indv2013

perthiemann

indv2013

Halvdelen af

de kvindelige

ikke-vestlige

indvandrere er i

beskæftigelse

Udviklingen for de kvindelige ikke-vestlige indvandrere minder meget

om udviklingen for de mandlige ikke-vestlige indvandrere. Beskæftigelsesfrekvensen

for kvinderne har efter et fald fra 1982 til 1996 været

stigende fra 1997 til 2008. I 1996 havde de kvindelige ikke-vestlige

indvandrere en beskæftigelsesfrekvens, som var 44 procentpoint lavere

end for kvinder med dansk oprindelse. I 2012 var forskellen reduceret

til 29 procentpoint.

De ikke-vestlige efterkommeres beskæftigelsesfrekvenser har et forløb

i perioden, der minder om forløbet for ikke-vestlige indvandrere. Det

er dog værd at bemærke, at kønsforskellen her er meget lille.

De fleste ikke-vestlige

efterkommere er

under 30 år

Fald i beskæftigelse

fra 2008 til 2012

De ikke-vestlige efterkommere er sammenlignet med de øvrige befolkningsgrupper

meget unge. Langt hovedparten af de 16-64-årige er

således under 30 år. Deres beskæftigelsesfrekvenser er derfor ikke

umiddelbart sammenlignelige med de andre grupper, da der er store

forskelle i beskæftigelsen mellem personer på de forskellige alderstrin

blandt de 16-64-årige.

Beskæftigelsesfrekvenserne er faldet for alle fem herkomstgrupper

mellem 2008 og 2012. Faldet skyldes først og fremmest den økonomiske

krise. Nedgangen i beskæftigelse har især ramt mændene, og det

tyder på, at både ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er lidt

hårdere ramt end mænd med dansk oprindelse, idet deres beskæftigelsesfrekvenser

er faldet kraftigere end for personer med dansk oprindelse.

2.2. Beskæftigelse, alder og køn

Største kønsforskelle

blandt ikke-vestlige

indvandrere

Tabel 2.1

Blandt 16-64-årige med dansk oprindelse var henholdsvis 75 pct. af

mændene og 72 pct. af kvinderne i beskæftigelse. Blandt vestlige indvandrere

var de tilsvarende tal 63 pct. for mænd og 56 pct. for kvinder.

Det er blandt de ikke-vestlige indvandrere, at de største kønsforskelle

i beskæftigelse findes. For ikke-vestlige indvandrere var 53 pct.

af mændene i beskæftigelse mod 44 pct. af kvinderne.

Arbejdsmarkedsstatus for 16-64-årige mænd. 2012

Beskæftigede

Arbejdsløse

Uden for

arbejdsstyrken

I alt

I alt 1 307 431 65 632 417 497 1 790 560

Indvandrere, vestlige lande 46 865 2 611 24 405 73 881

Indvandrere, ikke-vestlige lande 59 179 7 940 45 281 112 400

Efterkommere, vestlige lande 2 890 158 1 506 4 554

Efterkommere, ikke-vestlige lande 11 432 1 202 9 352 21 986

Dansk oprindelse 1 187 065 53 721 336 953 1 577 739

Similar magazines