Folder om afradikalisering

sm.dk

Folder om afradikalisering

Aarhus-modellen Aarhus Kommune tilbyder unge i målgruppen et mentorforløb. Gennem personlig støtte til den unge kan mentoren medvirke til at forebygge og forhindre, at den unge kommer ind i ekstremistiske fællesskaber. De unge, som tilbydes et mentorforløb, er som oftest henvist af gadeplansmedarbejdere, lærere eller andre, der bliver opmærksomme på den unges adfærd. Henvendelse til Infohuset om bekymring for en ung, der udviser tegn på mulig radikalisering INFOHUSET: Bekymringssagen undersøges nærmere Sagen frem og drøfte tværfaglige gruppe beslutnin handl Frivilligt tilbud Mentorforløbet er et frivilligt tilbud for unge under 18 år. Tilbuddet skal accepteres af den unge og den unges forældre. Tværfaglig arbejdsgruppe vurderer, hvem der får tilbuddet Projektet er forankret i en tværfaglig arbejdsgruppe mellem Aarhus kommune og Østjyllands Politi, som arbejder med forebyggelse af diskrimination og radikalisering i Aarhus. Det er arbejdsgruppen, som vurderer, hvornår en ung person tilbydes en mentor. Der er i alt ni mentorer tilknyttet indsatsen. Fire af arbejdsgruppens medlemmer fungerer som mentorkonsulenter, som mentorerne løbende kan sparre med. Infohus I januar 2010 blev der etableret et Infohus bemandet af en deltidsansat politiassistent. Infohuset tager sig af borgerhenvendelser om bekymrende adfærd blandt unge i relation til ekstremisme og radikalisering. I samarbejde med den tværfaglige arbejdsgruppe vurderer Infohuset, om der eksempelvis er tale om “uskyldigt ungdomsoprør”, eller om der er basis for en nærmere udredning af den unges omgangskreds, skolegang m.m. 10 INTRODUKTION TIL PILOTPROJEKT AFRADIKALISERING - MÅLRETTET INTERVENTION

More magazines by this user
Similar magazines