indv2013

perthiemann

indv2013

1.5. Fertilitet

En kvinde i Danmark

får i gennemsnit 1,82

børn i løbet af sit liv

I perioden 2008 til 2012 var den gennemsnitlige samlede fertilitet

1.820. Man kan med en populær fortolkning af tallet sige, at en samlet

fertilitet på 1.820 svarer til, at en kvinde i gennemsnit får 1,82 børn i

løbet af sit liv med det nuværende fertilitetsmønster.

Samlet fertilitet

Den samlede fertilitet angiver hvor mange levendefødte, som 1.000 kvinder ville føde i

løbet af den fertile periode (15-49 år), hvis alle levede, til de blev 50 år, og hvis de i

hver aldersklasse fødte netop så mange børn som angivet ved årets aldersbetingede

fertilitetskvotienter. Divideres den samlede fertilitet med 1.000, får man det antal børn,

som en kvinde ville føde i løbet af sin fertile periode.

I tabel 1.6 findes tal for både aldersbetingede fertilitetskvotienter og

samlet fertilitet fordelt efter moderens oprindelsesland for perioden

2008-2012. Vi har valgt at benytte gennemsnit for femårsperioden fra

2008 til 2012 for at få et bedre talgrundlag til at beregne fertiliteten

hos mødre med anden oprindelse end dansk.

Tabel 1.6

Fertilitetskvotienter. Gennemsnit for 2008-2012

Moderens

oprindelsesland

Levendefødte

gnsn.

2008-

2012

15-19

år

De aldersbetingede fertilitetskvotienter

20-24

år

25-29

år

30-34

år

35-39

år

40-44

år

45-49

år

Samlet

fertilitet

I alt ............. 61 636 5,2 41,7 119,4 130,5 56,8 9,9 0,5 1 820

Indvandrere ...... 8 551 10,0 43,9 98,7 111,7 64,7 15,9 1,3 1 731

Vestlige lande ..... 2 667 8,1 23,7 74,1 116,9 70,5 14,6 0,9 1 544

Heraf:

Norge ............ 266 9,9 13,2 81,7 138,5 83,2 15,4 0,8 1 713

Polen ............ 501 18,8 52,1 95,5 101,2 48,0 11,3 0,0 1 635

Tyskland ......... 300 7,6 22,2 60,8 112,8 76,8 16,3 0,8 1 486

Ikke-vestlige lande . 5 883 10,8 61,2 116,1 109,4 62,3 16,4 1,5 1 888

Heraf:

Afghanistan ....... 243 4,9 72,8 169,1 142,6 80,8 25,9 4,9 2 506

Bosnien-Hercegovina 258 4,5 49,4 120,0 85,2 39,2 7,1 0,4 1 529

Irak .............. 459 18,1 90,0 142,7 104,0 73,8 19,3 1,7 2 248

Libanon .......... 347 24,4 130,3 173,1 109,2 58,7 14,3 0,6 2 553

Pakistan .......... 302 12,0 121,1 186,6 138,9 71,9 15,8 0,0 2 732

Somalia .......... 409 17,9 102,5 181,9 179,1 141,1 68,7 15,1 3 531

Tyrkiet ........... 681 5,1 92,2 153,5 108,8 44,0 10,3 0,7 2 073

Efterkommere .... 1 115 6,0 56,1 116,8 112,1 65,7 9,3 1,6 1 838

Dansk oprindelse . 51 963 4,8 40,9 123,9 134,3 55,6 9,2 0,4 1 846

Anm.: Tabellen viser fertilitetskvotienter og samlet fertilitet for indvandrere fra de ti lande, som i

perioden 2008-2012 fødte flest børn i Danmark.

Ikke-vestlige

indvandrere har

højere fertilitet

Indvandrere havde en lavere samlet fertilitet end kvinder med dansk

oprindelse. For indvandrere var den samlede fertilitet 1,731, mens den

for efterkommere var 1,838. Den samlede fertilitet for kvinder med

dansk oprindelse var 1,846. Fertiliteten for indvandrere trækker altså

den samlede fertilitet ned. Det var dog kun indvandrere med vestlig

Similar magazines