TØRMØRTLER - Skalflex

skalflex.dk

TØRMØRTLER - Skalflex

TØRMØRTLER

Kvalitetsprodukter

til alle mureropgaver

Opmuringsmørtel · Pudsemørtel · Sokkelpuds · Støbebeton · Vandskuringsmørtel


PRODUKTOVERSIGT

Tørmørtler

Med baggrund i en lang tradition for

udvikling og produktion af cementbaserede

produkter til behandling

og renovering af facader, hvor kombinationen

af æstetik og høj kvalitet

har været det bærende element, har

Skalflex udviklet en serie af tørmørtel

produkter.

Trods det, at der her er tale om en

række standardiserede produkter, har

vi tilladt os at have de samme høje

krav til kvalitet, brugsegenskaber og

ensartethed som til de andre produkter,

vi gennem årene er blevet kendt

og anerkendt for.

Alle råvarerne, der indgår i disse produkter,

er rene mineralske råvarer, der

omhyggelig er udvalgt efter at tilføre

de bedste egenskaber og den længste

levetid, således at uanset om man er

professionel håndværker eller fritidshåndværker

kan have tillid til, at produkterne

opfylder de strenge krav, vi

har til vore øvrige produkter.

Det er lykkedes for os med denne produktserie

at dække de fleste opgaver

af, der relaterer til opmuring, pudsning

og reparation af murværk samt

alle typer af støbeopgaver, og alle

vore tørmørtler er fuldt kompatible

med resten af vores produktprogram

til efterbehandling og finish.

Søger du yderligere oplysninger om

vore andre produkter og løsninger,

finder du en komplet oversigt på

www.skalflex.dk.

Du er også velkommen til at ringe til

os på 86 61 22 99, hvor du altid kan

komme i kontakt med en af vore tekniske

konsulenter for en uddybende

vejledning.

Skalflex opmuringsmørtel

0-4 mm

• Universal opmuringsmørtel

• Til opmuring af teglsten

• Til opmuring af alle bloktyper

(Leca etc.)

• Til opmuring af kalksandsten

• Til alle typer reparationer af

murværk

• Til fugning af teglsten

• Skal kun tilsættes vand

• Høj træk- og trykstyrke

• Frostsikker

• Velegnet både udendørs

og indendørs

• Receptmørtel KC-50-50-700

Skalflex

Pudsemørtel 0-2mm

• Universalmørtel med

mange funktioner

• Til alle typer pudsreparationer

• Til pudsning med større

lagtykkelser

• Til opfugning og

fugereparationer

• Skal kun tilsættes vand

• Høj slidstyrke

• Frostsikker

• Velegnet både udendørs

og indendørs

• Receptmørtel KC 50-50-700

Skalflex støbebeton

• Universal støbebeton

til mange opgaver

• Til alle mindre støbeopgaver

• Til afretning af betongulve

• Til reparation af betonkonstruktioner

• Til opbygning af slidlag

• Skal kun tilsættes vand

• Stor trykstyrke

• Frostsikker

• Velegnet til både udendørs

og indendørs

Skalflex Cementpuds

• Stærk universal pudsemørtel

• Til pudsning og reparation

af sokler

• Til pudsning og reparation

af trapper

• Til pudsning og reparation

af beton

• Skal kun tilsættes vand

• Stor styrke

• Frostsikker

• Velegnet til både udendørs

og indendørs

• Receptmørtel C – 100/400

Skalflex

Vandskuringsmørtel 0-1 mm

• Universal vandskurings- og filtsemørtel

• Til tyndpudsning af tidligere

pudsede underlag

• Til vandskuring direkte på teglsten

• Til tyndpudsning og filtsning

ved traditionel 2 & 3 lags pudsopbygning

• Kan benyttes ved udføring som sækkeskuring,

stenskuring, berapning eller filtsning

• Velegnet til både udendørs og indendørs

• Frostsikker

• Meget smidig bearbejdningskonsistens

• Receptmørtel KC-50/50/490

2


VÆLG DET RIGTIGE PRODUKT

Pudsemørtel

Til udendørs

pudseopgaver

på mursten og

letklinkebetonblokke

Pudsemørtel

Til indendørs

pudseopgaver

på mursten og

letklinkebetonblokke

Vandskuringsmørtel

Til udendørs

og indendørs

opgaver

Pudsemørtel

Til indendørs

reparation

Støbebeton

Til støbning af

gulve udendørs

Opmuringsmørtel

Til opmuring

af letklinkebetonblokke

og

opfyldning af

fundamentblokke

Pudsemørtel

Pudsning af

trappesider

Opmuringsmørtel

Opmuring af mursten

Støbebeton

Støbning af

trappetrin

Støbebeton

Støbning af

gulve indendørs

Sokkelpuds

Pudsning af

sokkelsten

Støbebeton

Til nedstøbning

af stolper

Opmuringsmørtel

Til omfugning

Støbebeton

Til nedstøbning

af stolpebeslag

3


OPMURINGSMØRTEL

Produkt

Skalflex KC 50/50/700 0-4 mm er en fabriksfremstillet

opmuringsmørtel. Mørtlen er fremstillet på basis af chromatneutraliseret

cement. Indholdet af vandopløseligt

chromat er mindre end 2 mg pr. kg tør cement.

Mørtlen er chromatneutral i 12 måneder fra produktionsdatoen.

Til opmuring med mursten og

stablesten

Til omfugning

Til opfyldning af sokkelsten og opmuring

af letklinkebetonblokke

Anvendelsesområde:

Skalflex KC 50/50/700 0-4 mm anvendes

til opmuring og fugning af

teglsten, kalksandsten og blokke i

henhold til DS 414 og Murerhåndbogen.

I øvrigt henvises til stenproducentens

vejledning mht. afdækning,

afsyring mv.

Opblanding:

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes

først vand og derefter mørtel.

Der blandes til en homogen masse

uden klumper. Mindre portioner kan

blandes med boremaskine monteret

Quick Guide

Anvendelse:

Opmuring/fugning af teglsten,

kalksandsten og blokke i henhold

til DS 414

Forbrug:

Opmuring: Ca. 1 kg pr. mursten

Fugning: Ca. 6 – 8 kg pr. m²

Opblanding: 3,7 liter vand pr. 25 kg mørtel /

0,14 liter vand pr. 1 kg mørtel

Blandetid: Min. 5 minutter

Max. 15 minutter

Værktøj og Værktøj rengøres med vand

rengøring: straks efter brug

Kornstørrelse: 0-4 mm

Hærdetid:

Minimum 28 døgn

Anvendelsestid: Højst 45 minutter

Arbejdstemperatur: Minimum +5˚ C – hele døgnet

Maksimum +25˚ C

Opbevaring: Tørt og uåbnet i original emballage:

12 måneder fra produktionsdato

med piskeris eller ved manuel opblanding.

Der blandes kun så meget mørtel,

at den kan anvendes indenfor 45

minutter.

Arbejdets udførelse:

Opmuring: Der anvendes traditionelt

murerværktøj. Sten/blokke skal være

rene og der fugtes med en kalkkost før

opmuring. Det er vigtigt, at fugen fyldes

helt og trykkes, så den er fyldt helt

ud til forkanten af stenene.

Fugning: Fugen skal kradses ud i minimum

13 mm dybde. Støv og snavs

fjernes. Der forvandes og mørtlen

presses ind i fugen med en fugeske.

Herefter trykkes fugen og der glattes

efter, så den er fyldt helt ud til forkanten

af stenene.

Afdækning:

Murværk skal holdes afdækket under

opførelsen for at sikre mod fugt- og

frostskader. Det samme gælder ved

høje temperaturer for at undgå for

hurtig udtørring.

Afsyring:

Det er bedst at mure og fuge rent, så

afsyring undgås. En række stentyper

tåler ikke afsyring, derfor skal stenproducentens

anvisninger følges nøje.

Ved afsyring anvendes færdigblandet

syre og anvisningerne på emballagen

følges nøje. Der må kun afsyres én

gang, og det skal foregå diagonalt oppefra

og nedefter.

Bemærk:

Der må ikke mures/fuges i vinterperioden.

Gennemvådt murværk må ikke

fuges. Færdigblandet mørtel skal anvendes

indenfor 45 minutter. Der må

ikke tilsættes vand eller bindemidler,

når mørtlen er færdigblandet.

Der må ikke pudses i vinterperioden.

Gennemvåde fundamenter må ikke

pudses. Færdigblandet puds skal anvendes

indenfor 45 minutter. Der må

ikke tilsættes vand eller bindemidler,

når pudsen er færdigblandet.

4


PUDSEMØRTEL

Skalflex KC 50/50/700 0-2 mm er en fabriksfremstillet

pudsemørtel. Mørtlen er fremstillet på basis af chromatneutraliseret

cement. Indholdet af vandopløseligt

Produkt

chromat er mindre end 2 mg pr. kg tør cement. Mørtlen

er chromatneutral i 12 måneder fra produktionsdatoen.

Til pudsning på udkast Til reparation af væg Til opretning eller forstærkning af væg/

mur ved hjælp af net

Anvendelsesområde:

Skalflex KC 50/50/700 0-2 mm anvendes

til pudsning af teglsten,

kalksandsten og blokke samt til

reparation af eksisterende pudslag.

Anvendes også til fugning

af murværk i henhold til DS 414.

Opblanding:

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes

først vand og derefter mørtel.

Der blandes til en homogen masse

uden klumper. Mindre portioner kan

blandes med boremaskine monteret

med piskeris eller ved manuel opblanding.

Der blandes kun så meget mørtel,

at den kan anvendes indenfor 45

minutter.

Arbejdets udførelse:

Pudsning: Nyopført murværk skal være

tørt, gennemhærdet og fri for salte, før

arbejdet påbegyndes. Murværket skal

forvandes for at nedsætte sugeevnen.

Mørtlen kastes på muren med en murske,

for at få den bedste vedhæftning.

I tynde lag kan der også anvendes stålbræt

til påføring. Der afrettes med retholt

eller kardæsk. Når overfladen er

fingertør glattes efter med pudsebræt.

For at undgå revner i forbindelse med

for hurtig udtørring kan overfladen

holdes fugtig med forstøvet vand i en

uges tid efter pudsning.

Fugning: Fugen skal kradses ud i minimum

13 mm dybde. Støv og snavs

fjernes. Der forvandes og mørtlen

presses ind i fugen med en fugeske.

Herefter trykkes fugen og der glattes

efter, så den er fyldt helt ud til forkanten

af stenene.

Afdækning:

Murværk skal holdes afdækket under

udførelsen for at sikre mod fugt- og

frostskader. Det samme gælder ved

høje temperaturer for at undgå for

hurtig udtørring. Her kan det også

være en fordel at holde overfladen

fugtig med vandforstøvning.

Afsyring:

Det er bedst at fuge rent, så afsyring

undgås. En række stentyper tåler ikke

Quick Guide

Anvendelse:

Pudsning og reparation af

mineralske overflader og fugning

af murværk iht. DS 414

Forbrug:

Pudsning: Ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²

Fugning: Ca. 6-8 kg pr. m²

Opblanding: 3,75 liter vand pr. 25 kg mørtel /

0,15 liter vand pr. 1 kg mørtel

Blandetid: Min. 5 minutter

Max. 15 minutter

Værktøj og Værktøj rengøres med vand

rengøring: straks efter brug

Kornstørrelse: 0-2 mm

Hærdetid:

Minimum 28 døgn

Anvendelsestid: Højst 45 minutter

Arbejdstemperatur: Minimum +5˚ C – hele døgnet

Maksimum +25˚ C

Opbevaring: Tørt og uåbnet i original emballage:

12 måneder fra produktionsdato

afsyring, derfor skal stenproducentens

anvisninger følges nøje. Ved afsyring

anvendes færdigblandet syre og anvisningerne

på emballagen følges

nøje. Der må kun afsyres én gang og

det skal foregå diagonalt oppefra og

nedefter.

Bemærk:

Der må ikke pudses/fuges i vinterperioden.

Gennemvådt murværk må ikke

pudses/fuges. Færdigblandet mørtel

skal anvendes indenfor 45 minutter.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler,

når mørtlen er færdigblandet.

5


CEMENTPUDS / SOKKELPUDS

Produkt

Skalflex Cementpuds C 100/400 0-2 mm er en fabriksfremstillet

cementpuds. Pudsen er fremstillet på basis af

chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt

chromat er mindre end 2 mg pr. kg tør cement.

Pudsen er chromatneutral i 12 måneder fra produktionsdatoen.

Pudsning af sokkel

Pudsning af trappeside

– ude og inde

Til diverse reparationer

Anvendelsesområde:

Skalflex Cementpuds C 100/400 0-2

mm anvendes til pudsning og reparation

af sokler og trapper, samt til

reparation af betongulve og -vægge i

lagtykkelser op til 3 cm.

Opblanding:

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes

først vand og derefter cementpuds.

Der blandes til en homogen

masse uden klumper. Mindre portioner

kan blandes med boremaskine

monteret med piskeris eller ved manuel

opblanding. Der blandes kun så

Quick Guide

Anvendelse:

Pudsning og reparation af

sokler, trapper og beton

Forbrug:

Forbrug: Ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²

Opblanding: Ca. 3,15 liter vand pr. 25 kg cementpuds /

Ca. 0,12 liter vand pr. 1 kg cementpuds

Blandetid: Min. 5 minutter

Max. 15 minutter

Værktøj og Værktøj rengøres med vand straks

rengøring: efter brug

Kornstørrelse: 0-2 mm

Hærdetid:

Minimum 28 døgn

Anvendelsestid: Højst 45 minutter

Arbejdstemperatur: Minimum +5˚ C – hele døgnet

Maksimum +25˚ C

Opbevaring: Tørt og uåbnet i original emballage:

12 måneder fra produktionsdato

meget puds, at den kan anvendes indenfor

45 minutter.

Arbejdets udførelse:

Pudsning: Nyopført fundament skal

være tørt, gennemhærdet og fri for

salte før arbejdet påbegyndes. Fundamentet

skal forvandes for at nedsætte

sugeevnen. Første lag puds kastes på

muren med en murske i 3-5 mm og

tørrer til dagen efter. Andet lag trækkes

på med stålbræt i en lagtykkelse

på ca. 10 mm. Når overfladen er fingertør

glattes efter med pudsebræt.

For at undgå revner i forbindelse med

for hurtig udtørring kan overfladen

holdes fugtig med forstøvet vand i en

uges tid efter pudsning.

Reparationer af betongulve og -vægge:

Løstsiddende materiale hugges væk og

der rengøres. Der svummes først med

Skalflex Beto-Binder opblandet med

vand i forholdet 1:3 tilsat lidt cementpuds.

Herefter lægges cementpudsen

ud i op til 3 cm lagtykkelse, rettes af

og bearbejdes med pudsebræt.

Afdækning:

Fundamenter og trapper skal holdes

afdækket under udførelsen for at sikre

mod fugt- og frostskader. Det samme

gælder ved høje temperaturer for at

undgå for hurtig udtørring.

Gulve skal beskyttes mod regn, sol og

for hurtig udtørring i minimum 1 uge

efter støbning og må ikke udsættes

for frost før efter 14 døgn.

Bemærk:

Der må ikke pudses i vinterperioden.

Gennemvåde fundamenter må ikke

pudses. Færdigblandet puds skal anvendes

indenfor 45 minutter. Der må

ikke tilsættes vand eller bindemidler,

når pudsen er færdigblandet.

6


STØBEBETON

Skalflex Støbebeton C 100/400 0-4 mm er en fabriksfremstillet

beton. Betonen er fremstillet på basis af chromatneutraliseret

cement. Indholdet af vandopløseligt

Produkt

chromat er mindre end 2 mg pr. kg tør cement. Betonen

er chromatneutral i 12 måneder fra produktionsdatoen.

Nedstøbning af stolper og lign. Nedstøbning af stolpebeslag Støbning og afretning af gulv og

trappetrin – ude og inde

Anvendelsesområde:

Skalflex Støbebeton C 100/400 0-4

mm anvendes til støbearbejder, f.eks.

nedstøbning af pæle og fyldning af

fundablokke. Reparation af cementgulve

og etablering af slidlag i lagtykkelser

op til 5 cm.

Opblanding:

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes

først vand og derefter støbebeton.

Der blandes til en homogen

masse uden klumper.

Afdækning:

Gulve skal beskyttes mod regn, sol og

for hurtig udtørring i minimum 1 uge.

For at undgå for hurtig udtørring kan

der sprayes med vand i op til en uge.

Ved støbning skal betonen afdækkes

og må ikke udsættes for frost før efter

14 døgn.

Bemærk:

Der må ikke støbes i vinterperioden.

Færdigblandet beton skal anvendes

indenfor 45 minutter. Der må ikke tilsættes

vand eller bindemidler, når betonen

er færdigblandet.

Mindre portioner kan blandes med

boremaskine monteret med piskeris

eller ved manuel opblanding. Der

blandes kun så meget beton, at den

kan anvendes indenfor 45 minutter.

Arbejdets udførelse:

Slidlag: Betonen lægges ud i minimum

3 cm lagtykkelse, komprimeres og rettes

af med pudsebræt. Som afslutning

kan der glittes med glittebræt.

Reparationer af betongulve: Løstsiddende

materiale hugges væk og der

rengøres. Der svummes først med

Skalflex Beto-Binder opblandet med

vand i forholdet 1:3 tilsat lidt beton.

Herefter lægges betonen ud, rettes af

og bearbejdes med pudsebræt.

Støbning: Ved faststøbning af pæle/

stolper skal disse afstives i 1-2 døgn.

Quick Guide

Anvendelse:

Støbearbejder, betonreparationer

og slidlag på gulve

Forbrug:

Pudsning: Ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²

Opblanding: Ca. 2,9 liter vand pr. 25 kg cementpuds /

Ca. 0,11 liter vand pr. 1 kg

Blandetid: Min. 5 minutter

Max. 15 minutter

Værktøj og Værktøj rengøres med vand

rengøring: straks efter brug

Kornstørrelse: 0-4 mm

Hærdetid:

Minimum 28 døgn

Anvendelsestid: Højst 45 minutter

Arbejdstemperatur: Minimum +5˚ C – hele døgnet

Maksimum +25˚ C

Opbevaring: Tørt og uåbnet i original emballage:

12 måneder fra produktionsdato

7


VANDSKURINGSMØRTEL

Produkt

Skalflex Vandskuringsmørtel KC 50/50/490 0-1 mm er

en fabriksfremstillet tyndpudsmørtel. Mørtlen er fremstillet

på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af

vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg tør

cement. Mørtlen er chromatneutral i 12 måneder fra produktionsdatoen.

Vandskuring – ude og inde Filtsning Slutpuds på pudsede overflader

Anvendelsesområde:

Skalflex Vandskuringsmørtel KC

50/50/490 0-1 mm anvendes til vandskuring/filtsning

af teglsten og blokke,

samt til slutpuds på eksisterende

pudslag.

Opblanding:

Ved opblanding i tvangsblander tilsættes

først vand og derefter mørtel. Der

blandes til en homogen masse uden

klumper. Mindre portioner kan blandes

med boremaskine monteret med

piskeris eller ved manuel opblanding.

Quick Guide

Anvendelse:

Vandskuring/filtsning af mursten

og som slutpuds/tyndpuds på

pudsede overflader

Forbrug:

Opmuring: Ca. 2 kg pr. mm lagtykkelse pr. m²

Opblanding: Ca. 4,2 liter vand pr. 25 kg mørtel /

Ca. 0,16 liter vand pr. 1 kg mørtel

Blandetid: Min. 5 minutter

Max. 15 minutter

Værktøj og Værktøj rengøres med vand

rengøring: straks efter brug

Kornstørrelse: 0-1 mm

Hærdetid:

Minimum 28 døgn

Anvendelsestid: Højst 45 minutter

Arbejdstemperatur: Minimum +5˚ C – hele døgnet

Maksimum +25˚ C

Opbevaring: Tørt og uåbnet i original emballage:

12 måneder fra produktionsdato

Der blandes kun så meget mørtel, at den

kan anvendes indenfor 45 minutter.

Arbejdets udførelse:

Nyt murværk skal være tørt, gennemhærdet

og fri for salte. Der skal anvendes

blødstrøgne sten og mures med

fyldte trykkede fuger.

Gammelt murværk skal rengøres

grundigt, og ødelagte fuger og sten

skal udskiftes. Fuger må maksimalt

være 4 mm dybe.

Grovpudslag skal have en styrke som

opmuringsmørtel 50/50/700 eller

stærkere.

Evt. maling og kalk skal fjernes før

vandskuring.

Før vandskuring skal muren forvandes

grundigt. Vandskuringsmørtlen trækkes

på med stålbræt i 1-2 mm lagtykkelse

og der filtses med et let fugtet

filtsebræt eller svamp.

Afdækning:

Nyvandskuret murværk skal beskyttes

under udførelsen og det første døgn

for at sikre mod fugt- og frostskader.

Det samme gælder ved høje temperaturer

for at undgå for hurtig udtørring.

Her kan det også være en fordel

at holde overfladen fugtig med vandforstøvning.

Efterbehandling:

Efter minimum 28 dage kan der males

med Skalcem 100.

Bemærk:

Der må ikke vandskures/filtses i vinterperioden.

Gennemvådt murværk

må ikke vandskures. Færdigblandet

mørtel skal anvendes indenfor 45 minutter.

Der må ikke tilsættes vand eller

bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

8


TILBEHØR / VÆRKTØJ

Skalflex sælger alt nødvendigt tilbehør og værktøj for at

du kan opnå det perfekte resultat.

Komplet tilbehørskatalog kan bestilles på tlf. 86 61 22 99,

hvor du også kan få rådgivning og vejledning.

Pudsehjørne

– rundt eller skarpt hjørne

Pansernet

Strækmetal

Panserhjørne

Stålbræt – stor og lille

Brictec ® – rustfri eller galvaniseret

9


OVERFLADEBEHANDLINGER

Skalcem 100

Skalcem 100 er en indfarvet, fugthærdende pulvermaling på cementbasis,

som kan anvendes direkte ovenpå pudsede underlag. Underlaget

skal være rent, fast og bæredygtigt.

Skalcem 100 er vejrbestandig og vaskbar og kræver ingen efterbehandling

i en lang årrække. Skalcem 100 er vandafvisende, men tillader fugt

indefra at passere. Skalcem 100 er velegnet både ude og inde. Efterbehandling

bør ske med det samme produkt eller med Skalflex Facade

Silikat-maling.

Farver:

Skalcem 100 kan fås i ni forskellige grundfarver og 21 lyse tonefarver.

Farverne har et meget naturligt fløjlsblødt look på murværk, hvor pudsstrukturen

kan ses igennem malingen.

Skalflex Facade Silikatmaling

Skalflex Facade Silikatmaling er et mineralsk naturprodukt. Bindemidlet

er silikat (vandglas) som sikrer malingen kemisk reaktion med ethvert

tørt mineralsk underlag som eksempelvis vandskuring, puds, beton,

m.m. Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.

Den kemiske reaktion med underlaget danner en uopløselig forbindelse

med det mineralske underlag, så muren er beskyttet mod syreregn og

anden luftforurening. Malingen er meget diffusionsåben, hvilket medfører

et sundt murværk, som kan ånde.

Skalflex Facade Silikatmaling kan med fordel bruges indvendig, da den

er fri for organiske opløsningsmidler. Samtidig medfører den alkaliske

overflade et godt indeklima, da bakterier og svampe hæmmes i deres

udvikling.

Farver:

Skalflex Facade Silikatmaling kan leveres i over 100 farver, se komplet

farvevifte hos din forhandler.

Skalflex Siloxanemaling

Skalflex Siloxanemaling er en akryl/siloxanemaling, som kendetegnes

ved en god dækkeevne, flexibilitet, samt en stor vandsfvisende effekt.

På trods af den vandafvisende effekt er malingen kendetegnet ved at

være meget diffusionsåben.

Med denne maling opnås en enestående vedhæftning, og tillige formår

malingen at beskytte mod carbonatisering i armeret beton.

Skalflex Siloxanemaling kan anvendes på både mineralske og tidligere

malede overflader og kan påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Mineralske

og let afsmittende underlag skal grundes med Multigrunder før

der behandles med Skalflex Siloxanemaling. Underlaget skal være rent,

fast og bæredygtigt.

Farver:

Skalflex Siloxanemaling kan leveres i over 100 farver, se komplet farvevifte

hos din forhandler.

10


OVERFLADEBEHANDLINGER

Skalflex Sokkelmaling:

Skalflex Sokkelmaling er en akrylbaseret maling som er kendetegnet

ved sin store dække- og vedhæftningsevne. Malingen hæfter på alle

mineralske underlag af puds, beton, gasbeton, leca m.m., samt på alle

tidligere malede overflader. Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.

Skalflex Sokkelmaling er meget vandafvisende og vejrbestandig og udmærker

sig ved høj slidstyrke og lang levetid.

Må ikke anvendes på tjære og asfalt.

Farver:

Skalflex Sokkelmaling leveres i farverne: Sort, koksgrå og lys grå.

Multidæk Murmaling

Multidæk Murmaling er en allround facademaling med meget alsidige

egenskaber.

Multidæk Murmaling er en fleksibel og særdeles diffusionsåben facademaling,

hvilket betyder at muren kan ånde. Multidæk Murmaling

beskytter facaden og tilfører den en smuk, elegant og kalkmat finish.

Multidæk Murmaling er yderst vand- og smudsafvisende og meget

nem at rengøre. Multidæk Murmaling hæfter ved hjælp af en unik udviklet

kombination af silikat og akryl, og har derfor en meget lang levetid.

Multidæk Murmaling er nem at bruge og har en god dækkeevne.

Multidæk Murmaling kan anvendes på både ubehandlede og tidligere

malede facader. Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.

Farver:

Multidæk Murmaling fås i 4 smukke og tidløse farver – se farvekort hos

din forhandler.

Skalflex Beto-Binder

Akrylbaseret polymer.

Egenskaber:

Beto-Binder er en multi betonklæber der giver større bindeevne til underlaget,

større slagstyrke og stødsikkerhed og større elasticitet (sejhed)

af det pålagte materiale. Dette bevirker, at i selv ganske tynde lag

kan man opnå en god hæfteevne af puds og beton.

Anvendelse:

Kan med fordel anvendes som bindemiddel til beton og mørtler, f.eks.

i forbindelse med pålægning af slidlag og nye fald, udbedringer af alle

skader og afskalninger på beton, opretning af trappetrin m.v. – anvendes

også til at opnå slidstærke og støvfri gulvbelægninger, som grunder

for cementbaserede malinger og til blanding i hvidtekalk.

11


www.timedesign.dk

Tilbehørskatalog

2009

grafisk design og produktion - grafiskvaerksted.dk - 03200

Produktkatalog

FACADEISOLERING

ARBEJDSVEJLEDNING

Husk Skalflex har også et bredt sortiment af værktøj

og tilbehør, som kan lette arbejdet for dig.

Rekvirér vores store tilbehørkatalog og/eller produktkatalog

ved din forhandler.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · DK 8800 Viborg · Tel.: +45 86 61 22 99 · Fax: +45 86 61 21 99

www.skalflex.dk · mail@skalflex.dk

More magazines by this user
Similar magazines