indv2013

perthiemann

indv2013

1. Befolkning

Sammenfatning

Indvandrere og efterkommere udgør 10,7 pct. af befolkningen i Danmark. Indvandrernes

andel er 8,1 pct., og af dem kommer 58 pct. fra ikke-vestlige lande.

Med en andel på 16,5 pct. af befolkningen bor der relativt flest indvandrere og efterkommere

i region Hovedstaden. I region Nordjylland bor der færrest med 6,4 pct. Blandt

kommunerne har Ishøj kommune den højeste andel indvandrere og efterkommere med

34,5 pct., mens Læsø har den laveste med 3,9 pct.

Siden 2002 er den samlede fertilitet for ikke-vestlige indvandrere faldet fra 2.732 til 1.811 i

2012, og det nuværende niveau er kun marginalt højere sammenlignet med kvinder med

dansk oprindelse, som i 2012 havde en samlet fertilitet på 1.760.

Antallet af indvandrere og efterkommere forventes at vokse kraftigere end personer med

dansk oprindelse. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning vil indvandrere og

efterkommere udgøre 13,8 pct. af befolkningen i 2030 og 16,5 pct. i 2050 mod 10,7 pct. i

dag.

1.1. Herkomst

Indvandrere

udgør 8,1 pct. af

befolkningen

Tabel 1.1

Danmarks befolkning bestod 1. januar 2013 af 5.602.628 personer.

Heraf havde 89,3 pct. dansk oprindelse, mens 8,1 og 2,6 pct. var henholdsvis

indvandrere og efterkommere.

Befolkningen i Danmark – fordelt efter herkomst

1. januar 2012 1. januar 2013

I alt ............................ 5 580 516 5 602 628

Indvandrere ..................... 441 538 456 386

Vestlige lande .................... 179 941 189 720

Ikke-vestlige lande ................ 261 597 266 666

Efterkommere ................... 138 923 144 288

Vestlige lande .................... 19 530 20 674

Ikke-vestlige lande ................ 119 393 123 614

Dansk oprindelse ................ 5 000 055 5 001 954

58 pct. er fra

ikke-vestlige lande

Blandt indvandrerne i Danmark kom 58 pct. fra et ikke-vestligt land.

For efterkommerne var andelen med ikke-vestlig oprindelse 86 pct.

Similar magazines