Dataopsamling og energiregistrering - Solar Danmark A/S

legacy.solar.dk

Dataopsamling og energiregistrering - Solar Danmark A/S

Store fordele ved integreret

dataopsamling på Ballerup

Vandværk

I dette nummer af Solar Industri magasinet

har vi som tema valgt industrielt netværk

med dataopsamling fra f.eks. energiregistrering.

Industrielle netværk er inde i en

rivende udvikling og er i dag ikke kun forbeholdt

de større produktionsvirksomheder,

men også de mindre virksomheder,

idet der stilles store krav til dataregistreringer

fra såvel virksomheden som myndigheder.

Netværksudbredelsen fremmes og

af, at produkterne inden for såvel hardware

som software er billige og nemme at

arbejde med samt giver stor ydelse. Den

indledende artikel er en omtale af Ballerup

vandværk som ved etablering af netværk

har opnået store fordele ved integreret dataopsamling.

Der er ingen tvivl om, at den

øgede samt strukturerede datamængede

giver grundlag for optimeret drift samt

energi- og vandbesparelse. Udover artikler

omhandlende det valgte tema, er der en

række spændende artikler om andre produkter

og nyheder fra nogle af vore leverandører

og Solars egne produktingeniører.

Vi håber du må få glæde af denne udgave

af Solar Industri magasinet.

Med venlig hilsen

Solar A/S

Indhold:

Ballerup Vandværk ......................................... 2

En forståelsesrevolution ................................ 4

LonWorks det åbne system ............................ 6

PID4000 og Lonbox Series ............................. 7

Energidatopsamling via LonWorks ................ 8

SIMATIC HMI-paneler .................................. 10

Universel Ethernet-beskyttelse .................... 12

Vælg multiinstrumenter? ............................. 13

Ethernet ........................................................ 14

Kapslede IP66 frekvensomformere .............. 15

Synco 700 er problemfri ............................... 16

Integreret intelligens .................................... 17

Skræddersyede løsninger ............................ 18

LOGO! - gå efter den nemme løsning .......... 19

Juster hastigheden med SIMATIC ............... 20

SIMATIC og Nye access point ...................... 21

EDW-100 og GDW-11 .................................. 22

GMS modem til industribrug ........................ 22

Industri kort nyt ............................................ 23

Solar Skolen ......................................................... 24

PTA Electric APS i Ballerup har udført

en spændende løsning med tre

Siemens baserede styringer, hvor alle

data over et VPN net opsamles på

en SQL server. Foruden større overblik

har det øget driftssikkerheden

og samtidig reduceret både energi -

og vandforbrug på vandværket

– Det begyndte egentlig for 2½ år siden,

hvor man ønskede en optimering af forsyningssikkerheden

på vandværket. Derfor

foretog vi en såkaldt kontrolleret overgravning

af kommunikationskablet imellem

Ballerup Vandtårn og Ballerup Vandværk.

Det gav et megachok. Vandforsyningen

stoppede simpelthen, og var meget

vanskelig at få op at køre igen, siger

Per Hansen, der er medindehaver af PTA

ELECTRIC. Konsekvensen af undersøgelsen

blev at der skulle udarbejdes et forslag

til, hvordan Ballerup vandforsyning

fik et sikkert, velfungerende og fremtidsorienteret

system.

Data til rådighed overalt

En analyse af vandværkets behov viste,

at der frem for alt var brug for et system

som kunne håndtere en lang række driftsdata,

herunder helt specifikke driftssekvenser,

forbrugsdata relateret indvindingstilladelser,

samt naturligvis fejlrapportering

fra alle pumper og øvrige driftsenheder.

Endelig var det helt centralt, at

systemet skulle kunne anvendes i en vagtordning,

hvor medarbejderne døgnet

rundt kunne overvåge driften og reagerer

på eventuelle alarmer.

Systemet skulle naturligvis også have en

brugerflade, hvor alle informationer er til

rådighed på 3 forskellige lokationer, henholdsvis

vandtårnet, vandværket og vagtcentralen,

siger Per Hansen. Valget faldt

på en løsning, hvor alle data fra lokale

Siemens PLC’ styringer via et Ethernetkort

overføres til router, som er hooket op

på i et Virtuel Private Netværk (VPN) - et

lukket netværk, der har en SQL server på

vagtcentralen som endestation.

2

Trådløs vagtordning

Ved at hive alle data ind på SQL serveren

får vi en meget stor fleksibilitet, fordi

samtlige data, skærmbilleder og applikationer

sendes ud til alle pc’ere på netværket.

F.eks. kan man stå på vagtcentralen

og overvåge og analysere alle data fra

vandtårnet eller Ballerup vandværk, siger

han. Med systemet har medarbejderne

adgang til langt mere detaljerede data,

og samtidig slipper de for mange kilometers

kørsel imellem de forskellige driftssteder.

Vandværkets VPN applikation har

indbygget Mobil GRPS kommunikation,

der både kan anvendes til opsamling af

data fra pumper mv., og som en trådløs

vagttjeneste. En bærbar pc med GPRS

modem sikrer, at vagtmedarbejderne,

overalt og døgnet rundt, har adgang til alle

data på den centrale server. Driftsstop

og alarmer udsendes automatisk med

SMS eller voicebesked til vagtmedarbejderne,

således at vagtmedarbejderen ikke

konstant skal være on-line med den bærbare

pc.

More magazines by this user
Similar magazines