Rumakustik Manual A

i.bar.dk

Rumakustik Manual A

Rumakustik

Se Bar-vejledningen:

Fødevareindustri Akustik

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

Lyd i rum

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk


Absorption => lavere støjniveau

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk


Rumakustik - begreber

2 væsentlige begreber:

• Ækvivalent absorptionsareal, A (m2) – beregnes

•Efterklangstid i rummet, T (sek) – måles

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

Ækvivalent absorptionsareal

Rummets samlede absorptionsmængde: Summen af

fladearealerne gange med deres alpha værdi.

dvs. hvor stor en 100% absorberende flade ville være,

hvis den skulle absorbere lige så meget som samtlige

flader i rummet

Frekvensafhængig

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk


Efterklangstid (T)

• Definition

T = tiden (i sekunder) det tager

lydniveauet at falde med 60

dB – efter en lydkilde er afbrudt

60 dB

• T er afhængig af frekvensen, da

den bl.a. er afhængig af

materialetyperne i rummet, som kan

have forskellige absorptionsværdier

ved forskellige frekvenser.

T [sek]

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

At- anv. 1.1.0.1 Krav for produktionslokaler

Volumen < 200 m3

Volumen 1000 m3

Efterklangstid, gns,

T < 0,8 sek

Efterklangstid, gns,

T < 1,3 sek

Maksimal afvigelse fra

gns.: + 0,2 sek

Maksimal afvigelse fra

gns.: + 0,2 sek

Volumen mellem

200 m3 og 1000 m3

Der udregnes

forholdsmæssig værdi

Maksimal afvigelse fra

gns.: + 0,2 sek

Volumen > 1000 m3 A > 0,6 x gulvareal Maksimal afvigelse fra

gns.: - 0,1 x gulv

-do –

A > 0,7 x gulvareal - 0,2 v. 125 & 250 Hz

Loftshøjde > 5 m

- 0,1 v. øvrige frekv.

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk


1.1.0.1

• I haller med lofthøjde over 5 m:

mindst 15-20% af absorptionen skal være i højde

med støjkilderne

• Hel-oktav 125-2000 Hz

• Hvis der ikke forekommer væsentlig lavfrekvent støj

kan man se bort fra 125 Hz

• Kravet gælder for møblerede rum med inventar,

maskiner m.v. - se vejledningen.

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk


De akustiske omgivelser

Rumakustik

Dårlig akustik medfører bl.a.:

• højt lydniveau

• dårlig taleforståelighed

• vanskeligt at lokalisere lydkilder

• problemer for hørerhandikappede

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

Hygiejnekrav

• Graduering af hygiejnekrav

• Rengøringskravet afgørende

Enten helt lukkede - det vil bl.a. sige sealede kanter

eller helt åbne / aftagelige

• Anvend de hygiejnebats som er udviklet til

levnedsmiddelindustrien

Støjkursus • I-BAR • Fjerkræslagteri • 10. Marts 2008

Akustik • Per Møberg Nielsen • tlf 2886 0200 • pmn@akustikas.dk

More magazines by this user
Similar magazines