indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 1.3

Efterkommere i Danmark – fordelt efter alder og oprindelsesland. 2013

0-9

år

10-19

år

20-29

år

30-39

år

40-49

år

50-59

år

60 år

og

derover

I alt

I alt ............. 38 35 16 7 1 1 1 144 288

Vestlige lande .... 40 17 13 9 7 7 7 20 674

Heraf:

Polen ............ 47 17 18 12 3 1 1 4 102

Ikke-vestlige lande 37 38 17 7 0 0 0 123 614

Heraf:

Tyrkiet ........... 23 37 29 11 0 0 28 437

Libanon .......... 32 51 18 0 0 12 604

Pakistan .......... 23 30 26 21 1 9 754

Irak .............. 57 39 4 0 0 0 9 036

Somalia .......... 56 42 2 0 0 7 505

Jugoslavien 1 ...... 22 36 21 18 4 0 6 082

Vietnam .......... 35 44 18 3 0 0 0 5 437

Marokko .......... 29 37 22 12 0 0 5 034

Bosnien-Hercegovina 47 52 1 0 0 4 978

Sri Lanka ......... 31 51 18 0 0 0 4 443

Afghanistan ....... 72 25 2 0 0 0 0 3 460

pct.

Anm.: Tabellen viser de 12 lande, hvorfra der er flest personer.

1

Jugoslavien før opsplitningen.

antal

Vestlige efterkommere

klart ældre end

ikke-vestlige

Flest ikke-vestlige

efterkommere over

30 år har tyrkisk eller

pakistansk oprindelse

Efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande er imidlertid meget

forskellige, hvad aldersfordelingen angår. Andelen af efterkommere,

som er 30 år eller mere, er således 30 pct. blandt vestlige efterkommere

og kun 7 pct. blandt ikke-vestlige efterkommere. Dette forhold

afspejler, at der i længere tid har været en befolkning af vestlige indvandrere

i Danmark. Derimod var der relativt få ikke-vestlige indvandrere

i Danmark, hvis man går længere end 30 år tilbage. Den lille

gruppe af ikke-vestlige indvandrere, som fandtes for mere end 30 år

siden, fik derfor også kun få efterkommere, og gruppen af ikke-vestlige

efterkommere over 30 år er derfor forholdsvis lille i dag.

De få ikke-vestlige efterkommere, som er fyldt 30 år, har især Tyrkiet,

Pakistan, Jugoslavien eller Marokko som oprindelsesland. Efterkommere

med et af disse fire oprindelseslande udgjorde tilsammen 78 pct.

af alle ikke-vestlige efterkommere, som er fyldt 30 år. Dette forhold

skal naturligvis ses i lyset af, at indvandrere fra netop Tyrkiet, Pakistan,

Jugoslavien og Marokko var med i de første større ikke-vestlige

indvandringer til Danmark, som fandt sted i 1960’erne.

Similar magazines