indv2013

perthiemann

indv2013

kommuner. Da der er tale om en gruppe, som antalsmæssigt er meget

lille, er den anvendte enhed promille.

Ishøj har størst

andel børn af

efterkommere

Få uden for

Sjælland

Figur 6.3

Ishøj, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk og Høje-Taastrup er de fem

kommuner, hvor der findes de største andele af børn af efterkommere.

Andelene er 84 promille i Ishøj, 50 promille i Brøndby, 45 promille i

Albertslund, 44 i Vallensbæk og 38 promille i Høje-Taastrup.

I hele landet udgør de 0-29-årige børn af efterkommere samlet 7 promille

af befolkningen i alderen 0-29 år, og uden for Sjælland er det

kun Odense Kommune, hvor andelen er over landsgennemsnittet.

0-29-årige børn af efterkommere i forhold til alle 0-29-årige i kommunen. 2013

Under 1 promille

1 - 3,9 promille

4 - 7,0 promille

7,1 - 19,9 promille

20 promille og dero.

© Geodatastyrelsen

København har

flest børn af

efterkommere

Efterkommere er

både en mindre og

yngre gruppe på

Fyn og i Jylland

København er den kommune, hvor børn af efterkommere antalsmæssigt

er flest. I København findes der således 3.351 børn af efterkommere

i alderen 0-29 år. Det svarer til 23 pct. af alle 0-29-årige børn af

efterkommere. I København udgør de dog kun 14 promille af den 0-

29-årige befolkning, hvilket placerer København som nummer 16 på

listen over kommuner med de største andele af børn af efterkommere.

Overrepræsentationen af børn af efterkommere er større end efterkommernes

overrepræsentation i kommunerne omkring København.

Det skyldes, at efterkommerne er ældre her end i resten af landet. Der

er med andre ord flere efterkommere omkring København, som har

nået en alder, hvor de begynder at få børn. I mange kommuner i Jylland

og på Fyn er efterkommere i sig selv en lille gruppe. Samtidig er

de efterkommere, der findes her, ofte for unge til at de er begyndt at få

Similar magazines