indv2013

perthiemann

indv2013

ørn. Andelen af børn af efterkommere er derfor meget lille i disse

kommuner.

6.3. Daginstitutioner

Fokus på 0-5-årige

ikke-vestlige børn

af efterkommere

Definition af

daginstitutioner

Benyttelse af dagsinstitutioner er et af de få områder, hvor aldersfordelingen

af børn af efterkommere gør det muligt at belyse dem nærmere

statistisk og sammenligne dem med andre grupper. Vi vil dog

koncentrere os om ikke-vestlige børn af efterkommere, da gruppen af

0-5-årige vestlige børn af efterkommere er meget lille.

I daginstitutioner indgår dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede

institutioner.

I figur 6.4 er vist andelen i daginstitution for 0-5-årige for både børn

med dansk oprindelse, ikke-vestlige efterkommere og ikke-vestlige

børn af efterkommere fordelt på enkelte alderstrin.

Figur 6.4

0-5-årige i daginstitution. 2013

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Pct.

Børn af eftk., ikke-vestl. lande Eftk., ikke-vestl. lande Dansk oprindelse

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Børn af efterkommere

er i lidt mindre grad

i daginstitution

Børn af efterkommere

og efterkommere på

samme niveau

For 0-3-årige er andelen i dagsinstitution højest for børn med dansk

oprindelse. Forskellene er størst på de små alderstrin. Fx er 89 pct. af

de 1-årige børn med dansk oprindelse i dagsinstitution mod 61 pct. for

ikke-vestlige børn af efterkommere og 68 pct. for ikke-vestlige efterkommere.

De tilsvarende andele for 3-årige er 92 pct. for børn med

dansk oprindelse, 89 pct. for børn af efterkommere og 91 pct. for efterkommere.

For 4-5-årige har ikke-vestlige efterkommere den højeste

andel, dog er de tre grupper meget tæt på hinanden.

Der er ikke nogen stor forskel mellem ikke-vestlige børn af efterkommere

og ikke-vestlige efterkommere, når det gælder andelen i daginstitution.

På alle alderstrin ligger de ikke-vestlige efterkommere dog

en lille smule højere end ikke-vestlige børn af efterkommere. Det

tyder på, at ikke-vestlige børn af efterkommere minder mere om ikke-

Similar magazines