indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 5.5

15-79-årige skyldige i kriminalitet – fordelt efter oprindelsesland. 2012

Mænd Kvinder I alt

EU

Danmark ........... 104 882 29 669 134 551

Polen .............. 874 308 1 182

Tyskland ........... 434 142 576

Rumænien .......... 421 77 498

Storbritannien ....... 274 64 338

Sverige ............ 208 92 300

Europa udenfor EU

Tyrkiet ............. 3 940 534 4 474

Jugoslavien 1 ........ 1 045 299 1 344

Bosnien-Hercegovina . 708 171 879

Norge .............. 177 109 286

Afrika

Somalia ............ 973 114 1 087

Marokko ............ 572 76 648

Amerika

USA ............... 106 36 142

Asien

Libanon ............ 2 021 268 2 289

Irak ................ 1 608 219 1 827

Pakistan ............ 1 360 197 1 557

Iran ............... 886 195 1 081

Afghanistan ......... 623 88 711

Sri Lanka ........... 340 64 404

Vietnam ............ 304 141 445

Kina .............. 144 52 196

Thailand ............ 87 114 201

Filippinerne ......... 48 60 108

Anm.: Udvalg af oprindelseslande med flest indbyggere i Danmark.

1

Jugoslavien før opsplitningen.

Kriminalitetsindeks

Korrektion

for alderssammensætning

Efterkommere

har højest

kriminalitetsindeks

Som det er fremgået, er kriminalitetshyppigheden højere i de yngre

aldersgrupper end i de ældre. En befolkningsgruppes samlede kriminalitet

påvirkes derfor af, hvordan gruppen er sammensat aldersmæssigt.

Hvis man ønsker et samlet mål for kriminaliteten i en befolkningsgruppe,

er det derfor nødvendigt at korrigere for, hvordan gruppen

er sammensat aldersmæssigt.

Når der korrigeres for alderssammensætningen viser det sig, at mandlige

efterkommere har et kriminalitetsindeks på 218. Det betyder, at

denne gruppe har en overhyppighed af kriminalitet på 118 pct. i forhold

til hele den mandlige befolkning, hvor indekstallet er sat til 100.

Mandlige indvandrere har et kriminalitetsindeks på 118, når der er

korrigeret for deres alderssammensætning. Også blandt kvinder er det

efterkommerne, der med et indeks på 176, har den højeste kriminalitet.

Similar magazines