indv2013

perthiemann

indv2013

Vestlige versus ikke-vestlige lande

Mandlige indvandrere

fra vestlige lande

har næsten samme

kriminalitetsmønster

som mænd med

dansk oprindelse

Tabel 5.10

Mandlige indvandrere med oprindelse i vestlige lande har et kriminalitetsmønster,

der mest ligner mønstret for mænd med dansk oprindelse.

Dog er der en mindre andel end blandt mænd med dansk oprindelse,

der er dømt for overtrædelse af særlovene. Både mandlige

efterkommere med oprindelse i et vestligt land og indvandrere og

efterkommere med oprindelse i et ikke-vestligt land adskiller sig ved i

højere grad at overtræde straffeloven. Særlig udtalt er dette for efterkommere

fra ikke-vestlige lande, hvor 30 pct. af de dømte har overtrådt

straffeloven.

15-79-årige skyldige i kriminalitet

– fordelt efter lovovertrædelse, herkomst og oprindelsesland. 2012

Vestlige lande

Ikke-vestlige lande

Indvandrere

Efterkommere

I alt

Indvandrere

Efterkommere

I alt

Mænd 100 100 100 100 100 100

Straffelov 17 26 18 23 30 25

Heraf:

– Vold 4 7 4 6 9 7

– Ejendom 13 20 14 15 19 16

Færdselslov 67 57 66 65 64 65

Særlove 21 28 22 26 31 28

Kvinder 100 100 100 100 100 100

Straffelov 21 37 23 35 31 34

Heraf:

– Vold 2 3 2 3 5 3

– Ejendom 19 32 20 31 26 30

Færdselslov 70 54 68 58 64 59

Særlove 11 12 11 9 9 9

Anm.: Da samme person kan overtræde flere forskellige love, vil summen af kategorierne være

større end totalen.

pct.

Similar magazines