i kampagnen »Kommunale

frontløbere«, der har som formål at vise,

hvilke fordele, man som bygherre opnår ved at

anvende Byggeriets Nøgletalssystem.

Som bruger af nøgletalsystemet opnår kommunen

bl.a.

H Større gennemsigtighed i udvælgelsen

af tilbudsgivere ved hjælp af nøgletal fra

tidligere opgaver

H Et system, der understøtter styring og

ledelse af byggeprojekter

H Identifikation af stærke og svage sider i

forhold til andre bygherrer

H Styrket motivation hos leverandørerne

Hvad skal du gøre?

Når du har modtaget denne pjece, vil

du blive kontaktet af en medarbejder i

Byggeriets Evaluerings Center. Han vil

gerne aftale et besøg for at få lejlighed

til at informere om nøgletallene, og hvad

de kan bruges til.

Netop for at demonstrere fordelene

ved at bruge nøgletal, vil han gerne

medvirke til, at kommunen stiller krav

om evaluering i et eller flere af sine byggeprojekter.

Medarbejderen kan hjælpe

kommunen i den forbindelse.

I 2009 bygger

danske kommuner

for 10 mia. kr.

Hvordan finder

din kommune frem

til de bedste samarbejdspartnere,

når der skal

bygges?

Hjælpen er gratis og uforpligtende.

Kommunen sparer således det

honorar, som ellers er knyttet til

evalueringsydelsen.

Vi håber, at du kan afse tid og har

lyst til at medvirke i kampagnen,

der kan bringe dig blandt de

»kommunale frontløbere«

More magazines by this user
Similar magazines