Oplæg - Lys og trivsel - Lysnet

lysnet.com

Oplæg - Lys og trivsel - Lysnet

Lys og trivsel

Carlo Volf

Ph.D. studerende

Århus Arkitektskole

carlo.volf@aarch.dk


N a t u r o g o m g i v e l s e r o g d a g s l y s > < Te k n o l o g i o g m e d i c i n

1 8 0 0

1 9 0 0 2 0 0 0


1 9 0 0


1 9 1 1


D a n s k B y g g e l o v 1 8 9 9


1 8 9 0

F a b r i k o . 1 9 0 0


1 9 1 0 2 0 1 0


l u m e n

1 9 0 0 1 9 3 0 1 9 6 0 1 9 9 0 2 0 2 0

K u n s t l y s


Dagslystilgangens forløb i et rum:

Dagslysfaktor

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

2 %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Afstand fra vindue

90% glas

20% glas

K i l d e : S B I


[ W i n d o w ] : W i n d o g O w ( f r i s k l u f t , u d s y n )


E n e r g i r e s s o u r c e r > < T r i v s e l


1 9 2 4 - 2 7


B R 7 7


2 0 0 8


E n e r g i r e s s o u r c e r T r i v s e l

B R 2 0 0 8 B e r s o n ( 2 0 0 2 )

E U ´ s m i l j ø c h a r t e r ( 2 0 0 9 )

B R 2 0 0 8


1 9 0 0


1 9 6 4

2 0 0 9


Forskellen i antal dagslystimer er på 10 timer, hvilket svarer

til en stigning på 142% imellem 21. december og 21. juni


D a g s l y s

L E D

O v e r g a n g i m e l l e m d a g s l y s o g

k u n s t l y s

O p l e v e t l y s


L y s s o m e t r e g i o n a l t f æ n o m e n

D e n o p r i n d e l i g e p r æ m i s ; D e t

n ø d v e n d i g d a g s l y s

N y f o r s k n i n g i n d e n f o r o m r å d e t

C a s e s t u d i e s

I n d d r a g e l s e a f s a m a r b e j d s p a r t n e r e

F o r s k n i n g o g p r a k s i s


Lys og trivsel

Carlo Volf

Ph.D. studerende

Århus Arkitektskole

carlo.volf@aarch.dk

More magazines by this user
Similar magazines