indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 5.15

Kriminalitetsindeks

– fordelt efter lovovertrædelse, herkomst og oprindelsesland. 2012

Vestlige lande

Ikke-vestlige lande

Indvandrere

Efterkommere

I alt

Indvandrere

Efterkommere

I alt

indeks, mænd i alt = 100

Mænd 56 97 58 128 231 148

Straffelov 40 113 43 121 256 148

Heraf:

– Vold 31 113 35 124 272 154

– Ejendom 45 126 49 116 237 141

Færdselslov 63 93 65 143 278 166

Særlove 38 90 41 110 203 130

indeks, kvinder i alt = 100

Kvinder 72 129 75 90 183 102

Straffelov 63 202 70 119 165 126

Heraf:

– Vold 47 51 81 167 99

– Ejendom 67 212 74 125 170 132

Færdselslov 77 104 78 84 214 99

Særlove 54 117 56 56 114 63

Anm. 1: Standardiseret for både alder og socioøkonomisk status.

Anm. 2: . . angiver, at der er færre end 10 dømte personer i befolkningsgruppen.

Mænd fra Libanon

overtræder oftest

straffeloven

Uanset overtrædelsens art har mænd fra de udvalgte EU-lande og fra

Norge kriminalitetsindeks, der ligger væsentligt under gennemsnittet

for alle mænd. Af særligt lave indeks kan nævnes straffelovsovertrædelser

blandt mænd med oprindelse i Tyskland og særlovsovertrædelser

blandt mænd med oprindelse i Rumænien. Mænd fra Somalia har

det højeste indeks vedrørende overtrædelser af særlovene og mænd

fra Libanon de højeste indeks vedrørende de øvrige typer af lovovertrædelser.

Similar magazines