indv2013

perthiemann

indv2013

Statistisk usikkerhed

er høj for 15-17-årige

børn af efterkommere

Anbringelser

og forebyggende

foranstaltninger

samlet i en gruppe

Figur 6.5

Under alle omstændigheder er det meget vanskeligt at konkludere noget

om forskelle mellem børn af efterkommere og børn med dansk

oprindelse, da tallene for børn af efterkommere er meget små. Fx var

der kun 25 børn af efterkommere i aldersgruppen 15-17 år, der har

været anbragt uden for hjemmet svarende til en andel på 5,1 pct.,

hvilket er højere end for børn med dansk oprindelse, hvor andelen er

på 3,3 pct.

Figur 6.5 viser andelen af børn, som enten har været anbragt uden for

hjemmet eller modtaget en forebyggende foranstaltning i løbet af

deres liv. Her er anbringelser og forebyggende foranstaltninger altså

samlet, hvor de før blev behandlet hver for sig. For at få et lidt større

talgrundlag er aldersgrupperne 12-14 år og 15-17 år yderligere blevet

slået sammen til en aldersgruppe.

0-17-årige 1. januar 2012, der i løbet af deres liv har været anbragt uden for

eget hjem eller modtaget forebyggende foranstaltninger

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Pct.

Børn af efterkommere Indvandrere Efterkommere Dansk oprindelse

0-6 år 7-11 år 12-17 år

12-17-årige

indvandrere har flest

anbringelser eller

forebyggende

foranstaltninger

Blandt de 12-17-årige er andelen med anbringelser eller forebyggende

foranstaltninger med 8,9 pct. højest blandt indvandrere. Efterkommere

er med 7,0 pct. næsthøjest, mens andelen er 6,8 pct. for børn af

efterkommere og 5,9 pct. for børn med dansk oprindelse. I antal personer

er der dog kun tale om 106 børn af efterkommere mellem 12 og

17 år, som har været anbragt eller modtaget forebyggende foranstaltning,

så de beregnede andele er meget følsomme for selv små bevægelser.

6.5. Uddannelse og beskæftigelse

Kun 295 børn

af efterkommere i

alderen 20 til 29 år

At børn af efterkommere er en meget ung gruppe, er et faktum, som

allerede er blevet gentaget flere gange. Statistik om fuldførte uddannelser

og beskæftigelsesforhold er derfor irrelevant for langt de fleste

af dem. I alt var der 1. januar 2013 kun henholdsvis 130 vestlige og 165

ikke-vestlige børn af efterkommere i alderen 20-29-år. Det er indly-

Similar magazines