Download PDF: Biler - Skat og Moms 2011 - 2012 - Crowe Horwath ...

crowehorwath.net

Download PDF: Biler - Skat og Moms 2011 - 2012 - Crowe Horwath ...

16

Varevogne på gule plader

Der skal ikke betales privatbenyttelsesafgift

af specialindrettede varevogne,

når den private kørsel er lovlig efter

momsreglerne.

Skat og privat kørsel i

specialindrettede biler

Beskatning af privat kørsel sker på

grundlag af medarbejderens faktiske

anvendelse af specialkøretøjet.

Der sondres mellem følgende former

for privat kørsel:

• Kørsel mellem hjem og arbejdsplads

• Privat kørsel i tilknytning til

erhvervsmæssig kørsel

• Privat kørsel i øvrigt.

Kørsel mellem hjem og

arbejdsplads

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads er

privat kørsel og udløser derfor normalt

beskatning af fri bil, hvis kørslen sker i

en firmabil.

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads

i et specialkøretøj udløser imidlertid

ikke beskatning, hvis brugeren af specialkøretøjet

undlader at foretage befordringsfradrag.

Selvangives befordringsfradrag,

skal der ske beskatning af et tilsvarende

beløb som yderligere løn. Det

er skattemæssigt en ulempe, da løn beskattes

hårdere end fradragsværdien af

befordringsfradraget.

Privat kørsel i tilknytning til

erhvervsmæssig kørsel

Privat kørsel i et specialkøretøj, som

foretages i tilknytning til erhvervsmæssig

kørsel, beskattes ikke, hvis den private

kørsel maksimalt udgør 1.000 kilometer

på årsbasis.

Privat kørsel ud over 1.000 kilome ­

ter om året beskattes med Skatterådets

takst på 3,67 kr. pr. kilometer (2011).

Privat kørsel i tilknytning til

erhvervs mæssig kørsel er småture, der

eksempelvis foretages under en vagt.

Det accepteres også, at der foretages

indkøb og afhentes eller afleveres børn,

hvis de private gøremål kun sker med

en uvæsentlig afvigelse fra den erhvervsmæssige

kør selsrute – op til et par hundrede

meter.

Privat kørsel i øvrigt

Øvrig privat kørsel i arbejdsgiverens

specialkøretøj – det vil sige kørsel, som

ikke er kørsel mellem hjem og arbejdsplads,

eller som ikke sker i tilknytning

til erhvervsmæssig kørsel – er skatte­

More magazines by this user
Similar magazines