indv2013

perthiemann

indv2013

Tabel 2.5

Beskæftigelsesfrekvenser for 16-64-årige. 2012

Antal personer

Beskæftigelsesfrekvens

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Indvandrere, vestlige lande 73 881 72 273 146 154 63 56 60

Heraf:

Nederlandene 2 803 1 930 4 733 77 64 72

Polen 12 122 12 248 24 370 72 62 67

Storbritannien 6 730 3 147 9 877 70 59 66

Rumænien 5 087 4 344 9 431 70 60 66

Sverige 3 947 6 095 10 042 65 63 64

Litauen 3 339 3 403 6 742 66 60 63

Tyskland 9 916 9 728 19 644 64 58 61

Island 2 883 3 210 6 093 58 56 57

Norge 4 093 7 152 11 245 57 54 55

Italien 2 822 1 340 4 162 56 46 53

Frankrig 2 639 1 858 4 497 54 43 50

USA 3 276 3 206 6 482 51 40 45

Indvandrere, ikke-vestlige lande 112 400 120 602 233 002 53 44 48

Heraf:

Thailand 1 085 7 624 8 709 55 63 62

Ukraine 2 999 2 827 5 826 68 56 62

Vietnam 3 813 4 317 8 130 64 58 61

Sri Lanka 3 155 3 121 6 276 65 55 60

Kina 3 265 4 681 7 946 59 54 56

Indien 3 090 2 031 5 121 63 43 55

Rusland 1 185 3 240 4 425 49 53 52

Tyrkiet 15 212 14 085 29 297 62 42 52

Bosnien-Hercegovina 7 930 7 766 15 696 51 48 50

Marokko 2 290 2 295 4 585 57 40 49

Iran 6 905 4 769 11 674 49 47 48

Pakistan 5 560 4 857 10 417 62 33 48

Jugoslavien 1 4 593 4 551 9 144 52 43 48

Afghanistan 5 274 4 138 9 412 46 33 41

Filippinerne 1 053 7 733 8 786 60 38 40

Irak 10 396 8 332 18 728 40 27 35

Libanon 6 146 5 073 11 219 41 23 33

Somalia 4 777 4 157 8 934 31 26 28

Efterkommere, vestlige lande 4 554 4 231 8 785 63 64 64

Efterkommere, ikke-vestlige lande 21 986 20 832 42 818 52 53 52

Personer med dansk oprindelse 1 577 739 1 547 589 3 125 328 75 72 74

Anm.: Landene i tabellen omfatter de 30 lande, som der 1. januar 2012 var flest 16-64-årige indvandrere

fra i Danmark.

1

Jugoslavien før opsplitningen.

antal

pct.

Meget store

kønsforskelle for

Irak, Libanon

og Somalia

Det er kendetegnende for indvandrere fra landene med de laveste beskæftigelsesfrekvenser,

at kønsforskellene er meget store. Både for

indvandrere fra Irak, Libanon og Somalia gælder det, at mænd har

betydeligt højere beskæftigelsesfrekvenser end kvinder. Blandt mandlige

indvandrere fra Libanon er der eksempelvis 41 pct. beskæftigede,

mens den samme andel kun er 23 pct. for kvinderne.

Similar magazines