indv2013

perthiemann

indv2013

Lønmodtagere på højeste niveau Tabel 2.9 Gruppen af lønmodtagere på højeste niveau omfatter arbejde, der forudsætter højeste færdighedsniveau, og her klassificeres personer med fagbetegnelser som fx fysiker, aktuar, bygningsingeniør, arkitekt, læge, jordemoder, lærer, advokat, revisor, bibliotekar, journalist, skuespiller, musiker og præst. 16-64-årige lønmodtagere – fordelt efter færdighedsniveau. 2012 Færdighedsniveau Indvandrere Efterkommere Dansk oprin- Vestlige Ikkevestlige Vestlige Ikke- delse lande lande vestlige lande lande Mænd I alt 73 881 112 400 4 554 21 986 1 577 739 1 790 560 Selvstændige 3 676 7 800 224 806 100 272 112 778 Lønmodtagere i alt 43 189 51 379 2 666 10 626 1 086 793 1 194 653 Topledere 1 440 647 122 155 67 651 70 015 Lønmodtager på højeste niveau 10 013 7 155 650 1 064 218 261 237 143 Øvrige lønmodtagere 31 736 43 577 1 894 9 407 800 881 887 495 Ikke beskæftigede 27 016 53 221 1 664 10 554 390 674 483 129 Kvinder I alt 72 273 120 602 4 231 20 832 1 547 589 1 765 527 Selvstændige 2 476 3 174 112 223 46 852 52 837 Lønmodtagere i alt 38 065 49 377 2 602 10 756 1 073 786 1 174 586 Topledere 631 239 71 86 26 717 27 744 Lønmodtager på højeste niveau 10 972 7 284 773 1 389 322 099 342 517 Øvrige lønmodtagere 26 462 41 854 1 758 9 281 724 970 804 325 Ikke beskæftigede 31 732 68 051 1 517 9 853 426 951 538 104 I alt Topledere er en lille gruppe Figur 2.7 Toplederne er en lille gruppe. I 2012 udgjorde de blot 6 pct. af alle mandlige lønmodtagere og 2 pct. af de kvindelige. Lønmodtagerne på højeste niveau er en mere omfattende gruppe, og deres andel af de mandlige og kvindelige lønmodtagere var 20 pct. og 29 pct. 16-64-årige lønmodtagere, der er topledere eller lønmodtagere på højeste niveau. 2012 35 Pct. Mænd Kvinder 30 25 20 15 10 5 0 Indvandrere, vestlige lande Indvandrere, ikke-vestlige lande Efterkommere, vestlige lande Efterkommere, ikke-vestlige lande Dansk oprindelse

Similar magazines