indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 5.16

Kriminalitetsindeks for mænd

– fordelt efter oprindelsesland og lovovertrædelse. 2012

I alt

Straffelov

Heraf:

Færdselslov

Særlove

I alt

Vold

Ejendom

indeks, alle mænd = 100

EU

Danmark 97 97 98 96 101 97

Polen 72 64 80 86 54 79

Rumænien 51 69 95 26 71

Sverige 66 56 80 65 49 63

Storbritannien 43 49 43 55 47 54

Tyskland 40 36 40 55 47 53

Europa udenfor EU

Jugoslavien 1 240 197 247 238 177 208

Tyrkiet 147 187 122 249 146 199

Bosnien-Hercegovina 118 99 129 119 100 111

Norge 50 61 48 48 48 49

Afrika

Marokko 248 245 246 195 212 194

Somalia 258 245 265 122 274 188

Amerika

USA 13 16 40 21 33

Asien

Libanon 304 300 305 303 240 251

Pakistan 121 108 107 226 167 187

Irak 154 188 136 197 126 161

Iran 143 166 127 155 123 141

Afghanistan 116 157 94 133 104 120

Sri Lanka 99 111 83 127 109 116

Vietnam 105 76 107 87 57 84

Kina 22 21 50 35 43

Anm. 1: Standardiseret for både alder og socioøkonomisk status.

Anm. 2: Udvalg af oprindelseslande med mindst 100 dømte mænd.

Anm. 3: . . angiver, at der er færre end ti dømte personer i befolkningsgruppen.

1

Jugoslavien før opsplitningen.

Similar magazines