Download PDF: Biler - Skat og Moms 2011 - 2012 - Crowe Horwath ...

crowehorwath.net

Download PDF: Biler - Skat og Moms 2011 - 2012 - Crowe Horwath ...

42

Selvstændigt erhvervsdrivende

aktiv, skal bilen føres på en særskilt afskrivningskonto,

fordi der i afskrivningslovens

forstand er tale om et blandet

benyttet driftsmiddel.

Ved salg af en blandet benyttet bil,

som har været i virksomhedsordningen

i hele ejerperioden, skal fortjeneste eller

tab indgå fuldt ud i virksomhedens

driftsresultat.

Bilen indgår ikke i virksomhedsordningen

En selvstændigt erhvervsdrivende kan og

vælge at holde en blandet benyttet bil

uden for virksomhedsordningen, hvorved

der ikke skal ske beskatning af fri bil.

Den selvstændigt erhvervsdrivende

kan få udgifterne til erhvervsmæssig

kørsel godtgjort af virksomheden efter

to metoder:

• Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse

efter Skatterådets satser

• Refusion af den del af de samlede

driftsomkostninger, inklusive afskrivning,

der svarer til den erhvervsmæssige

andel af bilens samlede kørsel.

Skattefri kørselsgodtgørelse

Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse

efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig

kørsel, forudsætter ikke at der

føres en kørebog, men der er krav om

et bogføringsbilag med følgende oplysninger:

• Modtagerens navn

• Kørslens erhvervsmæssige formål

• Dato for kørslen

• Kørslens geografiske mål samt eventuelle

delmål

• Antal kørte kilometer

• De anvendte satser

• Beregning af kørselsgodtgørelsen.

Overholdes disse formkrav ikke, er

konsekvensen normalt, at kørselsgodtgørelsen

er skattepligtig.

Anvendes virksomhedsordningen

ikke, kan den selvstændigt erhvervsdrivende

foretage fradrag i virksomhedsindkomsten

for et beløb opgjort

efter Skatterådets satser. Der gælder

samme formkrav med hensyn til opgørelsen

af de erhvervsmæssigt kørte

kilometer.

Ved salg af bilen er fortjeneste og

tab ved salg af bilen indkomstopgørelsen

uvedkommende, hvis der i hele

ejerperioden er sket udbetaling af skattefri

kørselsgodtgørelse eller foretaget

fradrag efter Skatterådets satser.

More magazines by this user
Similar magazines