indv2013

perthiemann

indv2013

… men indvandrere

fra Nederlandene

har den højeste andel

selvstændige

Figur 2.6

Indvandrere fra Nederlandene er imidlertid klart den gruppe, som har

den højeste andel selvstændige. Blandt beskæftigede indvandrere fra

Nederlandene var hele 25 pct. selvstændige. De nederlandske indvandrere,

der arbejder som selvstændige, er næsten alle sammen

beskæftigede inden for landbrug.

Selvstændige 16-64-årige indvandreres andel af samlet beskæftigelse. 2012

Ukraine

Filippinerne

Rumænien

Bosnien-Hercegovina

Somalia

Litauen

Iran

Tyrkiet

Pakistan

Irak

Libanon

Nederlandene

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Pct.

Anm.: Figuren indeholder de seks lande med henholdsvis højeste og laveste andel selvstændige

blandt indvandrere fra de 30 lande, hvorfra der 1. januar 2012 var flest 16-64-årige indvandrere.

2.5. Branche

36 hovedgrupper

Få mandlige

indvandrere arbejder

inden for bygge

og anlæg

Mens mange arbejder

inden for hoteller,

restauranter

og transport

I 36-branchegrupperingen er de 726 enkelte brancher blevet opdelt på

36 hovedgrupper. I sagens natur vil mange af disse hovedgrupper

være meget sammensatte. Alligevel kan man få et indtryk af nogle

basale forskelle mellem personer med dansk oprindelse og indvandreres

beskæftigelse ved at bruge grupperingen.

Bygge- og anlæg er en af de branchegrupper, hvor mænd med dansk

oprindelse tydeligt er overrepræsenterede. Mens 11 pct. af alle mænd

med dansk oprindelse arbejdede inden for denne branchegruppe, var

andelene for vestlige og ikke-vestlige indvandrere henholdsvis 6 og 3

pct. Offentlig administration, forsvar og politi er en anden branchegruppe,

som mænd med dansk oprindelse i højere grad arbejder inden

for end indvandrere.

Til gengæld er de mandlige ikke-vestlige indvandrere i højere grad

end personer med dansk oprindelse beskæftigede inden for de tre

branchegrupper Hoteller og restauranter, Transport samt Rejsebureauer,

rengøring og anden operationel service. Fx arbejdede 15 pct.

af de mandlige ikke-vestlige indvandrere i branchegruppen Hoteller

Similar magazines