Klimakort (Jens Hesselbjerg Christensen, DMI) - Klimatilpasning

klimatilpasning.dk

Klimakort (Jens Hesselbjerg Christensen, DMI) - Klimatilpasning

Klimakortet påp

www.klimatilpasning.dk

Jens Hesselbjerg Christensen

Forskningsleder

Danmarks Klimacenter, DMI


Kilde: IPCC (2007) / DMI


Baggrunden: Klimamodeller


Kilde: IPCC (2007) / DMI

Globale klimaprojektioner


Globale klimaprojektioner – i tal

Scenarie

Bedste skøn

( o C i 2090-99 vs. 1980-99)

Sandsynligt

interval (> 66 %)

A2 3,4 2,0 – 5,4

A1B 2,8 1,7 – 4,4

B2 2,4 1,4 – 3,8

B1 1,8 1,1 – 2,9

2 o 1,5 -

Kilde: IPCC (2007)


Forventede klimaændringer i Danmark - 1

• Højere middeltemperaturer, specielt

om vinteren (2-3 o C, årsmiddel)

• Højere max. temperaturer

• Længere hedebølger

Kilde: DMI (2010)


Danmark 2021-2050

2050

• Højere middeltemperaturer, specielt

om vinteren

1961-90

Kilde: DMI (2010)


Danmark 2071-2099

2099

• Højere middeltemperaturer, specielt

om vinteren

1961-90

Kilde: DMI (2010)


Forventede klimaændringer i Danmark - 2

• Mere årsmiddelnedbør, store

årstidsvariationer

• Markant mere nedbør om vinteren

• Generelt mere kraftig nedbør (døgn

og 5-døgns nedbør)

• De kraftigste nedbørshændelser om

sommeren bliver mere ”ekstreme”

(døgnnedbør)

Kilde: DMI (2010)


Danmark 2021-2050

2050

• Mere årsmiddelnedbør

1961-90

Kilde: DMI (2010)


Danmark 2071-2099

2099

• Mere årsmiddelnedbør, betydelige

årstidsvariationer

1961-90

Kilde: DMI (2010)


Forventede klimaændringer i Danmark - 3

• Stærkere middelvind med store

regionale forskelle

• Kraftigere storme (op til 10%)

• Stor usikkerhed

• Detaljerede analyser for Danmark

mangler …

Kilde: DMI (2010)


Forventede klimaændringer i Danmark - 4

• Højere vandstand (30-100 cm i 2100)

• Regionale og lokale effekter i de indre

danske farvand herunder stormflod er

kun analyseret i ringe grad

Kilde: DMI


Globale vandstandsændringer

ndringer

Kilde: Grindsted (2009)


DEMO


Tusind tak for jeres

opmærksomhed!

Spørgsm

rgsmål:

jhc@dmi.dk

Danmarks Klimacenter, DMI

Videncenter for Klimatilpasning

www.klimatilpasning.dk

Center for Regionale Klimaforandringer

www.cres-centre.dk

centre.dk

More magazines by this user
Similar magazines