indv2013

perthiemann

indv2013

Oprindelsesland

Flest mænd

med oprindelse i

Somalia overtræder

straffeloven

Tabel 5.11

Af de dømte mænd med oprindelse i Somalia havde 41 pct. overtrådt

straffeloven. Det er den største andel blandt de undersøgte lande. Det

er også blandt de dømte mænd fra Somalia, at der er den største andel,

der har overtrådt særlovene. Til gengæld ligger Somalia lavest

med hensyn til andelen, der har overtrådt færdselsloven. De største

andele, der har overtrådt denne lov, findes blandt mænd med oprindelse

i Tyrkiet, Pakistan og Rumænien, hvor over 70 pct. af de dømte

har overtrådt færdselsloven.

15-79-årige mænd skyldige i kriminalitet

– fordelt efter oprindelsesland og lovovertrædelse. 2012

I alt

Straffelov

Vold

Heraf:

Ejendom

Færdselslov

Særlove

EU

Danmark 17 436 4 585 11 460 68 226 27 816 104 882

Polen 173 41 125 582 176 874

Tyskland 70 16 46 281 107 434

Rumænien 81 7 72 311 54 421

Storbritannien 42 12 28 182 61 274

Sverige 45 10 36 135 46 208

Europa udenfor EU

Tyrkiet 663 222 363 2 942 877 3 940

Jugoslavien 1 280 60 191 708 261 1 045

Bosnien-Hercegovina 179 40 128 441 188 708

Norge 41 13 26 104 53 177

Afrika

Somalia 403 98 279 338 468 973

Marokko 177 45 117 339 186 572

Amerika

USA 12 1 10 72 22 106

Asien

Libanon 692 180 461 1 315 625 2 021

Irak 422 136 247 1 073 402 1 608

Pakistan 203 47 118 982 369 1 360

Iran 229 69 135 559 234 886

Afghanistan 165 59 90 372 183 623

Sri Lanka 61 18 34 225 91 340

Vietnam 80 15 54 193 59 304

Kina 19 6 12 94 40 144

Anm.: Udvalg af oprindelseslande med mindst 100 dømte mænd. Da samme person kan overtræde

flere forskellige love, vil summen af kategorierne være større end totalen.

1

Jugoslavien før opsplitningen.

I alt

Similar magazines