Dataopsamling og energiregistrering - Solar Danmark A/S

legacy.solar.dk

Dataopsamling og energiregistrering - Solar Danmark A/S

INDUSTRI

Magasinet

Marts . 2006

Dataopsamling og

energiregistrering

• Er det reelt blevet nemmere at vælge multiinstrumenter?

• Store fordele ved integreret dataopsamling

• Skræddersyede løsninger


Store fordele ved integreret

dataopsamling på Ballerup

Vandværk

I dette nummer af Solar Industri magasinet

har vi som tema valgt industrielt netværk

med dataopsamling fra f.eks. energiregistrering.

Industrielle netværk er inde i en

rivende udvikling og er i dag ikke kun forbeholdt

de større produktionsvirksomheder,

men også de mindre virksomheder,

idet der stilles store krav til dataregistreringer

fra såvel virksomheden som myndigheder.

Netværksudbredelsen fremmes og

af, at produkterne inden for såvel hardware

som software er billige og nemme at

arbejde med samt giver stor ydelse. Den

indledende artikel er en omtale af Ballerup

vandværk som ved etablering af netværk

har opnået store fordele ved integreret dataopsamling.

Der er ingen tvivl om, at den

øgede samt strukturerede datamængede

giver grundlag for optimeret drift samt

energi- og vandbesparelse. Udover artikler

omhandlende det valgte tema, er der en

række spændende artikler om andre produkter

og nyheder fra nogle af vore leverandører

og Solars egne produktingeniører.

Vi håber du må få glæde af denne udgave

af Solar Industri magasinet.

Med venlig hilsen

Solar A/S

Indhold:

Ballerup Vandværk ......................................... 2

En forståelsesrevolution ................................ 4

LonWorks det åbne system ............................ 6

PID4000 og Lonbox Series ............................. 7

Energidatopsamling via LonWorks ................ 8

SIMATIC HMI-paneler .................................. 10

Universel Ethernet-beskyttelse .................... 12

Vælg multiinstrumenter? ............................. 13

Ethernet ........................................................ 14

Kapslede IP66 frekvensomformere .............. 15

Synco 700 er problemfri ............................... 16

Integreret intelligens .................................... 17

Skræddersyede løsninger ............................ 18

LOGO! - gå efter den nemme løsning .......... 19

Juster hastigheden med SIMATIC ............... 20

SIMATIC og Nye access point ...................... 21

EDW-100 og GDW-11 .................................. 22

GMS modem til industribrug ........................ 22

Industri kort nyt ............................................ 23

Solar Skolen ......................................................... 24

PTA Electric APS i Ballerup har udført

en spændende løsning med tre

Siemens baserede styringer, hvor alle

data over et VPN net opsamles på

en SQL server. Foruden større overblik

har det øget driftssikkerheden

og samtidig reduceret både energi -

og vandforbrug på vandværket

– Det begyndte egentlig for 2½ år siden,

hvor man ønskede en optimering af forsyningssikkerheden

på vandværket. Derfor

foretog vi en såkaldt kontrolleret overgravning

af kommunikationskablet imellem

Ballerup Vandtårn og Ballerup Vandværk.

Det gav et megachok. Vandforsyningen

stoppede simpelthen, og var meget

vanskelig at få op at køre igen, siger

Per Hansen, der er medindehaver af PTA

ELECTRIC. Konsekvensen af undersøgelsen

blev at der skulle udarbejdes et forslag

til, hvordan Ballerup vandforsyning

fik et sikkert, velfungerende og fremtidsorienteret

system.

Data til rådighed overalt

En analyse af vandværkets behov viste,

at der frem for alt var brug for et system

som kunne håndtere en lang række driftsdata,

herunder helt specifikke driftssekvenser,

forbrugsdata relateret indvindingstilladelser,

samt naturligvis fejlrapportering

fra alle pumper og øvrige driftsenheder.

Endelig var det helt centralt, at

systemet skulle kunne anvendes i en vagtordning,

hvor medarbejderne døgnet

rundt kunne overvåge driften og reagerer

på eventuelle alarmer.

Systemet skulle naturligvis også have en

brugerflade, hvor alle informationer er til

rådighed på 3 forskellige lokationer, henholdsvis

vandtårnet, vandværket og vagtcentralen,

siger Per Hansen. Valget faldt

på en løsning, hvor alle data fra lokale

Siemens PLC’ styringer via et Ethernetkort

overføres til router, som er hooket op

på i et Virtuel Private Netværk (VPN) - et

lukket netværk, der har en SQL server på

vagtcentralen som endestation.

2

Trådløs vagtordning

Ved at hive alle data ind på SQL serveren

får vi en meget stor fleksibilitet, fordi

samtlige data, skærmbilleder og applikationer

sendes ud til alle pc’ere på netværket.

F.eks. kan man stå på vagtcentralen

og overvåge og analysere alle data fra

vandtårnet eller Ballerup vandværk, siger

han. Med systemet har medarbejderne

adgang til langt mere detaljerede data,

og samtidig slipper de for mange kilometers

kørsel imellem de forskellige driftssteder.

Vandværkets VPN applikation har

indbygget Mobil GRPS kommunikation,

der både kan anvendes til opsamling af

data fra pumper mv., og som en trådløs

vagttjeneste. En bærbar pc med GPRS

modem sikrer, at vagtmedarbejderne,

overalt og døgnet rundt, har adgang til alle

data på den centrale server. Driftsstop

og alarmer udsendes automatisk med

SMS eller voicebesked til vagtmedarbejderne,

således at vagtmedarbejderen ikke

konstant skal være on-line med den bærbare

pc.


Dataopsamling med ultralyd

Vandværkets driftsproces indeholder en

permanent filtrering af alt indvundet vand

fra boringerne. Processen indebærer at

filtrene opstuves, og derfor skal skylles

igennem med rent vand. Ballerup Vandværk

har hidtil som en fast procedure

skyllet alle filtre med fast tidsinterval.

Men ved hjælp af ultralydsmålere, der

måler opstuvningen kan vandværket nu

nøjes med at skylle, når det er nødvendigt.

Vi har lige haft delaflevering af projektet,

så der findes endnu ikke nogle data på

hvor meget vand og energi der spares.

Men der er ingen tvivl om at intervallet

imellem filterskyllene er øget, og vandforsyningen

vil derfor spare rent vand og

energi, siger han.

han. I projektet på Ballerup Vandværk har

Solar i høj grad fungeret som komponentleverandør.

PTA bruger i hverdagen Solar’s tekniske

support dette kan bl.a. være til hjælp,

med router-installationer og UPS’er, for

det er ikke noget vi beskæftiger os med

til daglig. Vi er jo industri og PLC folk - så

det giver os virkelig værdi, fremhæver Per

Hansen.

Solar er dedikeret til industrien

Tre erfarne industri - og automations specialister,

Kim Husmer, Henrik Ladehoff og

Per Hansen, etablerede for få år siden

virksomheden PTA Electric ApS. Virksomheden,

som primært har fokus på projektering

og udførelse af automations og industriapplikationer,

har valgt Solar som

leverandør af én helt afgørende grund. –

Solar er dedikeret til industrien, og det er

et meget stort parameter for os. De har

nogle medarbejdere, som er eksperter på

nogle forskellige områder som f.eks. frekvensomformere.

PLC løsninger mv., siger

– Ved at hive alle data ind på SQL serveren får vi en meget stor fleksibilitet, fordi

samtlige data, skærmbilleder og applikationer sendes ud til alle pc’ere på netværket.

F.eks. kan man stå på vagtcentralen og overvåge og analysere alle data

fra vandtårnet eller Ballerup vandværk, siger Per Hansen.

3


En forståelsesrevolution

Af Per Thyme, Rockwell Automation

Vi står over for en revolution inden

for dataindsamling, idet de amerikanske

sundhedsmyndigheder (FDA)

står i spidsen for et initiativ, der skal

anspore virksomheder til at anvende

PAT teknologi (PAT = Process Analytical

Technology) inden for produktionsinnovation.

FDA har givet deres velsignelse til, at farmaceutiske

producenter kan implementere

PAT teknologi for at forbedre medicinalvarer

og leveringssystemer, øge produktionseffektiviteten

og reducere antallet

af afslag.

Hele branchen ønsker at øge hastigheden

på produktionsinnovationen for at imødekomme

de skærpede krav til omkostningsbegrænsninger,

effektivitet og timeto-market.

Men selvom den farmaceutiske

branche fortsat bruger store summer

til forskning og markedsføring, halter den

på ét væsentligt område bagud i forhold

til andre brancher, der har indført automatisering,

nemlig kvalitetsanalyser i

produktionen.

Begejstringen for PAT teknologien stiger.

Denne teknologi gør det muligt for virksomhederne

at fastlægge, hvilke variabler

der er mest kritiske for slutproduktet,

hvor der bør indføres kontrol i processen,

og hvilke faktorer der medfører nedbrydning

af prøver. Den grundliggende forudsætning

er, at kvalitet ikke kan tilføres

produktet ved hjælp af test. Kvalitet skal

være „medfødt“ eller en del af designet.

Et af hovedformålene er at fremme anvendelse

af innovativ teknologi for at øge

kvaliteten, uden at det skaber problemer

med validiteten og produktionsforsinkelser.

Nøglen til dette er, at der skabes en

bedre forståelse for produktionsprocessen,

dataanalyser, procesanalyseværktøjer,

procesovervågning og løbende feedback

i produktionsprocessen.

PAT teknologien kræver, at der foretages

udviklings- og uddannelsesarbejde i virksomheden,

at de eksisterende overvågnings-

og valideringsmetoder tilpasses,

og at virksomheden tilknytter specialiserede

PAT supportteams. Det er også nødvendigt

at afdække, hvilke typer teknologi

der kan anvendes, og at skabe et integreret

fundament for datastyring, der kan

håndtere den krævede mængde data.

Avanceret automatisering samt visualiserings-

og analyseværktøjer til styring af

de løbende identificerings- og prognosetrin

i processen er også yderst vigtige, for

at implementeringen bliver vellykket.

For størstedelen af alle producenter er

overgangen til PAT teknologi en for stor

mundfuld, til at det kan klares på én

i

gang. I stedet bør PAT teknologien implementeres

trinvist ved at starte med et bestemt

projekt eller en enkelt produktionslinje

og derefter trin for trin gå videre til

andre områder. Først skal der foretages

en evaluering af produktivitetsforbedringen

for at analysere de eksisterende produktlinjer

og afdække, hvor der med

størst fordel kan indføres PAT teknologi.

For at projektet skal blive vellykket, er det

vigtigt at afdække „business drivers“ og

mulige fordele ved indførslen af PAT teknologi.

Der skal foretages risikovurderinger

og tiltag til forandringsstyring og en

plan for procesovervågningen i forbindelse

med arbejdet med at afdække investeringsstrategiens

betydning. Når først et

bestemt projekt er blevet udvalgt, omfatter

den næste fase, afdækningsfasen, reevaluering

af fremgangsmåder, proceskemi,

produktionsteknikker samt overvågnings-

og valideringsmetoder. Nye produkter

er et glimrende fokusområde. Produkter

med tilbagevendende kvalitetsproblemer

er også gode kandidater.

I analysefasen gennemgår teknikerne hi-

I januar trådte Huygens-sonden fra rumskibet Cassini ind i den hemmelighedsfulde atmosfære omkring

Saturns største måne, Titan, og begyndte at sende data, som eksperterne kan bruge til at videreudvikle

teorierne omkring de processer, der finder sted på og under Titans overflade. Ifølge Gawayne

Mahboubian-Jones, der er klummeskribent for www.pharmamanufacturing.com, er data

mining inden for den farmaceutiske branche meget lig data mining på Saturns måne: „Lige som

processerne på Titans overflade er der kun en ringe forståelse for vores processer, der ofte kun bliver

beskrevet ved hjælp af deres resultater. Vi er afhængige af heuristiske metoder og „erfaring“,

når vi fastlægger driftsbetingelserne. Lige som Titans overflade er egentlig forståelse blevet tilsløret

af den manglende evne til at måle og iagttage de virkelig væsentlige parametre, dér hvor det er

væsentligt – i realtid og på stedet“.

4


skellige områder, her især processtyring,

procesanalytisk kemi, instrumentering og

metrologi.

En anden ting, der er væsentlig for at opnå

gode resultater, er projektledernes evne

til at argumentere forretningsmæssigt

for indførslen af PAT teknologi. Indledningsvist

bør ledelsen gøres opmærksom

på værdien af PAT teknologi. Dette kræver

en slagkraftig argumentation (på managementsprog)

for, hvad PAT teknologien

ifølge planen kan udrette, og hvordan den

hænger sammen med virksomhedens

målsætninger. Når de nærmere enkeltheder

om aktiviteter og værktøjer fremlægges,

skal det forventede resultat hele tiden

sættes i relation til „business drivers“,

da disse påvirker ledelsens målsætninger

og kundernes krav.

Et PAT project vil ofte få et stort boost,

hvis der indledes et samarbejde med de

amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA)

omkring udvikling og opgradering af nye

produkter, idet FDA netop tilbyder forskel-

5

storiske data, data om undtagelsestilfælde,

produktions- og kvalitetsdata samt

andre datakilder for hvert produkt grundigt

for at konstatere, om de oprindelige

kritiske procesparametre (CPP) stadig er

gældende, eller om andre parametre, der

oprindeligt ikke blev identificeret, nu er

mere kritiske. Resultaterne af denne analyse

danner grundlag for beslutningen

om, hvilke typer produktionsteknologi og

kvalitetssikringsværktøjer der skal være

indeholdt i en PAT løsning. En vurdering

af risici og påvirkninger skal foretages på

basis af data og ikke meninger og teorier.

Indførslen af PAT teknologi vil blive vanskeliggjort

af processer, der er udviklet på

forkert grundlag, dårligt uddannede brugere

og forkert udstyr. For at opnå gode

resultater på langt sigt ved at implementere

PAT teknologi skal der tilknyttes et

fast PAT-supportteam. Det er derfor ekstremt

vigtigt, at virksomhederne finder og

fastholder medarbejdere med uddannelse,

træning og erfaring inden for flere forlige

incitamentsprogrammer, som for eksempel

ændringer uden forudgående

godkendelse, hvilket betyder, at der kan

fremstilles produkter af højere kvalitet på

kortere tid og til lavere omkostninger. Ved

at foretage grundigt planlagte investeringer

i procesanalyseværktøjer, styresystemer

og -udstyr samt mere instrumentering

og flere ressourcer kan virksomhederne

fremvise målbare resultater for den

øverste ledelse.

I vore dages toptrimmede produktionsmiljøer

skal producenterne fokusere på at

optimere produktionsprocesserne. Ved at

indføre PAT teknologi og indbygge kvalitet

fra starten kan farmaceutiske producenter

maksimere deres produktionsaktiver

langt mere effektivt, hvilket gør det

muligt for dem at tilpasse sig hurtigt til

forandringer på markedet. Det er bedre at

være foran end bagud. www.rockwellautomation.com/PATwhitepaper


LonWorks ® det åbne system med

mange muligheder

LonWorks ® er udviklet af det amerikanske

firma Echelon tilbage i 1988

(www.echelon.com). LonWorks ® eller

i daglig tale LON (Local Operating

Netvork) er en teknologi, hvor alle

oplysninger omkring systemet er tilgængelig

for alle interesserede producenter,

herunder eksempelvis den

protokol, systemet bygger på.

Echelon har med andre ord udviklet teknologien,

som så stilles til rådighed for

producenterne. Der er i dag flere tusinde

producenter af komponenter til LonWorks ®

inden for mange forskellige områder eksempelvis

CTS, industri, lys m.m. Disse

fordeler sig ud over hele verden herunder

ogDanmark, hvor der findes en række

producenter af komponenter til LonWorks ® .

Af komponenttyper kan nævnes sensorer,

aktuatorer, I/O moduler såvel analoge

som digitale og netværkskomponenter

som routere, repeatere og strømforsyninger.

Dette giver mulighed for at opbygge

sin installation med netværk så hele installationen

hænger sammen. Herved opnås

at alle komponenter uanset placering

i installationen kan ”snakke” sammen

samtidig med at belastningen af bussen

begrænses, da routere sørger for at filtrere

datapakkerne alt efter hvilken komponent

de er tiltænkt.

Ved at sammenkøre de forskellige installationssystemer

eksempelvis lys, varme,

ventilation, alarm og adgangskontrol, på

én og samme bus, mindskes kabelforbruget

betragteligt! Der åbnes op for at samme

komponent kan anvendes til at afgive

signaler til flere forskellige systemer og

eksempelvis kan PIR-føler benyttes til lys,

varme og ventilationsstyring om dagen og

til alarm om natten. Også kalender- og urfunktioner

kan være fælles. Der er og

muligheden for at logge data fra de forskellige

systemer og brugerflade kan

nemt integreres.

Der kan anvendes forskellige medier til at

transportere bussignalerne. Det kan eksempelvis

være:

• Parsnoet kabel

• Forsyningskabel

• Fiberkabler

• Coax kabel

• RF-signaler

• IR-signaler

Disse forskellige medier kan kombineres.

Ligeledes er der mulighed for at anvende

et ethernet som overordnet netværk i et

system. Man kan med TCP/IP adressering

på Internettet, kommunikere med installationen

og samtidig modtage og overføre

data.

Stadig flere producenter af industrikomponenter

har fået øjnene op for mulighederne

med LonWorks ® teknologien. Eksempelvis

findes der LONinterface kort til

VLT frekvensomformere og der laves flere

dataopsamlingsprodukter hvor LON og


har sin styrke. Du kan læse mere omkring

dataopsamling med LonWorks ® i artiklen

”Energidataopsamling via LonWorks”.

I en række lande er der nationale foreninger,

hvor alle med interesse for LonWorks ®

kan melde sig ind og udveksle information

med andre der har samme interesse. I

Danmark hedder denne forening ”Lon-

Mark Denmark” med hjemmeside www.

lonuser.dk, hvor yderligere information

kan hentes.


PID4000 Ethernet Data Logger for

LonWorks ® Installationer

LonBox ® Series PID4000 er en datalogger

med LonWorks ® og 10/100BaseT

Ethernet interface. Data kan aflæses

direkte som standard XML format.

PID 4000 kan effektivt logge et bredt

spektre af forskellige typer forbrugsdata,

såsom gas, elektricitet, vand og olie. Desuden

kan forskellige parametre overvåges,

såsom temperatur, tænd/sluk tider,

afvigelser fra forud indstillede værdier,

etc.

• Interval logning af netværks variable

• Aflæsning via Ethernet TCP/IP eller

modem med PPP protokol

• Kan leveres i udgave med indbygget

GSM modem

• Afhentning af data i XML filer ved

standard Internet HTTP protokol og CGI

parametre

• Konfiguration af data logger via ind

bygget Web server

• Overvågning af loggede værdier for

overskridelse af alarm grænser

• Indbygget e-mail klient til afsendelse

af alarmer

• Afsendelse af e-mail via udringning til

ISP, eller via Ethernet forbindelsen

i

Type

LON WEB SERVER/DATALOGGER PID4000

G-nr. 54.88.102.570 / EAN 57.05150.625572

Lonbox ® Series

- pulstæller model PIO2004

4 isolerede tællerindgange (S0)

DIN skinne monterbar

Lonbox ® Series PIO2004 er et I/O modul

for anvendelse i LonWorks ® baserede

styringer.

PIO2004 har 4 optisk isolerede digitale

indgange af typen S0. De 4 indgange benyttes

typisk til at omsætte et impuls signal

til en værdi som er tilgængelig på

LonWorks nettet, typen kan konfigureres

til f.eks. liter eller kWh.

Antallet af pulser sammentælles og om-

regnes ved hjælp af programmerbar omsætningsfaktor.

Antallet af cifre i den omsatte

værdi kan konfigureres og der kan

startes fra en given værdi.

De sammentalte værdier gemmes internt

i eeprom to gange i døgnet således at de

bevares ved spændings udfald.

i

Type

PROLON PIO2004 PULSTÆLLER

G-nr. 54.88.102.088 / EAN 57.05150.625084


Energidataopsamling via LonWorks ®

Af Claus Skov, Solar A/S

Følgende artikel omhandler en produktions

virksomhed, hvor man har

valgt at implementere energidata-opsamling

med LonWorks ® komponenter.

De indsamlede energidata bruges

til at understøtte det grønne

regnskab, samt at optimere de enkelte

produktionsprocesser og derved

kende omkostningerne for bestemte

processorer.

For udførslen af installationen har man

valgt at anvende LonWorks ® teknologien,

LonWorks ® til Ethernet datalogning samt

XML teknologi.

LonWorks ® teknologien

LonWorks ® er betegnelsen for en teknologi,

der gør det muligt at opbygge et lokalt

opererende netværk, (local operating

network, LON). Et netværk bygget med

LonWorks ® teknologien, består hovedsageligt

af følgende 3 elementer:

• Et ubegrænset antal intelligente komponenter,

i teknisk slang også kaldet

”noder”.

• Et transmissionsmedie eller flere typer

af medier blandet til kommunikationen:

F.eks. parsnoet kabel, 230VAC kabel,

radiofrekvens, infrarød m.fl..

• Et fælles kommunikations-sprog til

brug imellem noderne, kaldet LonTalk ®

med en fælles reference til standard

funktionsprofiler, kaldet LonMark ® .

LonWorks ® til Ethernet datalogger

Som datalogger i systemet anvendes en

Lonbox ® PID4000, LonWorks ® til Ethernet

datalogger, fra det danske firma Prolon

Control Systems.

PID4000 datalogger

Dataloggeren installeres på LonWorks ®

nettet og på et LAN eller WAN via Ethernet.

Enheden logger data fra LonWorks ®

nettet og gemmer disse data i sin hukommelse,

som har indbygget batteri backup.

Disse data kan så hentes fra dataloggeren

via Ethernet med XML forespørgsler

på TCP/IP. Dataloggeren konfigureres via

den indbyggede WEB server, som server

helt normale hjemmesider til en almindelig

WEB browser.

WEB startside

8

XML teknologi

eXtensible Markup Language ” XML ” er

en international standard fra W3C. XML

er et subset af Standard Generalized

Markup Language ”SGML”. SGML er en

international standard, ISO 8879, som

blev vedtaget i 1986 . XML og SGML er

systemuafhængige sprog til beskrivelse

af dokument-strukturer.

XML bruges i dag inden for alle medieproduktionsområder

og understøttes af

en stadig voksende mængde værktøjer,

som også indbefatter de mest udbredte

desktop publishing, tekstbehandlings-systemer

samt databaser.

Det kan nævnes at Microsofts ® Office XP

understøtter XML og at data fra dataloggeren,

kan indlæses direkte ind i et Excel

regneark, endda med dynamisk opdatering.

Produktions-virksomheden

Man ønsker at logge data fra el- og energimålere.

Grundet installationens store

afstande, ønsker man at bruge et bus netværk,

således at man kan begrænse omkostningerne,

på selve kablingen.

LonWorks ® er kendt for at kunne håndtere

lange kabellængder og være modstandsdygtigt

over for støj. En enkelt kanal

på LonWorks ® kan være helt op til


2700 meter lang, med den rigtige type kabel.

Ved en eksisterende installation, hvor en

stor del af målerne f.eks. er helt traditionelle

målere, som ikke har indbygget

LonWorks ® teknologi. Kan man interface

til disse traditionelle målere via en S0

pulsudgang, som de fleste målere har i

forvejen. På denne måde kan man indføre

LonWorks ® teknologi, uden at omkostningerne

løber løbsk.

Nogle målere kan have mulighed for, at

få indbygget LonWorks ® teknologi, ved at

montere et indstiksmodul. Og ved nyinstallation

kan man i mange tilfælde vælge

en energimåler med integreret LONinterface,

f.eks. ABB Delta Plus målere og

Kamstrup Multical Energimålere.

S0 interfacet klares ved at bruge et Lonbox

® PIO2004 S0 modul fra firmaet Prolon

Control Systems, som kan håndtere 4 stk.

S0 udgange og interface disse til et

LonWorks ® netværk. PIO2004 modulet

tæller selv pulserne, som kommer fra el

og energimålerne. Tælling opdaterer en

konkret tæller, som afspejler antal pulser.

Men samtidigt kan modulet også konfigureres,

til at opdatere en tæller, som manipuleres

af et konfigurations parameter.

Parameteret er opbygget således, at man

nemt kan konfigurere, at f.eks. 733 pulser,

er lig med en Kilo Watt på LonWorks ®

nettet.

I følge S0 specifikationerne, skal en S0

indgang kunne detektere S0 pulser helt

ned til 30mS og derfor kan man ikke bare

bruge en normal digital indgang, på et

generelt LonWorks ® modul.

Selve dataloggeren bliver ved hjælp af

hjemmeside interfacet og en normal WEB

browser, konfigureret til at logge data fra

alle LonWorks ® komponenter, f.eks. en

gang i timen.

Kapaciteten i dataloggeren er 200 kanaler,

og hvis der logges hvert kvarter på alle

200 kanaler, er der plads til ca. 1 1/2

måneds data.

Derefter ruller hukommelsen over og starter

med at overskrive de først loggede data

igen. Men logningens identitets nr.,

tidsstempel og dato forsætter og man

kan nemt identificere de loggede data,

når de skal hentes fra dataloggeren.

LonWorks ® infrastrukturen

Selve LonWorks ® nettet opbygges med

flere kanaler og trafikken routes via f.eks.

en Multirouter der har en Back Bone på

TP/FT-10 standarden og fire kanaler (subnet),

også på TP/FT-10. Denne kanaltype,

bruger parsnoetkabel og der bliver anvendt

grønt LonWorks ® kabel AWG22.

Det grønne kabel er nemt at genkende i

installationen og signalere til alle, at der

ikke er tale om et normalt elkabel. Med

denne udførsel, kan ét par bruges til kommunikation

og et andet par til at strømforsyne

alle S0 moduler med 24VDC.

Arkivering af data

For at arkivere og bruge data fra datalogningen,

bliver data hentet fra dataloggeren

hver anden time ved hjælp af en XML

driver. Denne driver henter data i XML

format og gemmer disse data i en Microsoft

® SQL database.

Denne type af driver kan leveres fra Prolon

Control Systems, som leverer den

som en service til Microsofts Windows

operativsystemerne NT, 2000 og XP.

Server computeren som kører databasen

og driveren, er forbundet til dataloggeren

via Ethernet og er fysisk placeret på virksomheden.

Men kunne lige så godt have

stået, et hvilket som helst andet sted i

verden, da dataloggeren kommunikerer

over Ethernetet med TCP/IP. Dette betyder

også, at firmaet har mulighed for i

fremtiden at hente data fra flere lokationer,

til en central database. Herfra kan

data så præsenteres på intranettet, via

en fælles WEB server.

Data sikkerhed

For at øge sikkerheden for at data ikke

skal gå tabt, anvendes en UPS som forsyner

database-serveren. Ud over dette er

den 24VDC som forsyner alle S0 tællerenhederne

også tilsluttet UPS enheden.

Hvis LonWorks ® nettet bliver beskadiget

og dataloggeren ikke kan hente data fra

nogle af enhederne, kan dataloggeren registrere

dette i sin datalogning. Men da

alle energidatatællerne er selvstændige

intelligente komponenter, vil dataloggeren

kunne hente det opdaterede tal, ligeså

snart nettet er blevet repareret.

i

Konklusion

Installationen giver følgende fordele for virksomheden.

PIO2004 pulstæller

• Omkostningsbegrænset installation, grundet LonWorks ® netværket.

• Stor fleksibilitet i hverdagen, samt gode muligheder for ændringer og udvidelse.

• Frit valg af leverandører, da LonWorks ® er et åbent system.

• Standard interface i hardware og software, så man ikke er bundet til en bestemt leverandør.

9


SIMATIC HMI-paneler

Hos producenten sker der en løbende

produktudvikling. Det er selvfølgelig

for altid at kunne tilbyde vore

kunder nye og endnu bedre produkter.

Vi er nu midt i en større udskiftning

af panelserien. Denne udskiftning

forventes at løbe over en 2-årig

periode og er startet med de små paneler

og slutter med de store MP-paneler.

Der er ingen af ”de gamle” paneler, som

forsvinder fra den ene dag til den anden.

De vil kunne købes i en mangeårig periode

endnu. Desuden prøver vi at give de

nye paneler de samme indbygningsmål,

som de paneler, de afløser.

Med WinCC flexible er det også nemt at

konvertere programmer fra én paneltype

til en anden.

Med introduktionen af de nye paneler er

det definitivt slut med ProTool. De nye

paneler kan kun programmeres med

WinCC flexible.

Generelt kan man sige om de nye paneler,

at de nu har et ensartet design, og at

alle har fået mere performance. Hvad prisen

angår, så får du meget mere for de

samme penge.

TD200 er blevet suppleret med

TD200C og TD100

TD200C har samme mål som TD200, men

som noget helt unikt kan man selv lave et

frontlayout i sit eget design. Panelerne

har stadig et 2-linjers display med op til

20 tegn pr. linje, men med TD200C bestemmer

man selv, hvor mange taster der

skal være, hvor de skal sidde, og hvilke

funktioner de skal have. Man kan lave op

til 20 frit konfigurerbare taster og selv bestemme,

hvordan de skal se ud.

Nu kommer der så også et TD100C. Her

får begrebet mikropaneler en helt ny drejning.

Der er virkelig tale om et lille panel.

Det er fysisk ca. halv størrelse af et

TD200-panel og med plads til maksimalt

14 taster. Det er udstyret med et 2-linjers

display med op til 16 tegn pr. linje afhængigt

af fonten.

Selve frontfolien på TD100C og TD200C

designes i et lille konfigurationsprogram

og printes ud på en laserprinter.

Alle TD-panelerne konfigureres stadig i

Microwin, og TD100/200C kræver Microwin

version 4.

OP 3 er nu blevet til OP 73 og

OP 73micro

Det gamle tekstpanel OP 3 har fået hele 2

afløsere. Det er blevet til et semigrafisk

10

panel med lidt større skærm end forgængeren.

Skærmen er 3” med en opløsning

på 160 × 48 pixel.

Nu kan man lave små grafer og kurver og

vise ikoner over tasterne. OP 73micro har

et lager på 128 KB. Det har 8 systemtaster

og 4 frit konfigurerbare taster. OP

73micro kan programmeres med WinCC

flexible Micro og opefter.

TP 070 og TP 170micro er nu blevet til

TP 177micro

TP 177micro er et 5,7” monokromt touchpanel,

og kan programmeres både horisontalt

eller vertikalt.

Panelet programmeres med WinCC flexible

Micro og opefter.


OP 7 erstattes af OP 77A og OP 77B

OP7 har også fået 2 afløsere. OP 77B kom

i efteråret 2004, og nu er der kommet en

billig begrænset version, kaldet OP 77A.

Igen holder panelerne de samme fysiske

mål som forgængeren, men de nye paneler

er semigrafiske paneler med en 4,5”

skærm. De har 8 konfigurerbare taster og

23 systemtaster.

OP 77A er udstyret med en hukommelse

på 256 MB og understøtter alle STEP7

PLC’erne via MPI eller PROFIBUS op til

1,5 Mbit/s.

OP 77B har en hukommelse på 1 MB og

understøtter S5, S7 og mange fremmede

fabrikater via den serielle port.

Panelet kan kommunikere via Seriel, USB,

MPI og PROFIBUS op til 12 Mbit/s og kan

desuden håndtere recepter og tilsluttes

en printer. Panelerne kan programmeres

med WinCC flexible Compact og opefter.

skærm i 4 blåtoner eller 256 farver. De

har 32 funktionstaster, som alle er frit

konfigurerbare. Det betyder, at der ingen

deciderede systemtaster er, men at man

kan dedikere systemfunktioner til vilkårlige

funktionstaster (ENTER, ACK, ESC

osv.). Hukommelsen er sat helt op til 2

MB, hvor OP 170B har 768 KB. Programmeringen

foregår med WinCC flexible

2005 Compact og opefter.

OP 177B DP mono er et monokromt panel

med 4 blåtoner. Det kan kommunikere serielt,

via USB, MPI og PROFIBUS op til 12

Mbit/s, og det understøtter alle vores S7

PLC’er samt mange andre fabrikater.

OP 177B DP/PN color

Det bliver en farveversion af OP 177B DP

med 256 farver og bliver det første OPpanel

i 170-serien, som kan kom-munikere

via PROFINET. Det vil sige, at panelet

udstyres med de samme egenskaber som

det andet panel, men får desuden en

Ethernet-port. Med denne port bliver det

nu også muligt at afvikle både Sm@rt

Service og Sm@rt Access på panelet.

TP 170A erstattes af TP177A

Det mindste touchpanel til S7-300/400

11

OP 170B bliver nu til OP177B og får

både touch og taster

OP 170B får også 2 nye afløsere. Det drejer

sig om en helt ny paneltype, hvor vi

kombinerer en touchskærm med taster.

Afløserne udstyres med en 5,7” touchhar

også fået en afløser. TP 177A er stadig

et lowcost panel, men det har fået

mere hukommelse og kan ligesom TP

177micro monteres både horisontalt og

vertikalt. Skærmen er også stadig en 5,7”

monokrom skærm med 4 blåtoner. Hukommelsen

er øget fra 320 KB til 512 KB.

Selv om panelet stadig har begrænsede

funktioner, er de fleste funktioner nu lavet

som i de større paneler.

Panelet er frigivet og kan programmeres

med WinCC flexible Compact og opefter.

TP 177B DP mono afløser

TP170B mono

Panelet har stadig 4 blåtoner, men hukommelsen

er øget fra 768 KB til 2 MB.

Det er udstyret med serielt interface,

USB- og MPI/PROFIBUS-interface og kan

kommunikere med op til 12 Mbit/s.

177B DP/PN color afløser TP 170B color.

Her bliver det med en ny bedre skærm

med 256 farver mod de 16, som det gamle

panel har. Panelet har samme grundlæggende

data som monoversionen, og

derudover er der integreret Ethernet-port,

således at panelet kan bruges til PROFI-

NET. Igen betyder det, at man også har

mulighed for at arbejde med Sm@rtoptionerne.


Universel Ethernet-beskyttelse

RiLAN Industrial fra Rittal: Sikrer

komponenter til struktureret Ethernet

i produktionen.

Ethernet-baseret automatiseringsløsning

stiller specielle krav til installationen. Der

kræves kapslingsløsninger med universel

beskyttelse, som kan garantere, at netværksforbundne

IT-moduler overlever på

tværs af automatiseringspyramiden i et

barsk industrimiljø. Med RiLAN Industrial

tilbyder Rittal nu en passende systemløsning

til ethvert struktureret netværk, tilpasset

efter individuelle behov. Dermed

kan vi nu levere et sammenhængende distributionskoncept

langt ind i produktionsprocessen:

Fra industrifordeleren til den

lille samledåse, der fører netværket direkte

ind i maskinen.

Serien RiLAN Industrial fra Rittal omfatter

et bredt modulsystem med et brugsneutralt

udvalg af industriel netværksteknologi,

fra kabinetteknologi til komponenter

for struktureret Ethernet-kabling i

overensstemmelse med den planlagte industristandard

ISO/IEC 24702.

Tilbehør til ethvert formål

Med sin beskyttelsespakke tilbyder Rittal

ikke kun kapslinger i industristandard

med et passende stort vindue, men supplerer

modulsystemet med et omfattende

systemtilbehør som f.eks. patch-paneler,

kabelføringsbøjler, lysledersplejsekassetteholdere,

kabelskruer og flanger. Kablingsløsninger

op til kapslingsklasse IP67

kan opnås uden problemer takket være

en kombination af disse og andre moduler.

Skalerbarhed er et af Rittals specialer.

Derfor fås fordelerne med eller uden

patch-paneler til RJ45-bøsninger og lyslederkoblinger.

Patch-paneler eller rangerfelter

kan således monteres på DIN-skinne

og/eller montageplade og råder over

op til otte tilslutningsporte. Disse kan frit

udvides ved hjælp af sammenbygning.

Udvalget af løsninger tæller endvidere

flanger med formonterede metriske kabelforskruninger

af polyamid, der sørger

for optimal tætning op til IP66. Modulære

stikgennemføringer for 8 til 10 kabler tilbyder

nye muligheder for pladsbesparende

indføring af forkonfektionerede kabler

med stik eller ukonfektionerede kabler.

Direkte dataadgang

Kabinetter, maskiner og anlæg kræver ofte

tilslutning til eksternt udstyr som f.eks.

laptop, programmeringsenheder eller

12

diagnostisk udstyr. Rittals nye modulære

interface-flap tilbyder optimal data- og

forsyningstilslutning på stedet og giver f.

eks. mulighed for hurtig tilslutning til styringer

og switche. Takket være placeringen

af interface-flappen på kabinettets

side undgås omveje og improviserede

kablingsløsninger. Eftersom kabinettet eller

skabet forbliver lukket, opretholdes

den anførte kapslingsklasse – og dermed

beskyttelsen af de indbyggede komponenter

– generelt og der sikres problemfri

drift af anlægget.

Den nye lukkemekanisme i Rittals interface-flap

er forsynet med integreret låsetøj,

som muliggør anvendelse ved kapslingsklasse

IP65. Dermed forhindres indtrængning

af støv og fugt f.eks. ved rengøring

af anlægget. Moduludformningen

sikrer maksimal fleksibilitet, da indbygningsrammerne

kan bestykkes med et

stort udvalg af datastikforbindelses-

(SUB-D9, SUB-D25, RJ45 og USB) og stikdåsemoduler

– lige fra PE-stikdåser til

Ethernet-tilslutninger– ved simpel klikmontage.

På den måde er individuelle

ændringer og opdateringer altid mulige.

Interface-flappen udmærker sig ved sin

gode, mekaniske belastningsevne og høje

temperaturbestandighed. Rammerne fås

med metallåg af præcisionsstøbt zink,

mat forniklet, eller alternativt med plastlåg

og låse af gennemsigtig polykarbonat.

Rittal tilbyder interface-flappen i enkelt

og dobbelt udførelse: i (B x H) 65 x 120

mm eller i 130 x 120 mm.


Er det reelt blevet nemmere at vælge

multiinstrumenter?

Solar har valgt at tage det ny multiinstrument

’MIC’ fra DEIF A/S på programmet.

Et gennemgående tema i

DEIF’s markedsføring af produktet er

påstanden om at det med MIC skulle

være blevet nemmere at vælge multiinstrument.

I artiklen her går Industrimagasinet

divisionschef Gunnar

Liland Thomsen fra DEIF på klingen

for at undersøge om der er noget om

snakken.

På spørgsmålet om hvorvidt MIC’en ikke

blot er det seneste skud på den brogede

stamme af multiinstrumenter på det danske

marked svarer Gunnar Liland Thomsen:

’DEIF har været med fra starten med

multiinstrumenter – vores ny MIC er produktet

af grundige analyser af hvad markedet

efterspørger’.

’Markedet for multiinstrumenter byder på

et meget bredt udvalg – her i blandt en

lang række fornuftige produkter der alle

tilbyder kunden en række fordele og nyttige

funktioner i forskellige kombinationer.

Det resulterende antal muligheder når

man som kunde skal vælge er intet mindre

end enormt. Nogen producenter vælger

at tilbyde en lang række forskellige

varianter, andre vælger at tilbyde nogle

få basisprodukter suppleret af en masse

forskellige optioner i form af moduler der

tilkøbes. Det er netop her vi med MIC’en

mener at gøre en forskel’ sagde Gunnar

Liland Thomsen.

Da vi skulle finde ståstedet for vores nye

multiinstrumenter fokuserede vi på at valget

skulle være enkelt for kunden – at

man ikke skulle nærlæse dokumentation

om utallige versioner eller vælge på alenlange

lister af optioner for at få strikket

den rigtige løsning sammen. Det skulle

først og fremmest være NEMT at vælge

MIC’en.

Som eksempler på det enkle valg kan

nævnes følgende: Om man har behov for

et instrument til 100 eller 400V målespænding

eller om man ønsker at bruge 1

eller 5A strømtransformere gør ingen for-

Det at kunderne med

MIC’en fra DEIF kan nøjes

med at vælge mellem kun

to versioner har gjort den

til et populært valg blandt

kunder i hele Europa. Her

ses MIC’en i en tavle hos

Carlsberg i Kbh.

skel – det er det eksakt samme instrument

der anvendes.

Ligeså enkelt er det på selve funktionssiden

– MIC’ens liste over målte og beregnede

værdier er dækkende i forhold til

langt hovedpartens behov.

Også på I/O-siden favner MIC’en bredt -

digitale inputs som kan bruges til statusvisning

på brydere og kan konfigureres til

at trække relæudgange. Digitale udgange

kan konfigureres til at give signal ved

min./max. målinger eller til at fungere

som pulsudgange for energimåling, etc.

Yderligere er MIC’en som standard forsynet

med RS485 Modbus kommunikation.

Gunnar Liland Thomsen tilføjer: Det er

klart at hvis prisen for MIC’en til gengæld

for den brede specifikation var enormt høj

– så var missionen dømt til at mislykkes.

Vi har imidlertid bestræbt os på at prissætte

instrumentet så det i runde tal svarer

til markedsprisen for grundmodulet af

de modulært opbyggede instrumenter –

så denne side af sagen skulle altså og

være på plads.

Det er altså på dette grundlag at vi vover

påstanden at det med MIC’en er blevet

13

lettere at vælge multiinstrument. I og

med at vi med kun to versioner dækker

langt hovedparten af markedets behov tilbyder

vi kunderne nogle ikke ubetydelige

logistiske fordele. De kan lagerlægge

MIC’en og vide at den dækker deres behov

selvom behovet skulle skifte fra installation

til installation.

’Om vi med de netop lancerede produkter

har ramt den helt rigtige brede specifikation

vil tiden vise – markedets reaktion

tyder dog meget på det. Og skulle det blive

aktuelt med småjusteringer tager vi

selvfølgelig dem i takt med at vi høster

erfaring’ lover Gunnar Liland Thomsen.

MIC’ens tidssvarende design med den markante blå

belysning og den enkle brugerflade bidrager til at

gøre den til et let valg.


Ethernet - løsningen til fabriksstyringsog

informationsbehov

Af Lars Lange Andersen, Solar A/S

Når der anvendes Ethernet til såvel

fabriksstyring som til udveksling af

information, opnår producenten en

række fordele, bl.a. en enklere integration

af systemer, der bringer information

videre fra produktionshallen

til direktionsgangen, samt muligheden

for at anvende en enkelt netværksstruktur

til flere forskellige

funktioner. Men kan industrielt

Ethernet virkelig opfylde alle de forskellig

behov, der er i branchen?

Udviklingen af automationsnetværk, som

f.eks. DeviceNet og ControlNet, har resulteret

i mange fordele: Installationstiden

og risikoen er blevet bragt betragteligt

ned, konfigurering- og senere re-konfigurering

er blevet forenklet og driftsikkerheden

er forbedret. Derudover er komponenter

og I/O blevet mere avancerede, leverer

information på et højere niveau, og

giver hermed et solidt beslutningsgrundlag.

Men med fordelene ved de eksisterende

systemer, hvad skulle så fordelen

være ved at gå over til Ethernet-baserede

løsninger?

Ethernet findes allerede i produktionen i

forbindelse med information og visualisering.

Når disse netværk benytter standard

TCP/IP, er adgangen til informationen let

og billig ved hjælp af Internettet eller

virksomhedens Intranet. Det påstås ofte,

at kommercielle off-the-shelf Ethernet og

IP-baserede løsninger mangler den grad

af determinisme og forudsigelighed, som

er påkrævet ved industriel styring.

Pres fra industrien har fået mange firmaer

til at udvikle industrielle Ethernet koncepter,

ofte baseret på specielle chips eller

kablingsmetoder, som ikke er standard

Ethernet teknologi. Kun EtherNet/IP, udviklet

undet ControlNet International og

ODVA, tilbyder et industrielt optimeret og

specialiseret kontrolnetværk med den

åbenhed og fleksibilitet som standard

Ethernet giver.

Business Case

Beslutningen om at benytte Ethernet i

produktionen er ikke taget bare fordi det

fungerer, men fordi det er forretningsmæssigt

klogt at føje automatisering til

den i forvejen lange liste over tjenester,

som udføres via den nuværende infrastruktur.

Ofte hører man spørgsmålet:

„Hvad er det forretningsmæssige argument

for at holde automatiseringstjenester

adskilft fra andre typer tjenester? I

forbindelse med denne business case er

der behov for at fokusere på nogle af de

områder, hvor omkostningerne løber op

på grund af parallelle netværk, eller hvor

nogle funktioner ikke er tilgængelige, fordi

der ikke anvendes et Ethernet-netværk.

Opstartstiden for produktionsstyringssystemer,

som anvender Ethernet, er stærkt

reduceret, fordi antallet af fejl er reduceret

gennem anvendelsen af præfabrikerede

kabler. De fejl, der måtte opstå, er isolerede

og er derfor lettere at diagnosticere.

Dette skyldes dels, at PC og Ethernet

er blevet en uundværlig del af kommercielle

virksomheder, samt at fejlfindingsog

vedligeholdelsesværktøjer dermed ikke

bare er tilgængelige, men også benyttes

i stort omfang.

Mens Ethernet er meget alsidigt og kan

udføre funktioner, som dedikerede netværk

ikke kan, har det ikke alle de funktioner,

som man finder i et skræddersyet

netværk. I forbindelse med specifikke styringsapplikationer,

som kræver den robusthed

og skalerbarhed, man får med

ControlNet eller DeviceNet, er det usandsynligt,

at industrielt Ethernet kan følge

14

med. Derfor er Rockwell Automation til

stadighed engageret i udvikling og support

af produkter, som anvender disse

netværk.

Eet enkelt netværk, som kan udfylde flere

roller, giver brugeren store afgørende fordele,

ud over hvad der er muligt med andre

industrielle netværk. Men det er vigtigt

at forstå, at ikke alle industrielle

Ethernet implementeringer er kompatible

med det off-the-shelf Ethernet, der anvendes

på kontoret. Hvis det industrielle

Ethernet skal anvendes til avancerede opgaver,

som forbindelse mellem produktion

og business-systemer, video streaming,

printere eller IP-telefoni, er det afgørende,

at de tilsluttede enheder kan eksistere

på samme netværk uden begrænsninger.

Bare fordi et netværk hedder „...net“ eller

„Ether ...“, betyder ikke nødvendigvis, at

det har noget med Ethernet at gøre. Ethvert

netværk, der kræver en speciel infrastruktur,

chips eller topologi, er ikke et

rigtigt Ethernet, og begrænser eller eliminerer

helt de økonomiske fordele, man

opnår med et samlet netværk. Derfor er

Rockwell Automation dedikeret til Ether-

Net/IP, som anvender standard TCP/UDP/

IP-protokollen (det samme som Internettet)

til alle automatiseringsservices, inkl.

konfigurering, information, I/O-styring,

tidssynkronisering, safety og servostyring.

Med EtherNet/IP kan umodificeret

IEEE802 Ethernet sende både tidskritiske

kontroldata og al den information, der


normalt håndteres af standard Ethernet.

Derudover benytter EtherNet/IP den samme

fælles industriprotokol („Common Industrial

Protocol“/CIP) som DeviceNet og

ControlNet, og kombinerer dermed det

bedste inden for industrioptimering med

det bedste inden for netværksteknologi.

EtherNet/IP, der er udviklet under ODVAs

vinger, er et fuldstændigt åbent netværk,

hvor der frit kan anvendes en lang række

testede plug-and-play produkter fra forskellige

producenter. Mens standard

Ethernet ikke kan tilbyde alle de mere

specialiserede funktioner, som man får

med et dedikeret kontrolnetværk, betyder

den kraft og fleksibilitet, man får med

EtherNet/IP, at der er nye, spændende

muligheder for mange applikationer, ligesom

fordelene ved EtherNet/IP fortsat vil

være i vækst i takt med at kommercielt

Ethernet udvikles.

Kapslede IP66 frekvensomformere

fordobler udgangseffekten

Af Peter N. Jensen, Rockwell Automation

Det kan være en udfordring både for

OEM’er og slutbrugere at få frekvensomformere

til at fungere både omkostnings-effektivt

og driftssikkert i

aggressive miljøer.

For at kunne tilbyde optimal balance mellem

omkostninger og kapacitet har Rockwell

Automation øget den maksimale nominelle

effekt fra 15 til 37 kW i IP66-versionen

af frekvensomformeren PowerFlex

70 AC.

Frekvensomformeren PowerFlex 70 er

konstrueret til brug i barske, industrielle

miljøer, hvor kapslingen beskytter mod

vandsprøjt med højt tryk, korrosion og

støv, og giver effektiv motorstyring i en

kompakt enhed.

Der kan vælges mellem styring med en-

ten spændings/frekvens

eller sensorfri

vektor regulering,

og brugeren

kan derfor nemt

konfigurere frekvensomformere

til

de fleste applikationsbehov.

Desuden

har frekvensomformeren

indbyggede

digitale og analoge

I/O, der giver større

fleksibilitet til applikationen.

Standard 24 V I/O omfatter 6

digitale indgange, 2 relæudgange, 2 analoge

indgange og én analog udgang.

Med de mange kommunikationsmuligheder

kan brugeren nemt integrere frekvensomformeren

i en produktionsproces

eller en maskinapplikation ved hjælp af

Rockwell Automations NetLinx koncept,

der inkluderer DeviceNet, ControlNet og

EtherNet/IP-netværk eller andre industrielle

netværkstyper, som f.eks. Profibus.

Det indbyggede display er med flere linier

og kan skifte mellem flere forskellige

sprog. De indbyggede startrutiner gør det

nemt at konfigurere og justere frekvensomformeren.

PowerFlex 70 er også fuldt

ud kompatibel med Allen-Bradley Drive-

15

Explorer og DriveExecutive softwareværktøjer

fra Rockwell Automation, hvilket gør

kompleks programmering og systemkonfiguration

hurtigere og nemmere.

Lige som alle produkterne i PowerFlex-familien

opfylder PowerFlex 70 IP66 de internationale

krav til nominel effekt, indkapsling

og elektromagnetisk kompatibilitet

(EMC). Alle frekvensomformerne er

udstyret med AC-drosselspole og EMCfiltre

i overensstemmelse med EN 61800-

3. Desuden er de CSA/cUL-certificeret,

UL-godkendte og CE-mærket. Det modulære

design og den lette tilgang til reservedele

over hele verden gør PowerFlexserien

let at vedligeholde for kunderne.


Synco 700 er problemfri busbaseret

styring og regulering

Af Leif Venzel Nielsen

Med 160 indbyggede standard applikationer

kan Siemens Synco 700 i løbet

af et øjeblik sættes op til at klare

de allerfleste styrings- og reguleringsopgaver,

når det gælder mellemstore

varme- og ventilationsanlæg.

Overskriften til denne artikel burde måske

i stedet være: Nu bliver det ikke lettere.

Fordi Synco 700 er så tæt på en plug and

play bygningsstyring, at ingen montører

fremover burde få sved på panden, før

idriftsættelsen af et anlæg. – Allerede i

forbindelse med beskrivelsen af bygningens

anlæg, kan montøren ved hjælp af

programmet Synco Select, finde frem til

hvilken standard applikation, der passer

til opgaven. Herefter er det blot at taste

applikationsnummeret i enheden, så er

programopsætningen i princippet på

plads, siger IBI tekniker Karsten Batsberg,

Solar IBI/Comfort/Ventilation, som markedsfører

Synco 700 i Danmark.

Tidsbesparende opsætning

Synco Select softwaren, der kan rekvireres

uden beregning hos Solar, er i mange

henseender et genialt værktøj, fordi programmet

giver mulighed for, at udskrive

komplet stykliste af den valgte applikation.

Det betyder for det første, at installatøren

med Synco Select kan afgive et

gennemberegnet tilbud med fuld dokumentation

på opgaven, og for det andet

har sikkerhed for at installation og opsætning

kan gennemføres på den fastlagte

tid. – Den enkle opsætning uden store

programmeringsrutiner indebærer, at installationen

af et anlæg med Synco 700

er særdeles tidsbesparende og dermed

udgør et meget konkurrencedygtigt koncept,

siger Karsten Batsberg.

Stort behov på markedet

Der findes næppe en samlet beregning

over, hvor store energibesparelser og

større bygningskomfort, der kan opnås i

Danmark ved en optimeret styring af varme

og ventilation. Men det drejer sig om

et ganske betydeligt potentiale, der med

de stigende energipriser vil blive aktualiseret

i stadig stigende grad. Eksperter

skønner f.eks., at op mod 70 % af alle folkeskoler

har en forældet styring og regulering

af deres varme og ventilation. –

Der er ingen tvivl om, at vi med Synco

700 kan tilbyde vore el - og VVS kunder

en løsning, der både teknisk og økonomisk

er uhyre velegnet til mange nybygnings

- og renoveringsopgaver inden for

skole -, institutions området, hos boligforeninger,

i kommunale kontorbygninger og

naturligvis i erhvervsbygninger og butikker,

siger Karsten Batsberg, fra Solar IBI/

Comfort/Ventilation.

Specialtilpassede løsninger

Af de 160 standard applikationer i Synco

700, er 113 målrettet ventilationsanlæg

og 57 er beregnet til styring og regulering

af varmeanlæg. Hvis ingen af standard

applikationerne kan klare opgaven er der

mulighed for at tilpasse applikationen

med en PC, og et overskueligt opsætningsprogram,

der er udviklet af Siemens.

Enheden er naturligvis fremstillet til DIN

skinne montage, og med det kompakte

design er det let at få plads til både enheden

og de forskellige moduler.

Konnex-kommunikationsbus

Som et ægte Siemens produkt anvender

Synco 700 den åbne Konnex-kommunikationsbus,

som er kendt fra de store EIB

systemer. Det giver en række fordele,

fordi anlægget dermed kan udvides og

1

ændres uden, at hele den grundlæggede

installation skal forandres. Samtidig kan

Synco 700 sammenkobles med andre anlæg

i bygningen. – Det betyder, at f.eks.

signaler fra PIR til aktivering af belysningsanlæg

også kan anvendes til at styre

varme og ventilation i de enkelte lokaler,

fortæller Karsten Batsberg.

Enkelt brugerbetjening

Mens brugerbetjening tilsyneladende har

udviklet sig til en selvstændig disciplin

for designere, har Siemens valgt en enkelt

- og grafisk opbygget betjeningsmenu

til Synco 700. Det giver et godt overblik

således, at brugeren ved hjælp af

plug-in displayet til controller enheden

lynhurtigt er klar over hvordan situationen

er. Der er også mulighed for at få et større

separat display til vægmontering, ligesom

brugerbetjeningen kan foregå fra en

tilkoblet pc via modem og netværk.


Integreret intelligens

Med intelligent motorstyring som en

del af en fuldt integreret arkitektur,

kan du forbedre kommunikation, styring

og overvågning og få lettere adgang

til vigtige data fra anlæg- og

produktion.

Motorstyring er en vigtig del af næsten

alle applikationer i industriel automation.

Grundlæggende motorstyring er fint til

grundlæggende applikationer. Men i takt

med at der stilles større og større krav til

den enkelte applikation - fordi man herved

kan reducere omkostninger og forbedre

den samlede effektivitet - opstår

samtidig behovet for mere avancerede

motorstyringer.

Rockwell Automation har vist vejen med

intelligent motorstyring. Dette kombinerer

førende motorstyrings- og beskyttel-

ses-enheder med avancerede netværksog

visualiseringsteknologier, som f.eks.

motorstartere, maksimalafbrydere, automatsikringer,

kontaktorer og relæer samt

afsendelse og modtagelse af oplysninger.

Det er et stort fremskridt inden for motorstyrings-applikationer.

Men vi er ikke tilfredse med at stoppe

her. Integreret arkitektur har ført intelligent

motorstyring endnu længere.

Integreret arkitektur – hvor Rockwell

Automation er pionerer – sikrer, at alle

vores produkter passer gnidningsløst

sammen i et fuldt integreret system. Alle

de viste produkter til intelligent motorstyring

er udviklet til fuldstændig integrering

med alle andre Rockwell Automation

komponenter og systemer.

De umiddelbare resultater er forbedret

kommunikation, styring og overvågning,

lettere adgang til vigtige anlægs- og produktionsoplysninger

– så der kan træffes

bedre ledelsesbeslutninger – og hurtigere

omstilling til kunders og markedets behov.

Og på langt sigt kan intelligent motorstyring,

som en del af en integreret arkitektur,

øge effektiviteten, produktiviten og

rentabiliteten betragteligt.

Advarselsbesked til mobiltelefon

Fjernstyring og overvågning af

kontrolpanelet ved hjælp af

RSView32 HMI SCADA-software

Industrisomputer

ControlLogix

PanelView HMI

PowerMonitor

Den skræddersyede løsning

med intelligent motorstyring

kan anvendes på applikationer

med forskellig kompleksitet.

Intelligent motorstyring

kan anvends på decentraliserede

applikationer.

1


Skræddersyede løsninger

til forbedret styring

DeviceNet – nøglen til intelligent

motorstyring

Vores løsninger til intelligentmotorstyring

understøtter netværks-kommunikation via

netværket DeviceNet. Dette åbne og fleksible

netværk, giver mulighed for tilslutninger

mellem simple og avancerede industrielle

komponenter. DeviceNet er industri-standarden

for enheder i netværkslag

og baseret på Controller Area

Network (CAN) teknologi. DeviceNet er,

med mindre ledningsføring, nem opgradering

og Auto DeviceReplacement (ingen

omfatttende opsætningsprocedurer), en

effektiv løsning, der giver adgang til

fremragende diagnosticering.

140M-afbrydere

Fås i tre forskellige varianter - til kortslutnings-,

motor- og transformer-beskyttelse.

De indeholder en valgmulighed

mellem magnetiske eller termiske udløsningsmekanismer

der, hvis de kombineres,

giver afbryderne mulighed for en differentiering

mellem de udløsningsmekanismer,

der forårsager udkoblingen. Dette

gør, at fejl i netværket hurtigere kan identificeres

og rettes.

SMC-3

SMC-3 sætter nye normer

for soft-startere.

Som standard har denne

softstarter en ægte

3-faset regulering, som

inkluderer elektronisk

motorbeskyttelse med

indstillelige trip-klasser,

integreret by-passkontaktor

og et øget antal

af motor- og overvågningsmuligheder. Alt

sammen i et kompakt design med en

bredde på kun 45 mm.

DeviceNet interface-modulopbygget

Med dette interface modul er det let at

integrere aktuatorer og sensorer i et DeviceNet

netværk. Komponenter uden netværks-kommunikation

kan let forbindes

til et netværk. F.eks. kan motorstartere,

automatsikringer, maksimalafbrydere,

kontaktorer, softstartere og sensorer, alle

tilsluttes til disse moduler. Montagen er

enkelt. Modulerne leveres med ledningsstik

og kan monteres på DIN-skinne eller

bundplade. Flere typer kan endda monteres

direkte i forskruninger, hvilket gør

dem ideelle i industri miljøer, hvor både

støv og vand forekommer. (IP66 / NEMA

Type 3/4/12)

193-E3 Elektronisk overbelastningsrelæ

Dette fuldt programmerbare

elektroniske overbelastningsrelæ

indeholder

sin egen indbyggede DeviceNet-

og diagnosticerings-funktionalitet

og

overvåger konstant motorens

drift. Hermed er det

muligt at gribe ind, når

problemerne opdages, og før der opstår

fejl. Derfor er det specielt nyttigt i forbindelse

med motorer, der er essentielle for

processen. Det beskytter mod termisk

overbelastning, fase- og jordfejl, blokering,

underbelastning og asymmetriske

strømme.

18

SMC-Flex

Den nye softstarter,

SMC-Flex, indeholder

teknologi og egenskaber,

som aldrig tidligere

er set inden for

softstartere. En standard

SMC-Flex indeholder

elektronisk

overbelastnings-beskyttelse, integreret

bypasskontaktor, mulighed for indbygning

af kommunikationsmoduler, opstart af både

3-faset kortslutnings- og stjerne/trekant

motorer samt avanceret beskyttelse

og diagnostisk – alt i et meget kompakt

og modulært design, som er let at udbygge

og vedligeholde.

Beskyttelsesmodul

Den næste generation af beskyttelsesmodul-systemer,

Bulletin 825-P, indeholder

en unik installationsfunktion, der giver

installatøren mulighed for at konfigurere

en komponents funktionalitet, så den

matcher de krav applikationen stiller. Systemet

kan endvidere let tilpasses i takt

med at applikationen ændres eller udvides.

Med muligheden for en komplet måling

af netspænding og udvidet temperaturovervågning

(RTD) samt tilslutning af

funktioner og tilbehør via stik, er dette en

fantastisk funktionel enhed, der er utrolig

let at installere.

i

• Skræddersyede løsninger, der lever op til

dine specifikke krav.

• Avancerede netværks- og visualiseringsteknologier.

• Fleksibelt, åbent netværk til tilslutning af

komponenter.

• Mindre ledningsføring.

• Fremragende diagnosticering.


LOGO!

- gå efter den nemme løsning

Den store succes, som LOGO! har haft

igennem mange år, er ingen tilfældighed.

Uovertruffen brugervenlighed og den

nemmest tænkelige betjening kombineret

med høj kvalitet er grunden til, at LOGO!

er solgt i millionvis og har stået sin prøve

millioner af gange! LOGO! har løst enkle

automationsopgaver i industrien og i boliger

i en årrække. Alsidigheden og den høje

funktionalitet er opnået ved en stor lagerkapacitet

og en effektiv udnyttelse af

lageret. Sammen med softwaren LOGO!

Soft Comfort er håndteringen af LOGO!

legende let. Programfremstilling, projektsimulering

og dokumentation foregår alt

sammen med Drag & Drop. Betjeningskomforten

er simpelthen i top og endnu

ikke set bedre. Til brug i praksis har man

alt, hvad man kan ønske sig med LOGO!:

Baggrundsbelyst display, optimal udnyttelse

af linjerne og mulighed for at ændre

direkte i meldeteksten. Håndteringen er

professionel, og brugeren er tilfreds.

LOGO! er modulopbygget, og det gør den

fleksibel, ved hjælp af udvidelsesmodulerne

kan et LOGO!-modul til enhver tid

udbygges, så det får.:

• 24 Digital indgange

• 16 Digital udgange

• 2 Analog udgange

• 8 Analog indgange

Foruden digitale og analoge moduler findes

der også kommunikationsmoduler til

AS-Interface, instabus EIB og LON-

WORKS. Som noget helt nyt har vi det

nye analoge udgangsmodul til f.eks. enk-

le reguleringsopgaver. NYHED:

De nye specialfunktioner PI-regulator,

rampefunktion og analog

multiplexer giver mange

hidtil usete muligheder.

LOGO! giver det bredest tænkelige

anvendelsesområde

og muligheden for at realisere

en lang række forskellige

applikationer, da

man kan vælge mellem

36 integrerede funktioner

og disses logiske forbindelser

med op til 130 blokke.

En høj betjeningskomfort er opnået

ved hjælp af det baggrundsbelyste display

med 4 linjer og 12 tegn pr. linje og

visning af tekst, sætpunkt og aktuel værdi

på én linje, ligesom man på selve enheden

kan ændre parametrene direkte i

meldeteksten. De mange udvidelsesmuligheder

er en garanti for fleksibilitet til

hver en tid.

Programmeringssoftwaren LOGO!

Soft Comfort er nærmest sensationelt

nem og hurtig at betjene. Ladder-diagrammer

og funktionsblokdiagrammer

fremstilles ved blot at vælge de relevante

funktioner og deres forbindelser med

Drag & Drop. Det komplette koblingsprogram

er nemt at teste ved hjælp af offline-simulering

på PC’en og online-test

under den løbende drift. Professionel dokumentation

med alle nødvendige projektinformationer

som f.eks. kommentarer

og koblingsprogrammer hører selvfølgelig

også med.

LOGO! - omkostningsbesparelse på

op til 50%

• Erstatter en mængde konventionelt

koblingsmateriel

• Kræver mindre plads i styretavlen

• Mindre tilbehør

• Mindre lagerplads

• Næsten slidfri, næsten ingen service

LOGO! - tidsbesparelse på op til 70%

• Klipses hurtigt på en DIN-skinne

• Minimal fortrådning

• Nem programmering med taster

• Færdige programmeringseksempler kan

benyttes gratis eller fremstilles og

testes på en PC og overføres hurtigt og

fejlfrit

• Nem projektering

• Automatisk omstilling mellem sommerog

vintertid

• Dokumentation

19


Juster hastigheden med SIMATIC S7-200,

4 x SINAMICS G110 og TP 177 micro

Micro Automation sæt – klar-til-brug

kombinationer fra Siemens automationsmiljø.

Hurtigt implementerede automationsopgaver

til en favorabel pris inden for micro

automation området – enkel, billig og forudtestet

i arbejdsapplikationer.

• Yderst brugervenligt - netværk med

flere frekvensomformere uden tilføjelse

af moduler.

• Opfylder kundekrav - motoreffekten

kan justeres løbende i overensstemmelse

med setpunkt og er således

energibesparende.

• Ingen omveje - samtlige frekvensomformere

i netværket kan kontrolleres

via et centralt SIMATIC S7-200 CPU

ved at anvende USS kommunikation.

• Og yderligere - USS kommunikation

mellem frekvensomformere og PLC kan

programmeres ved anvendelse af standard

funktionsblokke. USS opsætningen

fås i et bibliotek og bruges til kontrol

og hastighedsindstilling af frekvensomformere.

• Altid sikkert - beskyttelse til motoren

er integreret i SINAMICS G100.

• Ingen vedligeholdelse - Frekvensomformeren

er i ventilator fri design (indtil

750 W) derfor ingen mekanisk slid på

G110.

• Se flere informationer og programeksempler

om denne Micro automation

set 26 på www.siemens.com/microset

- den hurtigste vej til en arbejdsløsning.

i

Anvendelseseksempler

Justering af motorhastigheden i:

• Ventilator, enkeltvis eller i kaskadekobling

• Kompressorer, enkeltvis eller i kaskadekobling

• Pumpe, enkeltvis eller i kaskadekobling

Opratørpanel TP 177 micro: Betjeningskontrol og overvågning (start, stop,

parametre til micro PLC og frekvensomformere, setpunkter).

Logo!: Strømforsyning til opratørpanel og SIMATIC S7-200

SIMATIC S7-200 micro PLC: CPU 224 med to porte én til USS kommunikation

med frekvensomformere og én til PPI kommunikation med operatørpanel og programmeringsværktøj.

SINAMICS G110: Frekvensomformer med indbygget motorbeskyttelse og funktionskontrol

af hastighed på asynkrone motorer.

Asynkron lavspændingsmotor

20


SIMATIC ET 200S COMPACT

- afløser for ET 200B

Med ET 200S COMPACT kan Solar nu tilbyde

nye interfacemoduler til det distribuerede

I/O-system ET 200S. ET 200S

COMPACT har PROFIBUS-interface og 32

digitale indgange eller 16 ind-gange og

16 udgange. COMPACT er opbygget, som

man kender det fra ET 200L og ET 200B

og består af to dele: Et elektronikmodul

og et terminal-modul. Elektronikmodulet

består af et PROFIBUS-interface, ind-/udgange

og en dipswitch til indstilling af

PROFIBUS adresse. Terminalmodulet er

konstrueret til 2-lederteknik. Ønsker man

3- eller 4-lederteknik, kan der påsættes

en ekstra klemrække. Hvis der skal bruges

flere indgange, udgange eller f.eks.

analoge signaler, kan der påsættes op til

12 ET 200S signalmoduler, motor-startere

eller frekvensomformere.

Download konfigurator på dette link:

www.siemens.dk/adsoftware

Nyhed!

i

Tekniske data for ET 200S COMPACT

Generelt:

Baud rate: 9,6 kb til 12 Mb

Protocol: PROFIBUS DP; DPV0

Interface: RS 485 (Cu)

Udvidelse: op til 12 ET 200S moduler, ikke sikkerhedsmoduler

Elektronikmoduler

32 DI standard: 24V DC, 3ms

Type: 6ES7151-1CA00-1BL0

EAN 40.25515.073635 / G-nr. 26.86.018.304

16DI/16DO standard: 24V DC, 3ms/ 24V DC, 0,5 A

Type: 6ES7151-1CA00-3BL0

EAN 40.25515.073642/ G-nr. 26.86.018.317

Terminalmoduler

Skrueterminaler TM-P120S214-00

Type: 6ES7193-4DL10-0AA0

EAN 40.25515.072850 / G-Nr. 26.86.018.320

Fjederterminaler TM-P120C214-00

Type: 6ES7193-4DL00-0AA0

EAN 40.25515.072843 / G-Nr. 26.86.018.333

Ekstra terminaler

Skrueklemrække til 3-lederteknik, bestil to stk. til

4-lederteknik - Type: 6ES7193-4FL10-0AA0

EAN 40.25515.073239 / G-Nr. 26.86.018.346

Fjederklemrække til 3-lederteknik, bestil to stk. til

4-lederteknik - Type: 6ES7193-4FL00-0AA0

EAN 40.25515.073222 / G-Nr. 26.86.018.359

Nye access points bygger

bro mellem standarder

Cisco præsenterer access points med

dual radio

Cisco har lanceret to nye trådløse access

points, Cisco Aironet 1130AG og Aironet

1242AG, som begge er udstyret med dual

radio-teknologi. Tilsammen dækker de to

nye access points behovet for WLAN i uddannelsesinstitutioner

og kontorer såvel

som fabriks- og produktionsmiljøer.

Med dual radio understøttes både de udbredte

802.11b/g standarder og 802.11a

standarden. De to radioenheder undgår at

forstyrre hinanden ved at arbejde i hvert

sit frekvensbånd - 2,4 og 5 GHz. Dermed

tilbyder de nye access points en enestående

mulighed for at bygge bro mellem eksi-

sterende WLAN-installationer og fremtidssikrede

højhastighedsløsninger. Alternativt

kan de to radioer benyttes til at øge båndbredden

i det trådløse netværk.

Cisco Aironet 1130AG er med indbygget

antenne og et diskret æstetisk design velegnet

til etablering af større trådløse netværk

på skoler og kontorer, hvor den kan

monteres direkte på loft og vægge uden at

vække opsigt.

Aironet 1242AG er beregnet for tilslutning

af ekstern antenne, så man kan vælge antenner

med egenskaber, der dækker det

aktuelle behov.

Begge access points understøtter Power

over Ethernet, der gør det muligt at strøm-

21

Cisco access points Aironet 1130AG og Aironet

1242AG, som begge er udstyret med dual radio-teknologi,

er beregnet til WLAN i kontorog

produktionsmiljøer.

forsyne dem via netværkskablet. Dermed

undgås ekstra el-installationer, der både

kan være ressourcekrævende og en æstetisk

udfordring.

Cisco Aironet 1130AG og 1242 AG understøtter

alle standarder inden for sikkerhed

og kryptering. Der er desuden mulighed for

oprettelse af VLAN i større netværk - for

eksempel i forbindelse med IP-telefoni.


EDW-100 industriel Ethernet

EDW-100 er en industriel Ethernet til seriel

adapter eller Ethernet Terminal server,

designet til industribrug i selv de

mest vanskelige og hårdføre omgivelser.

Kan køre punkt-til-punkt eller punkt-tilmultipunkt.

Tilføjer RS-232 eller

RS422/485 enheder til dit Ethernet. Konfigureres

simpelt via medfølgende WEBværktøj

eller Telnet.

Nyhed!

i

• Seriel Kommunication, RS-232 eller RS-422/485

• Terminering af RS-422/485 og “fail safe” funktionalitet

• Ethernet 10/100 BaseT

• Pakke Algoritme

• Fejlsøgning via telnet og lysdioder

• Galvanisk isolering og udvidet transientbeskyttelse på alle porte

• Industri og Bane godkendelse

• Auto MDI/MDI-X

• 2 password niveauer for configuration

• Kan strømforsynes fra 2 kilder

• Bred DC spændvidde

GDW-11 GMS modem til industribrug

GDW-11 er et GSM/GPRS modem beregnet

til industribrug. Designet muliggør

funktion i selv meget hårdføre omgivelser.

Modemet har en avanceret TCP/IP

stak som gør det muligt at forbinde til

GPRS nettet uden yderligere tiltag. Modemet

genforbinder automatisk til GPRS

nettet ved udfald. Det medfølgende programmeringsværktøj

gør det simpelt at

sætte et eller flere modem op til maksimal

ydelse.

• GSM 900/1800 MHz

i

• Udvidet temperaturområde –25°C to +50°C

• GPRS, class B, class 10

• DTR signaleret opkald og SMS

• Op til 11 data bits

• 8 x LED indicatorer

• Hastighed CSD op to 14.4 kbit/s, GPRS op til 85.6 kbit/s

• Seriel hastighed: 300 til 115.2 kbit/s

• Galvanisk isolering for strømforsyning

• TCP/IP Stak

Nyhed!

22


Er det reelt blevet nemmere at vælge

INDUSTRI - KORT NYT

multi-instrumenter?!

Vi er klar til kundens problemer

En effektiv teknisk support har altid

haft høj prioritet hos Solar Industri,

og ikke mindst blandt de nyeste medarbejdere

er der stor fokus på problemløsning

For den 31 årrige Michael Hestbæk Poulsen

begynder en god dag med at telefonen

ringer lige fra morgenstunden, og det

skal den helst fortsætte med resten af

dagen – Der skal være fuld knald på lige

fra morgenstunden, så man får løst en

masse opgaver. I en typisk sag mangler

kunden nogle stumper, og hvis man så

kan få det hele til at gå op i en højere enhed,

hvor de får maskinen til at køre, så

er det rigtigt godt, siger han. Michael er

udlært i Randers og har arbejdet som industrielektriker

i nogle år, inden han tog

uddannelsen som el-installatør. Siden

august 2005 har han været teknikker hos

Solar Industri i Region Nord.

Kollegaen Casper Schmidt Olsen har ligeledes

været medarbejder hos Region

Nord siden august 2005. Han er uddannet

elektriker i Frederikshavn, og har herfra

erfaring med styringer, tavler og plc løsninger

på både marine - og industri området.

– Jeg synes det er meget spændende,

når en kunde ringer ind med et akut

problem, der skal løses her og nu. Vi får

løst problemet og sendt nogle varer ud til

ham i en fart. Det kan f.eks. være en tavle

der er brudt ned, hvor nogle af komponenterne

måske kommer fra østen. Her

synes jeg det er spændende, at finde alternative

komponenter, som kan få tavlen

til at fungere igen, siger den 27 årrige industritekniker.

– Jeg synes det mest interessante er at

få samspillet, imellem os og vore leverandører,

til at være en fordel for kunden.

Her kan jeg gå ind og løse en problemstilling

ved at sætte en optimal pakke sammen,

med komponenter fra vore forskellige

producenter, til gavn for kunden, siger

Claus Pedersen som har været salgsingeniør

i Solar Industri´s Region Øst i næsten

et års tid. Claus er 31 år og kommer fra

en stilling hos Rittal. Han har derfor naturligvis

stor ekspertise omkring tavler og

tavlebygning, men udviklingen inden for

de generelle industriinstallationer og ikke

mindst sikkerhed på maskiner har og

hans store bevågenhed.

23


Solar Skolen kurser mod nye

horisonter i 2006

Horisonten er ingen begrænsning, faktisk

kun en begrænsning af dit synsfelt, og

fremtiden • Nyoprettede kurser ligger forude.

Kunderne forventer, at du som fagmand

ABA Kurser:

kan føre dem sikkert til horisonten og ind

i fremtiden.

Solar Skolen har de kurser der skal til, for

at du er med på dagens og fremtidens viden

og produkter.

Kursus: Sikring og adgangskontrol Pris Dage Januar Februar Marts April Maj Juni

SIK90.0 • ABA Brandalarm - Installation og opstart (FX) 1.900 1 17. Ballerup

Kurserne er beskrevet i det nye Solar Skolen katalog for 2006. Kursusterminer findes i Solar Skolens kursuskalender og på www.solar.dk under menuen Solar Skolen.

Brøndby

Tlf. 70 24 64 00

Frederikshavn

Tlf. 96 20 22 00

Hillerød

Tlf. 70 24 64 00

Holstebro

Tlf. 96 10 09 00

Kolding

Tlf. 76 96 26 00

København NV

Tlf. 70 24 64 00

Solar A/S (Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni) CVR nr. 37784710

Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, Telf. 76 96 12 00, Fax 76 96 12 05, www.solar.dk

København SV

Tlf. 70 24 64 00

Nykøbing F

Tlf. 70 24 64 00

Odense

Tlf. 63 11 39 00

19. Brabrand

SIK94.0 • ABA Brandalarm - Konfiguration (FX) 1.900 1 09. Ballerup

SIK96.0 ABA Brandalarm - Servicekursus 975 ½ 09. Ballerup

Randers

Tlf. 87 10 23 00

Silkeborg

Tlf. 87 20 17 00

Slagelse

Tlf. 70 24 64 00

23. Brabrand

SIK98.0 ABA Brandalarm - Opdateringskursus 1.955 1 09. Ballerup

23. Brabrand

SIK100.0 • ABA Seculon 1.600 1 06. Ballerup

20. Brabrand

Sønderborg

Tlf. 73 42 06 00

Vejle

Tlf. 76 96 26 00

Aalborg

Tlf. 96 34 22 00

23. Brabrand

SIK102.0 • ABA Grafisk overbygning i MLS 1.550 1 06. Ballerup

Kursus: Kabel & ledningssystem Pris Dage Januar Februar Marts April Maj Juni

KL10.0 Brandsikring 750 1 08. Vejen 08. Ålborg 11. Brøndby

KL20.0 Kabelkursus 1 1.500 1 21. Brøndby 5. Vejen

KL22.0 Kabelkursus 2 1.500 1 22. Brøndby 6. Vejen

Kursus: Industrimateriel Pris Dage Januar Februar Marts April Maj Juni

08. Brabrand

IN20.0 Allen Bradley “Sikringsløse anlæg” kursus 750 1 13. Vejen

IN35.0 Allen Bradley frekvensomformere Power Flex 4/40/400/70/700 750 1 16. Vejen

IN75.0 Aftastere og sensorer til industrien 250 1 31. Vejen

IN90.0 ATEX - Direktivet 2.000 1 20. Vejen 04. Brøndby

IN100.0 EMC i Industrien grundlæggende kursus 1.500 1 02. Them

IN110.0 EMC i industrien videregående, kabling, jording, potentialudl. 1.500 1 03. Them

IN120.0 EMC projektering af systemer, anlæg og eltavler 1.500 1 29. Them

IN130.0 EMC Workshop og certificering 1.500 1 30. Them

Kursus: PLC styringer Pris Dage Januar Februar Marts April Maj Juni

PLC05.0 Siemens LOGO 1.250 1 19. Vejen 01. Vejen

PLC10.0 Programmerings kursus Simatic S7-200 PLC 2.500 1 23. Vejen

PLC20.0 Programmerings kursus Allen Bradley SLC PLC 2.500 1 14. Vejen

PLC25.0 Programmeringskursus Allen Bradley HMI operatørpaneler 2.500 1 15. Vejen

PLC30.0 Twido kursus - Telemecanique Twido PLC 2.500 2 03.-04. Vejen

PLC42.0 • PL7 programmering - Telemecanique 6.000 3 22.-24. Vejen

PLC60.0 Zelio Logic Kursus - Telemecanique 2.500 1 28. Vejen

PLC73.0 Magelis XBTN & R Tekstpaneler - Telemecanique 2.500 1 04. Vejen

PLC75.0 Magelis XBTGT Grafiskepaneler - Telemecanique 2.500 1 09. Vejen

Kursus: Belysning Pris Dage Januar Februar Marts April Maj Juni

LYS11.0 Lystekniske grundbegreber - belysningskrav og lyskvalitet 1.800 1 15. Vejen

LYS31.0 Kontorbelysning 1.800 1 18. Vejen

LYS40.0 Elektriske lyskilder 1.500 1 23. Brøndby 21. Vejen

LYS45.0 Regulering og lysstyring 1.500 1 20. Brøndby 07. Vejen

LYS50.0 FABA-LIGHT lysberegninger 1.500 1 16. Vejen 26. Brøndby

LYS60.0 Indendørs arbejdsbelysning - måling og vurdering 1.800 1 15. Vejen

Solar Skolen kursusoversigt for 2006 1. halvår

Information og tilmelding: www.solar.dk eller 76 97 12 25 Kursussted: Vejen Ålborg Brøndby

og øvrige :

LYS70.0 Lavvolt lys-installation i stærkstrømbekendtgørelsen 1.500 1 22. Vejen 01. Brøndby

LYS80.0 • Fiberoptisk belysning - grundkursus Roblon 1.500 1 11. Frederikshavn 02. Brøndby 14. Vejen

LYS90.0 • Fiberoptisk belysning i Operaen i København 1.500 1 Venteliste - Åben tilmelding, kurserne afholdes efter behov, kursusdato meddeles 3-4 uger før kursusstart

LYS100.0 • Nødbelysning - Lovkrav, projektering & installation 1.500 1 19. Vejen 10. Brøndby 7. Ålborg

Kursus: Ventilation - Comfort Pris Dage Januar Februar Marts April Maj Juni

HVAC05.0 Ventilation og Comfort produkt- og salgstræning U/B 1 25. Vejen 06. Vejen 03. Brøndby

HVAC10.0 Villaventilation 1.500 1 27. Vejen 30. Brøndby

HVAC20.0 Ventilation i institutioner og skoler 2.200 2 09.-10. Vejen 13.-14. Brøndby

IBI32.0 Produktkursus - Ventilationsstyring med Siemens Synco 1.500 1 Venteliste - Åben tilmelding kurserne afholdes efter behov, kursus dato meddeles 3-4 uger før kursusstart

Kursus: Bygningsinstallationer Pris Dage Januar Februar Marts April Maj Juni

INST20.0 Transientbeskyttelse 750 1 06. Vejen 26. Brøndby 10. Ålborg

INST30.0 • Antenneinstallationer til villaer og mindre etageboliger 1.500 1 02. Hornsyld 19. Hornsyld 09. Hornsyld

INST32.0 • Digital modtagelse fra satelit og jordsendere til radio og TV 1.500 1 20. Hornsyld 10. Hornsyld

INST100.3 L-AUS El-Sikkerhed grundkursus incl. Livredende førstehjælp 995 1 25. Vejen 04. Ålborg 13. Brøndby

Århus

20. Brøndby

Tlf. 87 45 96 00

Solar

IBI03.0 •

Industri

IHC Control

Nord

Alarm kursus

Tlf.

LK9-1

96 34 22 00 Solar

1.000

Industri

1

Syd Tlf. 76 96 26 00

07. Ballerup

Solar Industri Øst Tlf. 7001. 24

Århus

64 00

02. Vejen

26. Vejen 14. Brøndby

21. Brøndby

INST102.0 L-AUS El-Sikkerhed opfølgningskursus 595 ½ 25. Vejen 04. Ålborg 20. Brøndby

INST115.1 Stærkstrømsbekendtgørelsen (Sbei), afsnit 6 995 1 19. Brøndby

INST120.1 Maskindirektivet (MD) Ajourført med de sidste ændringer 995 1 02. Vejen 12. Brøndby

Kursus: Intelligente BygningsInstallationer Pris Dage Januar Februar Marts April Maj Juni

IBI02.0 • IHC Control Viewer Kursus LK8-2 1.000 1 08. Ballerup 25. Middelfart 30. Ringsted

IBI04.0 • IHC Net Kursus LK11-2 1.000 1 09. Ballerup 19. Ringsted


Kursuskatalog 2006

G-nr. 03.00.025.316 BR · 26020

Solar Skolen

| Data & Tele | Sikring | Kabel- og ledningssystemer | Industri | PLC Styring | Belysning | Ventilation | Bygningsinstallationer | IBI |

Solar A/S (Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni) · CVR nr. 37784710 · Industrivej Vest 43 · 6600 Vejen · Telf. 76 96 12 00

26020 SOL kursus kat - omslag.in1 1 22/02/06 10:38:27

Kurser

mod nye horisonter

i 2006

31. Århus

15. Vejen

16. Middelfart 08. Ringsted

19. Århus

side 2

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl . BR 26021 . Marts 2006

More magazines by this user
Similar magazines