Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på ...

studerende.au.dk

Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på ...

US AARH

Generelle oplysninger

StudieAarhus Universitet:

Jura

Navn på universitet i udlandet:

University of Leicester

Land:

England

Periode:

Fra: September 2012

Til: Januar 2013

Udvekslingsprogram:

Erasmus

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet?

Jeg valgte at læse et semester i udlandet for at få forbedret mit engelsk, samt få en mere

international vinkel på min uddannelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold?

Samlet set har jeg været rigtig godt tilfreds med mit ophold.

Hjælp og vejledning

Modtog du vejledning fra Internationalt Center?

Ja

Hvis ja, hvordan vil du bedømme den modtagne vejledning? Begrund venligst

Internationalt Center har været gode til hurtigt at besvare eventuelle spørgsmål både før og

og under opholdet. Derudover deltog jeg også i et pre-departure møde, hvor alle de

praktiske ting blev gennemgået.


Modtog du praktisk hjælp af værtsuniversitetet? (fx afhentning i lufthavn, hjælp til

boligsøgning, hjælp til indskrivning og lignende)

Jeg mener, at der var arrangeret afhentning i nogle af de større lufthavne, men det var ikke

en service jeg benyttede mig af, da jeg ankom tidligere. Universitetet sørgede også for

studiebolig og hvis man ønskede at leje privat, var de også behjælpelige med oplysninger

omkring dette.

Hvilken form for praktisk orientering var der vedrørende universitetet, campus, byen o.lign.?

Vi modtog en velkomstpakke hvor der var informationer om universitet og hvad der var af

forskellige ting i byen. Derudover var der også en del arrangementer i velkomstugen bl.a.

omkring alle de praktiske ting med indskrivning, valg af fag mv.

Hvor tilfreds var du med den hjælp og information du fik fra det udenlandske universitet i

forbindelse med dit ophold? Begrund venligst.

Generelt var der god hjælp at hente ved værtsuniversitetet, dog var vi blevet fejlinformeret

af Erasmus teamet omkring deadline for, hvornår der kunne ændres fag.

Bolig

Fandt det udenlandske universitet bolig til dig?

Ja

Hvis nej – hvordan fandt du bolig?

Hvilken boligtype boede du i? Beskriv venligst faciliteterne

Jeg boede på kollegie, hvor vi var 10 personer i en blok med ét køkken og to

badeværelser. Værelserne er møbleret, men der er ikke køkkengrej, så det skulle man selv

anskaffe.

Hvor langt havde du til universitetet, og hvordan kom du derhen?

Det tog ca. 25 min at gå til universitetet. Flere af de andre Erasmus studerende tog bussen,

men buskort er dyrt og der var problemer med at busserne ikke kom til tiden eller var

overfyldte, så de slet ikke stoppede.

Hvor tilfreds var du med din bolig? Begrund venligst

Generelt er universitetets boliger meget dyre i forhold til standarden. De er meget slidte og

vi havde flere problemer bl.a. med manglende varme og varmt vand. Der var rengøringspersonale

én gang om ugen, men rengøringen var af meget svingende kvalitet.


Fagligt udbytte

Hvor tilfreds var du med det faglige udbytte?

Meget tilfreds.

Kunne du få alle de fag du ønskede?

Nej

Hvilke kurser tog du, og hvordan var dit akademiske udbytte af kurserne du deltog i

sammenlignet med niveauet på dit studie på Aarhus Universitet? Skriv venligst titlen på kurset

og sæt kryds ud for det faglige niveau.

Kursus

Meget højt

niveau

Højt

niveau

Normalt

Lavt

niveau

Meget lavt

niveau

Conflict of Laws

x

Criminal Law

x

Company Law

x

Commercial Law

x

Hvordan var undervisningsformen sammenlignet med AU? (forelæsninger, holdundervisning

etc.)

Undervisningen bestod af forelæsninger og tutorials. Tutorials er små grupper af 5-8

studerende på professorens kontor. Der er mødepligt til tutorials og det forventes at man er

godt forberedt og deltager aktivt i diskussionen.

Hvordan var læsebyrden/arbejdsmængden sammenlignet med AU?

Det afhænger meget af ens ambitionsniveau. Hvis man vælger at læse alt, er der noget mere

læsning end på AU og da der er mange juridiske begreber og case law, skal der bruges en

del tid på forberedelse. I alle mine tutorials foregik det sådan, at man blev udpeget til at

besvare et spørgsmål, og det var derfor ikke muligt at slække på læsningen.

Opnåede du merit for de fag du tog?

Jeg har endnu ikke fået mit eksamensresultat, men det burde jeg, da alle fag er

forhåndsgodkendt.

Hvordan var faciliteterne på universitetet (computere, bibliotek, internet)? Beskriv venligst

Der var alt hvad man havde brug for på campus. Biblioteket er ret nyt og der er gode

læsepladser, men det har til tider været meget svært at få plads ved en computer, hvilket er

problematisk, da man skal logge på en af universitetets computere for at kunne printe.


Udgifter

Hvor store var dine udgifter til nedenstående områder under opholdet? Angiv omkostningerne

så præcist som muligt.

Kroner

Husleje pr. måned

Kost pr. måned

Rejseomkostninger i alt

Bøger i alt

Forsikring i alt

Ca. 3.200

Ca. 1.400

Ca. 2.000

Ca. 1.500

1.980

Andre omkostninger i alt

Hvilke?

Modtog du økonomisk støtte ud over SU og stipendier fra Aarhus Universitet? Hvis ja, hvilke og

har du nogen råd i forbindelse med legatsøgning?

Nej

Hvilke muligheder havde studerende for at arbejde? Krævedes der særlige tilladelser?

Kulturelle og sociale forhold

Hvordan var dine oplevelser med at bo i et andet land og leve i en anderledes kultur?

Den engelske kultur er ikke så forskellig fra den danske. Derimod var det mere spændende

at lære om de andre internationale studerendes kultur.

Arrangerede værtsuniversitetet sociale aktiviteter for de udvekslingsstuderende? Beskriv

Der var en velkomstuge som bestod både af praktiske og sociale arrangementer. Derudover

er der også en forening for Erasmus studerende som afholder arrangementer og der er en

forening, som arrangerer ture rundt i landet for de internationale studerende.


Hvor let var det at knytte venskaber med de lokale studerende?

Det afhænger meget af, hvad man selv gør for det.

Hvor let var det at knytte venskaber med de andre udvekslingsstuderende?

Det var meget let, da der er en masse sociale arrangementer og alle er væk hjemmefra,

så man knytter hurtigt stærke venskaber.

Var der kulturelle udfordringer, f.eks. kommunikationsvanskeligheder? Beskriv

Hvilke kulturelle aspekter satte du størst pris på?

Generelt var det mødet med andre kulturer og nationaliteter jeg satte størst pris på.

Er der mere information, du mener, fremtidige udvekslingsstuderende vil have gavn af, når de

besøger dit værtsuniversitet eller tager på udveksling generelt?

Må interesserede studerende kontakte dig vedrørende studieophold i udlandet? Hvis ja, udfyld

da venligst nedenstående rubrikker.

Navn: Tina Nielsen

E-mail: tina@lysdal.eu

TAK fordi du brugte tid på at udfylde skemaet!

US AARH

More magazines by this user
Similar magazines