indv2013

perthiemann

indv2013

årige udgør indvandrere og efterkommere under 5 pct. af befolkningen.

Det er under det halve af niveauet i befolkningen som helhed.

Man bemærker også, at vestlige indvandrere fylder mere blandt de

ældste indvandrere.

Figur 1.3

Indvandrere og efterkommeres andel af hele befolkningen. 2013

25

20

15

Pct.

Eftk., ikke-vestlige lande

Eftk., vestlige lande

Indv., ikke-vestlige lande

Indv., vestlige lande

10

5

0

0 år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100 år+

1.3. Efterkommernes alder og oprindelsesland

De 11 største

oprindelseslande

for efterkommere

er ikke-vestlige

Hver femte

efterkommer har

tyrkisk oprindelse

Kun hver niende

efterkommere

er fyldt 30 år

De fleste efterkommere har oprindelse i et ikke-vestligt land. I tabel

1.3 med de 12 oprindelseslande med flest efterkommere, er Polen det

eneste vestlige land, og de 4.102 efterkommere med polsk oprindelse

placerer Polen næstsidst blandt de 12 lande.

Efterkommere med tyrkisk oprindelse udgør 20 pct. af alle efterkommere

og er klart den største gruppe blandt efterkommerne. Efterkommere

med Libanon og Pakistan som oprindelsesland følger på de næste

to pladser med henholdsvis 9 og 7 pct.

Efterkommere er aldersmæssigt en meget ung gruppe. Ud af de

144.288 efterkommere er 38 pct. under 10 år gamle. Kun 11 pct. af

efterkommerne er fyldt 30 år.

Similar magazines