Høring vedr. udkast til vejledning til tekniske forskrifter for højlagre 1

frinet.dk

Høring vedr. udkast til vejledning til tekniske forskrifter for højlagre 1

Til høringsparterne

(se vedhæftede høringsliste)

Høring vedr. udkast til vejledning til tekniske forskrifter for højlagre 16. oktober 2012

Til parterne på den vedhæftede høringsliste fremsendes hermed i høring:


Udkast til vejledning til tekniske forskrifter for højlagre.

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til vedhæftede

udkast fremsendes til brs@brs.dk senest fredag den 9. november 2012.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med høringen kan rettes til chefkonsulent Mikael

Nørgaard Gam på mailadressen cfo@brs.dk eller telefon 4590 6202.

Beredskabsstyrelsen

CFO

Datavej 16

3460 Birkerød

Tlf. 45 90 60 00

brs@brs.dk

www.brs.dk

Sagsnr.: 2012/027306

Sagsbehandler: CEN

Baggrund

Baggrunden for udkastet er de kommende regler for højlagre, som vejledningen skal

være et supplement til. Udkast til de kommende regler blev sendt i høring den 20. april

2012 og høringen udløb, efter en forlængelse af perioden, den 1. juni 2012. Reglerne er

således kommenteret, og høringsparterne bedes nu kommentere udkast til vejledning til

tekniske forskrifter for højlagre.

Udkastets formål og indhold

Formålet med vejledningen er at uddybe visse af bestemmelserne i de kommende

regler for højlagre.

Vejledningen henvender sig til myndigheder, der giver tilladelser til højlagre samt til

bygherrer, rådgivere, entreprenører og andre, der beskæftiger sig med højlagre.

Udkastet til vejledningen har udgangspunkt i den eksisterende vejledning om højlagre

(Beredskabsstyrelsens vejledning nr. 13). I udkastet er indarbejdet de ændringer som

følger af de forventede kommende nye regler for højlagre. Derudover er der sket en

almindelig modernisering af vejledningen, bl.a. det illustrerede materiale.

1/2


Videre proces

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre er pt. i EU-notifikation. Når

notifikationsprocessen er afsluttet, medio december 2012, forventes bekendtgørelsen at

træde i kraft og at vejledningen samtidig kan offentliggøres. Den eksisterende

vejledning om højlagre (Beredskabsstyrelsens vejledning nr. 13) vil da blive ophævet.

Med venlig hilsen

Christian Eske Nielsen

2/2

More magazines by this user
Similar magazines