indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 1.2

Indvandrere i Danmark – fordelt efter alder og oprindelsesland. 2013

0-9

år

10-19

år

20-29

år

30-39

år

40-49

år

50-59

år

60 år

og

derover

I alt

I alt ............. 3 5 23 22 20 13 14 456 386

Vestlige lande .... 3 4 27 20 15 11 19 189 720

Heraf:

Polen ............ 5 5 25 28 15 12 10 29 903

Tyskland ......... 2 5 17 13 17 13 33 28 690

Norge ............ 1 2 27 15 13 13 30 14 860

Sverige .......... 1 1 20 16 13 14 35 13 068

Rumænien ........ 4 5 48 26 9 4 3 12 857

Storbritannien ..... 2 2 10 15 25 20 26 12 531

Ikke-vestlige lande 2 6 20 24 23 15 10 266 666

Heraf:

Tyrkiet ........... 1 2 10 28 30 16 12 32 235

Irak .............. 1 13 23 17 23 16 7 21 163

Bosnien-Hercegovina 0 2 21 19 20 21 16 17 426

Iran ............. 1 4 15 20 22 27 10 13 306

Pakistan .......... 3 3 13 27 22 14 18 12 332

Libanon .......... 2 2 17 25 32 16 7 12 086

pct.

Anm.: Tabellen viser de 12 lande, hvorfra der er flest personer.

antal

Indvandrere fra Polen

og Rumænien er yngre

end andre vestlige

indvandrere

Befolkningspyramider

Stort set ingen

ikke-vestlige

efterkommere

over 45 år

Det er i øvrigt værd at bemærke, at indvandrere med polsk og rumænsk

oprindelse i deres alderssammensætning skiller sig ud fra de

andre vestlige lande Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland, som

er vist i tabel 1.2. Der var således kun 10 pct. af indvandrere med polsk

oprindelse og 3 pct. af indvandrere med rumænsk oprindelse, som var

fyldt 60 år. Disse lave andele hænger i høj grad sammen med, at

mange indvandrere fra Polen og Rumænien først er kommet til Danmark

efter landene blev medlem af EU.

Befolkningspyramiderne er en grafisk illustration af forskellene i alderssammensætning

mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere og

efterkommere. Det er tydeligt, at alle grupperne af indvandrere og

efterkommere på hver deres måde adskiller sig fra gruppen af personer

med dansk oprindelse.

Efterkommerne er meget unge, og man bemærker, at de alleryngste

udgør en meget stor del af befolkningen blandt de vestlige efterkommere.

Mens vestlige efterkommere er repræsenteret i et vist omfang

på alle alderstrin, er der stort ingen ikke-vestlige efterkommere over

45 år. Blandt indvandrerne bemærker man, at der er meget få under

20 år. Det gælder både vestlige og ikke-vestlige indvandrere. En relativt

stor andel af de vestlige indvandrere tilhører aldersgrupperne fra

midt i 20’erne til midt i 30’erne, og det fremgår tydeligt af befolkningspyramiden.

De ikke-vestlige indvandrere er mere jævnt fordelt

end de vestlige, og der er stort set lige så mange ikke-vestlige indvandrere

på 50 år som på 25 år.

Similar magazines