indv2013

perthiemann

indv2013

Topledere og

lønmodtagere på

højeste niveau

slås sammen

Få ikke-vestlige

indvandrere, der er

lønmodtagere, er i

denne gruppe

Tabel 2.10

Som en indikator for færdighedsniveauet for lønmodtagere er de to

grupper lønmodtagere på højeste niveau og topledere slået sammen.

Det fremgår, at der er store forskelle mellem personer med dansk

oprindelse og ikke-vestlige indvandrere i denne samlede gruppe.

Blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande er det kun 15 pct., som er

topledere eller lønmodtagere på højeste niveau. Andelen er den

samme blandt mænd og kvinder. For mænd og kvinder med dansk

oprindelse er andelene 26 og 32 pct., og niveauet er omtrent det

samme for vestlige indvandrere og efterkommere. De ikke-vestlige

efterkommere ligger endnu lavere end de ikke-vestlige indvandrere,

men her skal man være opmærksom på, at de ikke-vestlige efterkommere

er meget unge. De er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige

med de øvrige grupper.

Lønmodtagere, der er topledere eller lønmodtagere på højeste niveau.

16-64-årige indvandrere. 2012

Alle lønmodtagere

Andel, der er topledere eller

lønmodtager på højeste niveau

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

antal

USA 1 501 1 172 2 673 50 52 51

Frankrig 1 320 739 2 059 43 48 45

Norge 2 086 3 592 5 678 44 41 42

Sverige 2 324 3 646 5 970 40 39 39

Indien 1 815 820 2 635 42 33 39

Italien 1 411 590 2 001 35 46 38

Tyskland 5 835 5 255 11 090 37 39 38

Storbritannien 4 223 1 662 5 885 36 37 37

Nederlandene 1 586 963 2 549 37 33 36

Iran 2 842 1 981 4 823 33 35 33

Rusland 560 1 639 2 199 41 29 32

Island 1 527 1 667 3 194 28 32 30

Kina 1 722 2 303 4 025 33 23 27

Libanon 1 986 1 018 3 004 17 24 19

Bosnien-Hercegovina 3 879 3 695 7 574 13 20 17

Irak 3 286 2 078 5 364 14 17 15

Pakistan 2 715 1 446 4 161 12 14 13

Polen 8 324 7 272 15 596 9 16 12

Vietnam 2 136 2 177 4 313 12 10 11

Marokko 1 159 885 2 044 10 11 11

Litauen 2 111 1 972 4 083 7 15 11

Rumænien 3 494 2 561 6 055 6 14 10

Tyrkiet 7 309 5 607 12 916 8 11 9

Sri Lanka 1 846 1 643 3 489 8 11 9

Afghanistan 2 109 1 312 3 421 9 11 9

Jugoslavien 1 2 057 1 894 3 951 8 11 9

Ukraine 2 029 1 533 3 562 6 13 9

Somalia 1 410 1 060 2 470 7 6 7

Filippinerne 612 2 869 3 481 8 6 6

Thailand 571 4 374 4 945 5 2 3

Anm.: Tabellen viser de 30 lande, hvorfra der var flest indvandrere 1. januar 2012.

1

Jugoslavien før opsplitningen.

pct.

Similar magazines