indv2013

perthiemann

indv2013

6.4. Anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Anbringelser

uden for hjemmet

og forebyggende

foranstaltninger

Tabel 6.4

Det er relativt få børn og unge, der som følge af sociale problemer

bliver anbragt uden for hjemmet eller modtager bistand i form af en

forebyggende foranstaltning. Blandt de lidt mere end 1,2 mio. 0-17-

årige børn 1. januar 2012 var der 16.485, der i løbet af deres liv havde

været anbragt uden for hjemmet, mens 29.436 havde modtaget en

forebyggende foranstaltning. En forebyggende foranstaltning kan fx

bestå i et aflastningsophold for barnet, en personlig rådgiver eller fast

kontaktperson for barnet alene.

0-17-årige 1. januar 2012, der i løbet af deres liv har været anbragt uden for

eget hjem eller modtaget forebyggende foranstaltninger

0-6 år 7-11 år 12-14 år 15-17 år I alt

0-17-årige børn

I alt ..................... 451 306 330 675 204 477 215 831 1 202 289

Børn af efterkommere ....... 7 637 3 169 1 067 487 12 360

Indvandrere ............... 6 709 6 757 6 078 8 440 27 984

Efterkommere ............. 37 110 27 737 15 344 13 892 94 083

Dansk oprindelse ........... 399 850 293 012 181 988 193 012 1 067 862

Antal børn, der har været anbragt uden for hjemmet

I alt ..................... 2 160 3 425 3 710 7 190 16 485

Børn af efterkommere ....... 28 25 23 25 101

Indvandrere ............... 14 63 120 429 626

Efterkommere ............. 174 314 247 461 1 196

Dansk oprindelse ........... 1 944 3 023 3 320 6 275 14 562

Antal børn, der har modtaget forebyggende foranstaltning

I alt ..................... 2 423 6 742 7 666 12 605 29 436

Børn af efterkommere ....... 29 43 43 36 151

Indvandrere ............... 21 137 286 642 1 086

Efterkommere ............. 249 704 685 981 2 619

Dansk oprindelse ........... 2 124 5 858 6 652 10 946 25 580

Anm.: Et barn kan indgå både i opgørelsen over anbringelser og over forebyggende ydelser.

Færre børn af

efterkommere

er anbragt uden

for hjemmet …

… skyldes især,

at børn af

efterkommere

er meget unge

Der er kun 101 børn af efterkommere, som har været anbragt uden for

hjemmet, mens 151 har modtaget bistand i form af en forebyggende

foranstaltning. Det svarer til henholdsvis 0,8 og 1,2 pct. af alle børn af

efterkommere. For børn med dansk oprindelse er andelene henholdsvis

1,4 og 2,4 pct.

Den overordnede forskel for alle 0-17-årige skal ses i lyset af, at næsten

alle børn af efterkommere er under 12 år. Da både anbringelser

og forebyggende foranstaltninger er langt mere udbredt for børn over

12 år end for børn under 12 år, vil aldersfordelingen i sig selv have en

reducerende effekt på andelene for børn af efterkommere. Det er på

den baggrund ikke overraskende, at børn med dansk oprindelse samlet

set har højere andele både af børn anbragt uden for hjemmet og af

børn med forebyggende foranstaltninger.

Similar magazines