indv2013

perthiemann

indv2013

Men stadig relativt stor

forskel mellem mænd

med dansk oprindelse

og ikke-vestlige

indvandrere

Figur 2.10

Blandt mænd med lange videregående uddannelser var 93 pct. med

dansk oprindelse i beskæftigelse. For vestlige og ikke-vestlige indvandrere

var andelene 82 og 78 pct., mens de vestlige og ikke-vestlige

efterkommere lå meget tæt på mænd med dansk oprindelse med beskæftigelsesfrekvenser

på 90 og 89 pct. Beskæftigelsesfrekvensen på

78 pct. for de mandlige ikke-vestlige indvandrere er fortsat høj sammenlignet

med ikke-vestlige indvandrere generelt, men med en forskel

på 15 procentpoint er den lav, når den sammenlignes med personer

med dansk oprindelse på samme uddannelsesniveau

Beskæftigelsesfrekvenser for 25-64-årige kvinder

– fordelt efter uddannelsesniveau. 2012

100

80

Pct.

Indv., vestlige lande

Eftk., vestlige lande

Dansk oprindelse

Indv., ikke-vestlige lande

Eftk., ikke-vestlige lande

60

40

20

0

Grundskole

Almengymnasial

Erhvervsgymnasial

Erhvervsfaglig

Kort

videregående

Mellemlang

videregående

Bachelor

Lang

videregående

Samlet set har

kvindelige ikke-vestlige

indvandrere meget lav

beskæftigelse

Men forskelle er

små på de enkelte

uddannelsesniveauer

De mange med uoplyst

uddannelse har lav

beskæftigelse og

trækker samlet

niveau ned

Mønsteret er det samme blandt kvinderne. Samlet set er der meget

store beskæftigelsesforskelle mellem kvinder med dansk oprindelse og

ikke-vestlige indvandrere. Mens 75 pct. af de 25-64-årige kvinder med

dansk oprindelse er i beskæftigelse, gælder det kun 45 pct. af de ikkevestlige

indvandrere.

Forskellene reduceres imidlertid kraftigt, når man ser på personer

med samme uddannelsesniveau ud over grundskolen og det gymnasiale

niveau. Især for kvinder med erhvervsfaglige eller mellemlange

videregående uddannelser er der små forskelle i beskæftigelsesniveauet

mellem herkomstgrupperne. Kvindelige ikke-vestlige indvandrere

ligger kun omkring 5 procentpoint under niveauet for kvinder

med dansk oprindelse for disse to uddannelsesgrupper.

Det er kun omkring 1 pct. af de 25-64-årige med dansk oprindelse,

som står med uoplyst uddannelse. For vestlige og ikke-vestlige indvandrere

drejer det sig om 73 og 70 pct. Gruppen af personer med

uoplyst uddannelse fylder derfor meget i det samlede billede for indvandrerne.

For de ikke-vestlige indvandrere, som har meget lav beskæftigelse

for personer med uoplyst uddannelse, har det den konsekvens,

at gruppens samlede beskæftigelsesniveau derfor også bliver

meget lavt.

Similar magazines